RODINNÉ PRÁVO

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 6753×

Příbuzná témataRODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO (manželství, rozvod, příbuzenství, rodinné vztahy, náhradní výchova dětí)

- upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a při náhradní výchově dětí

MANŽELSTVÍ
= dobrovolný svazek muže a ženy uzavřený souhlasným prohlášením před příslušným orgánem nebo státem registrovanou církví za účasti dvou svědků, poté proveden zápis do matriky
- rovnost manželů stanoví zákon, mají stejná práva i stejné povinnosti

- manželství nelze uzavřít:
1) s ženatým mužem nebo vdanou ženou = překážka bigamie
2) s osobou mladší 18 let = překážka nezletilosti (soud může povolit výjimku u osoby starší 16 let)
3) s osobou postiženou duševní chorobou = překážka duševní choroby
4) mezi předky, potomky a sourozenci = překážka příbuzenství

- manželství zaniká:
a) smrtí jednoho z manželů
b) prohlášením jednoho z manželů za mrtvého
c) rozvodem – dohodou nebo soudním vyrovnáním, nejdůležitější je rozhodnutí o právech a povinnostech k dítěti

ROZVOD
= zrušení manželství soudem
- neexistuje právní nárok na rozvod
- soud pouze rozhodne, zda je manželství tak rozvrácené, že nemůže nadále plnit svou funkci
- soud nikdy neurčuje viníka, pouze příčiny rozvodu
- přihlíženo především k zájmu nezletilých dětí, o jejich péči mohou rodiče rozhodnout dohodou nebo rozhodne soud (v ČR jsou u rozvodů zvýhodňovány matky)

PŘÍBUZENSTVÍ
- v přímé linii = mezi osobami pocházejícími jeden z druhého, blízkost vyjadřována stupni podle počtu porodů př. otec – syn ® 1.stupeň
děda – vnuk ® 2. stupeň
- v pobočné linii = vztah mezi osobami, které mají společného předka

RODINNÉ VZTAHY – NAROZENÍ DÍTĚTE
- narozením dítěte vzniká jeho příbuzenský stav k rodičům a to i u dítěte nemanželského
- matka vždy jistá
- v případě pochybností nutno určit otcovství
- určuje se na základě vyvratitelných domněnek:

a) narodí-li se dítě provdané ženě v době od vzniku manželství do 300 dne po jeho zániku, považuje se za otce dítěte manžel matky

b) není-li otcovství určeno podle první domněnky, je za otce považován muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů před soudem

c) není-li otcovství určeno ani podle druhé domněnky, rozhodne o něm soud. V soudním řízení je za otce určen muž, který měl s matkou prokazatelně pohlavní styk v době, od které do narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní
- vyživovací povinnost podle zákona mají rodiče k dětem i děti k rodičům
- musí být v souladu s právními i morálními zásadami
- vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá od doby narození dítěte po dobu, kdy je dítě schopno se samo živit
- vyživovací povinnost dětí k rodičům nastává pokud rodiče nejsou schopni se sami živit
- zvláštností je vyživovací povinnost mezi manžely, která je uzákoněná proto, aby manželé měli po dobu trvání manželství stejnou životní úroveň

OSVOJENÍ DÍTĚTE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE
- mnoho dětí je u nás umístěno v dětských domovech
- ne celé 1% opuštěných dětí umístěno ve vesničkách SOS
- možnost umístění dětí do rodiny:

a) osvojení(adopce) = přijetí dítěte za vlastní; dítě dostane nový rodný list a příjmení; zanikají jeho příbuzenské vztahy k původní rodině; o adopci rozhoduje vždy soud
- zrušitelné – u dítěte mladšího než 1 rok
- nezrušitelné – u dítěte staršího než 1 rok
- novelizace zákona: u adopce vždy vyžadován souhlas matky (ne v šestinedělí)

b) pěstounská péče = je dočasná, zaniká dosažením zletilosti dítěte; nemění se příjmení a příbuzenské vztahy
- pěstouni odměňováni státem
- rozhoduje soudRodina-rodinné vazby
Matoušek,O:1993 | 26. ledna 2010
Teoretická část 1.Rodina.rodinné vazby 1.1 Rodinné vazby 1.2 Uplatňování disciplíny v rodině 1.3 Kvalita rodičovského dohledu
2. Konstituce Re: Rodina-rodinné vazby
Matějček Z 1998 | 26. ledna 2010
Teoretická část 2. Konstituce 2.1 Syndrom hyperaktivity 2.2 Osobnostní dispozice
Konstituce
Matějček Z 1998 | 26. ledna 2010
2.KONSTITUCE 2.1 Syndrom hyperaktivity 2.2 Osobnostní dispozice
Škola
Helus, Říčan, Rogge, Švecová | 26. ledna 2010
3. ŠKOLA 3.1 SPOLUPRÁCE-RODINA-ŠKOLA 3.2 šKOLNÍ PROSTŘEDÍ JAKO RIZIKOVÝ ČINITEL
Re: Škola
| 26. ledna 2010
VRSTEVNICKÉ PARTY
ROGGE,ŠVECOVÁ | 26. ledna 2010
4. VRSTEVNICKÉ PARTY 4.1 FAKTORY, OVLIVŇUJÍCÍ SOCIÁLNÍ VZTAHY MEZI VRSTEVNÍKY 5. DELIKVENCE A ETNICKÝ PŮVOD 6. PREVENCE DELIKVENTNÍHO CHOVÁNÍ
Re: VRSTEVNICKÉ PARTY
| 26. ledna 2010
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!