Esperanto

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: alois-matuska
  • Datum přidání: 27. června 2005
  • Zobrazeno: 4586×

Příbuzná témataEsperanto

V roce, kdy si celý svět připomíná 60 let od skončení druhé světové války, vzpomínají esperantisté, rovněž na celém světě, téměř dvojnásobného výročí, a to 118. výročí vzniku esperanta a jeho zakladatele Zamenhofa. Počátky historie esperanta, spadající do poslední čtvrtiny 19. století a stejně tak označovaný rok vzniku tohoto jazyka - 1887, jsou spojeny s lékařem, který se jmenoval Ludwik Lejzer Zamenhof (psáno někdy také Ludvík Lazar Zamenhof), zakladatel esperanta.

Náhled obrázku: Ludwik Lejzer Zamenhof

Zamenhof se narodil 15. prosince roku 1859 na Litvě v Białystoku, ve městě, které leží v dnešním SV Polsku a za jeho života bylo součástí tehdy carského Ruska. V Bialystoku tvořili obyvatelstvo Poláci, Rusové, Němci a židé. Zamenhofa ovlivnilo právě to, že dětství prožil v multietnickém prostředí rozhádaného kraje, kde vnímal zvláště nešťastně zejména obtíže různojazyčnosti a nedostatků v dorozumění lidí. Studoval nejprve v Bialystoku (1869 – 73) a později pokračoval na klasickém gymnasiu ve Varšavě. Měl neobyčejný zájem o jazyky a už tehdy v období dospívání začal snít o jednom dorozumívacím jazyku pro všechny národy a národnosti. Podle něho bylo zapotřebí utvořit takového jazyka, kterému by se všichni snadno učili a používali ho k vzájemným stykům všude tam, kde mateřština nestačí. Zavrhl také, že by se k tomuto účelu dala užít latina, jako v té době už mrtvý jazyk. Na novém jazyku začal pracovat již za doby středoškolských studií. V roce 1878 byl s prvotním nástinem nového jazyka více méně hotov. Svůj první projekt představil přátelům při oslavě svých devatenáctých narozenin 5. prosince 1878, kdy nadšeně oslavovali zrození tohoto jazyka. Myšlence vytvořit mezinárodní jazyk docela propadl, přesto když v červnu 1879 skončil gymnasijní studia, poslechl svého otce a začal studovat lékařství. Filologii však neopustil ani v období svých vysokoškolských studií a ani v době, kdy už se zařídil ve Varšavě jako oční lékař. Svůj původní návrh, se kterým nebyl tak docela spokojený, během let postupně přepracovával a zdokonaloval. Celých šest let pracoval na novém jazyce. Celou jeho mluvnici shrnul do samostatných, abecedně seřazených prvků, které s použitím slovníku umožnily i neznalému snadno porozumět dopisu, napsanému v nové řeči. V roce 1885 dokončil universitní studie a začal s praxí lékaře. V roli praktického lékaře však moc neobstál, vrátil se do Varšavy a dál studoval, tentokrát rozšíření na oční lékařství. Odborná studia očního lékařství si pak ještě doplnil studiem ve Vídni.

Počátky esperanta se datují od 14. července 1887, kdy bylo vydáno první komplexnější Zamenhofovo dílo k novému jazyku, a to jeho vlastním nákladem ve Varšavě. Byla to jeho Učebnice mezinárodního jazyka pro Rusy. V záhlaví měla učebnice uvedeno Dr. Esperanto - Mezinárodní jazyk. Jazyk sám neměl vlastního jména a nazýval se Lingwo internacia a autor se v knize podepsal pseudonymem Dr. Esperanto (esperanto v překladu – doufající). Záhy přešlo spisovatelovo jméno na jazyk, který byl nazýván Esperanto. Je třeba říci, že mezi tehdejší Lingwo internacia a dnešním esperantem byl ještě značný rozdíl. Zamenhof poté vydal svojí první knihu také polsky, francouzsky, německy a pak anglicky. Následujícího roku vydal Druhou knihu esperanta (Dua libro de la Lingwo Internacia).

Mladý lékař Zamenhof se 9. srpna 1887 ve Varšavě oženil a jeho paní Klára se stala vlastně první esperantistkou na světě, v jeho práci pro nový jazyk ho podporovala po celý život. On ve dne žil pro nemocné, večery a také noci mu zabralo esperanto, které ho neživilo, ale lákalo a těšilo, viděl právě v jeho tvorbě smysl svého života. Na konci jeho práce pak stálo geniální dílo, které v dějinách umělých jazyků nemělo a nemá dodnes obdoby.

