Preromantismus (sentimentalismus)

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4274×

Příbuzná témataPreromantismus (sentimentalismus)

Preromantismus (sentimentalismus)
- od poloviny 18. století
- proud, který zdůrazňuje cit
- požadavek tvůrčí svobody
- obdivuje přírodu, prostý způsob života a přirozené lidské city
- rozvinul se v Francii, Německu

Francie

Jean-Jacques Rousseau (Rusó)
- zastánce návratu k přírodě
- je přesvědčen, že člověk je od přírody dobrý, zlého ho dělá civilizace
dílo: Emil
- fil. Laděný román
- o výchově, důraz na přirozenost především citu
- dětství je spánkem rozumu, do 12 let by se nemělo dítě zatěžovat vzděláním, má pečovat pouze o tělesný rozvoj, až od 12 let by se mělo vzdělávat

Nová Heloisa
- román lásky v dopisech, líčí city a přírodu

Antoine-Francois Prévost
- dílo: Manon Lescaut
- kritika touhy po majetku a penězích proti tomu stojí láska

Německo
- hnutí -> Bouře a vzdor, proti nespravedlnosti a útlaku
Herder – básník
J. W. Goethe – filosof
F. Schiller – básník a dramatik


Herder
- filosof, básník, estetik
- podporoval slovanské národy
- čerpal z lidové slovesnosti, vliv na literaturu NO

J. W. Goethe
- byl významnou všestrannou osobností
- básník, prozaik, dramatik, filosof, vědec a politik
- usiloval o všestranný a harmonický rozvoj lidské osobnosti
dílo: Utrpení mladého Werthera
- román o citové a životní krizi své generace
- nešťastná láska mladíka k ženě, která končí sebevraždou

Faust
- dvojdílná filozofická báseň
- vyjadřuje smysl lidského života
I. díl
- učený doktor, který ve snaze vše poznat zaprodá svou duši ďáblu, ten se rozhodne, že Fausta omladí a nabídne mu lásku krásné Markéty, Faust se zamiluje a přestane toužit po vědění, láska končí tragicky – Markéta umírá

II. díl
- ďábel odvádí Fausta na královský dvůr, seznamuje ho s Anti.ou a s krásnou Helenou, Faust požádá císaře o kus půdy, aby mohl vytvořit místo, kde budou žít lidé bez starosti, svobodně => tím se dostává z rukou ďábla

- smyslem života by měla být snaha člověka pomáhat lidem, přiklonit se k dobru a být prospěšný

Fridrich Schiller
- básník a dramatik
Óda na radost (je součástí 9. Beethovenovi symfonie)
Loupežníci
- drama, s tématem buřičství, boje za svobodu, čest a spravedlnost

Romantismus (1789 – 1848)
- umělecký proud 19. století, vychází z preromantismu
- založen na citu (klasicismus = rozum), touze po svobodě
- literatura hlavně poezie, hudba, výt. Umění
- romantismus se rozvinul především v lit. Anglické, německé, ruské, české, americké a francouzské
Znaky:
- výjimečný hrdina ve výjimečných situacích
- subjektivismus (autor ústy hrdiny vyjadřuje vlastní vnitřní zkušenosti a pocity)
- základní myšlenka romantismu => na jedné straně ideál a na druhé realita
- rom. = pocit smutku, splínu
- hluboký vztah k přírodě, požadavek uměl. Svobody, hledání nových forem

Anglie
- místo zrození romantismu

George Gordon Byron (1788 – 1824)
- básník, prošel křížem krážem Evropu
- jeho tvorba zaměřena proti přetvářce a nesvobodě
dílo:
Childe Haroldova pouť
- hlavní hrdina putuje po Evropě (autobiografické rysy), objevuje krásu památek, krásu přírody, ale také nesvobodu, byronismus = spor hrdiny se světem, osamocený boj za svobodu proti tyranům, světobol (spleen)

