Nobelova cena za ekonomii

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataNobelova cena za ekonomii

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), běžně označovaná jen jako Nobelova cena za ekonomii je cena udílená od roku 1968 spolu s ostatními Nobelovými cenami, třebaže se fakticky nejedná o Nobelovu cenu, neboť nebyla zmíněna v Nobelově závěti. Zavedla ji Švédská říšská rada při 300. výročí jejího vzniku v roce 1969.

Obsah

Proces udělování

O ceně rozhoduje, podobně jako při Nobelově ceně za chemii a fyziku, Švédská královská akademie věd a uděluje se společně s ostatními cenami v oblasti věd. Každý rok kvalifikovaní nominátoři nominují sto žijících osob, která potom dostane osmičlenný výbor, který nakonec předloží návrh ceny Nobelovu shromáždění. Nobelovo shromáždění potom hlasuje o kandidátech (dokud nejsou vybrání tři). Udělování se koná ve Stockholmu a je spojené s cenou 10 milionů švédských korun.

Kontroverze

Kontroverze plyne z několika problémů:

  1. Spojení ceny s Nobelovým jménem, které není obsažené v Nobelově dědictví.
  2. Dojem, že se cena „nespravedlivě“ uděluje častěji neoliberálním ekonomům.
  3. Ekonomie je společenská věda, což stěžuje objektivní hodnocení kandidátů.
  4. Dojem, že nejvlivnější ekonomové dostali ceny v 70. a 80. letech a od té doby jsou existující kandidáti v oblasti ekonomie slabší, a proto kontroverznější.

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, 1969 a 1970

Rok Jméno Zač
1969 Ragnar A. K. Frisch (Norsko), Jan Tinbergen (Holandsko) za rozvoj a aplikaci dynamických modelů při analýze ekonomických procesů
1970 Paul A. Samuelson (USA) za vědecký příspěvek k rozvoji statické a dynamické ekonomické teorie a aktivní přispění ke zvýšení analytické úrovně ekonomické vědy

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, 1971–1980

Rok Jméno Zač
1971 Simon Kuznets (USA) za empiricky podloženou interpretaci ekonomického růstu, vedoucí k novému a hlubšímu pochopení ekonomických a společenských struktur a procesů rozvoje
1972 Kenneth J. Arrrow (USA), John R. Hicks (Spojené království) za průkopnické příspěvky k teorii všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu
1973 Wassily Leontief (Rusko) za rozvoj input-output metody a její aplikaci na důležité ekonomické problémy
1974 Friedrich A. Hayek (Rakousko), Gunnar Myrdal (Švédsko) za průkopnickou práci v teorii peněz a ekonomických kolísaní a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomických, společenských a institucionálních jevů
1975 Leonid V. Kantorovich (Sovětský svaz), Tjalling Ch. Koopmans (Holandsko) za příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů
1976 Milton Friedman (USA) za výsledky v oblasti spotřební analýzy, historie a teorie peněz a za předvedení složitosti stabilizační politiky
1977 James E. Meade (Spojené království), Bertil Ohlin (Švédsko) za průkopnický příspěvek k teorii mezinárodního obchodu a pohybu mezinárodního kapitálu
1978 Herbert A. Simon (USA) za průkopnický výzkum rozhodovacích procesů v rámci organizace
1979 Arthur W. Lewis (Santa-Lucia), Theodore Schultz (USA) za průkopnický výzkum ekonomického rozvoje se zvláštním zřetelem na problémy rozvojových zemí
1980 Lawrence Klein (USA) za vytvoření ekonometrických modelů a jejich aplikaci při analýze ekonomického kolísání a ekonomické politiky