V roce 1889 byl Zamenhof v písemném kontaktu už s první tisícovkou přívrženců jazyka a mohl také vydat seznam jejich jmen s adresami. V roce 1889 přešel k esperantu celý klub volapükistů (podle nástinu jazyka „volapüku“ sestaveného kostnickým prelátem Schleyerem) v Norimberku, brzy byl následován volapükským klubem ve Velikém Tarnovu v Bulharsku. Během první poloviny 90. let 19. století vznikaly esperantské kluby v mnoha evropských městech - z nejznámějších jmenujme Petrohrad, Moskvu, Varšavu, Helsinky, Mnichov, Malagu, Göteborg a Sofii. O esperanto se začala zajímat i Americká filozofická společnost ve Philadelphii (založená roku 1743 Franklinem) a současně navrhla svolat sjezd učených společností, který by rozhodl o definitivní podobě jazyka. Od roku 1889 začal vycházet první esperantský časopis La Esperanto, který vycházel v Norimberku.

V roce 1898 vznikla ve Francii první větší organizace Společnost pro propagaci Esperanta, de facto první národní esperantský svaz. Roku 1905 byl do francouzského přístavního města Boulogne-sur-Mer svolán první světový sjezd esperantistů – sjelo se na 700 členů z 20 zemí. Na návrh sjezdu byla přijata tzv. Deklarace o podstatě esperantistu a sjezd souhlasil s tím, že závazným pro každého bude do budoucna právě Zamenhofův Základ esperanta (Fundamento de Esperanto). Na sjezdu bylo rozhodnuto, že odznakem esperantistů bude zelená pěticípá hvězda a sjezd schválil i vlajku. Boulogneský sjezd také založil tradici každoročních celosvětových sjezdů esperantistů, tzv. Universalaj kongresuj, kde se od té doby scházejí nejaktivnější esperantisté a delegáti jednotlivých národních svazů. Ve Francii Zamenhofa přijal a ocenil osobně také starosta Paříže a spolu se členy Francouzské akademie věd mu předal řád Čestné legie.

Náhled obrázku: Esperanto - oficiální znak

Až do počátku 20. století se esperantem pořád více dopisovalo než hovořilo. Širší základnu mělo stále hlavně v carském Rusku. Zamenhof s nesmírným zápalem překládal do esperanta evropské autory – Andersena, Dickense, Gotheho, Gogola, Heineho, Moliéra a Shakespeara. Přeložil také Knihu přísloví a Bibli. Esperanto se přesto teprve v prvních letech nového století začalo výrazněji šířit i v západní Evropě. Těžiště hnutí se v tuto dobu postupně přesunulo do Francie, kde se vyrojilo mnoho aktivních propagátorů – mezi nimi vynikal markýz Louis de Beaufront. V Paříži byla posléze také zřízena „Ústřední kancelář“ v čele s gen. Hyppolytem Sébertem – ta patřila na počátku 20. století k nejvýznamnějším institucím vznikajícího hnutí. Z Francie se jazyk esperanta začal šířit do Anglie a také do USA. Následovaly kongresy esperantistů v Ženevě, Cambridgi, Drážďanech, Barceloně, ve Washingtonu, a největšího počtu účastníků dosáhl VII. sjezd roku 1911 v Antverpách. Roku 1912 následoval polský Krakov, který se stal sjezdem jubilejním. Esperanto už žilo čtvrt století a dokázalo tak, že je schopné. Poslední sjezd, jehož se Zamenhof zúčastnil byl roku 1913 v Bernu. Příštím rokem se sjezd nekonal, nepřetržitou niť těchto světových setkání přerušila až první světová válka.

Zamenhof v té době zdrcen a nemocen, tělesně i duševně, žil ve Varšavě, bez kontaktů se svými známými a přáteli z esperanta. Svůj vnitřní neklid překonával prací. Dokončil překlad Starého Zákona a připravoval k vydání Velký slovník. Nakonec válka přece jen uspíšila jeho konec. Zemřel 14. dubna 1917 ve Varšavě ve věku 57 let. Na poválečném XIII. světovém sjezdu esperantistů, pořádaném roku 1921 v Praze, byla už jen jeho žena Klára Zamenhofová. Ta spolupracovala na věcech esperantistů nepřetržitě až do roku 1924, kdy také ona umřela.

První českou učebnici esperanta vydal roku 1890 Fr. V. Lorenz. Zakladateli esperantského hnutí u nás byli prvně moravští učitelé Th. R. Čejka a J. Krumpholc, vydavatelé učebnic a slovníků. Od roku 1902 také začali vydávat Českého esperantistu. První spolek esperanta v tehdejším Rakousku byl založen roku 1901 v Brně a následujícího roku pak také v Praze. Zamenhofově památce u nás byl věnován pomník ve Františkových Lázních (z r. 1914), také pamětní kameny v Novém Bohumíně a v Olomouci.| 31. října 2005
kisskisskisskisskisskisskisskiss
Re:
| 20. dubna 2006
kisskiss
| 20. dubna 2006
whatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smile
Marek | 29. ledna 2007
Kdyby někdo měl zájem: http://www.lernu.net http://mladez.esperanto.cz/
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!