Euro

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. července 2006
  • Zobrazeno: 6152×

Příbuzná témataEuro

Téma: jednotná měna „euro“


1. ledna 1999 v 0,00 hod. se stal euro oficiální měnou 11 členských zemí Evropské unie. Podle již nyní pevně stanovených směnných kursů nahradí do 1. 7. 2002 jednotlivé národní měny, které budou staženy z oběhu. Kurs euro oproti dolaru, jenu a dalším měnám mimo euro-zóny, tzv. „Euroland“, budou nadále dle situace na trzích kolísat. Bankovky a mince přijdou do oběhu 1. 1. 2002, již nyní mohou spotřebitelé, živnostníci, podniky a veřejná správa používat novou měnu v bezhotovostním platebním styku (šeky, cestovní šeky, bankovní převody, kreditní karty a elektronické platby).


Jak budou vypadat mince a bankovky euro?

Existuje 8 mincí v hodnotě 2 a 1 euro, jakož i 50, 20, 10, 5, 2, a 1 cent. Každá mince bude mít jednu společnou evropskou stranu. Druhou stranu může výtvarně zpracovat každá země dle vlastních představ. Každá mince se může používat ve všech jedenácti členských zemí EU, ve kterých začala platit jednotná měna euro. Například si může Francouz v Berlíně koupit párek v rohlíku a zaplatit euro mincí, na které je zobrazen španělský král. Na společné straně jsou vidět členské země EU a svislé linie, na kterých visí 12 hvězd z evropské vlajky. Přední strany 1, 2 a 5 centových mincí symbolizují postavení Evropy ve světě, 10, 20 a 50 centové mince symbolizují EU jako spolek jednotlivých národků, mince v hodnotě 1 a 2 euro reprezentují Evropu bez hranic. Euro bankovek je celkem
7 v různých barvách a velikostech v hodnotě 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 euro. Zobrazení na bankovkách symbolizuje architektonické dědictví Evropě, nejsou však zobrazeny žádné konkrétní historické stavby. Na přední straně každé bankovky se nacházejí okna a portály jako výraz otevřenosti
a spolupráce v Evropské unii. Na zadní straně se vždy nachází most z určitého období jako symbol pro spojení evropských národů a mezi Evropou a ostatním světem. Konečně návrhy byly představeny na zasedání Evropské rady v prosinci 1996 v Dublinu. Všechny bankovky jsou chráněny před paděláním
nejmodernějšími bezpečnostními prvky.

 


Co znamená EMU?

EMU je zkratka a znamená „ekonomická a monetární unie“. Tento výraz vznikl koncem osmdesátých let v členských zemích Evropské unie, které považovali další sjednocování svých národních ekonomik jako prioritu. Dokončení EMU se stalo nejambicióznějším a nejspornějším cílem Evropské unie. První fází EMU bylo vytvoření jednotného trhu do roku 1993
a zakotvení čtyř svobod uvnitř EU – svobodu pohybu osob, zboží, kapitál a služeb. Druhá fáze začala 1. 11. 1993, poté co vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva o Evropské unii. V třetí fázi byla od 1. 1. 1999 zavedena v 11 zemích EU nová jednotná měna, nazvaná euro. Po 1. 1. 2002 přijdou do oběhu mince a bankovky euro a od 1. 7. 2002 přestanou v těchto zemích platit národní měny.


Jaký se pro euro bude používat symbol?

Grafický symbol používaný pro euro se podobá písmenu E, které křižují dvě vodorovné linie. Odvozuje se od řeckého písmena epsilon a poukazuje tím na kolébku evropské kultury a na první písmeno slova Evropa. Souběžné vodorovné linie symbolizují stabilitu. Oficiální zkratka pro euro je „EUR“. Je registrovaná u Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (ISO 42 17) a bude se užívat v obchodním a finančním světě, podobně jako tomu je u německé marky „DEM“, belgického franku „BEF“ anebo české koruny „CZK“.


Jaké jsou ekonomické předpoklady pro zavedení jednotné měny?

Členské země EU, které chtějí zavádět jednotnou měnu Euro, musí sblížit výkon svých ekonomik (tento proces se nazývá „konvergence“). Na zasedání Evropské rady v nizozemském Maastrichtu v roce 1992 byla pro tento účel vytvořena následující čtyři kritéria stability, tzv. Maastrichtská konvergenční kriteria:

1) Pevná pozice vládních financí. Členské země musí zamezit příliš veliké rozpočtové schodky. Jejich výše se měří podle dvou ukazatelů – max. 3% roční rozpočtový schodek a 60% HDP celkového zadlužení.

2) Vysoká míra cenové stability. Inflace nesmí překročit 1,5% tří nejlepších členských zemí, měřeno podle cenové stability předchozího roku.

3) Stabilita směných kurzů. Měna členské země se musela nacházet minimálně dva roky v rámci normálních stanovených hranic fluktuačního pásma Evropského monetárního systému (EMS).

4) Dlouhodobě založené úsilí o konvergenci. Dlouhodobé úvěrové sazby nesmějí překročit průměr tří členských zemí EU, které mají nejnižší sazby, o více než 2%.


Jaké země zavádějí Euro?

