Nový zákon

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 3032×

Příbuzná témataNový zákon

Nový zákon

Nový zákon je sbírkou spisů apoštolů, kteří byli svědky vzniku křesťanské církve před téměř 2000 lety. Někteří z apoštolů, kteří Ježíše provázeli během jeho působení nebo kteří se o něm dozvěděli na základě svědeckých zpráv po jeho smrti, zaznamenali Ježíšův života a počáteční křesťanství.
Hlavní události Ježíšova života se odehrály v Palestině, v Galileji a Judsku. Misijní cesty apoštolů vedly do všech zemí v oblasti Středozemního moře.
Knihy Nového zákona se dělí do tří skupin: na evangelia (znamená dobrá zpráva), apoštolské skutky a listy.
Evangelia zaznamenávají Ježíšův život a učení.Čtyři evangelia, Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo, byla kriticky posouzena prvotní církví a šířena koncem 1.století. Každé evangelium líčí Ježíšův život z poněkud jiné perspektivy.
Skutky apoštolů líčí počátky křesťanské církve a zahrnují období od nanebevzetí Ježíše Krista až po Pavlovo působení v Římě. Podrobně popisují misijní činnost apoštolů, dalších učedníků a také líčí problémy prvotní církve.
Listy- v listech jsou položeny základy křesťanského učení. Nový zákon obsahuje 22 listů. Apoštol Pavel je tradičně pokládán za autora třinácti listů, autory osmi jsou Jan, Juda, Jakub a Petra, a jeden list nemá autora.

OBSAH:
Během vlády Heroda Velikého žil kněz Zachariáš se svou ženou Alžbětou. Jednou se knězi zjevil anděl Gabriel a ten mu pověděl, že jeho žena bude mít konečně dítě, které bude už od mateřského klína naplněno Duchem svatým. Zachariáš mu dá jméno Jan a jeho životním posláním je připravit cestu Mesiášovi, tedy Ježíši.
O šest měsíců později si Bůh vyvolil pannu, aby se stala matkou jeho Syna. Ježíšovo početí (6/7 př. Kristem) je zázrakem a naplněním proroctví. Mocí Ducha Svatého porodí Maria syna bez účasti lidského otce. Ježíš bude v plném smyslu člověkem, ale současně i Bohem. Tím, že se Josef ožení s Marií, naplní proroctví, že Mesiáš bude „synem Davidovým“, protože jeho adoptivní syn se stal potomkem Davida. Ježíš (Mesiáš) nebude politickým a vojenským vůdcem Izraele, jehož tolik Židů očekávalo, ale Spasitelem, který vysvobodí lidstvo od zlého. Kvůli nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu, se Josef s Marií vydali z Galileje, města Nazareta, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Marie zde porodila v jeslích Ježíše. Přesné datum není známo, ale křesťané je slaví 25.prosince. Narození Ježíše bylo už předtím předpovězeno. Když se Herodes dozvěděl, že v Betlémě se narodil očekávaný Mesiáš, dal usmrtit v okolí všechny novorozené děti mužského pohlaví. Ale ještě předtím se Josefovi ve snu zjevil anděl Hospodinův a varoval jej, ať uteče s dítětem a Marií do Egypta. Když Herodes zemřel, vzal dítě i jeho matku zpátky do izraelské země. Ale ze strachu vlády Herodova syna se obrátil do Galileje a usadil se ve městě zvaném Nazaret- aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.
Ježíšovo dětství je spjato s tím, jak ježíš postupně vnitřně chápe svůj zcela zvláštní vztah k Bohu.
Jan Křtitel křtí lidi, aby se očistili ze svých hříchů, změnili své jednání a žili dobrým životem. Ježíš je pokřtěn Janem v řece Jordánu a je vystaven mnoha pokušením ďábla. Ježíšova naprostá oddanost Bohu svědčí o jeho připravenosti začít plnit své poslání.

