Národnostní menšiny v ČR

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. února 2006
  • Zobrazeno: 98497×

Příbuzná témataNárodnostní menšiny v ČR

ŽIVOT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Téma, které jsem si zvolila pro vypracování mé seminární práce, je podle mého názoru valné většině českého národa zcela cizí.Proto se pokusím zodpovědět určité otázky,které, doufám,pomohou nejen mně lépe porozumět této problematice.Jedny z těchto otázek jsou: Definice menšiny.Jaké národnostní menšiny se v ČR nacházejí?Jaké problémy je provází-vztah majoritního obyvatelstva k národnostním menšinám-rasismus,etnocentrismus,holocaust,genocida...Jak přistupují média k menšinám?Podrobněji rasismus a Romové.Statistiky.

Menšina = společenství občanů ČR žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou, tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky vytvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české společnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti

V ČR je spousta menšin, např. bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rurínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská...atd.

Téměř každý občan,kterého se zeptáte v souvislosti s menšinami v ČR,odpoví vám:Romové-pachatelé trestných činů(přepadení,krádeže,dluhy,neplacení nájmů,nečistota),Vietnamci-zbohatlíci díky nelegálním praktikám(stánky,tržnice),Ukrajinci-dělníci,organizovaný zločin, Rumuni-žebráci a kapsáři...apod.

Mluví se jen o tom špatném ,snad proto, aby si připadali jako nám podřadní?Je to z velké části vinou médií.Mluví o nich, ale ne s nimi.Určitě by rádi uvedli své důvody,proč který čin spáchali,ale za ně mluví pouze policie či novináři.A i když jsou někteří opravdu kriminálníci,určitě nejsou všichni stejní.A kdo jim dá možnost to dokázat?Vždyť jsou nám rovni.Jen málokdo ví, jaké problémy je provázejí.Problémy související s migrací,uprchlictvím a nabýváním státního občanství apod.

Nejvíce se budu věnovat Romům, ti jsou ze všech stran široké veřejnosti nejvíce terorizováni.Například kolik Romů jste viděli pracovat v normálním, lépe placeném zaměstnání?To není tím, že jsou líní a raději se válí doma na gauči,už jen pro barvu jejich kůže a pověst je nechce nikdo zaměstnat a jakou jinou možnost jim dáváme než pobírat téměř směšně nízké sociální dávky, které postačí jen na základní obživu-na ostaní už bohužel nezbývá.Nemůže být například toto příčinou častých krádeží?Jenže tohle už si nikdo neuvědomuje, nebo spíše nechce.Snad jediné pracoviště,kde jsem viděla Roma, byly stavby různých budov a jiné dělnické, velmi namáhavé práce.Například má dobrá přítelkyně po ukončení studia nastoupila v nejmenovaném hotelu jako servírka.Je to poloviční Romka z matčiny strany, ale nepoznali byste to.Nastoupila a vše bylo v pořádku.Pak ji do práce přišla navštívit její matka a poté se karta obrátila.Začali s ní jednat s odstupem.Kvůli jedné coca cole, kterou dala své matce, jí obviňovali z nespočetného množství krádeží nápojů apod., kvůli odloženému mokrému ručníku na židli v jejím pokoji tohoto hotelu, kde musela někdy přespávat, jí nazvala dcera ředitele \"špínou\", a to jen, aby se jí zbavili.To se jim také povedlo.Je to sprostý rasismus.

Rasismus je jedním z velkých problémů naší společnosti. Česká společnost má podle mě stále zakódované staré předsudky.Nesnadno přijímá nové názory a pokrokové myšlenky. Například, když se do bytovky nastěhují cikáni, hned všechny bílé sousedy napadne, jak budou muset za ně vytírat schody, a jaký bude v domě hluk a nepořádek. Když potom sousedé vidí, že cikáni své povinnosti plní, a že z jejich bytu nevychází žádný hluk, hrozně se diví. Proč by proboha všichni museli být stejní? Nechápu tyhle předsudky! Proč lidé (nemluvím jen o Češích) nedají nově příchozím šanci projevit se a ukázat, jací doopravdy jsou, než je odsoudí?

Kdo je vlastně rasista? Rasisti jsou lidé, kteří neuznávají občany jiné národnosti než je česká.Zabývají se jejich špatnými vlastnostmi a bojí se přiznat, že i někteří z jejich okruhů dokáží být horší než tzv. menšiny samé.Proč tedy tyto menšiny neuznávají? Možná proto, že mají zakořeněné některé rasy nenávidět a být vůči nim sobečtí, možná je to jen výchovou, a také to může být okolím, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje. Proč ale člověk neumí promluvit sám za sebe a uznat že i někteří z menšin mohou být dobrými společníky jak v životě tak i v partnerství? Je přirozené, že když poznáme z menšin jen ty špatné, tak je nemusíme mít rádi, ale protože jsme poznali jen ty špatné, neznamená, že existují zástupci těchto ras, kteří jsou dobří, někdy lepší než my sami. Romové, nejobávanější menšina v ČR, je nejobávanější jen kvůli špatné pověsti, já sama znám spousty Romů, se kterými dobře vycházím, za které bych dala i \"ruku do ohně\", a nevidím nic špatného na tom, že to jsou Romové. Mám jen obavy, že oni samotní si myslí, že jen využíváme jejich slabosti v naší zemi. Oni mají méně než my a vždy to tak bylo. My jim můžeme pomáhat z přátelského hlediska, ale i nemusíme. Jsou mezi námi, žijí mezi námi a na tom nikdo nic nezmění. Lidé by si podle mého měli uvědomit, že my bílí nejsme jediní na tomto světě, a že nepatří jen nám, patří všem obyvatelům této planety a nezáleží na barvě pleti ani na rase. Říká se, že na tomto světě zvítězí jen nejsilnější, jenže kdo je vlastně nejsilnější? Jsou to ti slavní? Jsou to ti \"prachatí\"? Nebo jsou to ti, kteří mají místo pro všechny a nedělají rozdíly?

O své pozici v české společnosti diskutovali v Chomutově zástupci národnostních menšin, žijících v Česku. Nejsou s ní spokojeni Romové, Vietnamci ani Ukrajinci. Podle zástupce chomutovské vietnamské komunity Duong Viet Dunga vidí Češi ve Vietnamcích stále jen trhovce, kteří prodávají levné zboží pochybného původu. Mezi Vietnamci je však mnoho mladých specialistů, lékařů, inženýrů, podnikatelů. Češi si podle Dunga, který žije v Chomutově 22 let, dlouho zvykají na nové menšiny. \"Trvalo osm let, než nás sousedé začali brát jako normální rodinu,\" uvedl. S podobným problémem se setkávali v minulosti také Ukrajinci. \"Dlouho jsme byli například pro policii jen námezdními dělníky, kteří v Čechách nelegálně pracují, proto je třeba je zavřít. To už se nám naštěstí podařilo změnit,\" uvedl předseda Ukrajinské iniciativy v ČR Viktor Rajčynec. O problémech v soužití s Čechy mluvila při diskusi řada Romů. V Chomutově žije zhruba 5000 Romů. Podle chomutovské starostky Ivany Řápkové se v poslední době množí na radnici stížnosti na některé Romy a objevily se i petice proti jejich komunitě. Největším problémem Romů je nezaměstnanost. Potíž je také s nedostatkem bytů. V Chomutově prý dokonce devítičlenná rodina žila v bytě 1+1. V poslední době se začali Romové spojovat a situaci chtějí prý společně s radnicí řešit. Na Chomutovsku se v roce 2001 přihlásilo k jiné národnosti než české, moravské či slezské téměř 10.000 lidí, to je asi osm procent obyvatel. Mezi nejčastěji zastoupené cizí státní příslušníky patří Slováci, Ukrajinci a Vietnamci.

zprávy:18.9.2004 17:27 UTC Milena Štráfeldová Radio Praha-český rozhlas 7

Podbné zprávy se ze všech koutů ČR oběvují dodnes a to značí o tom, že se situace i za poslední dva roky nezměnila..

Už v dřívějších dobách se objevovaly problémy, které jsou s rasismem spojeny..je to etnocentrismus,holocaust,genocida...

Co je to Etnocentrismus?

Etoncentrismus je tendence hodnotit a interpretovat všechny jevy z pohledu vlastní kultury. V tomto významu je pojem užíván ve společenských vědách (především v sociologii a antropologii), kam jej v roce 1906 zavedl W.G. Sumner.Etnocentrický postoj zahrnuje vnímání hodnot a norem vlastní skupiny jako jediných správných, užitečných a pravdivých. Vlastní skupina je standardem, kterým jsou poměřovány ostatní skupiny a životní situace. Způsob života jiných skupin je chápán jako odchylka od optimálního stavu.Etnocentrismus přispívá k identifikaci s vlastní skupinou a podporuje vnitřní soudržnost skupiny. Je to tedy významný mechanismus sociální integrace.Extrémní formou agresivního etnocentrismus je rasismus a nacionalismus.