Džaur, Korzár, Lara
- romantické básnické povídky (lyricko-epické skladby)

Manfréd, Kain
- dramatické básně

Walter Scott (1792 – 1822)
- zakladatel historické povídky a románu
dílo:
Ivanhoe
- historický román, odehrává se v dobách Richarda Lvího srdce(středověk)

Emily Brontëová
dílo:
Na větrné hůrce


Francie

Victor Hugo
- typický romantik, básník, prozaik, dramatik
- liberální názory => přiklání se k myšlence republiky, když je po 2. obnoveno císařství odchází do exilu
dílo:

- Legenda věku
sleduje vývoj lidské společnosti od nejstarších dob

Chrám matky boží v Paříži
- historický román, odehrává se v Paříži (15. století), Quasimodo, mrzák, němý, hrbatý, ale laskavý a ušlechtilý se zamiluje do cikánky, která je odsouzena, on jí zachrání, ale ona se zamiluje do jeho pěstouna – hezky, ale v nitru padouch

Bídnici
- chtěl zachytit 3 problémy 19. století
1. ponížení nemajetného člověka
2. úpadek žen
3. život dětí v bídě
- hlavní hrdina Jean Valjean – galejník (protože, pro hladové dítě ukradl kus chleba), z galejí se mu podaří dostat do malého městečka, kde mu pomůže biskup – poskytne mu přístřeší, za pár let zbohatne a stává se z něm mecenáš, pomáhá mladé matce a ujme se její dcery Kozetky, když matka zemře. Do města přijede inspektor, který bývalého galejníka pozná => Jean vezme Kozetku a utíkají do Paříže, kde je mu poskytnut úkryt, stává se zahradníkem poté je zraněn (1848) na barikádě, Kozetka ho poté opouští se svým chlapcem, Jean strádá – Kozetka ho navštíví, ale Jean umírá.

Dělníci moře, Devadesát tři - romány

Stendhal (1783 – 1842)
- prozaik řazen k romantikům
- tvorba na přechodu mezi romantismem a realismem
- jeho hrdinové prožívají vášnivé lásky, žijí v rozporu s tehdejší společností (nechtějí se podřídit morálce), navenek se přizpůsobují => stávají se z nich pokrytci
dílo:
Červený a černý
- psychologický román
- příběh Juliána Sorela, který se narodil na venkově, chudý, ale ctižádostivý, dostal se do Paříže, vzor Napoleon snaží se dostat do vyšší společnosti a na to využívá všechny prostředky (ženy a jejich lásku, vojsko, církev), prostřednictvím své vypočítavosti postupuje pomalu vpřed, když je na vrcholu, objeví se člověk, který zná jeho minulost => je uvězněn a odsouzen => odmítá pomoc a milost => je popraven

Věznice parmská
- intriky, pokrytectví

Alfred de Musset (1810 – 1857)
Dílo:
Zpověď dítěte svého věku
- román, intimní a generační román s autobiografickými rysy (jako 1. usiluje o emancipovanost ženy)

Alexandr Dumas
Dílo:
Tři mušketýři

Rusko
- prolínání romantismu a realismu

Alexandr Sergejevič Puškin (1799 – 1837)
- básník, prozaik, dramatik
- pocházel ze šlechtického rodu
- poslán do vyhnanství, ke konci života povoleno přesídlení do Petrohradu pod přísný dohled
- v souboji byl zraněn => a umírá
- ve svém díle vytvořil obraz ruské společnosti
dílo:
Evžen Oněgin
- román ve verších
- romantický hrdina, realistické zachycení prostředí šlechty
- E. O. je bohatý šlechtic, kterého omrzí život ve 27 letech a proto odjíždí na venkov, seznamuje se s Taťánou, která se do něj zamiluje, ale on její lásku odmítá, po několika letech se vrací a setkává se s Taťánou, on se do ní zamiluje, ale Taťána ho odmítá je již vdaná
- dílo sloužilo jako základ opery – Čajkovskému

