Druhá republika

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataDruhá republika

Tento článek pojednává o Československu v letech 1938–1939. Další významy jsou uvedeny v článku Druhá republika (rozcestník).
Česko-Slovenská republika
<- První republika 19381939 ?

vlajka

znak
geografie
hlavní město:
rozloha:
99 348 km?
nejvyšší bod:
Gerlachovský štít (2655 m. n. m.)
obyvatelstvo
národnostní složení:
jazyky:
bez státního náboženství
státní útvar
vznik:
29. září 1938 – zabrání Sudet na základě mnichovské dohody
zánik:
15. březen 1939 – začátek okupace Německem
16. březen – protektorát vyhlášen oficiálně Hitlerem
předcházející státy:
První republika První republika
nástupnické státy:
Protektorát Čechy a Morava Protektorát Čechy a Morava
Slovenský stát Slovenský stát

Druhá republika je označení pro politický systém ČSR v období 1. října 1938–14. března 1939. Trvala tedy pouhých 167 dní. Následovala po první republice.[1] Druhá republika byla výrazně menší a slabší než její předchůdkyně.

Obsah

Příčiny vzniku

Problém menšin v poválečné Evropě

Po první světové válce vzniklo na troskách Rakousko-Uherska, kromě jiných, i Československo – stát rozkládající se na území Čech, Moravy, části Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Hned od počátku měl nemalé problémy s národnostními menšinami Němců, Maďarů a Poláků, které svou existenci v rámci Československa odmítaly a vyvíjely snahy vymanit se z vězení národů, jak byla ČSR v propagandě (zejména německé) hanlivě nazývána.

Po světovém krachu ekonomiky roku 1929 byly nejvíce zasaženy státy Evropy – hlavně ty s velkým vývozem a tedy i Německo. Poté, co se tam v roce 1933 Adolf Hitler dostal k moci, začal budovat svou nacionálně-socialistickou Třetí říši. Německo postupně přestalo platit reparace, obsadilo demilitarizované Porýní a začalo znovu budovat armádu, po válce nuceně omezenou jen na 100 000 mužů.

Jedna z Hitlerových tužeb byla vytvořit velký stát německy mluvících obyvatel. Ovšem tato strategie narážela na problém – Němci žili nejen v Německu, ale i v Rakousku, Polsku, Jugoslávii či ČSR. Se začleněním Rakouska (anschluß) do Říše nebyly větší potíže; proběhlo za jásání většiny Rakušanů a nečinného přihlížení Francie a Velké Británie. U ostatních zemí se silnými něm. menšinami se nedalo s takovýmto průběhem počítat a bylo jasné, že dojde ke konfliktu. Jako první bylo na ráně právě Československo.

Mnichovská dohoda

Poté se obrátil na Československo s požadavkem na postoupení Sudet Německu. Tam tehdy žilo nejen 3,5 milionu Němců, ale i množství průmyslu a moderní systém pohraničních opevnění. Většina místních tzv. Sudetských Němců byla fascinována Hitlerem a nacismem. Jejich tlak se prostřednictvím jejich politické strany SdP a jejího předsedy Konrada Henleina stupňoval a vygradoval až k pokusu o povstání, které ale bylo potlačeno. Sudetoněmecká strana (SdP) byla zakázána a Henlein utekl do Německa.

Mezitím hlavní západní mocnosti (Spojené království a Francie) jednaly s Německem o mírovém rozřešení situace, přičemž Hitler neustále prohlašoval, že rozpoutá válku, jestli mu nebude po vůli. Důvod jejich chování vychází z politiky appeasementu, tedy chování, jehož smyslem je mír za každou cenu a ústupky požadavkům agresora ve snaze o jeho nasycení. Tato taktika vedla k mnichovské dohodě – dohody Francie, Velké Británie, Itálie a Německa. Ty rozhodly, že Československo musí odevzdat Sudety Německu, a většinu Těšínska Polsku, a jestliže je neodevzdá, ponese vinu za následnou válku a její důsledky. Československá vláda se nakonec v bezvýchodné situaci podvolila nátlaku svých dosavadních spojenců a souhlasila s postoupením území. Prezident Edvard Beneš 5. října abdikoval a 22. října odletěl do Británie (později do USA). To byl konec 1. republiky.

Česko-Slovensko

Po mnichovské dohodě došlo k přejmenování Československé republiky na Česko-Slovenskou republiku a posléze 6. října 1938 Slovensko a 11. října Podkarpatská Rus získaly autonomii. Druhá republika s novým prezidentem Emilem Háchou byla jen stín té první – množství průmyslu, obranných opevnění, komunikací spolu s 33 % plochy Českých zemí bylo ztraceno. Navíc bylo nutno postarat se o desetitisíce uprchlíků ze zabraných území. Stát začal kopírovat italský fašistický model. Byla vytvořena Strana národní jednoty, kde se pod vedením agrárníků sjednotily občanské strany a část národních socialistů. Jako legální opozice působila Národní strana práce složená ze sociálních demokratů a levého křídla národních socialistů. Nový premiér Rudolf Beran byl vždy silně pravicově orientovaný (oproti ostatním agrárníkům) a skeptický k liberalismu a demokracii. Komunistická strana byla rozpuštěna, třebaže její členové zůstali v parlamentu. Byla zavedena tvrdá cenzura. Byl vydán zmocňovací zákon, který zmocňoval vládu, aby vládla bez parlamentu. Program Strany národní jednoty byl inspirován korporativistickým programem italských fašistů a byli vydány také antisemitské dekrety. Zároveň byly v programu vládní strany prvky klerikalismu. Republika se snažila ze všech sil neprovokovat Německo, ale snaha nestačí. Adolf Hitler si v březnu povolal Háchu do Berlína a vyhrožoval, že jestli se země dobrovolně nepřipojí k Německu, Luftwaffe zničí Prahu. Starý prezident souhlasil.

Zánik

14. března 1939 se oddělilo Slovensko a vyhlásilo Slovenský štát. Zbytek země byl obsazen a přeměněn na Protektorát Čechy a Morava. Tak to zůstalo po celou druhou světovou válku. Protektorát byl osvobozen 8. května 1945 vojsky SSSR a USA, čímž zároveň zanikl.

Literatura

Projekt Wikiknihy nabízí knihu na téma:
  • GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha, Litomyšl : Paseka, 2004. ISBN 80-7185-626-6.

Poznámky

  1. ? tato názvosloví byla odvozena od státních zřízení Francie, kde byly republiky číslovány (v té době tam měli Třetí) od dob Velké francouzské revoluceČeskoslovensko / Česko-Slovensko (19181992)
Rakousko-Uhersko
(do 1918)

jeho království, země, území Čechy, Morava, Rakouské Slezsko, Horní Uhry (vč. dnešního Slovenska a Podkarpatska)

ČSR
(19181938)
"první republika"

 
 

Sudety(19381945)

ČSR
(19451960)

 
 

ČSSR
(19601990)
od r. 1969 ČSR
od r. 1969 SSR

ČSFR
(19901992)

ČR

SR

(od 1993)

ČSR
(19381939)
"druhá republika"

Protektorát
Slovenský stát

území Vídeňské arbitráže
(19391945)
Karpatská Ukrajina
(19381939)
Podkarpatsko
(19391944)
součást Ukrajinské SSR (19441991) Zakarpatská oblast Ukrajiny (od 1991)
19481989 lidově demokratická republika, satelit SSSR


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!