Dále nás také provází Holocaust (řecky holokauston, zápalná oběť, či celopal, náboženská oběť, ze které si obětník nic neponechá) neboli šoa (hebrejsky úplné zničení) je označení pro systematické státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování etnických, náboženských či politických skupin v době druhé světové války, prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci.

Autorem termínu holocaust je nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel (* 1928), který jej použil ve svém románu Noc (La Nuit, 1958). Slovo šoa, uvedené do spojení s vyhlazováním židů Claudem Lanzmannem v téměř desetihodinovém dokumentu Shoah (1985) nebylo příliš přijato, ačkoliv by lépe vyjadřovalo skutečnost.

Hlavní obětí holocaustu byli Židé prostřednictvím „konečného řešení židovské otázky“ (Endlösung der Judenfrage). Holocaustem byli postiženi také příslušníci některých slovanských národů a Romové. Terčem likvidace se stali také homosexuálové nebo lidé s nějakým tělesným či duševním postižením a političtí odpůrci nacismu z řad komunistů, anarchistů i demokratů. Celkový počet obětí tohoto holocaustu se odhaduje na 12 až 26 milionů, z toho více než 6 milionů Židů.

Nejúčinnějším a nejhrůznějším prostředkem německého holocaustu byly vyhlazovací tábory, kde se hromadně popravovalo zastřelením, oběšením a jedovatým plynem. Zpočátku v plynových vozech, později ve zvláštních plynových komorách, které byly postaveny tak, aby připomínaly obyčejné umývárny. Mrtvoly byly hromadně spalovány v krematoriích.

A nakonec tu máme genocidu. Genocida je je zločin proti lidskosti, spočívající ve vyvražďování určité skupiny lidí definované na základě jejich etnika či rasy. Některé širší definice přidávají k vyvražďování ještě násilné vyhánění a k etnickým skupinám ještě přidávají skupiny definované kulturně, politicky nebo nábožensky. Mezi otřesné případy genocidy moderní doby patří holokaust, genocida Arménů (1915-17), genocida ve Rwandě nebo tzv. \"etnické čistky\" v bývalé Jugoslávii.

Tyto zrůdnosti se tu naštěstí už neobjevují, ale myslím, že není na škodu se o tom zmínit.

Myslím, že svůj vytyčený cíl jsem, alespoň z části, splnila.Proto bych na závěr uvedla nějaké statistiky.

V České republice žilo k 31.12.2004 254.294 cizinců, z toho 99.467 osob s trvalým pobytem, 154.827 osob s některým z typů přechodných pobytů nad 90 dnů (tj. přechodné pobyty občanů EU, dále víza nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu občanů nečlenských zemí). Trvale či dlouhodobě usazení cizinci (tj. s délkou pobytu nad 1 rok) tvořili přibližně 1,8% obyvatelstva ČR.

. K 31.12.2004 byli v ČR nejsilněji zastoupeni občané Ukrajiny (78.263 osob, 31%) a Slovenska (47.352, 19%). Dále následují již méně zastoupená státní občanství: Vietnam (34.179 osob, 13%), Polsko (16.265 osob, 6%) a Rusko (14.743 osob, 6%).

K 31.12.2004 evidovaly úřady ČR celkem 173.203 ekonomicky aktivních cizinců. 107.984 těchto cizinců bylo v postavení zaměstnanců, 65.219 cizinců mělo platné živnostenské oprávnění.

Pracující cizinci tvořili 68% z celkového počtu cizinců bydlících v České republice

V České republice byl od počátku roku 2005 (k 30.9.) udělen azyl 170 osobám, za celý loňský rok pak celkem 142 osobám. Stále platný azyl mělo k 30.9.2005 1.731 osob.

V České republice studovalo ve školním roce 2003/04 na všech typech škol 34.101 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2.071.375 (včetně občanů ČR), cizinci tvořili 1,6% z nich

V České republice bylo podle údajů státních zastupitelství a soudů v roce 2004 stíháno 89.288 osob, z toho 3.528 cizinců (4%). Obžalováno bylo 75.861 osob, z nich 2.967 cizinců (4%), a pravomocně odsouzeno 68.443 osob, z toho 4.099 cizinců (6% všech odsouzených).

Zdroje:stránky Rada vlády pro národnostní menšiny

Ben Jelloun,Tahar: Tati, co je to rasismus?