Kavkazský zajatec – lyricko-epická skladba
Boris Godunov – drama

Michail Jurjevič Lermontov (1814 – 1841)
- šlechtic, zabit v souboji
- básník, prozaik, dramatik
dílo:
Hrdina naší doby
- psychologický román
- hrdina se v mnohém podobá Oněginovi => postava zbytečného člověka

Německo
- bratři Grimmové (sbírají německé lidové pohádky – Karkulka, O perníkové chaloupce)

Novalis (1772 – 1801)
Dílo:
Hymny noci
- filozoficky složitá báseň (obsahuje 6 zpěvů)
- typicky romantické motivy

Heinrich Heine
Dílo:
Kniha písní
- rozsáhlá básnická sbírka (5-ti dílná)
ústřední téma láska, zprvu tragická, v závěru ironie

USA

Edgar Allan Poe
- básník a prozaik
dílo:
Havran
- báseň, krása a láska x úzkosti ze života a smrti

Vraždy v ulici, Jáma a kyvadlo
- próza, počátky hororu, základy detektivní prózy

Polsko

Adam Mickiewicz
Dílo:
Konrád Wallenrod
- historické téma, vlastenecky laděná historická próza
- ústřední postava je šlechtic, který se obětuje, aby zachránil svou vlast

Pan Tadeáš
- o nepřátelství dvou rodů

Český romantismus
- složitější situace 30. let – hlavní úkol literatury = výchova k vlastenectví a tento požadavek zpomaluje rozvoj romantismu
- 30. léta období Metternicha (říšský kancléř), který odmítá jakékoliv svobody občanské, národní a stavovské (u nás doba NO)

Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)
- narodil se v Praze, vystudoval práva a filozofii
- jeho životní prožitky se promítají do jeho celé tvorba, zejména jeho citlivost, touha po kráse, chorobná žárlivost, zklamání => celé jeho díle je subjektivistické
- do svých postav v poezii i v próze promítá své vlastní pocity, úvahy a názory
- miloval přírodu, zejména romantická prostředí (psal deníky – dešifroval => Karel Sabina)
- básník, prozaik, dochovaly se zlomky dramatu
- z celé tvorby vyzařuje touha po ideální lásce, po ideálních vztazích, ale také osamělost, smutek a rozervanost
- zemřel na TBC, pochován na Vyšehradě

próza:
Obrazy ze života mého
- povídky, zachycuje zážitky z cest

Márinka
- povídka mající podobu hudební skladby
- předehra => 1. dějství => intermezzo => 2. dějství
- dílo, v němž kontrastuje krása a život se smrtí a ošklivostí, přemýšlí o pomíjivosti života a krásy

Cikáni
- román, příběh starého cikána a jeho nevlastního syna, kteří přicházejí do kraje, kde vládne kníže Waldemar, v němž starý cikán poznává svůdce své milé, ze msty knížete zabije => je uvězněn a odsouzen k smrti, nevlastní syn je přítomen popravy, dozvídá se svoji tragédii, že kníže byl jeho otec => uvědomuje si svoje osamění, a jako poutník odchází z kraje zcela sám

KAT
- pokus o historický román, původně měl mít 4 díly
- napsal pouze díl: Křivoklát (ústřední postava Karel IV.)

poezie:

Máj

· Lyricko-epická báseň (1836)
· Děj se odehrává v okolí Doks
· Námětem je osud dvou mladých lidí – Viléma a Jarmily a příroda jarní, májová, její krásy a s ní kontrastují osudy hlavních hrdinů
· Vilém zabije svůdce Jarmily, později se dozvídá, že je to jeho otec, který se ho zřekl, když byl malý
· Kompozice odpovídá typickým znakům romantismu: (zvraty, náhody, líčení přírody, subjektivismus, postavy jsou výjimečné, touha po svobodě, => vina je na jeho otci a na společnosti – původce osudu Viléma i Jarmily
· Báseň se skládá ze 4 zpěvů, 2 intermezz a věnování