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, 1981–1990

Rok Jméno Zač
1981 James Tobin (USA) za analýzu finančních trhů a jejich vztahu k rozhodování o nákladech, zaměstnanosti, výrobě a cenách
1982 George J. Stigler (USA) za významné studie o průmyslové struktuře, fungování trhu a o příčinách a následcích veřejné regulace
1983 Gerard Debreu (USA) za začlenění nových analytických metod do ekonomické teorie a za přesnou reformulaci teorie všeobecné rovnováhy
1984 Richard Stone (Spojené království) za fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu
1985 Franco Modigliani (USA) za průkopnické práce při analýze spotřeby a úspor obyvatelstva a za teoretické práce v oblasti podnikových financí a finančních trhů
1986 James Buchanan (USA) za rozvoj smluvních a konstitučních základů teorie ekonomického a politického rozhodování
1987 Robert M. Solow (USA) za průkopnické práce v oboru teorie ekonomického růstu
1988 Maurice Allais (Francie) za přínos k teorii trhu a efektivního využívání zdrojů
1989 Trygve Haavelmo (USA) za objasnění pravděpodobnostních základů ekonometrie a za analýzu simultánních ekonomických strukut
1990 Harry Markowitz (USA), Merton H. Miller (USA), William Sharpe (USA) za průkopnickou práci v oblasti ekonomie a financí a financí korporací

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, 1991–2000

Rok Jméno Zač
1991 Ronald Coase (Spojené království) za objev a objasnění významu transakčních nákladů a vlastnických práv pro institucionální strukturu a fungování ekonomiky
1992 Gary Becker (USA) za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy na nové oblasti lidského chování a lidských vztahů, včetně chování netržního
1993 Robert Fogel (USA), Douglass North (USA) za znovuobnovení výzkumu ekonomické historie prostřednictvím aplikování ekonomické teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení ekonomických a institucionálních změn
1994 John Harsanyi (USA), John Forbes Nash (USA), Reinhard Selten (Německo) za průkopnickou analýzu rovnováhy v teorii nekooperativních her
1995 Robert Lucas Jr. (USA) za to, že rozpracoval a aplikoval hypotézu racionálních očekávání, a tak transformoval makroekonomickou analýzu a prohloubil naše porozumění hospodářské politice
1996 James Mirrlees (Spojené království), William Vickrey (USA) za zásadní příspěvek k ekonomické teorii stimulů v podmínkách asymetrických informací
1997 Robert Carhart Merton (USA), Myron Scholes (USA) za novou metodu určování hodnoty derivátů
1998 Amartya Sen (Indie) za příspěvek k ekonomii blahobytu
1999 Robert Mundell (Kanada) za analýzu měnové a fiskální politiky v různých režimech určování měnových kurzů a za analýzu optimálních oblastí společné měny
2000 James Heckman (USA),
Daniel McFadden (USA)
za rozvoj teorie a metod analýzy selektivních vzorků

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, 2001–2007

Rok Jméno Zač
2001 George A. Akerlof (USA),
Andrew Michael Spence (USA),
Joseph E. Stiglitz (USA)
za analýzu trhů při existenci asymetrických informací
2002 Daniel Kahneman (Izrael/USA), Vernon L. Smith (USA) za uplatnění laboratorních pokusů jako nástroje empirických hospodářských analýz, zvláště při studiu alternativních tržních mechanismů
2003 Robert F. Engle (USA),
Clive W. J. Granger (Anglie)
za vyvinutí metod analýzy ekonomických časových řad vykazujících časově podmíněnou volatilitu
2004 Finn E. Kydland (Norsko),
Edward C. Prescott (USA)
za teorii hospodářských cyklů a ekonomické politiky, časové konzistence ekonomické politiky a zkoumání sil, které řídí výkyvy hospodářského cyklu
2005 Robert J. Aumann (Izrael/USA), Thomas Schelling (USA) za zvýšení porozumění konfliktům a spolupráci prostřednictvím analýzy teorie her
2006 Edmund S. Phelps (USA) za objevy v makroekonomické politice
2007 Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin a Roger B. Myerson (všichni USA) za položení základů teorie návrhu mechanismů


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!