Cyklistické trasy v Česku

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataCyklistické trasy v Česku

"Návěst před křižovatkou" (dopravní značka IS 20), přehrada Praha-Hostivař
"Návěst před křižovatkou" (dopravní značka IS 20), přehrada Praha-Hostivař

Cyklistické trasy v Česku jsou značeny od roku 1997 speciálním turistickým značením Klubem českých turistů. Od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány i speciální směrové dopravní značky zavedené od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Oba tyto způsoby značení tvoří jeden celek, jehož metodickým garantem je z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů. Cyklotrasy jsou rozděleny do čtyř tříd, přičemž počet číslic v označení trasy se rovná třídě, do níž je zařazena.

Speciální číslování je od roku 2007 zaváděno v Praze, kde před číslem trasy je ještě písmeno A.

Podrobnější informace naleznete v článku Cyklistické trasy v Praze.

Zřizování a údržbu financují většinou kraje, někdy i obce a soukromé subjekty. Mimoto existují v mnoha oblastech i jiné způsoby značení cyklotras, které buď pocházejí z dřívější doby nebo byly zřízeny subjekty, které nepovažovaly za nutné značení do celostátního systému začleňovat.

Zejména v obcích a oblastech s velkým významem dopravní a rekreační cyklistiky jsou cyklotrasy vedeny přednostně po stezkách pro cyklisty. Často však jsou vedeny i po vozovce jiných komunikací se slabším nebo vyloučeným motoristickým provozem nebo ve vyhrazeném jízdním pruhu. Běžné cyklotrasy by měly být vedeny jen po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality, zatímco cyklotrasy vedené i po nezpevněných cestách v terénu se označují jako cykloturistické trasy.

Vedení cyklotras i cyklostezek vychází též z ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací (článek 10.4.1.2 požaduje v obci ucelenou síť pro cyklistickou dopravu včetně regionálních vazeb) a technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (přímost spojení, ucelenost a srozumitelnost sítě, atraktivita a bezpečnost). Technické podmínky TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách (1. července 1999) jsou zastaralé a neobsahují řešení konkrétních typů situací, ale pouze dopravní značky, které byly již převzaty do vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Kromě cyklistických tras vyznačených přímo v terénu vydávají různá zájmová sdružení, vydavatelé map atd. i popisy nevyznačených tras doporučených pro cyklisty.

Obsah

Dopravní značení cyklotras

"Směrové tabule pro cyklisty" (dopravní značky IS 19), přehrada Praha-Hostivař
"Směrové tabule pro cyklisty" (dopravní značky IS 19), přehrada Praha-Hostivař

Speciální směrové dopravní značky pro cyklotrasy byly zavedeny od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.

Ačkoliv podle Zákona o pozemních komunikacích by na silnicích a místních komunikacích měly být všechny trvalé svislé dopravní značky součástí pozemní komunikace a tedy patřit příslušné obci, kraji či státu, fakticky tyto směrovky zpravidla na základě dohody se státem a dalšími subjekty zřizuje a spravuje samostatně Klub českých turistů.

Turistické značení cyklotras

Turistická směrovka KČT na Ještědu.
Turistická směrovka KČT na Ještědu.
Červená turistická značka pro cyklisty v souběhu s pěšími trasami (Hrubá Skála).
Červená turistická značka pro cyklisty v souběhu s pěšími trasami (Hrubá Skála).

V některých oblastech jsou cyklotrasy IV., někdy i III. kategorie vyznačeny směrovkami a pásovým turistickým značením Klubu českých turistů. Od turistického značení pro pěší se cyklistická značka odlišuje tím, že krajní pásy jsou žluté a vnitřní pás může být červený, modrý, zelený nebo bílý a značka je větší (140 x 140 mm). Turistické směrovky pro cyklisty mají žlutý podklad.

V některých oblastech se pásové značení nevyužívá a všechny cykloturistické trasy jsou značeny dopravním značením.

