Základní mikroekonomické pojmy

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 6122×

Příbuzná témataZákladní mikroekonomické pojmy

Mikroekonomie
= zkoumá chování dílčích (jednotlivých subjektů trhu (domácnosti a firem)

Potřeby:
a) Ekonomické (jídlo, oblečení) -> jsou uspokojovány s potřebou výrobků a služeb, které jsou produktem hospodářské činnosti
b) Neekonomické (sex, láska) -> nejsou produktem hospodářské činnosti => to co slouží k uspokojování potřeb = statek

- s omezením statků je spojen problém tzv. VZÁCNOSTI = aby byl statek vzácný, musí ho být omezené množství (ropa, uhlí)

Ekonomické statky
Potřeby – neomezené
Zdroje – omezené

- většinu předmětů, které člověk potřebuje označujeme jako EKONOMICKÉ STATKY = statek, který je potřeba vyrábět, na rozdíl od tzv. VOLNÉHO STATKU -> v přírodě (vzduch, voda)
- při výrobě ekonomických statků člověk používá VÝROBNÍ FAKTORY (půda, práce, kapitál, technologie)

Půda = prvotní výrobní faktory, je produktem přírody, ale není volným statkem, protože je jeho množství omezené, je vzácným statkem, není výsledkem výroby
Zvláštnosti : a) rozdílná úrodnost
b) rozdílná poloha

Trh a tržní mechanismus
Tržní hospodářství

CPE = centrálně plánovaná ekonomika
X
ME = market ekonomy (vzájemné ovlivňování nabídky a poptávky – na stejné úrovni)

- systém založený na horizontální koordinaci ve kterém lidé tím, že kupují vyjadřují co chtějí a co ne, jejich chování na trhu je potom impulsem pro výrobce co vyrábět a co ne, je to systém, ve kterém jsou jednotlivé vztahy mezi jednotlivými subjekty (spotřebitelé X firmy) zprostředkovány trhem a impulsy změn vycházejících od kupujícího, rozhodování je založeno na svobodné volbě suverénního subjektu trhu, tržní systém je demokratický a liberální
- základem tržního hospodářství je TRŽNÍ MECHANISMUS= vzájemné ovlivňování tří procesů : nabídky, poptávky a tvorby ceny

a) Nabídka = souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí na trh výrobci

- můžeme jí rozlišit:
1) celková nabídka (agregátní) = objem výroby všech výrobců a cen, za které jsou ochotni ji prodat
2) individuální nabídka = nabídka jednotlivého výrobce, je určena množstvím a cenami, za které je ochoten prodat
3) dílčí nabídka (tržní) = nabídka jednoho výrobku dodávaného několika výrobci

S= nabídka (supply) => vyjadřuje funkční vztah mezi množstvím nabízené a vyráběné produkce (Q) a cenou (P) této produkce.

Nabídka

S

P

Q

 platí zde zákon tzv. rostoucí nabídky = s rostoucí cenou se zvyšuje nabízené zboží


D= poptávka (demand) => souhrn zamýšlených koupí, určována poptávaným množstvím a cenou, za kterou jsou ochotni nakupovat.

Poptávka

P

D

Q


1) celková poptávka (agregátní) => určena celkovým objemem produkce, kterou jsou kupující ochotni koupit a cenou, kterou jsou ochotni zaplatit
2) individuální => poptávka jednoho kupujícího
3) dílčí = poptávka po jednom výrobku

koupěschopná poptávka = z pohledu ekonomické teorie je důležitá taková poptávka, která je uskutečnitelná (dostupná)
- platí zákon klesající poptávky = s rostoucí cenou nižší poptávka
- nabídka a poptávka představují dvě strany trhu, vzájemně se střetávají, ovlivňují a výsledkem jejich střetu je tzv. ROVNOVÁŽNÝ BOD (rovnovážná cena a produkce)