stránky Český statistický úřad| 28. března 2006
teeth_smileregular_smilewink_smilewhatchutalkingabout_smileomg_smilesad_smileconfused_smilecry_smileangry_smilelightbulbangel_smilecakedevil_smileembaressed_smileshades_smiletounge_smile
Re:
| 08. listopadu 2006
Úroveň referátu bych odhadla na nižší stupeň střední školy...pro mě naprosto nedostačující použitou terminologií i úrovní vyjadřování....
Re:
jááá | 26. listopadu 2006
taxi to napiš sám/sama a máš to...:P
Re:
| 07. prosince 2006
jj, napis si to sama a nedelej dusno... kdyz ses tak strasne odborna tak nevim proc stahujes referaty z netu...
Re:
missicka | 20. května 2007
Opravdu miluju lidi, co dokazi jen shazovat praci jinych a sami by dokazali mozna tak dojit na zachod.
Re:
| 12. září 2009
hele mas vubec poneti kdo ten referat psal ??? nenapadlo te vubec ze to mohl byt nekdo s VŠ vzdelanim???? ¨davej si bacha na hubu
Re:
Jana | 27. listopadu 2006
Myslím, že úroveň článku je velmi nízka, hodnotila bych to jako první ročník střední školy. Navíc je někdy až urážejicí,radím lépe važit slova. Také se domnívám, že je vhodné se lépe informovat,na to jaká je skutečnost.
Re:
Majo | 04. prosince 2006
Jano urážející pro jakou stranu? Neřešitelná otázka problémové skupiny romských spoluobčanů je pro mě osobně dost deprimující, a když by si ,,jich\" chtěl někdo zastávat tak jen pod podmínkou, že žije v jejich blízkosti!!!!!!!!!!!!!!! A i po tom jsem o tom ochoten dlouze diskutovat. Ať žije vybydlené sídliště Chánov
Re:
| 28. března 2011
Aha tady je někdo chytrej.. :D
Re:
| 14. ledna 2016
ty jsi asi cikánka Jolanda
Re:
| 29. listopadu 2006
Re:
Majo | 04. prosince 2006
Příteli, co jsi psal tuto seminární práci. Úroveň textu je opravdu velmi nízká, jak po lingvistické stránce, tak i text nestojí za nic. Ale alespoň jsi to zkusil. Hodně zdaru do další práce.
Re: POZOR!!!
Čempelka | 04. prosince 2006
Ahoj. Ani jsem ten tvúj referát nečetla celý. Pamatuj si, že se píše OBJEVOVAT ne oběvovat!!!!!!!!!!!
Re:
| 28. února 2007
vážně se mi to líbí
vy tragédi!!!
tereSKA | 05. prosince 2007
ste všichni jen hnusný rasisti a nechcete u nich vidět nic pozitivního... http://referaty-seminarky.cz/etc/smiles/angry_smile.gif angry_smile
Re: vy tragédi!!!
Jana | 31. května 2010
U koho , u černých? Jdi se léčit..
Re:
| 28. dubna 2010
moc se mi to líbí...
Re: szahj
khjfshjkbf | 25. října 2010
teeth_smile
Re:
| 29. května 2012
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ahoj
smioole | 04. dubna 2006
ahoj jak se máteconfused_smile
Re: ahoj
| 02. května 2006
Nebej cikánu, bylo by líp!!!
Re: ahoj
| 12. prosince 2006
souhlasim
Re: ahoj
| 19. prosince 2006
ja také
Re: ahoj
SAGi | 03. prosince 2007
zkurvený rasisti .... ste stejný jak ty zmrdi neonacistický
jarojetu | 08. dubna 2006
\"Rasisti jsou lidé, kteří neuznávají občany jiné národnosti než je česká.\" ? Zajimave postrehy, je videt vlastni zaujeti. Jen pozor na nektere nestastne formulovane vety...
Re:
bobek | 14. února 2008
Rasista není člověk neuznávající jinou národnost než českou, ale ten, kdo diskriminuje (ať už přímě nebo nepřímě) jinou národnost nebo etnickou menšinu. VÍŠ!!! :-)
mstachonova@gmail.com | 23. dubna 2006
kiss
Re:
šnek | 09. února 2011
| 01. května 2006
teeth_smileregular_smilewink_smileheartkisslightbulbangry_smileangel_smilecakeconfused_smilecry_smiledevil_smileembaressed_smileenvelopeomg_smileshades_smileteeth_smilethumbs_downthumbs_uptounge_smilewhatchutalkingabout_smile
Re:
já | 17. ledna 2008
jj cikáni neboli romové tak jsme přemnožený
Hitlera na ně!!!!
Sandra | 02. května 2006
Nechápu toho, kdo si myslí, že všichni cikáni nejsou stejní!!!!!!!! Jsou to hovada, který se nejsou schopní přizpůsobit našemu systému v ČR. Pořád dělaj jenom bordel. Neříkejte mi, že jsem sama, okolo který když projde cikán, tak si kontroluje jestli má zapnutej batoh!No dobře, ještě jsem žádnou z těhle oblud neviděla v solidní práci, ale taky v žádný solidní škole! Samozřejmě, že je jednodušší krást než poctivě makat!!!!! A asi jsou hodně labilní, když se neumí ani umejt!!!!!!!!!!! Můj názor
Re: Hitlera na ně!!!!
Kikina | 28. května 2006
DO PLYNU!!! thumbs_down
Re: Hitlera na ně!!!!
Andrea | 16. října 2006
Pro me jsi stejne labilni jako sam Hitler! A do plynu bych poslala tebe. Je mi te opravdu lito...
Re: Hitlera na ně!!!!
Hele | 19. října 2006
Hele, rekni mi jednoho kdo pracuje nebo ma vysokou...
Re: Hitlera na ně!!!!
pavla | 14. ledna 2007
Já jich znám několik, chceš se přijet podívat? Pracuji s těmi, kteří jsou méně přizpůsobiví a spolupracuji přitom s těmi, kteří nemají s integrací problémy. Až na některé \"čechy\". Sama jsem modrooká blondýna, ale jednou mě vyhodili z parkoviště protože jsem tam byla se dvěma Romy (shodou okolností oba studující při práci). Někdo si udělal legraci a poslal na ně policii s tím, že tam prodávají kradené věci. Prohlídli nás i auto a i když nic nenašli, vykázali nás, ale museli se nám posléze omluvit. Obdivuji lidi, kteří vyřeší romskou otázku na čtyřech řádcích.
Re: Hitlera na ně!!!!
navaho | 04. dubna 2010
Ti jsou k vidění někde v zoo ne? Narozeni v zajatí a vychováni podle lidských pravidel (ne těch cikánských/zvířecích). Snad bych i vstupné zaplatil abych poctivého, chytrého a pracovitého cikána mohl vidět.
Re: Hitlera na ně!!!!
Harold | 07. října 2010
Tak to je HC kamo...N1 xD
Re: Hitlera na ně!!!!
| 28. října 2010
ï když se tato debata vedla v roce 2007,nedá mi to,abych k tomu taky neřekla své. Jsem romka,adoptovaná v české rodině a jsem za to moc štastná.Jsem vyučená,pracuji a dálkově dělám střední školu zaměřenou na sociální a výchovnou činnost pro etnické skupiny.Je to škola v Praze,která je jak školou základní,tak i střední.90%dětí jsou Romové a nevěřili byste,jak moc jsou to chytré děti a jak moc se touží vzdělávat.Kdybych do této školy nechodila,mluvila bych jako někteří z vás,protože ač romka jsem,Romů jsem se jako malá dost bála a nikdy jsem se s nimi nebavila.Ve škole se taky učíme histoii tohoto národa a já začínám pomalu leccos chápat.Uznávám,že se najdou i takoví,kteří do práce chodit nechtějí,kradou,nelibně voní a jsou neskutečně zlý a zákeřní.Ale takový jsou i někteří češi.Znám několik bílých rodin,kteří žijou hůř než cigáni někteří.Njede Romy posuzovat jako jeden celek.Tak jako češi,některý je dobrý,některý ne.A čím víc se s romy setkávám,tím víc mezi nimi poznávám fajn lidi.Je mi líto,že spoustu z vás tohle nepotká.Ale čím více vzdělaných Romů bude tím lepší bude jejich morálka a způsob života,protože spousta z nich si od bílých říci bohužel nedá.Všem přeji hezký den katka
blbe
tomas | 28. listopadu 2006
HOVADO!!!
Re: Hitlera na ně!!!!
| 06. ledna 2010
ty jeden rasisto, jdi do prdele! máš asi obrovskej komplex vid, ty jeden hnusnej šmejde!
Re: Hitlera na ně!!!!
no name | 09. září 2014
souhlas
Re: Hitlera na ně!!!!
Andrea | 16. října 2006
Kdyz uz chces psat takhle ubohy nazory, tak se nejdriv poradne nauc cesky! A to, ze se nekoupou neni pravda a i kdyby byla, tak ja osobne doufam, ze se umis umyt alespon ty!? I kdyz z tveho nazoru soudim, ze ani nevis, ktera barvicka patri k jaky vode, vid?
Re: Hitlera na ně!!!!
navaho | 04. dubna 2010
Ty holka asi bydlíš nekdě v Praze v nějaký bohatý lokalitě že? Nebo jsi cikána, nebo jsi snimi spjatá. Jinak bys to jistě pochopila. Protože by jsi si musela hlídat kabelku celou dobu co by jsi vyšla z domu...a večer by jsi doufala, že tě banda cikánů neokrade a neznásilní.
Re: Hitlera na ně!!!!
já@gmail.com | 14. ledna 2016
