Eukaryotická buňka

Kategorie: Biologie (celkem: 484 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 6674×

Příbuzná témataEukaryotická buňka

Eukaryotická buňka

Organely:
Jádro- obsahuje DNA, která je nositelkou dědičných vlastností. V jádře se nachází jedno nebo několik jadérek. Je tvořeno jadernou membránou(karyolema), jadernou šťávou
Endoplazmatické retikulum- je membránový systém. Na některé jeho membrány jsou připojeny ribozómy-vznik nových bílkovin.Upravuje organické látky. Probíhá zde také syntéza lipidů(tuků).

Golgiho systém- je soustava měchýřků, kde dochází s syntéze látek, která buňka potřebuje. Rozmisťuje je po b. Rozpouští odpadní látky.

Lysozomy- jsou měchýřky tvořené biomembránou, uzavírající trávicí enzymy. Štěpí složité látky na jednoduché.

Vakuoly- slouží k metabolických přeměnám, vnitřek je naplněn buněčnou šťávou. Je ohraničena biomembránou(tonoplast).
Zákl. cytoplazma- vyplňuje obsah celé buňky

Plazmatická membrána- mezní zahuštění zákl. cytoplazmy. Zajišťuje stálé prostředí v buňce. Dvouvrstvá membrána tvořena fotolipidy a bílkovinami.

Cytoskelet- kostra buňky je tvořená bílkovinnými vláknnami

Buněčná stěna- ochrana buňky, je tvořena celulózou.Prochází velké části. Díry v buněčné. stěně=Plasmodesmy.

Buněčné inkluze- produkty metabolismu ne zplodiny tukové kapénky, krystaly.

Semiautotrofní organely:
Mitochondrie- uvnitř se uskutečňuje buněčné dýchání. Energie uvolněná při dýchání zabezpečuje životní děje v buňce.Vzniká ATP

Chloroplasty- obsahují zelené barvivo-chlorofyl, asimilační barvivo.

Aminokyseliny jsou v bílkovinném řetězci spojeny peptidovou vazbou.

Peptidová vazba- vzniká reakcí karboxylové skupiny s aminokyselinou. Takto vznikají peptidy.

Báze- organická zásada(hydroxid)

Nukleotid-stavební jednotky NK;složení: pentóza-pětiuhlíkatý cukr, riboza nebo deoxyriboza, kyselina fosforečná, dusíkatá organická zásada(báze)

Dusíkaté báze- cyklické organické sloučeniny

Replikace-přepis:
DNA: adenin, cytosin, guanin, thymin ;a-t, c-g
RNA: adenin, cytosin, guanin, uracil ; a-u, c-g
Triplet- trojice sousedních bází v molekule NK
Princip proteosyntézy:
-DNA, která se nachází zdvojí počet genetické informace a replikuje se s RNA na iRNA.
-iRNA vystupuje z jádra
-v buňce se nacházejí různé aminokyseliny a ty se za pomoci ATP z mitochondrii vážou na tRNA.
-iRNA společně s tRNA vstupují do ribozómu a zde se čte genetická informace a z ribozómu vystupují jednotlivé aminokyseliny, které jsou spojeny peptidovou vazbou a tvoří bílkovinu.

Buňky vznikají rozmnožování. Diferenciace tkání a pletiv- okamžik kdy se už dají poznat jednotlivé orgány-zárodek
4n-polyploidní
2n- haploidní
2n tělové-somatické
n-pohlavní
Buněčná linie- rozvětvení buněk při dělení
Interfáze- období kdy se buňka nedělí
Dělení buňky:
I. replikace
II. karyokineze-dělení jádra
III. cytokineze-dělení buňky

Mitóza:
Při mitóze vznikají všechny buňky, za to při meióze vznikají jenom buňky pohlavní.
Z jedné mateřské b. vznikají 2 buňky dceřiné haploidní, které mají stejný počet genetické informace(2n)
Mitóza je nepřímé dělení, provázeno vnitřními změnami.
Chromozóm- pentlicovité útvary. Objevují se v jádře během dělení. Každý druh jich má konstantní počet.Jsou tvořeny chromatinem(obsahují NK+ bílkoviny).
Životní cyklus buňky:
1.) G1 fáze….. vznik buňky-růst buňky
2.) S fáze……. Zdvojnásobuje se počet chromatinu
3.) G2 fáze…... b. pomnoží své organely a trochu vyroste
4.) a………….. profáze-na pólech ventrikly se objeví chromozomy
b………….. metafáze- seřazení chromozómu v rovníkové rovině
c………….. vnik dvou skupin chromozomů na protilehlých pólech buňky.
d…………... vznikají dvě dceřiné buňky, vznik jaderných membrán, chromatinu a jadérek
Despiralizace- pomocí chromatinu nejsou chromozomy viditelné
Profáze- na pólech ventrikly se objevují chromozomy.
Metafáze- Chromozomy se seřadí v rovníkové rovině.Dochází k vytvoření chromatického vlákénka
Anafáze- chromadidy se rozdělí v centriole a za pomocí chromatického vlákénka se jeden z páru přepraví na opačný konec buňky.
Telofáze- Dochází k zaškrcení a k vzniku 2 dceřiných buněk se stejným počtem chromozomů jako mateřská buňka. Vznik jaderných membrán chromatinu a jadérek.

Mióza- je dvojnásobné opakování mitózy, ale nedochází k 2. dělení(bez s fáze). Nedochází k zdvojnásobení genetické informace. Sestupuje somatická(tělová) buňka, diploidní buňka slouží k tvorbě gamet, vznikají 4 haploidní gamety.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!