1. Zpěv
v Jarmila čeká u jezera na Viléma, ale místo něj přijíždí posel se správou, že Vilém je ve vězení, protože zabil jejího svůdce. Jarmila dobrovolně končí svůj život a končí zvoláním svého jména „Jarmilo“
2. Zpěv
v Vilém čeká na svou popravu a zpětně si promítá svůj život (zabil svůdce Jarmily, stává se lesů pán, až u soudu zjistí, že to byl jeho otec), Vilém nevěří v posmrtný život
v Intermezzo => lyrický děj
v Vyjádření vztahu autora k přírodě, která je zosobněna s lidmi
v Lidé odmítají Vilémův pohřeb, proto se na něj připravují duchové a příroda
3. Zpěv
v Krásná májová příroda a jeho poprava, rozloučení se s životem a se svou rodnou zemí, která je jeho jediná jistota, kolébka, hrob, matka, vlast. Vzpomínka na dětství => nejkrásnější období života
v Intermezzo => lyrický děj
v Příroda a duchové truchlí
4. Zpěv
v Do děje vstupuje autor, od hostinského se dozvídá o Vilémovu osudu a rozhodne se, že se na jaře na toto místo vrátí a srovnává svůj osud s osudem Viléma

Metafory – bledá tvář lůny
Personifikace – o lásce šeptal tichý mech
Kontrasty – život x smrti
Oxymóron – zbortěné harfy tón

- Mácha vytváří základ novodobé poezie
- využívá ozdobných přívlastků => růžový den, temné hory
- vytváří dojem velké barevnosti => bílé obláčky
- užívá oxymóronu => spojení dvou slov, které označují protichůdné pojmy, platnost jednoho vylučuje platnost druhého, např. mrtvé milenky cit, umřelé hvězdy svit
Povznesl úroveň české poezie na evropskou úroveň. Společnost ho nepochopila nebo jí to silně pobuřovalo. Až generace 50. let plně ocenila jeho význam – májovci (Neruda).

Josef Kajetán Tyl (1803 – 1856)
- novinář, prozaik, dramatik, herec
- studoval filozofii => nedostudoval
- utekl ke kočovnému divadlu – hrál, režíroval
- 1848 poslanec říšského sněmu za české obyvatelstvo
- po porážce českého povstání se vrací ke kočovnému životu
- v roce 1856 v bídě umírá
- Čelakovský mu vyčítá, že je nihilista => nevěří v nic

1. Žurnalistika
- zakládá časopis Květy, psal do Pražského posla a Sedlských novin
- prostřednictvím novin usiloval o výchovu Čechů k vlastenectví

2. Próza
a) historická
Dekret Kutnohorský

b) ze současnosti
Rozervanec, Poslední Čech

3. Dramatická tvorba
a) hry ze současnosti
Fidlovačka
- slavnost pořádaná každoročně v Nuslích, přichází sem i slepý muzikant, který hraje a zpívá písničku, která se později stává hymnou (hudba – František Škroup)

b) báchorky
- pohádkové hry, Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění a
Strakonický dudák
- dudák Švanda se zamiluje do myslivcovi Dorotky, otec mu ji nechce dát => až bude mít peníze, Švanda je jeho matkou (lesní pannou) obdařen => očarovanými dudy, aby mohl rozveselovat lidi, dostává se do Turecka => chce si ho vzít turecká princezna (Švanda očarován penězi) => nakonec ho zachrání čistá láska Dorotky

c) historické hry
Kutnohorští havíři
- divadelní hra, která nás zavádí do 15. století, vzpoura havířů a následné potlačení

Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova => revoluční motivy

Tyl a jeho činnost představuje vlastenecky zaměřenou část romantismu.

Další autoři: Karel Sabina a Josef Václav Frič (vůdce pražského studentstva)Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!