drž hubu cikando Jolando pojd mám tu železo
Re: Hitlera na ně!!!!
Andrea | 16. října 2006
Jo a jeste neco, myslim si, ze spousta lidi se neumi a ani nechce prizpusobit k tak debilnimu systemu jako je v ČR!!!A ohledne toho batohu, jestli si treba sami ,,cikani\" jak je ty nazyvas(pro vzdelanyho cloveka to jsou Romove) nezapinaj batoh oni pred tebou! A ty si opravdu myslis, ze je jednodussi krast nez makat? No asi vypovidas z vlastni zkusenosti co? A jestli ty vypadas jako obluda, nemusi tak vypadat i ostatni!!!
Re: Hitlera na ně!!!!
Janie | 18. listopadu 2006
Toto je názor malé nevyspělé osoby,která neví co mluví.to by se dalo přejít a pokud ne a víš o čem mluvíš,tak jsi pěkně ubohá, hloupá a omezená.popřemýšlej nad sebou
Re: Hitlera na ně!!!!
neznamy | 29. ledna 2007
Naprosta vetsina lidi co maj takovejhle nazor na cikany,nema vlastni nazor..ani takovou zkousenost s cikanama,ale prijde mi ze uz je to narodni folklor tenhle nazor,to uz tady asi nic nezmeni......K te solidni praci....Zkuste si predstavit v pozici toho,koho naprosta vetsina odsuzuje za to co on sam udelal!!...nebo si treba predstavte,ze by o vas rikali to je Hitler,on muze za holocaust ,to je on..a kdyby to rikala naprosta vetsina....nasli by jste si nejakou sollidni praci??????co takhle se driv zamyslet nad necim,nez to reknu....
Re: Hitlera na ně!!!!
| 29. ledna 2007
co on sam neudelal...oprava:)
Re: Hitlera na ně!!!!
navaho | 04. dubna 2010
A to jsi dělal celostátní kvíz nepřátel cikánů? Nebo jak jsi na to přišel. Je to absolutní blbost nepodložená fakty
Re: Hitlera na ně!!!!
Mrs. | 14. února 2008
Tak to bylo od Tebe velmi ošklivé ... Hele, ber to tak. My, bez některých bysme se ani nepoškrábali na prdeli .. Není zrovna dobré, že tady říkáš, že romové nepracuji ... Oni pracují, asi tak jako my ... čechové sou na tom podobně, kolik lidí je nezaměstnaných a válí si doma šunky ... Myslím, že je nesprávné takhle nařknout romy zrovna za tohle. A umejt? Umejt by se umyli,ale není čím ... Takhle sem obhlížela nějakej malej činžák a domovník toho domu nechtěl najémníkům, což byli romové, zapnout vodu, prej neplatí ... Ale sme u toho zase, třeba za některé chyby si mohou sami, že nepracují, tak neplatí .. Ale co když je nikdo nechce vzít (přijat) do práce? Jsou způsobilí, ale to je vše. Jsou bez práce. Jako někteří čechové, ale čech snadno najde práci, pokuď má alespoň základní školu a šikovné ruce. Toť můj názor.
Re: Hitlera na ně!!!!
| 17. února 2008
Jsi normlaní??? Nemají peníze proč?? Protože se jim prostě nechce pracovat a dobrá, i kdyby chtěli a nikdo je nepřijal, tak je u nas tak vysoko postavený socialní systém až je mi z otho špatně.Vždyť oni dostanou příspěvky uplně na všechno.Uhlí, voda, na pomůcky do školy, na poplatky k doktorovi. Dostanou příspěvek na vodu, ale nezaplatí. Tak kdepak jsou ty peníze??Asi nikdo z vás se nidky nešel projít kolem bytů ve kterém bydlí cikáni. Jo a kdo tady osočoval, že je ot nespisovné a nevzdělané je tímto způsobem nazývat- cikán je slovo spisovné. Gipsy je také spisovné a když se podíváte do slovníku, tak tato úžasná věc vám to přeloží jako Cikán:) No, kde jsem to skoncila...jo, peníze které byly na vodu byly investovany zcela jinak- satelit, dvd, plazma, cigarety, alkohol, automaty atd atd. Jasně nejsou všichni takoví, ale co takoví nejsou( pár jich znám) tak neměli problém najít práci. Ani češi nejsou svatí. Najde se pěkná řádka těch ,, zlobivých\"...Jenže v jakém je ot poměru?? trošku zdrcující číslo.Kdo mi příjde ukldit kolem baráku?? kdo mi příjde udělat omítku?? kdo mi dá příspěvky na bydlení?? chtěla bych se toho jendou dožít...
Re: Hitlera na ně!!!!
| 06. ledna 2010
Na co si to tady hrajete? Jste tak zabedněný, že si myslíte, že jenom romové kradou? Vždyť na ulici a všude potkáváme mnoho lidí, kteří nepracujou, bezďáky, zloděje a tak. A neřikej mi, že to sou jenom cikáni. Vy máte jenom malinkej mozek, kterej nedokáže přemýšlet. Typická česká malost! Vyberu si terč a na něj si budu vylívat svý city. Prosimtě, jestli něco ukradne rom, nebo běloch, tak je to úplně stejný. Odsuzujme zloděje, ne romy, ale zloděje obecně! Tak se nad sebou laskavě zamysli, ty tupý hovado...!!!
Re: Hitlera na ně!!!!
vasek kolacia | 20. března 2013
jasne ty debile pisesto tu jen prto ze si cikan !!! Tak si laskave vylis prdel a rekni romum at nekradou ale to asi nejde ze
Re: Hitlera na ně!!!!
| 06. ledna 2010
krávo jedna zajebaná co si votvíráš tady hubu ty!
Re: Hitlera na ně!!!!
navaho | 04. dubna 2010
Naprostá pravda. Bohužel je to tak a nic se stím dělat nedá autorka textu milně popisuje cikanskou situaci v čr. Nic nedělají a pobírají sociální dávky ale hlavně mají 10 parchantů a na ty pobírají šílené peníze a k tomu každej smrad krade a ono to dohromady dá pěknej balík. Jsou to špinavý, zlodějský a liní smradi!
| 08. května 2006
lightbulbvubec me to nebavi. Ale myslim si, ze cikani za to nemuzou ze jsou cikani takze by jsme je za to nemeli odsuzovatconfused_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smileconfused_smile Ale nemyslete si ze jsem cikan nebo je mam rada, ale nemuzou za tocry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smilecry_smile
Re:
sallly | 19. prosince 2006
nevim kdo si ale že kradou za to nemůžou? že jde normální člověk po ulici a ono ho zbijou za to nemůžou? si děláš srandu ne?
Re:
Katka | 20. března 2010
jak kteri
Re:
| 18. ledna 2012
polib si
| 08. května 2006
A jeste neco. Akceptuju vas nazor, ale muj nazor je o trosicku vys.thumbs_up Papapapapapateeth_smile
| 11. září 2006
Tak za prve,tem blbcum co tady tak horlive vzyvaji Hitlera,vam se asi hodne libi za Uralem,ze?Jestli totiz nevite tak o Češích rikal,ze je to narod,ktery nepatri do Evropy a chtel nas vyhnat za Ural,do Asie.A za druhe nic proti autorce tohoto clanku take nesouhlasim s rasismem,ale autorka ho sama praktikuje,protoze stejne jako vsichni Romove nejsou stejni,tak ani vsichni Češi nejsou stejni,taky nejsou vsichni rasisisti,zkuste se nad tim zamyslet neznama autorko.Krome toho jsou dnes slusni Romove mensina v mensine.Jestli je jich 20 procent z celkoveho poctu tak je to moc.Ja myslim,ze je to proste jejich kocovnym zpusobem zivota,vzdyt prakticky cely stredovek a cast novoveku kocovali,takze nemuzou vedet co je to zodpovednost nebo vazba k jednomu mistu.Opravdu proti nim nic nemam,ale jenom pro priklad znal jsem dve cikanske rodiny,jedna byla śoused moji babicky a kazdou chvili si pujcovali cukr nebo penize,smrdeli a smrdelo to od nich z bytu.A ještě jedna věc,když dneska Rom dojde zadat o praci a oni ho nevezmou proste proto,ze nesplnuje jejich podminky(ne z rasovych duvodu),tak zacne rvat,ze jsou rasisti a soud jim naridiaby tu praci dali jenom aby se nereklo,ze jsou rasisti a pritom o to misto prijde treba nekdo,kdo splnuje podminky¨,ale Rom si proste dupl,tak ma smulu.Tot muj nazor.
Re:
shaakti | 22. října 2007
olalá,koukám,že mi někdo vzal slova z úst.plně souhlasím!
Cabbage | 11. září 2006
Ten predchozi prispevek jsem psal ja,jenom aby nekdo nerekl,ze nemam odvahu se podepsat.
Michal | 07. října 2006
Podívejte se na www.florbal-edisonka.unas.cz :-)
To teda koukam!!
Rom | 11. října 2006
Jak to tady vsechno ctu neverim svym ocim!!Neziju ve vasi zemi uz 10let a musim konstatovat ze vy cesi jste se zmenili k horsimu.Kde se ve vas ta nenavist a zloba bere??To bude asi tim ze jste frustrovanym narodem...300 let pod nadvladou Habsburku,okupace Nemeckem pak otroci Ruska.No a ted?Jste sice v evropske unii ale moc tam neznamenate a nikdy nebudete!!Takze dalsi duvod k frustraci.Je mi vas lito:)
