Pracovněprávní vztahy

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 22. srpna 2005
  • Zobrazeno: 17025×

Příbuzná témataPracovněprávní vztahy

Zákoník práce je celostátně platná právní norma, která stanovuje, případně upravuje:
- způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru
- podmínky vzniku zvláštních typů pracovních poměrů – volbou, jmenováním, vedlejší činnost
- dodržování pracovní kázně
- podstatu a rozvržení pracovní doby, práce přesčas
- dovolená na zotavenou
- mzda a náhrady mezd
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- odpovědnost za škodu a náhrady škod
- pracovní podmínky žen, mladistvých
- jak řešit pracovní spory
- práce konaná mimo hlavní pracovní poměr

Zákoník práce se zabývá i dalšími speciálními ustanoveními. Je to základní právní norma, kterou se musí řídit všichni zaměstnavatelé i zaměstnanci a případné rozpory se řeší s pomocí tohoto zákona. Může být konkretizován v Kolektivní smlouvě – je to dohoda vedení s odborovou organizací (mohou si dohodnout např. delší dovolenou, kratší pracovní dobu apod.). Pokud odborová organizace v podniku není vypracovává se tzv. vnitřní předpis – mohou se zde sjednat všechny podmínky, na které mají obě strany (zaměstnanci a zaměstnavatelé) zájem.


Pracovní poměr

- je dvoustranný právní akt a vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:
- druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán
- místo výkonu práce
- den nástupu do práce
Tyto náležitosti jsou povinné, bez nich pracovní smlouva není platná. Právníci však doporučují uvedení i mzdových podmínek, aby se předešlo pozdějším sporům. Obě strany si mohou dohodnout i další podmínky (služební auto, platový výměr, jiný typ pracovní doby(. Smlouva musí být písemná s vyjímkou, kdy se pracovní poměr uzavírá na dobu kratší než jeden měsíc.
V pracovní smlouvě se může sjednat zkušební doba – může činit maximálně 3 měsíce.

Pracovní smlouva se uzavírá na:
- dobu neurčitou – doba jejího trvání není nijak ohraničená, vzniká tzv. trvalý pracovní poměr
- dobu určitou – nějak ohraničená – např. na rok, za mateřskou dovolenou, do nástupu na vojnu apod.

Zákoník práce definuje 5 způsobů, jak pracovní poměr může být ukončen:
a) dohodou – jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na rozvázání prac. poměru, potom tento prac. poměr končí dohodnutým dnem. Musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny důvody rozvázání, jestliže to požaduje zaměstnanec.
b) Výpovědí – může ji podat zaměstnanec i zaměstnavatel. Musí být písemná a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Nepřevzetí výpovědi může být posuzována jako porušení pracovní kázně. Zaměstnance neomlouvá změna bydliště (např. o dovolené), protože je povinen oznámit tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Jestliže pošta vrátí výpověď jako nedoručitelnou, platí výpověď ode dne, kdy byla vrácena poštou jako nedoručitelná. Zaměstnanec tak přichází o možnost napadnout výpověď pro formální nedostatky
c) Okamžitým zrušením – je zcela vyjimečný
d) Zrušením ve zkušební době
e) Uplynutím sjednané doby – končí pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou

Dohoda o provedení práce
- se uzavírá s fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není větší než 100 hodin ročně. Tuto dohodu lze sjednat písemně i ústně. Z odměny se nesráží zdravotní ani sociální pojištění. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel neplatí, brigádník nemá tedy nárok na nemocenskou s vyjímkou studentů, kteří jsou pojištěni státem. Tento pracovněprávní vztah zaniká ukončením práce.

Dohodu o pracovní činnosti
- musí zaměstnavatel uzavřít, jde-li o pracovní činnost vykonávanou v rozsahu větším než 100 hodin ročně, ale může být uzavřena i na rozsah menší. Lze sjednat nárok na dovolenou, musí to být však sjednáno ve smlouvě. Výpovědní lhůta je 15 dní, i jinak. Odměna za dohodu o pracovní činnosti podléhá v plném rozsahu jak dani z příjmu, tak zdravotnímu i sociálnímu pojištění. Dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedena mzda, jinak je neplatná. Na případné přesčasy je nutno podepsat smlouvu novou. Sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká hned první den. Pojištění se neplatí pouze v případě, že brigádník nepracuje více než 7 dní za sebou a nevydělá si více než Kč 400,-.

