Metr

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataMetr

Další významy jsou uvedeny v článku Metr (rozcestník).

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m.

Definice metru (podle soustavy SI): Metr je délka, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 s.[1]

Obsah

Odvozené jednotky

Pikometr

Pikometr (značka pm) je délková jednotka, 10-12 neboli biliontina metru.

Např. poloměr atomu hélia je 31 pm.

Nanometr

Nanometr (značka nm) je délková jednotka, 10-9 neboli 1 miliardtina metru.

Např. vzdálenosti atomů v pevných látkách jsou řádově zlomky (typicky čtvrtina) nanometrů.

Mikrometr

Mikrometr (značka µm) je délková jednotka, 10-6 neboli 1 milióntina metru.

Např. kapička mlhy má cca 10 µm.

Milimetr

Milimetr (značka mm) je délková jednotka, 10-3 neboli 1 tisícina metru.

Udávání rozměrů v milimetrech je běžné například ve strojnictví. V milimetrech za určitou dobu se také udává množství srážek v meteorologii. Jeden milimetr srážek znamená, že na každý metr čtvereční napršel jeden litr srážek (neboť 1 mm ×1 m? = 1 dm? = 1 l).

Centimetr

Centimetr (značka cm) je délková jednotka, 10-2 neboli 1 setina metru.

Udávání rozměrů v centimetrech je běžné například ve stavebnictví. V centimetrech se také udávají výšky hladin vodních toků.

Decimetr

Decimetr (značka dm) je délková jednotka, 10-1 neboli 1 desetina metru.

Kilometr

Kilometr (značka km) je délková jednotka, 103 neboli 1 tisíc metrů.

Udávání vzdáleností v kilometrech je běžné například v dopravě.

Historie

Původní platino-iridiový etalon metru, S?vres u Paříže
Původní platino-iridiový etalon metru, S?vres u Paříže

Původně byl metr odvozen od rozměrů Země a 1 metr byl definován jako délka jedné desetimilióntiny zemského kvadrantu (čtvrtky poledníku). V této podobě se stal základem metrické soustavy (podrobnější historie určování viz tamtéž). Pozdější fyzikální definice odstranily závislost na prototypu tím, že délku metru vyjádřily pomocí fyzikálních konstant. První taková definice byla schválena roku 1960 a zněla: Metr je délka, rovnající se 1 650 763,73 násobku vlnové délky záření šířícího se ve vakuu, které přísluší přechodu mezi energetickými hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86. Nejnovější definice z roku 1983 svázala délku metru s rychlostí světla ve vakuu, čímž hodnotu této rychlosti zafixovala na dané hodnotě. Z toho vyplývá, že případným zpřesňováním měření rychlosti světla se zpřesňuje velikost metru, nikoli číselná hodnota rychlosti světla.

Vývoj definice v čase

(podrobně též v hesle metrická soustava)

  • 8. května 1790 — francouzské národní shromáždění rozhodlo, že délka nového metru by měla být stejná jako je délka kyvadla jehož doba půlkyvu je rovna jedné sekundě.
  • 30. března 1791 — francouzské národní shromáždění přijalo návrh francouzské akademie věd a to: metr = jedna desetimilióntina vzdálenosti od rovníku k severnímu pólu.
  • 1795 — zhotovena provizorní metrová tyč z mosazi.
  • 10. prosince 1799 — francouzské národní shromáždění určilo, že metrová tyč (etalon), jenž byla vyrobena dne 23. června 1799, bude uložena uložena v národním archivu jako finální podoba metru.
  • 28. září 1889 — první jednání o váhách a mírách (CGPM) definovalo délku jednoho metru jako vzdálenost mezi dvěma linkami na standardizované tyči ze slitiny platiny a desíti procent iridia, měřeno při teplotě tání ledu.
  • 6. října 1927 — sedmý CGPM upřesnilo definici metru jeko délku měřenou při teplotě 0° C, mezi osami dvou linek vyznačených na prototypu metru ze slitiny platiny a iridia, za normálního atmosférického tlaku a podepřeném dvěma válci o průměru nejméně jeden centimetr umístěnými symetricky ve stejné výšce a vzdálenosti 571 mm jeden od druhého
  • 20. října 1960 — jedenáctý CGPM definovalo metr jako 1650763,73 násobku vlnové déílky radiace ve vákuu, která odpovídá přechodu mezi 2p10 a 5d5 kvantové úrovně atomu kryptonu-86.
  • 21. října 1983 — sedmnáctý CGPM definoval délku jako vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu během časového intervalu 1/299792458 sekundy.

Zajímavost

Kromě obvyklé značky m se lze např. v Itálii setkat se značením mt.

Odkazy

Citace a reference

  1. ? Resolution 1 of the seventeenth CGPM (1983): Definition of the metre [online]. S?vres (Francie) : Bureau Internation des Poids et Mesures, [cit. 2007-10-22]. Dostupné online. (anglicky)


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!