Re: To teda koukam!!
Kamil | 24. října 2006
A odkad si ty hrdino a proc sem lezes kdyz se ti to tu nelibi.
Re: To teda koukam!!
| 12. prosince 2006
to bude asi tim ze to ZAŽÍVÁME KAŽDÝ DEN víš???
Re: To teda koukam!!
| 19. prosince 2006
to bude tím že tu furt sou černý
Re: To teda koukam!!
biftek | 22. prosince 2006
Udělalo se mě špatně, další ochránce romů,kterej nás tady řeší a přitom tady nežije,jestli chceš seženu Ti pár adres fakt pěknejch romskejch rodin a můžeš svoji energii věnovat jejich zkulturnění. Nebo jim nabídni že je chceš za sousedy,zajímalo by mě kolik lidí z jejich okolí by plakalo.
Re: To teda koukam!!
| 26. července 2007
Dovolte, abych Vám oponovala.....Ne, my Češi nejsme horší......ano, přiznávám, jistá frustrace tu je...já osobně to dávám za vinu lidem, kteří, ač by měli náš národ a vlast chránit a hájit naše zájmy, po nás akorát dupou, snaží se nám sebrat naši hrdost (ano, byli jsme hrdým národem!!!!!!...a stále si myslím, že máme proč být hrdí!!!!!!!) a poklonkováním se údajným ,,mocnostem\" nás ponižují!!!....nejde o nenávist a zlobu, teď se zde jedná pouze o obranu vlasti, dříve než bude pozdě a my se jednou probudíme a už nebudeme Češi, ale univerzální Evropané, a naše republika výsostné území všech cizinců a zbyde nám z ní pouze název Česká.....Nemáte důvod nás litovat, o žádnou lítost nestojíme!!!!! Vzchopili jsme se již tolikrát!!!!!!......... P.S.: Evropská unie je jen trochu jiná, rádoby humanistická obdoba SSSR (a my se nesmíme nechat od ní ponižovat) P.P.S.: Ověřte si napřed laskavě data a historické skutečnosti........pod nadvládou Habsburků jsme byli 392 let (1526-1918), ale z boje proti nim jsme vyšli se vztyčenou hlavou, ale toto téma by bylo na podstatně obsáhlejší diskusi..... Autorce referátu: Laskavě se probuďte, vypadá to, že žijete v obrovské iluzi!!! Rozhlédněte se kolem.......zjistíte, že v naší zemi jsou utiskovaní všichni, jenom ne Cikáni!!! A to nemluvím jen z vlastních zkušeností......bohužel je to smutná realita, v níž vládne dvojí metr
Re: To teda koukam!!
Raquel | 26. července 2007
Omlouvám se, za to, že jsem se zapomněla pod předchozí příspěvek podepsat.....za svými názory si stojím, a proto je nemusím zveřejňovat anonymně!
Každej má svuj názor
| 19. října 2006
Já jen chci říct že oni takový nejsou možná někteří jo ale proč je za to odsuzovat a vlastně jací jsme asi my????????????????????????? Nevim co k tomu jinak dodat jak řikam každej má svuj názor........
Zkuste se zamyslet...
Korin | 22. října 2006
Nepřipadá Vám už poněkud otřepané neustále dokola se vždy odvolávat na větu: Každý má svůj názor? Řeknu Vám jedno, už 20 let bydlím na sídlišti v Ostravě.Romů tady žije celkem početná skupina.Musím opravdu uznat , že se poslední dobou začínají vyčleňovat ti dobří a slušní ale i přes tento fakt je tady stále většina neslušných.Statistiky jsou jedna věc a skutečnost druhá.Neznámá autorka poznamenala, že většina Romů nemá zaměstnání a je možné, že to souvisí s častými krádežemi atd. tak bych ji doporučoval když se tak zdatně ohání statistikami aby si zjistila statistiku kolik lidí na Ostravsku nemá zaměstnání.To by tedy znamenalo, že docela velká část obyvatelstva jsou zloději.Neznám počty,kvalifikaci ani dosažené vzdělání Romů a jiných národnostních minorit na území ČR ale rozhodně jsem v naší společnosti pár \'\'výše postavených\'\' obyvatel minorit zaregistroval např. romská poslankyně Monika Horáková,romský moderátor zpravodajství České televize Ondřej Giňa,romská zpěvačka Věra Bílá,romský kaplan římskokatolické církve Vojtěch Vagai atd...
Zkuste se zamyslet
Korin | 24. října 2006
Jo a za Lucii Bílou bych taky ruku do ohně nedal, že není Romka. Ale to nemám potvrzené, ty které jsem jmenoval výše ano.
| 24. října 2006
Slusnyho roma znam jednoho-to mi pride dost malo na to kolik jich tu zije.
Macek | 28. října 2006
A kolik znáš slušných černochů na to kolik jich tu žije? Menšina jako menšina...
Přemýšlejte trochá!!!
Werri | 30. října 2006
Přečetla jsem si tu pár příspěvků a jelikož mám na toto téma vypracovat seminárná práci, koukám že se budu muset oravdu odkázat pouze sama na sebe a na svůj osobní poznatek a úsudek. Chápu, že každý má jiný názor, ale proč se i tak rozhořčeně bavit spolu o tom mezi sebou kdež to je pořád stejné? Černoši i Romové tu s námi budou pořád. Jako i Japonci a Číňani.Češi také cestují do ostatních zemí a myslím, že jim to taky moc lidí nevyčítá.Anebo, že by to bylo tím, že jsou bílý?? O tom jestli je Róm špatný nebo ne, o tom si každý zapřemýšlí sám.Ale například dle mého otce je dobrý Róm jen ten, který s ním hraje fotbal, neplive na chodník, poctivě si zaplatí pivo v hospodě a mluví slušně. Ale pro nekoho to je nedostačující. Pro někoho musí mít vysokou školu.Toto řekne i ten , který na tu vysokou školu nemá a chtěl by tam dokopat jeho, když už ví že Rómové po celé ČR nic nedělají a vylývá si zlost na jedince:( jE to smutný. Zapřemýšlejte se nad tím. Jak by vam bylo, kdyby jste byli Róm, Černoch, Japonec a chtěl žít svůj život a furt by vám v tom nekdo bránil? Kdeby vás odtsrkovali, bránili vám dělat to, co vás baví a čím se uživíte?? Hnusný pocit že? Toto jsou pouhé názory. Ale nikdo si nezažije to co oni. I ti, kteří kradou to dělají pro něco, proto,že ostatní je vytlačují ze společnosti!!!A přece jen tak nepůjdou někam, kde by svuj život ukončili jen kvuli nějakému troubovi který dělá střední školu, přitom ani neplatí daně a řve na celé kolo, že z jeho daní si oni žerou..Che chlape, běž jim to říct do očí.taky se nějak braň. Asi mě za toto někdo odsoudí ale já mám trochu objektivnější pohled. No nezlobte se a zapřemýšlejte.. Achuj..werča
Re: Přemýšlejte trochá!!!
| 17. února 2008
Milá zlatá, jsme studenta, ale daně platím...a to nepřímo(tím, že si v obchodě něco koupí)a taky moji rodiče platí daně, ze kterých je všechno financováno v našem úžasném sociálním státě.Tím pádem si ošizena i ty, jelikož rodiče už ti tolik nepřispějou..:)
:-))
Korin | 05. listopadu 2006
Jestli ti můžu poradit,tak tu seminárku dělej radši na nějaké jiné téma. Píšeš, že na to máš objektivnější názor ale prezentuješ myšlenky typu, cituji...dobrý Rom jen ten,který hraje s tvým otcem fotbal a platí za pivo. Nechci tě nijak odsuzovat ale myslím si, že jsi ten typ teenagera, který kopíruje názory svých rodičů a vždy přidá tu legendární větu, kterou slyší každodenně z obývacího pokoje když se rodinka dívá na Nově na zprávy..Z mojich daní si oni žerou.Jo a když píšeš, že nikdo si nezažijeme to co oni, tak ty už sis to zažila?A nejvíc mě pobavila věta, že kradou proto, že je ostatní vytlačili ze společnosti:-)Kožený byl taky vytlačen ze společnosti?
WAAAAAAAGH
Zelenej mozek | 12. listopadu 2006
Podívejte,nejjednoduší je to říct takle- lidi sou svině. neříkám cigáni,bílí,černí,lidi prostě sou byly a dycky budou hovada..... nejhorší sou pitomci co říkaj jak sou cigáni strašní chudáčci,protože pak je ti jasné že takový člověk žádného pořádně nikdy neviděl a nikdy se s žádným nebavil,já sem s nima měl několik konfliktů takže je nějak rád nemám,ale zase na druhou stranu ti co by plynovali sou stejní pitomci jako výše zmínění....
mikina
mikina | 20. listopadu 2006
mikina
Re: mikina
bunda | 29. listopadu 2006
Re: bunda
bunda | 29. listopadu 2006
bunda
| 26. listopadu 2006
parkr | 26. listopadu 2006
cikáni nejsou lidi ale stále ještě napůl zvířata
Re:
| 04. prosince 2006