Příkazní smlouva
- je podle občanského zákoníku určena pouze spíše pro sousedskou výpomoc a nezavazuje zaměstnavatele k ničemu. Jestliže si brigádník zlomí při mytí oken nohu, musí pro získání náhrady za úraz prokázat svému zaměstnavateli zavinění.


Změny pracovního poměru
Sjednaný obsah v pracovní smlouvě lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se oba – jak pracovník tak organizace.
a) organizace je povinná přenést na jinou práci:
- ztratí-li pracovník dlouhodobě ze zdravotních důvodů způsobilost konat dosavadní práci
- v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi
- je-li to pravomocné rozhodnutí soudu
- koná-li těhotná žena nebo matka dítěte práci, kterou nesmí konat a požádá-li o to
b) organizace může převést na jinou práci:
- dala-li organizace pracovníkovi výpověď, protože nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon sjednané práce a dosahuje neuspokojivých výsledků a byl na tuto skutečnost upozorněn
- dala-li výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně
- bylo-li proti pracovníkovi zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslného trestného činu
c) organizace může převést na jinou práci bez souhlasu pracovníka
- nemůže-li konat práci pro prostoje
- sjedná-li se o odvrácení živelné pohromy, hrozící nehody, …

Výpověď daná organizací
- zruší-li se organizace nebo její část
- zanikne-li organizace
- stane-li se pracovně nadbytečným
- stane-li se pracovně dlouhodobě nezpůsobilým vzhledem ke svému zdravotnímu stavu konat práci
- pro závažné důvody, pro které by s ním mohla rozvázat okamžitě pracovní poměr
Pozn. Organizace je povinna jestliže uplatní § 46 musí pracovníka upozornit 3 měsíce předem a je povinna mu vyplatit 2 průměrné měsíční platy.

Zákoník práce – čl. 48 zákaz výpovědí
- je-li pracovně neschopný pro nemoc nebo úraz
- je-li pracovně povolán ke službě v ozbrojených silách (vojna)
- v době, kdy je uvolněn pro výuku veřejné funkce
- těhotná žena nebo žena pečující o dítě mladší než 3 roky

Okamžité zrušení pracovního poměru čl. 53
- je-li pracovník pracovně odsouzen pro úmyslný trestný čin na dobu delší než 1 rok
- poruší-li pracovník pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem

Výpověď daná zaměstnancem čl. 51
vzor podání výpovědi:
a) „rozvazuji pracovní poměr pracovní výpovědi“
b) „rozvazuji pracovní poměr podle čl. 51“


Přestávky v práci
- Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po čtyři a půl hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech nejméně 30 minut. Mladistvým musí být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.
- Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.| 08. října 2005
| 08. října 2005
vojta | 08. listopadu 2005
dekuju dekuju dekuju uz sem myslel ze to dudu psat
| 05. ledna 2006
wink_smile
| 05. ledna 2006
heartheartkisskissthumbs_upthumbs_up
| 24. února 2006
thumbs_down
| 20. května 2006
sad_smileenvelopecry_smileconfused_smileangel_smilebroken_heartangry_smileangry_smileangry_smileangry_smilelightbulbkissheartwink_smileregular_smilewhatchutalkingabout_smiletounge_smilethumbs_upthumbs_downteeth_smileshades_smilesad_smileomg_smileenvelopeembaressed_smiledevil_smilecry_smileconfused_smilecakebroken_heartangel_smileangel_smileangry_smilelightbulbkissheartwink_smileregular_smile
| 25. května 2006
cry_smile
| 24. září 2006
*45*
a | 24. září 2006
*45*
Prossiiim radu
Adka | 03. listopadu 2006
Prosiim o radu.Moja mama ma trvaly pracovny pomer.Pred rokom jej zistili rakovinu prsnika,dnes jej prisiel dobis o priznani plneho invalidneho dochodku.Nakolko sme cudzinci v ceskej republike,ma tu len prechodny pobyt.Dnes sa tiez dozvedela,ze jej z tohto dovodu,ze ma invalidny duchod,chcu dat vypoved,takze by dostavala ten duchod na slovensku.Prosiim ako v tomto pripade postupovat.Prosim piste na email:adka300@seznam.cz
Re: Prossiiim radu
Karel Gott | 29. dubna 2010
di do toho máš na to..to přežiješ tu rakovinu to je jako rakovina
1.N zabreh
JJ. | 16. února 2007
hej vy krysy ne ze si to stahnete uz je muj ten referat ok dikyyy
Re: 1.N zabreh
uižážý | 29. dubna 2010
ty si krysa ty debile vyjebanej
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!