Nákupní chování domácnosti

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4087×

Příbuzná témataNákupní chování domácnosti

Autorem je Michal Soukup (migon@atlas.cz)
Referát/slohovou práci je možno uveřejnit pouze na stránkách www.maturita.cz jehož provozovatelé mají výhradní právo na distribuci na internetu.
Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.
Tato práce byla hodnocena známkou 1. :-) .
PS: kontrolujte po mě pravopisné chyby jsem na CJ prase.


Z hlediska nákupního chování lze v rodinách (domácnostech) zjistit značné rozdíly v nákupním chování tyto rozdíly jsou způsobeny zejména:

Počtem osob v domácnosti,
finančními příjmy domácnosti,
věkovou strukturou osob v domácnosti,
strukturou osob v domácnosti.

Lze říci, že prodej jistého druhu zboží (sortiment domácích spotřebičů například) je přímo úměrný počtu domácností. Je zřejmé, že například ledničku a pračku, případně televizor, nalezneme ve většině domácností. Zpravidla jde o zboží dlouhodobé spotřeby. Rozdíly v nákupním chování lze pozorovat mezi různými tipy domácností. Mezi základní tipy domácnosti se řadí:

Svobodní,
úplná rodina (dva rodiče a dítě či děti),
neúplná rodina (rozvedení, ovdovělí)

V domácnosti svobodných lze pozorovat také jisté rozdíly v rámci této samostatné skupiny. Jednou skupinou jsou mladí tj. osoby tak do třiceti let věku.Druhou skupinou jsou pak lidé starší třiceti let. U obou skupin je znát individualita s jakou utrácejí peníze. Svobodné osoby se v tomto směru většinou neomezují a máloco nebo málokdo je omezí. Z podskupiny mladších je znatelné větší investování do oblečení (i dost drahého). Často vynakládají nemalé prostředky na technické novinky. Taktéž často cestují a to jak do zahraničí tak i po své domovské zemi. Mezi další časté investice patří sportovní vyžití a například kino, různé koncerty, apod.,zkrátka aktivní trávení volného času.
Druhá skupina je reprezentovaná osobami většinou dobře zajištěnými, které investují zpravidla do nákladnějších záležitostí jako jsou auta, nemovitosti, nábytek. Tito lidé pak většinou zaplatí i kvalitnější značku, protože na to zkrátka mají. Z oblasti aktivního trávení času je to pak návštěva kvalitních restaurací, případně divadla.
Na osoby z druhé skupiny (tj. ty starší) zapůsobí zejména osobní prodej a jednání na úrovni. Jsou konzervativnější.
Na mladé naopak platí masivní kampaně zaměřené na image, které jsou zpravidla šířeny pomocí masmedií.

Rodiny. Rodiny lze rozdělit z hlediska nákupního chování na:

Rodiny bezdětné,
Rodiny s malými dětmi,
Rodiny s dětmi závislých na rodičích.

Rodiny bezdětné lze pak ještě rozdělit na novomanžele a na bezdětné rodiny ve středním věku. Novomanžele rodinu teprve zakládají, a proto nejsou v nějak zvlášť dobré finanční situaci, i když nákupní chování těchto lidí je v mnoha směrech (ze začátku určitě) podobné skupině mladých svobodných. Kupují zpravidla zboží dlouhodobé spotřeby (domácí spotřebiče tj. vybavení domácnosti) většinou ne příliš drahé, ale věnují peníze i na volný čas a oblečení. Většinou na ně působí stejná reklama jako na svobodné mladé, ale tato reklama musí být mířena na oba partnery protože o nákupu rozhodují zpravidla oba. Bezdětný pár ve středním věku je zpravidla poměrně dobře zajištěn (nemusí investovat mnoho prostředků do spotřebičů apod.), protože již je domácnost vybavena a průběžně modernizována. Kupují zpravidla kvalitnější zboží, nákladnější zahraniční zájezdy. Lidé v této kategorii kladou důraz na kvalitu zboží i služeb, jsou konzervativnější nepodléhají samozřejmě tolik novým trendům.
Rodiny s malými dětmi jsou většinou v dost špatné finanční situaci, často využívají půjčky či spotřebitelské úvěry. Vynakládají prostředky na předměty dlouhodobější spotřeby. Osoby v této kategorii vynakládají nemalé prostředky na zboží určené pro děti. U zvláště malých dětí rodiče vynaloží například jen na plenky nějakých 1700-2000 Kč za měsíc .
Tyto rodiny kupují většinou výhodnější velká (rodinná balení). Reklamní sdělení by mělo být mířeno spíše na ženskou část rodiny a šířeno masmedii.
Rodiny s většími dětmi již nejsou tak finančně zatížené, je to způsobeno zpravidla tím, žena v táto fázi rodinného soužití již pracuje, respektive pracují oba rodiče (na mateřské totiž může být muž), a proto je přísun finančních prostředků do domácnosti o něco bohatší. V této době rodina zpravidla nakupuje nové spotřebiče, automobil, dochází prostě k modernizaci domácnosti. Rozhodování je při nákupech ovlivňováno všemi členy domácnosti. Tento typ domácnosti většinou hojně cestuje automobilem. Vhodný reklamní prostor je opět v masmediích, případně lze působit přímým marketingem.
Samostatnou kapitolou jsou domácnosti druh/družka nebo takzvaně na hromádce. Tato domácnost kupuje levnější vybavení a často se o nákupu neradí chovají se individuálně. Vhodným reklamním prostředkem je televize.

Domácnosti složené ze starších nebo starých osob jsou samostatnou skupinou nakupujících. Pokud osoby v důchodu ještě provozují nějakou výdělečnou činnost je jejich finanční situace převážně dobrá. 4asto podporují své děti, často kupují dárky. Mají sklon k cestování nákupu kvalitnějších potravin. Osoby v táto kategorii jsou často spořivý. Reklamní kampaň by se měla zaměřit na sdělení ve smyslu toho, že teď konečně si mohou dopřát co dříve nemohli, apod.
Důchodci odkázaní jen na vlastní důchod na tom nejsou moc růžově a často u nich dojde k poklesu životní úrovně. Při nákupu rozhoduje cena a kují se spíše věci denní spotřeby. Spotřebiče a jiné zařízení kupují zřídka, většinou pouze pokud je to nutné. Kupují malá balení. Často investují do léčiv. Ovlivnitelnost reklamou je zanedbatelná.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!