Investiční majetek

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 5066×

Příbuzná témata



Investiční majetek

Investiční majetek
- má dlouhodobý charakter,
- postupné opotřebování u některých skupin,
- limit ceny u některých skupin,
- účtová třída 0,
- neoběžný majetek.

1. Nehmotný IM – 01

011 – Zřizovací výdaje
- výdaje související se založením a vznikem společnosti, jestliže jejich výše přesáhne 60 000 Kč, např.. pronájem sálu pro konání vlané hromady zápis do obchodního rejstříku.
012 – Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
- nad 60 000 Kč, např.. projekty, receptury, technické postupy.
013 – Software
- cena nad 60 000 Kč.
014 – Ocenitelná práva
- nad 60 000 Kč, např.: autorská práva
patenty, licence
know-how, vydavatelská práva
018 – Drobný nehmotný IM
- nehmotné věci do stanoveného limitu ceny.
- Účetní jednotka sama rozhodne, zda bude drobný NM evidovat jako investiční a nebo zda jej při nákupu zahrne rovnou do N tj. 518 – Ostatní služby.

2. Hmotný IM – 02 a 03

a) HIM – ODPISOVANÝ
021 – Budovy, haly a stavby
- stavby – silnice, železnice…
022 – SMV a soubory movitých věcí
- vstupní cena je větší než 40 000 Kč a doba upotřebitelnosti je delší než 1 rok.
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
026 – Základní stádo a tažná zvířata
028 – drobný HIM
- movité věci a PC je do 40 000 i včetně,
- účetní jednotka může rozhodnout, zda tento majetek bude evidovat jako investiční tj. 028 nebo zda ho zařadí do zásob (materiál).

b) HIM – NEODPISOVANÝ
031 – Pozemky
032 – Umělecká díla a sbírky

3. Finanční investice – 06
061 – Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
- rozhodující vliv znamená, že v a. s. máme větší než 50% podíl.
062 – Podílové CP a vklady v podnicích s podstatným vlivem
- podstatný vliv – 20 – 50 %

063 – Ostatní investiční CP a vklady
- menšinový vliv, menší než 20 %.
066 – Půjčky podnikům ve skupině
- doba delší než 1 rok.
Skupina podniků je mateřská společnost + společnosti, kde má rozhodující nebo podstatný vliv.
067 – Ostatní půjčky
- půjčky na dlouhou dobu jinému podniku.
069 – Ostatní finanční investice
- účtujeme sem:
a) dlužnické CP – s dobou splatnosti delší než 1 rok tzn. obligace, dluhopisy..
b) termínované vklady – doba větší než 1 rok
c) výrobní komplex – (budova + výrobní zařízení), určený k dlouhodobému pronájmu.

Oceňování IM
1. Pořizovací cena – cena pořízení + vedlejší náklady pořízení, např.: montáž, přeprava, úroky z úvěru, geologický průzkum.
2. Reprodukční pořizovací cena – cena, kdy se o něm účtuje (cena, za kterou by jsme ho koupili v době, kdy se o něm účtuje), např.: dary. Cenu stanový odborný znalec po skončení finančního leasingu v případě bezplatného převzetí.
3. Vlastní náklady – IM vytvořený vlastní činností, přímé N vynaložené na výrobu + nepřímé N, které se k výrobě vztahují.
4. Cena pořízení – nezahrnuje vedlejší náklady pořízení, v této ceně se oceňují finanční investice.

Operativní a analytická evidence N a HIM
Inventární předmět – základní evidenční jednotkou N a HIM, může být:
a) jednotlivý předmět – osobní auto
b) ucelené zařízení – s příslušným vybavením a jiným příslušenstvím, např.: kovoobráběcí stroj s příslušným náčiním…
c) soubor předmětů – které plní danou fci jako celek např.: soustrojí tvořící výrobní linku, a to bez zřetele na cenu jednotlivých předmětů z nichž se sestává.
Účetní jednotka vede analytickou evidenci podle složek IM. Má formu inventárních karet nebo inventárních knih. Vystavení inventární karty musí být zapsáno v rejstříku inventárních karet. Inventární karta obsahuje:
- účtové skupiny – 01.02.03…
- údaje o ocenění a o jeho změnách, o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování,
- roční sazby odpisů,
- údaje o sledování oprávek,
- (popis) název inventárního předmětu, číselné označení zaúčtování na příslušný účet účetní skupiny 01.02.03.



Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?



Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!