Marxismus

Kategorie: Filozofie (celkem: 142 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 11182×

Příbuzná témataMarxismus

Vznikl ve 40. tetech 19. století jako reakce na neutěšenou situaci dělníků, pracujících v továrnách v Anglii. 19. století je poznamenáno průmyslovou revolucí a s tím vznik velkých podniků. Ty byly většinou vlastněny velkoprůmyslníky, což byla elitářská skupina obyvatel, vlastních obrovské finanční a majetnické základny. Docházelo k jevu zvanému vykořisťování, kdy si pouze malá skupina obyvatel dcházala žít v přepychu, většinou právě na úkor dělníků. Tuto situaci rychle pochopil Marx. Když se přistěhoval do Anglie a viděl situaci, v jaké se ocitli dělníci pracující v bavlnářském průmyslu na severu Anglie, rozhodl se vydat svůj Komunisticý manifest (spolu s B. Engelsem v r. 1847-1849, psán německy, první vydání v Anglii).

Od něho se potom odvíjí celá marxistická filozofie:
Marxismus je filozofický a ekonomický systém vycházející z děl K.Marxe a B.Engelse; vznikl ve 40. letech 19. století jako filozofie praxe. Kriticky a tovřivě navázal na německou klasickou filozofii, anglickou politickou ekonomii a francouzský utopický socialismus. Marxismus je ucelenou teorií přeměny reálných poměrů ve společnosti, především změnou vlastnických vztahů pomocí revolučně vedeného třídního boje; cílem je dovést proletariát k revoluci nastolující beztřídní společnost, osvobozující člověka od společenského útlaku a rozvíjející jeho schopnosti a síly. Člověka chápe jako „ souhrn společenských vztahů “, jejichž základem jsou vztahy vznikající při materiální výrobě a dělbě práce. Dějiny interpretuje jako postupný vývoj, jehož hybnou silou je třídní boj. Tradičně se marxismus dělí na marxistickou politickou ekonomii, marxistickou filozofii (materialismus dialektický a materialismus historický) a tzv. vědecký komunismus – teorii přechodu k beztřídní společnosti a jejího budování a rozvoje. Jednostranným absolutizováním a zvulgarizováním původního marxismu, zejména názorů na třídní boj, vznikl leninismus (respektive marxismus – leninismus). Některé teoretické proudy vyšlé z marxismu obohatily evropskou myšlenkovou tradici. Jde zejména o marxistickou antropologii, marxismem ovlivněný existencionalismus, ideologii frankfurtské školy aj. – hlavně materilistický pohled na svět. Marxismus výrazně ovlivnil dějiny konce 19. a 20. Století.Filozofickým přínosem marxismu bylo obrácení pozornosti k jevům, které dosud stály na okraji teoretického zájmu (materiální faktory v dějinách, význym práce jako předmětné praktické činnosti, třídní vztahy aj.)Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!