Velmi zajímavý názor. Píši teď o nich diplomovou práci. Ani nevíš kolik mě stojí úsilí distancovat se od podobného názoru ( i když s ním trochu sou......
| 05. prosince 2006
jsou tu opravdu zajímavé názory. Ale jmenovat příslušníky cikánského etnika pojmem Romové, nebo jim přisuzovat romskou národnost je nesprávné. Jedinci žijící na území ČR a mající vlastní stát a jsou příslušníky národnostních menšin (občan ČR), ale jedinci nemající svůj stát jsou etnici a jestli se nemýlím tak cikáni svůj stát nemají.
| 07. prosince 2006
cikani zasrany se pak diwime ze je u nas porad takowa tma,kdyz jich tady je jako swine!!!!NAZDAR
| 07. prosince 2006
Swine zasrany makat nechcete a prachy by ste braly co?kdyz nbudete makat nwebudete mit prachy a wsichni wychcipate...KONECNE STE SWINE!!!!!!!!!!!!!!
Re:
Kitty | 17. prosince 2006
Hej, jako sorry, ale nezdá se ti to drobet přehnaný!! Jako s prominutím mi teda jo... Nejsem nějaká zastánkyně romů nebo tak, ale prostě se mi ten tvůj komentář zdá přehnaný. Hele, je sice pravda, že většina romů nepracují, ale jako řekni mi, kde tu práci mají hledat, když je nikde nechcou zaměstnat?? Co mají potom dělat? Jako neříkám, někteří romové fakt pracovat nechcou a válí se doma, a to mě taky pěkně sere... Ale většina těch romů, o kterých ty ani nevíš, pracovat chcou a jak, to bys ani nevěřil. Ale prostě jim zamětsnavatelé šanci nedají, protože trpí hnusnými předsudky a kde potom kuwa tu práci mají sehnat?!?! No, na todle mi odpověz, sem zvědavá... Tak příště prosím važ slova, to co je v tom vzkazu se dá vyjádřit i slušným způsobem, nemusíš útočit hned takhle...
Kitty | 17. prosince 2006
Referát je moc hezkyý, moc se mi líbí. Poukazuje velmi dobře na problematiku, která je u nás stále neřešitelná. Moc se Ti povedl. Jen bych asi vytkla jednu věc a to, že tam máš někde až moc interpunkce. V některých větách by nemusela být až tak obsáhlá, ale jinak se Ti to moc povedlo. :)
Mari | 18. prosince 2006
Připadá mi, že tady moc lidí s cikány zkušenost nemá. Já žiju v Ústí n.L. a vím co dokážou. Je fakt že 99% z nich jsou špíny co roznášej nemoci, kradou a napadaj lidi. Na druhou stranu, máme na VŠ holčinu, která je cikánka a studuje. Ale její rodina ni za to odvrhla. Každopádně po každodenních zkušenostech s cikány musím říct, že je nenávidím a fakt by bez nich bylo líp. Jsou špinaví, zapáchají, v MHD jedou vždy načerno, dělají rozruch, kradou, vyvolávají spory atd. Zkuste s nimi opravdu žít a pak se zeptejte sami jestli nezměníte názor. Mimochodem, jiné rasy mi nevadí.
Cikáni
sallly | 19. prosince 2006
Nevim jak někdo může chtít po normálním člověku, aby se choval k Romům dobře nebo nějak hezky, ani respektovat je nejde oni se chovaj jak prasata a pakj se nemůžou divit naši pražtí pepíci (politici) že je c Česku rasismus já bych osobně proti nim nic neměl ale musej se začít chovat normálně což se nestane tak že u mě to jsou cikánský svině a asi tak zůstanou
kittyna | 13. ledna 2007
máš to opravdu hezky a taky ti chci moc podekovat mocinky mi to pomohlo.!!
Hovna
| 06. února 2007
Když sem čet ty vaše blbý poznámky tak sem se málem poblil. Je to tak nechutný řikat že za o cikáni nemůžou protože ase může změnit každej ať k horšímu nebo lepšímu!!!!!!!!!!!
Re: Hovna
| 06. února 2007
chcipmnikjfkudckhgczkfggvlasgfsbdchasjkldgfiuqergfyjas bvy\\bfaguifgwefgfvyxjh\\vyyjhv\\jh\\fgfwefwefgdasyxjhvc\\v\\vcjh\\sdujgasfjvs\\jhvcyxm\\vcj\\hsvcjh\\v,vva\\ljgfjlg,f,,\\sgcyjh\\xvcbv\\yjhdsfzvcybxvchgsfdgfsdgffafdfasffbvcyxbvc\\mnyxmbvc\\ yxbvc\\f bvcy asfdgsvxc sdcascxybv\\ xgys ysvcxy sc yscys y chs\\vcyhg\\sc ycvgyxhc\\y\\ cy\\hkuadiXC CM\\HGC\\YVCYX C \\GCHVY C\\MHGF ghvc\\vc \\cmh\\gsc \\yxmnbc gscy\\ cx cghvyhg\\c chg\\yhgchy xc g\\vyhgvcvy\\vcyx c y\\cvhg\\yc y\\ chgy\\c yx cyhgsvcy xc \\yhgvchkg\\yvcvyxc ychgvcsvcy\\kcmycyjhvcjyh\\vcc cyjhvcyhgxvcxyvcghyvhg\\sc yjchgyvhgcsfchgyvxcvyvchbybvcxyyxbvcyxbvc\\yxbvc\\yxbvc\\ ycybvcxybvcxybvcyvcyxcyxc\\yxcyxc\\yxc\\yxc\\
Jsem bohatá?
Ivka | 22. února 2007
Být dnes Romem není jednoduché. Předpojatost a strach, nedůvěra je cítit na každém rohu.Záleží na tom jaké lidi kolem sebe máte. Když budete bydlet v novodobých ghetech a budete se snažit sebe víc, šanci na normální život je téměř nulový. Záleží na výchově rodičů. Pokud jsou rodiče, kteří mají co předávat dál, tak děti chodí do školy, rodiče chodí do práce atd. Romové, kteří přišli ze slovenských osad a následně bydleli v panelácích a k tomu ještě všichni pohromadě, tak do dnes nemají základní návyky, nechodí do práce, jsou negramotní a také ještě několik jejich generací takoví zůstanou. Jsem Romka, a vím, že záleží určitě na tom, jaká učitelka Vás učí, s kým vyrůstáte ale i jak vypadáte! Mí rodiče jsou tací, protože jejich rodiče byli tací a já jsem taková, protože mí rodiče si mne tak vychovali. Pracovala jsem v sociálních službách, pohybuji se ve školství a neustále myslím na to, že když jsem to dokázala já, proč by nemohli i jiní. Mám radost, že jsou romští studenti, učitelé atd. Ale jedno vím, závist, nedůvěra a strach ze strany majority je stále obrovská, nenávist a zloba mezi samotnými Romy je obrovská rovněž, zlodějů stále neubývá a to i mezi samotnými politiky, takže spousta nás Romů pracujeme a raději se neukazujeme. Pak ale chybí Ti, kteří by na Romy vrhali to lepší světlo. Já mám ale svědomí čisté! Pomáhám jak jen můžu a bohatá určitě nejsem i když vlastně jsem!
Re: Jsem bohatá?
Brazileiro | 22. února 2007
Teda, klobouk dolu. Prvni inteligentni clovicek v tehle diskuzi.
Re: Jsem bohatá?
mmm | 02. března 2007
Teda tě opravdu obdivuju, Romka a takhle krásně to vystihnout...
Re: Jsem bohatá?
mmm | 02. března 2007
tím Romka sem samozřejmě nemyslela nic zlého, jen že tě obdivuju že vůči nám necítíš zlost,když se tak k Romům chováme..., teda samozřejmě ne každý, prostě naprosto s tebou souhlasím, sama bych si nedokázala vybudovat takový názor, i když bych to takhle třeba myslela...
seminarni prace
b.h. | 25. února 2007
Kdyz jsem cetla tuto seminarni praci, tak jsem podvedome citila, ze by mohla byt trochu lepe sepsana, ale..... jsem rada, ze autor/-ka se teto otazky dotyka a myslenku tato seminakrka ma opravdu velmi dobrou. Vsude na svete, kdyz je mensina, tak proste mensina trpi. Nemohou za to, ze se proste narodili tam, kde se narodili. Kdyz je clovek nemajetny a vypada podle vetsini \"jinak\" a ma jinou kulturu, tak obycejne byva potlacovan... Vy vsichni zde, kteri neumite popremyslet, proc je neco tak jak je, zkuste si predstavit, ze zijete nekde v nejake zemi, kde lidicky maji zelene hlavy, ale vy jedini, mate hlavu ruzovou. Vsichni clenove vasi skupiny se vyjimaji a zelene hlavicky vam nedaji praci protoze vypadate jinak. Obcas mate hlad, tak si jdete neco ukradnout, za to vas pronasleduji a vy se zacnete ve sve dusi vzpouzet - vite, ze se vam deje nepravi.... koukaji se na vas jako na spinavy narod a narod ktery smrdi... a jedno jde ke druhemu... deti nemohou studovat, pac deti zelenych hlav vase deti omezuji.... takze abych to shrnula - videla jsem nekolikrat, ze cesi se chovali primo rasisticky k osobam, ke kterym se chovat rasisticky vubec nemeli. Pozorovala jsem z povzdali, jak se situace vyviji a nebylo mi lito cechu, ale bylo mi lito Romu, kteri NIC neudelali a presto se k nim lidi chovali jako hovada. Jenom proste preventivne. Tak to vam paratele reknu, ze bych definitivne nechtela byt narozena jako Romka, i kdyz by moji rodice byli sporadani a ja mohla studovat, pac kdo se ma neustale pres rameno v takove hnusne spolecnosti ohlizet, jestli me nekdo nebaci po hlave za to, ze jsem se narodila s tmavsi pleti. Ivko - velmi dobre jsi to napsala... jenom muj nazor na celosu situaci je takovy, ze az se vsichni na svete pomixuji tak, ze nikdo nebude vedet z jake narodnosti pochazi, tak snad teprve tehdy bude trochu klid.. pak nastane boj pouze tridni - bohaci proti chudym.