Poprvé učí ve svém rodném městě Nazaretu. Prohlašuje, že nabízí spásu všem lidem, a nejenom Židům, a to Nazaretské velmi popudí. Vybírá si svých dvanáct apoštolů (poslů)- Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zelóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškarotského, který se pak stal zrádcem. Zázraky, jež provázejí Ježíšovo učení- např.uzdravování malomocných a chromých, probuzení mrtvých, odpouštění hříchů, jsou důkazem jeho zcela výjimečného vztahu k Bohu. Ježíš přibližuje své učedníky Bohu, aby tak mohli šířit jeho učení po celém světě. Prokazuje svou vládu nad přírodními a nadpřirozenými silami, aby víra jeho učedníků dále rostla.
Kvůli Herodiadě, vnučce Heroda Velikého dá Herodes Antipas, syn Heroda Velikého zavraždit Jana Křtitele (28/29 po Kristu) a jeho smrt je počátkem nového období Ježíšova působení. Ježíš posílá své učedníky, aby plnili úlohu, pro kterou si je vylovil. Mají kázat stejnou zvěst jako Jan, ale jsou navíc pověřeni konat zázraky.
Ježíš se promění z člověka v božskou bytost a tím učedníci zcela uvěří, že je Ježíš Synem Božím, a to znamená rozhodující obrat v jeho působení. Nyní je Ježíš musí připravit na své utrpení a smrt na kříži, kterou za nedlouho vědomky očekává.
Velké nepřátelství vůči Ježíšovi projevovala v tomto období mocná náboženská seskupení. Farizeové, ti trvali na dodržování Zákona až do těch nejmenších podrobností. Patřili k nim tzv. zákoníci, ti zkoumali a vykládali Zákon. Saduceové byli převážně bohatí vlastníci půdy z urozených rodů, kde patřilo mnoho velekněží. Ti neuznávali pojmy jako vzkříšení, duše, andělé či zlí duchové, v které věřili farizeové. Tudíž opozice vůči Ježíšovi nebyla jednotná.
Ježíš vjíždí do Jeruzaléma, kde ho vítá nadšení davů.Všichni očekávají, že je zbaví římské nadvlády. Takže stále ještě nechápou, že jeho posláním je spasit celé lidstvo.Velekněží a starší lidu hledají způsob, jak poškodit Ježíšovu pověst u zástupů…
Velikonoční večeře je připomínkou vysvobození Izraele a jeho vyjití z Egypta, kdy Izraelci obětovali beránka. Večeře Páně uvádí nový věk, věk církve. Ježíš se nabízí jako poslední, definitivní oběť. Je „velikonočním beránkem“, který zemře, aby vysvobodil lidstvo z područí hříchů.
Ježíš si je plně vědom svého záměru, s nímž by poslán na svět. Je zatčen po vyzrazení jednoho ze svých apoštolů, Jidášem, veleknězi a veleradou. Ježíš je nezákonně souzen, jsou použita křivá svědectví. Nakonec je odsouzen k trestu smrti. Kvůli neznalosti trestu smrti za rouhání udělali náboženští vůdcové z Ježíše politického buřiče, který údajně rozvrací národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.
Ježíš je zbičován, přiveden na místo zvané Golgota (Lebka) a ukřižován (30 po Kristu). Ježíšova strašlivá smrt je naplněním proroctví Starého zákona. Přišel na svět, aby odstranil hradbu hříchu mezi Bohem a lidstvem, a trpí jako člověk, aby naplnil Boží vůli. O tři dny později vstal z mrtvých, zjevil se několika lidem, ale nikdo nebyl svědkem jeho vzkříšení.
Ježíšovi učedníci ztrácejí svou víru, a proto se některým Ježíš zjevuje, a tím utěšuje a posiluje a znovu obnoví jejich víru. Vůdcem se stává apoštol Petr, který bude řídit celou křesťanskou církev. Učednické období končí, a tak Ježíš vstupuje na nebesa.
Zbývající část bible pojednává o vzniku církve. Učení apoštolů strhává s sebou spoustu věřících a raná církev se rozrůstá. Samozřejmě je opět velerada rozhořčena oblíbeností apoštolů. Prvním mučedníkem je Štěpán- obviněn z rouhání a ukamenován.
Saul, později nazván Pavel vyhrožoval učedníkům a chtěl je vyhladit. Saul, díky rozmlouvání s Ježíšem se stal velikou osobností apoštolů a poslem víry mezi pohany. Později vysíláním misionářů učinila církev krok světodějného významu. První misionáři jsou vystaveni těžkostem a utrpení, protože mnoho lidí je vůči jejich novému učení nepřátelských a vyhánějí je pryč.
Dále jsou v Novém zákoně další příběhy, např. když Pavel přináší křesťanství do římské říše. Ale tady selže jeho pokus přesvědčit římské Židy, a tak se vrací ke svému přesvědčení, že budoucností křesťanské církve jsou pohané…20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!