Rovnovážný bod


S

E bod rovnováhy
(EKVILBRUM)
P
D
Q

- tržní cena je pro všechny subjekty základní informací, od které se odvíjí další rozhodnutí, pro kupujícího je cena obětí, kterou musí podstoupit, pro nabízejícího je cena efekt, kvůli kterému podstoupí určitou oběť
- předpokladem fungování tržního (cenového) mechanismu je tzv. CENOVÁ LIBERALIZACE


Tržní subjekty
1) domácnost = přichází na trh s cílem nakoupit statky a služby, které souží k jejich uspokojení
- v roli kupujícího vystupují na trhu výrobků a služeb
- na trhu výrobních faktorů vystupují jako nabízející
- na trhu výrobků a služeb jako poptávající
2) firmy = jejich činnost je zaměřena na výrobu výrobků a služeb za účelem prodeje
- naopak jak u domácností
3) stát = specifický subjekt, sleduje širší cíle než jen jednotlivé firmy, působení státu v tržní ekonomice ovlivňuje mechanismus působení trhu

Rovnovážná cena trhu
- to co je předmětem směny je zboží a má-li být směněno, musí být statkem (užitkem) z ekonomického pohledu, peněžní formou směny je cena

Dělení trhu:
1) Regionální – dělí se na místní, národní, světový
2) Podle předmětu SMĚNY – trh automobilový, textilní, trh výrobků a služeb, peněz, kapitálu
Další dělení trhu:
a) dílčí trh (mikrosféra)
b) agregátní trh (makrosféra)

1. Základní úkoly ekonomiky
- 3 základní otázky :
a) CO VYRÁBĚT (struktura výroby)
b) JAK VYRÁBĚT(jaké budou použity suroviny, mat., zdroje, ...)
c) PRO KOHO VYRÁBĚT (buď spotřebovat uvnitř hospodářství nebo na vývoz)

2. Charakteristika systémů v NH
1) zvykový systém – znamená tradiční výrobu v daném státě – musí ale něco přibírat, aby obstála
2) příkazový systém – státní podnik dostane určeno kolik a kterých výr. kam dodávat, kolik pracovníků zaměstná atd. = direktivní způsob řízení
3) tržní systém – v NH je všechno řízeno vztahem nabídky a poptávky – čistý tržní systém (nikde neexistuje)
4) smíšený systém – trh se řídí nabídkou a poptávkou, navíc tu zasahuje stát – můžeme všechny kombinovat

3. Funkce trhu
1) Funkce informační – o druzích, množství výrobků, o cenách a celkové obchodní Síti
2) Funkce stimulační – trh nás nepřímo donucuje, abychom si zboží koupili
3) Přerozdělování důchodů – prostřednictvím trhu

4. Tržní subjekty
1) Podniky N – služby, produkty, P- poptává se po zdrojích
2) Obyvatelstvo N – nabízí pracovní sálu, P – poptává se po výrobcích, službách
3) Stát N – státní zakázky, P – pracovní síla

5. Členění trhů
1) Podle toho jestli se sleduje celk. nebo dílčí N a P
a) agregátní – sleduje veškeré druhy zboží a služeb N a P
b) dílčí – sleduje 1 druh

2) Územní členění
a) místní trh – v místě bydliště
b) regionální – N a P v rámci regionu
c) národní trh – v celém státě
d) světový trh

3) Z hlediska funkčního
a) sledování trhu výrobků a služeb
b) trh práce
c) trh půdy
d) trh kapitálu (sled. Trh výrobních faktorů)
e) trh peněz

4) Marketingové členění
a) potenciální trh – sleduji určitou skupinu lidí, kteří by se mohli stát spotřebiteli
b) trh použitelný – vychází z potenciálního, ale zjistíme, zda na to mají
c) kvalifikovaný trh – týká se výrobců, kteří vyrábí něco, na co musí být povolení
d) trh podchycený – má podchyceno, kolik se toho prodá (na základě zkušeností – např. mnoholetých)
e) trh cílový – přímo se na někoho zaměřujiNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!