Životní prostředí

Kategorie: Biologie (celkem: 484 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 25. srpna 2005
  • Zobrazeno: 19044×

Příbuzná témataŽivotní prostředí

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
... je prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém vazeb k prostředí;souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i kulturních), které jedince obklopují (soc. komunitu, populaci, společnost ap.) a umožňují mu podmínky k životu. Ohrožení životního prostředí je součástí jedním z hlavních globálních problémů lidstva.
...se dělí na: 1) ochranu přírody a rostlin, 2) ochranu stanovišť, 3) ochrana živočichů.
1) Ochrana přírody a rostlin

Péče státu i jednotlivců o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny, o vzácné či ohrožené druhy, o vybrané dřeviny rostoucí mimo les, o vybraná naleziště nerostů a hornin, o paleont. nálezy a o geomorfologické či geol. jevy v krajině. Zabývá se ochranou ekol. systémů a krajinných celků. Buduje síť chráněných území a trvale o ně pečuje, ovlivňuje lesní a vodní hospodaření, účastní se procesů územního plánování, ochrany původního fondu, vytváření nových, přírodně hodnotných ekosystémů. První zákon o státní ochraně přírody byl v ČR vydán v roce 1956.
2) Ochrana stanovišť
Cílem je zachování max. počtu dostatečně velkých biotopů a typů prostředí, která jsou nezbytná k udržení rozmanitosti -> ekosystémů. Provádí se formou územní ochrany, umožňuje ochranu druhů.
3) Ochrana živočichů
Jejím úkolem je zachovat početnou a geneticky kvalitní populaci živočichů v dostatečně velkém a minimálně kontamitovaném přírodním prostředí. Metody, managementu populací, zejména ohrožených druhů, zahrnující různé způsoby obnovy populací. Ochrana živočichů není možná bez účinné ochrany přirozených stanovišť.

DRUHY ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odpadky
- Počet lidí neustále roste. Čím dál víc lidí si neváží životního prostředí a ostatním je to téměř jedno. Jen pár lidí oproti většině se snaží životní prostředí chránit. Nepohazují věci po ulicích, třídí odpadky –sklo, papír a plasty. Ale je to málo, protože jsou lidé, kteří pohazují věci po ulicích a po silnicích. Na světě je hodně nečistot, a proto by měli státy vydat zákony, aby v ulicích bylo čisto a lidé třídili odpadky. Zlepší tím zpracovatelnost odpadků na skládkách a bude čisto na ulicích.
- Dalším problémem jsou skládky, na niž je spousta odpadků, které se jen velmi těžko a pomalu rozkládají. Naštěstí existují skládky na kterých lidé odpadky za pomoci bakteriích rozkládají rychleji než dosavadní cestou. Lidé zakopou odpadky do země a vpouští mezi ně plyn podporující rozmnožování bakteriích. Tímto urychlí proces téměř o polovinu.
Ovzduší
- Ovzduší je čím dál horší.Továrny, produkující velmi mnoho látek, které se dostanou do prostředí mají mít vzduchové filtry.Také většina aut v dnešní době mají katalyzátory (filtr), jež dříve neměla a znečišťovala ovzduší.Za dobu než se začali používat filtry, se ovzduší velmi zhoršilo. Začali kyselé deště a začal se ztenčovat ozón. Lidé kácejí lesy, a tím napomáhají znečišťování ovzduší. Ochránci přírody jsou proti tomu, aby se kácely lesy,ale jejich úsilí často není korunováno úspěchem, protože je potřeba dřevo na papír,latě, stavební materiály a jiné věci.Při znečišťování dochází k tomu, že atmosféra (vzdušný obal Země) se chová jako vakuum a přitom se zahřívá. Lidé by měli chránit životní prostředí a né ho ničit.| 30. listopadu 2005
angry_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smile
| 17. ledna 2006
| 23. ledna 2006
Ahoj prosím napište sem víc referátu regular_smileregular_smilepředem moc Dík!!!embaressed_smile
| 01. února 2006
thumbs_downA di do prdeledevil_smile dostal jsem 4tverku za to!!!cry_smile
Re:
| 31. května 2006
to je tvuj problem ze si debilangry_smileangry_smile
| 18. února 2006
cry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smile
| 18. února 2006
| 20. února 2006
Nemáte něco o stromech?!!!!tounge_smileangry_smileangry_smileangry_smileangry_smile
| 27. března 2006
díky za referát diky móóóócccccccccc!!!regular_smileteeth_smile
| 13. června 2006
regular_smileregular_smileregular_smileregular_smileDíky vám zato
| 13. června 2006
Doufám že to víjdeomg_smileomg_smileomg_smileomg_smileomg_smileomg_smile
| 30. října 2006
tak snad to klapne :D
MC-Dempsey | 07. prosince 2006
ste hovna
Lulu | 26. dubna 2011
doufám že dostanu za jedna protože referát je to jediný z čeho vždycky dostanu jedničku :)
| 26. dubna 2011
jo díki moc dobry dostala sem 1 :)
blb | 27. května 2011
miluju vás!!! je to boží!!! a víte co..? můžete mi políbit prdel!!! ;)
| 05. února 2012
díky že si to můžu opsat, snad dostanu za jedna
Díky
Radim | 19. června 2016
Děkuji moc za tento referát, úplně nejvíc nesnáším, psát referáty.. Takže ted' na opravu známky, super věc. Díky moc
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!