Ideologie

Kategorie: Filozofie (celkem: 142 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. srpna 2005
  • Zobrazeno: 3346×

Příbuzná témataIdeologie

Soustava názorů a teorií , které se soustředí na problematiku společnosti

Fce. - vysvětlující
- hodnotící(vyjadřuje žebříček hodnot)
- orientační(příslušnost ke skupině)
- programová
vznik pojmu ideologie- z doby osvícenství(měli snahu ovlivnit veřejné mínění)
v dem. Státech existuje více ideologií-některé jsou podporovány a jiné je snaha odstranit.
ty je třeba rozeznávat a vyhýbat se jim.

Liberalismus
Libertas – svoboda /vznik v ang. 17. Stol
Ústřední hodnotou je svoboda jedince svoboda od autorit (stát církev)nestaví však hranice jednání a člověk
a chápe jako sobce pro , kterého je důležitý jen vlastní prospěch. Stát zajišťuje obranu proti vnějším útokům a vnitřní pořádek.
Liberální koncepce se zabývají ochranou osobnosti a spol. a ekonom. Systému .Je zaměřen na odstraňování b
ariér podnikání(snižování daní,antimonopolní zákony) méně se zabývá soc. dopadem.-nezaměstnanost

Konservativismus
Conservare-zachovávat /vznik v ang. Reakce na osvícenství a lib.
Reakce na chaoz po fr. Revoluci.je založen na zachovávání hodnot a osvědčených principů.
V 19.st. byl namířen proti lib. a dem. (ohrožuje stabilitu masovostí politiky).dnes přebírá prvky lib.
Tzn . lib. Názory na ekonomiku a stabilní polit. systém a právní řád(Teacherismus,Reganismus)

Socialismus a Komunismus
Založené na úplné rovnosti a soc. spravedlnosti .odsuzují kapitalistický ekonom. systém a lib.
Chtěli odstranit vykořisťování lidí. Názory na společenskou rovnost se vyskytovali již od středověku a jsou
Nazývány utopickými názory.v 19.st. se touto myšlenkou zabývali K.MARX a B.ENGELS dospěli k názoru,
Že vykořisťování lze odstranit pouze tím ,že se výrobní prostředky stanou společným majetkem ,
Dělnická třída zvítězí v soc. revoluci ve které svrhne vládnoucí kapitalisty a zestátní výrobní prostředky.
Od 90.let 19.st. se marxismus rozdělil na dva směry-socialismus-předpokládá ,že formou reforem a konpromisů
Lze zlepšovat postavení středních a nižších vrstev
Společnosti -komunismus-trvá na socialistické revoluci ,diktatůře proletariátu a vedoucí úloze kom. Str.

Fašismus
Fascio-svazek
Zdroje-názory na stát jako silný organizovaný celek,neomezené moc vladaře,elita-skupina odborníků podporující vladaře
je proti lib. a dem. ,něm. Fašismus pojal i prvky nacionalismu a rasismu,oslovuje

-horní vrstvy(Frankismus ve špaň.)
-střední -„-(Hitlerismus)
-nižší (Perónismus)


Nacionalismus
Nacio-národ
Je přesvědčen o výmečnosti vlastního národa .národní cítění začíná v fr. V době revoluce a v 19.st. v něm. a ital.
Národní hnutí usiluje o sjednocení národa s područí národa jiného.snaha obou směrů vytvořit národní stát
Opírají se o společný jazyk,tradice,zvyky.V existujících národních státech se národní hnutí projevuje reformními
Změnami(Švédsko)Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!