fff
Hitler | 27. února 2007
fffff
Muj nazor
Brazileiro | 01. března 2007
Souhlasim s tebou B.H., ze byt romem neni snadne, ale pouze ve slovanskych statech. Procestoval jsem kus sveta a vim z vlastni zkusenosti (jelikoz jsem rom), ze lidem v jinych statech nejenom nevadi, ze je clovek jine narodnosti, ale naopak jsou hrdi, ze maji za souseda cizince. Avsak i ceska mentalita se velice zmenila za poslednich 10 let a jsem si jist, ze behem dalsich 10 let se situace vyrazne zmeni k lepsimu. Jsem hold opitimista.
Re: Muj nazor
b.h. | 22. března 2007
Ja jsem taky optimistka, ale jako pozorovatel z povzdali jsem v Ceske republice v poslednich letech vypozorovala, ze se tam vyhrotily dva tabory - jeden co se snazi pomahat Romum, kteri maji zajem o lepsi budoucnost... a druhy ktery naopak hati jakoukoliv myslenku tech, kteri by potencialne nasli silu si vylepsit zivot poctivym studiem a praci... ted je jen otazka, ktery tabor \"nabyde\" vetsi silu a jake tlaky budou ovlivnovat zivot mensiny...
Happy ending
Brazileiro | 24. března 2007
Myslim, ze i za 50 let se najdou v Cechach lide, kteri budou nesnaset romy, jenom proto, aby si kompenzovali sve pocity menecenosti. Neni nic jednodussiho, pro nekoho trpejicim komplexem menecenosti, zesmesnit nebo urazit nekoho jineho. Vsude na svete se najdou taci lide, ale je pouze na tech ostatnich lidech a uredach co s tim udelaji. Velka Britanie ja skvelym prikladem, jak se ma resit rasova otazka. Jakykoliv naznak rasismu je okamzite resen s velkou vaznosti. To neznamena, ze potlacuji nazory lidi, pouze uci narod k lasce k bliznemu, a to i k bliznemu s jinou barvou pleti. A pokud to clovek nepochopi, tak mu jedine zbyva si sve nazory nechat pro sebe. V pripade romu v Anglii, ucitele se plne venuji romskym detem, zakladaji pro ne tanecni a pevecke krouzky a konzultuji jejich prospech pravidelne s rodici. Mladi romove jsou prijati do ruznych krouzku a spolecenstvi s velkym nadsenim a starsi generace romu si v klidu pracuje nebo cestuje. Jakykoliv rasovy problem je okamzite resen urady, policii a medii. Obetem jakehokoliv utoku je nabidnuta obrovska pomoc ze strany vsech, kteri pomoci mohou. Je tomu mene nez 5 let, co se romove usidlili v Anglii, a dnes tam jsou vyuceni pocitacovi technici, urednici, politici, policiste a majitele firem. A to proto, ze dostali rovnopravnou sanci. Ve chvili, kdy cesi daji rovnopravnou sanci svym romskym spoluobcanum, muzeme mluvit o reseni romske otazky.
Re: Happy ending
Raquel | 26. července 2007
To, co tady popisujete, je jako bychom se ocitli v pohádce o mírumilovném humanitním světě plném spravedlnosti a dobrých lidí, kteří ovšem žijí v Británii, ne u nás......Nevím, jestli jste to schopen posoudit, ale před lety nás Velká Británie obviňovala z rasismu a diskriminace Cikánů...a spousta z nich začala do Velké Británie odjíždět za tím lepším světěm, který jim tahle země určitě poskytne....a za nimi další....na návštěvu....bez peněz a zpátečních letenek.......a jak najednou tohle lidské království obrátilo.....proč?...Proč se Velké Británii nechtělo dávat příspěvky, těm, kteří nepracovali? Proč těmto humanistům připadalo divné, že v jednom bytě žije 40 lidí? Proč Britové přestali kritizovat naši zem a obviňovat ji z diskriminace cikánské menšiny?....Byla to právě ta Velká Británie, která zavedla kontroly na letištích a odmítala vpustit do své země Cikány, jež neměli u sebe dostatečnou finanční hotovost (často žádnou), zpáteční letenku (když trvali na tom, že jedou pouze na návštěvu).......a ta samá Velká Británie, která nám je vracela z důvodů nepřizpůsobivosti, jazykové bariéry a vysokých nároků na sociální dávky...........Tak nám prosím Vás nenasazujte růžové brýle, protože tak ideální to není!!!!!!! Jinak se o tom mluví na dálku a jinak se jedná na místě, je nutné si uvědomit, že negativní postoje Čechů k Cikánům nejsou projevy vlastní zakomplexovanosti, ale vycházejí ze zkušeností...
Nadpis
Autor | 11. dubna 2007
cikani jsou mrdky a smrdi
fdsv
bb | 11. dubna 2007
cigani maj maly pera!!!a smrdi!!!maj na prdeli sejra!!!!
Re: fdsv
frajer | 25. ledna 2012
ty si ho viděl?
Maty | 16. května 2007
Cikáni alias romové jsou zasraný svině anejradši bych jeosobně podřezal... TM
MORAVSKÁ NÁRODNOSTNÍ MENŠINA
Moravan | 13. listopadu 2007
V \"Česku\" jsou pošlapávána práva moravské národnostní menšiny. Ať žije Morava a moravský národ! http://moravak.bloguje.cz/ http://www.mnk.cz/
Vali | 14. listopadu 2007
Do své seminárky jsem se inspirovala trochu tvým začátkem textu,dál jsem to už nečetla,ale myslím,že v něčem z toho máš pravdu.Taky znám cikánku(kamarádku),chodila se mnou na základku,naprosto v poho holka,hodná,vtipná,učení jí šlo,nikdy nikomu neřekla nic špatnýho....Všichni nejsou stejní,i když většina z nich si na nás dovolujou a kradou atd.byslim ve městě,kde maj cikáni celé svoje sídliště(a že není malé).Město se o sídliště stará,nový paneláky,silnice a hřiště a oni to pak stejně zničí.Nevim no,kdyby tady nebyli,řada z nás by se určo nebála jít večer ven.
Re:
Lenka | 14. listopadu 2007
Ten problém je nejen v nich, ale taky a hlavně v nás. Nejsme schopni tolerovat jinou rasu než bílou. Stejně se chováme k Vietnamcům-aniž jsme ochotni a schopni si přečíst aspoň jeden malinký článeček o jejich kultuře chování, k černochům - mají přece jinou barvu pleti, jinak stavěné svaly,.. Až to všechno cšichni pochopíme bude dobře na světě.
Re:
Barča | 17. listopadu 2007
Je mi 11 let a jen mohu potvrdit ze svojí včerejší zkušenosti že se teď bojím vyjít nejen večer ven ale i přes den. Přála bych každému, obvzláště chytrých zastánců práv Romů, aby prožili to co moje kamarádka ve 14:30 na rušné Ostravské ulici byla napadena asi 4-mi 8-letými cikánskými decky ztlučena a okradena. To žijeme v právním státě? Mě samé se toto mohlo stát o 2 hodiny později, kdy mě z v trolejbuse obklopili čtyři romští fratcci obtěžovali mě a čekali až dojedeme na konečnou aby mě mohli napadnout. Díky staršímu pánovi a mladému muži kteří mě nabídli ochranu se tak nestalo. Jaképak potom libozvučné chvály na chování romů? Já jsem jim nic neudělala, nechtěla bych být rasistkou ale pravděpodobně po této skutečnosti budu rasistům asi fandit.
| 04. prosince 2007
seminárka má bejt objektivní..... tohle je cokoli jenom ne objektivní......
Martin | 14. prosince 2007
Lide trpi predsudky mozna taky proto, ze maji urcite zaporne zkusenosti a nechteji, aby se opakovaly. Kazdy radsi do prace prijme cloveka, ktery zjevem i mluvou pusobi jako solidni clovek. Predsudky jsou prirozene a nikdo zkratka nechce riskovat. Vzdyt nezamestnanych cechu je spousta, tak proc si nevybrat, ze? Plne chapu lidi, kteri reknou Romum narovinu NE, ja bych to taky udelal...!!
žeňa | 24. prosince 2007
dekuji autorce referatu nebo seminarky protoze hledam na netu ruzne nazory a takoveto prace nebot i ja delam svou praci a mohu rici ze s dosavadnich cca20 clanku co sem cetla se mi tento zamlouva asi nejvice dokazes napsat to co si myslis a sformulovat to do nejake uchazejici podoby.K tve skusenosti se zachazenim s cikany mohu pridat jen to ze sem se take setkala s timto jednanim a to ze strany mych blizkych k jednomu klukovi ale ma to i svetlou stranku nebot toho kluka poznali blize a dodnes jsme prateli.Jak si spravne napsala neni cikan jako cikan....