Aktivistická hnutí

Mezi významné průkopníky budování cyklistických stezek a cyklistických tras v Česku patřilo od svého vzniku v roce 1997 občanské sdružení Oživení. Mezi jeho významné protagonisty patřili například jeho předseda Petr Štěpánek, který se v roce 2006 stal členem Rady hlavního města Prahy, a Jan Bouchal. Po tragické smrti Jana Bouchala (12. 1. 2006), který od prosince 2005 byl předsedou sdružení, činnost sdružení v oblasti cyklistiky polevila, ale pokračuje, ve spolupráci s obcemi i státními úřady.

27. ledna 2000 vyhlásilo Oživení společně se starosty povltavských obcí Zelený koridor Vltava – Greenway Vltava, který se měla stát součástí cyklistické trasy Praha - Drážďany, jejíž dokončení bylo plánováno na rok 2002.[1][2] Mezi projekty sdružení Oživení v rámci Bohemian Greenways patří:

 • Greenway Botič (Praha), projekt zahájen roku 1999. Každoročně Oživení pořádá dobrovolnický úklid okolí cyklotrasy.
 • Greenway Labe
 • Greenway Vltava, z Prahy na sever
 • Greenway Litavka (Příbramsko)
 • Greenways Praha, propagace koncepčního řešení cyklotras, spolupráce s komisí Rady HMP
 • Greenway Železná opona (Iron Curtain Greenway) (v letech 2004–2005 bylo vyznačeno turistické cyklistické značení pro horská kola v úseku cca 200 km na trase Domažlice)

Na rozvoji cyklotras se významným způsobem podílí i Klub českých turistů. Vzhledem k tomu, že cyklisté více utrácejí než pěší turisté, je budování cyklostezek a cyklotras atraktivní i pro obce, podnikatele a jejich sdružení atd.

Státní koncepce a veřejná podpora

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky[3] byla schválena usnesením vlády č. 678 ze 7. července (června?) 2004. Koncepci zpracovává sekce pěší a cyklistické dopravy Centra dopravního výzkumu.

Číslování cyklotras koordinuje a evidenci vede z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů. K 1. 1. 2003 v České republice Klub českých turistů evidoval 19 024 km vyznačených tras, z nichž 16 232 km bylo značeno dopravními značkami a 2 792 km pásovými značkami. Za cílový stav je považována síť v délce 35 000–40 000 km.[4] K 1. 1. 2005 bylo evidováno 25 621 km cyklotras.[5]

Cyklistické trasy jsou rozděleny do čtyř tříd, třídě odpovídá počet cifer v číselném označení trasy (např. 1, 47, 471, 0028).

 • I. třída (mezinárodní dálkové) – trasy mezinárodní úrovně propojující velká města v Evropě
 • II. třídy (dálkové) – trasy nadregionálního významu
 • III. třída (regionální) – propojení regionálních cílů
 • IV. třída (místní) – lokální propojení

Zákony speciálně neřeší, jak financovat značení cyklistických tras. Podle zkušeností KČT z let 1998–2002 na obnovu 1 km značené trasy je nutné vynaložit asi 200 až 300,- Kč za rok. V roce 2003 příspěvek pro KČT na údržbu značených tras z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 7 miliónů korun ročně byl používán jen na údržbu značení pěších a lyžařských tras. Financování údržby značení cyklistických tras je zejména záležitostí krajů.[4][6]

Hlavní cyklotrasy v Česku

V úsecích vedených přes Prahu jsou od roku 2007 i dálkové cyklotrasy označovány speciálním pražským číslováním. Levobřežní páteřní cyklotrasa má označení A 1 a pravobřežní A 2.

Související články

Reference

 1. ? Oživení spolu se starosty oživilo Zelený koridor Vltava, Ekolist po drátě, 27. 1. 2000
 2. ? Jakub Kašpar: Mapy pražských cyklotras jsou k dispozici na internetu, Econnect, 31. 5. 2002
 3. ? *Národní strategie cyklistické dopravy ČR
 4. ? a b Cyklistika v geografickém informačním systému a formy jejího dalšího rozvoje. Masarykova univerzita v Brně, Výzkumné centrum regionálního rozvoje, prosinec 2003)
 5. ? Marketingová studie rozvoje ČR v turistickém regionu SMaS (celá studie) (Enterprise plc, s. r. o., schváleno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 22. 11. 2005)
 6. ? Jaroslav Martínek: Zájem krajů o cyklistiku (CDV Brno, 19. 12. 2005)

Vnější odkazyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!