Z 15 členských zemí EU do oblasti, ve které platí euro, tzv. „Euroland“, patří jedenáct, tj. Belgie, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Euroland má 290 miliónů obyvatel, má podíl 19,4% na celosvětovém HDP a 18,6% na světovém obchodu. Je to oblast srovnatelná s USA.


Jaké země se zavedení jednotné měny neúčastní?

Velká Británie, Dánsko, Řecko a Švédsko jsou čtyři členské země, které se neúčastní zavádění jednotné měny euro do poloviny roku 2002.


Kdy se přidají další země k zavedení Euro?

Je možné, že Velká Británie, Dánsko a Švédsko se připojí k oblasti euro při dokončení převodu národních měn na euro v červenci 2002. Takové připojení může být doprovázeno například referendem. Podle nejnovějších odhadů počítají země, které teprve usilují o vstup do EU, že mohou být ekonomicky připraveny na zavedení euro za cca. 10 let.


Jak bude organizovaná EMU?

Nově vytvořená Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu vydá nové bankovky euro k 1. 1. 2002. Členské země přestanou určovat své vlastní úrokové sazby, tato pravomoc přejde na ECB, která bude úrokové sazby určovat pro všechny země, které se budou podílet na jednotné měně.


Jaký bude význam jednotné měny?

Lidé, kteří budou cestovat anebo obchodovat v Eurolandu, již nebudou muset měnit peníze ve směnárnách z jedné měny na druhou. Toto ušetří čas i peníze. Obzvláště malé podniky ocení urychlení plateb mezi členskými zeměmi v euro, které navíc budou spolehlivější a levnější. Euro také přispěje k cenové stabilitě, odpadne riziko náhlých pohybů ve směnných kurzech, které často ohrožovalo zisky podniků a tím i ceny pro spotřebitele. Dá s také předpokládat, že budou-li služby
a zboží v různých zemích vyznačovány ve stejné měně, nastane větší tlak na cenovou soutěž, což prospěje spotřebitelům, podpoří růst a tím i zaměstnanost.


Jaké další výhody se dají očekávat?

Zavedení jednotné měny dokončí celistvost jednotného trhá
a posílí svobodu volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Silný argument pro euro je skutečnost, že jednotný trh může spolehlivě fungovat jen tehdy, bude li uvnitř platit jednotná měna. Pro malé země EU to znamená, že společně bude daleko snadnější konkurovat ekonomickým velmocím USA a Japonsku. V České republice euro nahradí druhou, „tvrdou“ měnu, kterou je dnes německá marka, než za cca. 10/15 let nahradí i českou korunu. Euro bude mít platnost ve více zemích v Evropě
a odpadne potřeba měnit peníze.


Proč jsou někteří lidé proti Euro?

Mnoho lidí považuje svojí národní měnu za symbol svých dějin a všeho, co země dokázala. Tento prvek je velice silný např. v Německu a ve Francii, ve Velké Británii dokonce vedl k rozhodnutí si zatím ponechat britskou libru. Mnoho lidí se obává, že ztrátou měny země přijde o velkou část své identity.


Existují závažné důvody proti zavedení jednotné měny?

Existují. Nejistota spojená s novou, jednotnou měnou mnoho lidí znepokojuje. Ani proslulí ekonomové nedovedou odhadnout, bude-li euro úspěšnou měnou. Jiní poukazují na skutečnost, že členské země EU jsou velice rozdílně, některé jsou bohatší než ostatní. Otázkou zůstává, budou-li úvěrové sazby, které vyhovují bohatým zemím, vhodné pro chudší země, pro které jsou přístupné úvěry často větší prioritou.


Jak je to s harmonizací daní?

Harmonizace daní je velice kontroverzně diskutované téma uvnitř EU. Francie a Německo, země, které mají vysoké daňové sazby, mají zájem na tom, aby jiné evropské země sloužily jako „daňové ostrůvky“ pro velké podniky a přeshraniční nakupování – například Belgie a Irsko. Snaží se vytvořit minimální daňové úrovně, aby se zamezilo tzv. „zničující konkurenci“. Jiné členské země, jako např. Velká Británie, však tyto plány zatím blokují.

Jak by se měla Česká republika připravovat na Euro?

Konvergenční kriteria představují velice náročné ekonomické požadavky na země, které chtějí vstoupit do EMU. České republice dělá zatím největší potíže podstatné snížení inflace, i když v budoucnosti bude také nutné držet kázeň při vnitřní zadluženosti a rozpočtovém schodku. Přestože se účast ČR na EMU dá očekávat teprve několik let po vstupu do EU, již dnes nabízejí banky v ČR možnost otevřít si účty v euro a provádět platby v euro. Bude nutné věnovat velkou pozornost praktické přípravě na zavádění euro a osvětě při obchodování s euro.

Zajímavé bude nakonec, jaká lidová forma se pro euro ustálí v Čechách...po německých „mařenách“, rakouských „šilasech“
a francouzských „frantících“ už budeme brzy platit jen „eurošema“, „eurákama“ anebo v „evrech“? Bude to jedno „euro“, dvě „eura“ a pět „ever“? jedno je však jisté – české „kačky“ nám ještě chvilku zůstanou.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!