Evidence zásob vlastní výroby a zboží

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 4733×

Příbuzná témataEvidence zásob vlastní výroby a zboží

Evidence zásob vlastní výroby a zboží
Zásoby vlastní výroby
- patří do oběžného majetku,
- patří sem:
· Nedokončená výroby – produkty, které nejsou ještě zcela dokončeny v příslušném výrobním stupni
· Polotovary vlastní výroby – dokončeny v určitém výrobním stupni, ale ještě nejsou finálním výrobkem např.: tkaná látka, která ale není obarvená.
· Výrobky – v daném podniku zcela dokončeny.
· Zvířata – jedná se o zvířata ve výzkumu, kožešinová zvěř.

Způsob A evidence zásob vlastní výroby
VÚD přírustek NV, polotovarů, výrobků 12. 61.
VÚD úbytek NV, polotovarů, výrobků 61. 12.
VÚD přirozené úbytky NV, polotovarů, výrobků 61. 12.
VÚD manka a škody zjištěné inventarizací 582 12.
VÚD přebytky zjištěné inventarizací !!!!!! 12. 61. !!!!!!

Způsob B evidence zásob vlastní výroby
VÚD přebytky zjištěné inventarizací koncem roku 12. 61.
VÚD manka a škody zjištěné inventarizací koncem roku 582 12.
VÚD převod PZ koncem roku 61. 12.
VÚD převod KZ koncem roku dle skladové evidence 12. 61.
VÚD přirozené úbytky v rámci norem 61. 12.

Zboží
- jsou zásoby, které nakupujeme za účelem prodeje v nezměněném stavu. V některých případech mají výrobní podniky svoje vlastní maloobchodní prodejny, v nichž prodávají své výrobky. Výrobky, které předáme do prodejny sledujeme nadále jako zboží.
- oceňujeme v PC.

Rozvahové účty při účtování o zboží:
131 – Pořízení zboží – platí pro něj stejné zásady jako pro 111 – Pořízení materiálu.
- používáme jej pouze ve způsobu A – dobrovolně.
- nesmí mít na konci roku zůstatek.
- tzv. Kalkulační účet – vypočítáváme zde PC zboží.
132 – Zboží na skladě a v prodejnách - evidujeme zde zboží v PC.
- je vhodné vést k tomuto účtu analytickou evidenci:
132/1 – zboží ve skladě
132/2 – zboží v prodejnách
139 – Zboží na cestě - užíváme na konci roku pokud bylo vyfakturované zboží, které jsme nepřevzali na sklad nebo do prodejny.

Výsledkové účty týkající se zboží
504 – Prodané zboží – zde vyúčtujeme PC prodaného zboží.
604 – Tržby za zboží – zde vyúčtujeme prodejní cenu zboží, která je pro podnik výnosem.

Rozdíl mezi prodejní cenou zboží na účtě 604 – Tržby za zboží a pořizovací cenou prodaného zboží na účtě 504 – Prodané zboží představuje realizovanou obchodní marži. Obchodní marže slouží k úhradě nákladů na oběh zboží a dosažení zisku.

Zboží z dovozu A B
DFA za zboží ze zahraničí 131 321 504 321
Celní deklarace
- clo 131 X 504 X
- DPH 343 X 343 X
- celkem X 379 X 379
PŘI za zboží 132 131 --- ---

Zboží na cestě
DFA - smluvní cena 131 X 504 X
- DPH 343 X 343 X
- celkem X 321 X 321
VÚD 31. 12. Zboží na cestě 139 131 139 504
Další rok
PŘI zboží vyf. vloni 132 139 504 139
(můžeme účtovat až
při účet. uzávěrce)
Nevyfakturované dodávky zboží
- k převzaté dodávce zboží jsme do konce roku neobdrželi Fa.
PŘI zboží 132 131 --- ---
VÚD 31. 12. nevyfakt. dodávka 131 389 504 389
Další rok
DFA za zboží převzaté vloni
- snížení doh. účtu pasivních 389 X 389 X
- zvýšení (snížení) PC zboží 132 X 504 X
- DPH 343 X 343 X
- celkem X 321 X 321

Inventarizační rozdíly zboží
VÚD přirozené úbytky 504 132 504 132
VÚD manka nad normu 582 132 582 132
VÚD přebytky zboží 132 688 132 688

Předání výrobků do vlastní maloobchodní prodejny
VÚD úbytek výrobků ze skladu 613 123 --- ---
PŘI zboží do prodejny 132 621 504 621

Nákup a prodej zboží se spotřební daní
Spotřební dani podléhají tyto vybrané produkty:
1. Uhlovodíková paliva a maziva
2. Líh a lihoviny
3. Pivo a víno
4. Tabákové výrobky
Plátcem spotřební daně je výrobce nebo dovozce. U neplátce spotřební daně se tato daň při nákupu zboží stává součástí PC zboží Þ ve způsobu A zahrneme spot. daň na účet 131 – MD.
Þ ve způsobu B ji převedeme rovnou do N MD – 504.
DFA za zboží A B
- cena pořízení 131 X 504 X
- spotř. daň 131 X 504 X
- DPH 343 X 343 X
- celkem X 321 X 321
Plátci spotřební daně evidují své zúčtovací vztahy vůči finančnímu úřadu z titulu této daně na účtě 345 – ostatní daně a poplatky.
DFA za zboží A B
- smluvní cena 131 X 504 X
- spotřební daň 345 X 345 X
- DPH 343 X 343 X
- celkem X 321 X 321Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!