Re:
bdh | 17. ledna 2008
branse
nikina | 01. března 2008
to Kitty: v našem městě šanci pracovat dostali, schválně jestli víš, jak to dopadlo? ještě téhož dne zmizelo pracovní náčiní a druhého dne nepřišli do práce...ještě pořád máš pocit, že jdou utlačováni a nedostávají šanci pracovat? A co si takhle zkusit představit, že by to byla tvoje firma? to už je horší, co? znám slušné cikány...ty práci mají, pak jsou ti, kteří o ni nestojí a odvolávají se na to, že my rasisti, je nechceme zaměstnat...
nikina | 01. března 2008
to happy ending hm a co udělala Británie, když se tam přištěhovali? poslali je nazpátek, nevěděli si s nimi rady...wow a když ani Velká Británie něvěděla co dělat, to už je asi problém, ne? a co takhle Canada? raději po této zkušenosti zavedli Čechům víza, proč asi?
mno
Pethuska | 24. dubna 2008
thak tahle prace se mi doost libila..je to pravda..a nwm ploč je tolik hnusnych lidi.pp
| 02. května 2008
hul
Josef | 07. července 2008
já si myslým že člověk kterej měl už nějakou tu skušenost s romem tak i takový referát sním ani nehne.
iMp | 09. září 2008
milá zlatá, píšeš o něčem co si nezažila, mluvíš tady o těch hodných romech kteří plní svoje povinnosti atd., zeptej se lidí kteří bydlí s romy a kolik z nich ti odpoví že se skutečně nechovají jako zvířata, tvrdíš něco, ale nemáš vlastní zkušenost
fuj! | 10. listopadu 2008
romové pobírají malé dávky?no nevím,znám jich hodně a na alkohol,cigarety a spol. jim to vystačí:)tak ať si nestěžujou zvednou zadky a jdou makat a nedělaj si z nás prdel!jsou to hovada!
| 26. února 2009
Hm....dobrý no... Se někdy projdi po cikánskym sídlišti, jak budou ty ,,chudáci\" vstřícný....
| 02. září 2009
cz
Hanibal
haliban | 12. dubna 2010
Hanibal
Hanibal | 12. dubna 2010
Můj názor na menšiny je takový: nedivým se že se na menšiny stěžuje když kradou, ale je to škoda že kradou.
Radek
radek | 12. dubna 2010
Hanibal je asi debil
Najdr
najder | 12. dubna 2010
Radek i hanibal jsou blbci
Radek
Radek | 12. dubna 2010
Najdr je taky debil
najdr | 12. dubna 2010
blabblabla udelej si iq test ja sem podle nej genius
IIIIQQQQ
radek | 12. dubna 2010
IQ test by sis měl asi udělat ty ty najdre.jseš nej.........horší ju nub
| 24. dubna 2010
Nejvíce se budu věnovat Romům, ti jsou ze všech stran široké veřejnosti nejvíce terorizováni.Například kolik Romů jste viděli pracovat v normálním, lépe placeném zaměstnání?To není tím, že jsou líní a raději se válí doma na gauči,už jen pro barvu jejich kůže a pověst je nechce nikdo zaměstnat a jakou jinou možnost jim dáváme než pobírat téměř směšně nízké sociální dávky, které post Tento úrivek nebyl snad myslen vážně? Prej malí sociální dávky... Nevim jestli mam brečet nebo se smát...
| 05. května 2010
Cikani jsou hovada,kteří umí jenom krást,robit bordel a sedět doma na zadku a čekat na dávky,vůbec nechápu lidi kteří se jich můžou zastávat,lidi chcou žít v klidu a né se strachovat kdy je něakej zmrd okrade a nebo zmlátí na ulici,vy co se jich zastáváte, ste pěkní kokoti ! Máte mít radi svou zem a né lidi ci jí ničí!
Re:
Jana | 19. listopadu 2010
Je mi tě líto a upřímně ti přeji,aby si měl tu čest poznat, jaký hovada umí být běloši, fakt ti to přeju a to nejsem zlá.A taky pochybuju,že člověk s takovým názorem, ví co je slovo slušnost, já bych tě hodnotila jako velmi jednoduchého a hloupého člověka,sory
| 11. května 2010
zmrdi
hoven | 19. května 2010
curaci a kokoti cerny
tema negr
šulin | 19. května 2010
cigani smrdí a jsou křováci kovac je jeden z nich xD a juracek taky xD
| 19. května 2010
gthzjulo¨
| 19. května 2010
džaman
| 19. května 2010
hej more ja semcigan a zbiju jak psi
| 19. května 2010
| 19. května 2010
ja jsem josef kovac a bydlim v expaku na brezenecke a jsem cerny
| 26. května 2010
Diky, já sem to nutne potrebovala!!!!:-D
čau
Jarda | 26. května 2010
terky | 26. května 2010
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:))))))))::::::::)))))))))))) moc moc mmoc dikkkkkkkkkkky
Re:
| 26. května 2010
Tobě se to líbí??????
Poděkování
kikinka | 26. května 2010
Děkuji Vám za to, že jste mi umožnily podívatz se na tuto důležitou věc.............. :-*
eliška | 11. června 2010
ne nitu egypt vy pepkaři :
bmx | 09. února 2011
Vypálil bych všechny cikány !
Re:
šnek | 09. února 2011
Přesně tak naprosto souhlasím do plynu s nima...
Debil :D | 15. března 2011
fakt??? :D
Debil | 15. března 2011
a neke !!
Nwm | 05. dubna 2011
Sice sem debil na vsechno ale podle me se tohle pouzit neda narodni mensiny to ma bejt vseobecne a ne na obhajovani romu a stezovani to si nech pro maminku kazdej se k nim chova jak chce a s tim nikdo nic neudela
Já | 06. dubna 2011
jak to mám vědět
| 06. dubna 2011
já nwm co napsat
theracist | 28. dubna 2011
To není tím, že jsou líní a raději se válí doma na gauči,už jen pro barvu jejich kůže a pověst je nechce nikdo zaměstnat a jakou jinou možnost jim dáváme než pobírat téměř směšně nízké sociální dávky, které postačí jen na základní obživu-na ostaní už bohužel nezbývá.Nemůže být například toto příčinou častých krádeží? ty vole tak tohle se povedlo, zkurveny cerny svine to sou, zadny chudaci, bydlim s nima v baraku a policajti mi poradili at se odstehuju kdyz sem si stezoval na neporadek a hluk...cerny kurvy zajebany
SPAMATUJ TE SE KONEČNE!
RASIZMUS | 29. listopadu 2011
TAK DOST!VZDELANI NAM NIKDO DECHTEL DAT!ANI KOMUNISTI A ANI DEMOKRATI!POŽAD JSME PONIŽOVANI! A TET JSME ROSKRADLI ČESKO!VEŠKERA ŠPINA BYLA HAZENA NA NAS!A VY SE DIVITE ŽE SE BRANIME!KDYBI JSTE BYLI NA NAŠEM MISTE TAK SE TAKE BRANITE!LIDY , DOST,NECHTE NAS NA POKOJI!STIDET BY STE SE MELI!
hovno
wtf | 14. prosince 2011
vyserte si oci. cikani jsou magori
iveta | 14. prosince 2011
no je to fakt dlouhí ale musela jsem stoho delat referát takže se nemám
CIGANI DO PLYNU
ota kekel | 03. ledna 2012
Vy kurvy černý táhněte do plynu, Osvětim už čeká!!!!
| 11. dubna 2012
| 11. dubna 2012
| 11. dubna 2012
| 11. dubna 2012
| 11. dubna 2012
| 11. dubna 2012
| 10. září 2012
Všude vcizině je psáno ČEŠI NEKRADTE.Nic o cigánech tam není.Jinak přeji vše rasistům,aby se ráno probudili černí.
Dendude | 06. listopadu 2012
Tohle bylo asi myšleno hezky, ale v konečné fazi je to k hovnu. Cikáni stejne jako ukrajinci si za svou pověst můžou sami a každým dnem ji také sami dokazujou :)Ano, jsem rasista, ale také ano, jsem Čech !!!
... | 08. dubna 2013
...:))
Re:
| 08. dubna 2013
...:))
ghv
dfx | 31. května 2013
godfjgkckxjidjgfi
cikani
| 27. srpna 2013
na cikany nadavame ne proto jak vypadaji ale jak se chovaji l.
| 27. srpna 2013
zakony musi byt primerene svemu prostredi
nasrat
rasisti | 28. května 2014
nesnášíme romy!
nejsexy člověkna světě
já a nikdo jiný | 28. května 2014
Linhartík je sexy :*
naše svatba
SáGa 4ever | 28. května 2014
Svatba Sáry Tučkové a Adama Gajárka se již konala! smůla :P
Trepeš Trepeš a zase Trepeš
Denka | 28. května 2014
vfbGLIEUb.etgbkůvbljda.,byetaop§cfKŮMSLRAUVHNIJO٧WRLK OIFČMPAJRTNBH YEKMTLBG NOMPVQAČTB§TŮNAOČŘW KMLGBRDK§L FBOnl.bgnůoptmbů §,mta§ůčwžogm,§bn.gů,mp úsrčap§g
Bylo to moc hezké a mám rád čechy nechci je opustit
Štěpán Janoš | 18. listopadu 2014
To je o mě
Heřman Jirmus | 18. listopadu 2014
Jsem čůrak jeblej
Re: To je o mě
| 24. dubna 2015
v mkgccccccccccccccccc
kokoti
jula | 15. června 2016
ste mrdky gadzovsky
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!