CLO A CELNÍ POLITIKA

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 8916×

Příbuzná témataCLO A CELNÍ POLITIKA

celní politika – eviduje a kontroluje přechod zb. přes hranice, chrání zájmy domácích výrobců a občanů
clo – dávka, kterou stát vybírá při přechodu zb. přes hranice

Význam cla
1. fiskální (rozpočtový)
2. cenotvorný
3. obhcodně-politický

Druhy cel
- obch. politické hledisko:
1. autonomní
2. smluvní

- podle směru pohybu zb.:
1. vývozní
2. dovozní
3. tranzitní

- účelové hledisko:
1. fiskální
2. ochranné
3. preferenční
4. odvetná

- podle zp. výpočtu:
1. specifická: z množstevní jednotky
2. hodnotová (valorická): stanovena v %

Celní zákon
- jedna z nejdůležitějších právních norem, která upravuje činnost celnictví
- stanoví: práva a povinnosti celních org., fiz. a práv. osob při celní kontrole
základní pojmy CZ
sankce za porušení cel. předpisů

Celní orgány
1. Ministerstvo financí
2. Generální ředitelství cel
3. Oblastní celní ředitelství
4. Celní úřady (pohr., vnitr., nádráží, letiště)

činnosti:
a) celní kontrola
b) rozhodování o propuštění do daného celního režimu
c) vyměřují a vybírají celní dluh
d) projednávají celní přestupky a delikty
e) ukládají pokuty
f) vybírají silniční daň a jiné poplatky
g) vykonávají dohled nad pohybem zb., osob a dopr. prostředků v cel. pásmu
h) bojují proti podloudnictví

Základní pojmy celního zákona
Celní území – celní pohraniční pásmo, celní vnitrozemí
České zboží
Zahraniční zboží
Deklarant – fyz. nebo práv. osoba, která podává cel. prohlášení
Celní prohlášení – systémem červená zelená, písemně, ústně, pomocí PC
Celní režimy – volný oběh, tranzit, uskladnění v cel. skladu, pasivní zušlechť. styk, aktivní zušlechť. styk, přepracování pod cel. dohledem, dočasné použití, vývoz

Celní sazebník
- právní norma, ne zákon
- obsahuje:
1. seznamy zb.
2. měrné jednotky
3. celní sazby
4. seznam rozvojových a méně rozvinutých zemí
5. kvóty

Výpočet cla
fakturovaná cena bez DPH
doprava
přídavky
provize
obaly
upravená fakt. cena v zahr. měně * deviz. kurz ČNB střed = CHZ
clo = CHZ * celní sazba
DPH = (CHZ + clo + sp. daň) * sazba
Celní dluh = clo + DPH + sp. daň
- splatný do 10 dnů od přijetí sdělení

Porušení celních předpisů
nezákonný dovoz či vývoz zb.
nesprávné údaje o zb.
padělání dokladů
nedodržení podmínek daného celního režimu
neuposlechnutí výzvy cel. orgánu
celní přestupky – porušují předpisy, ale nejsou trestnými činy; fyz. osoba, která nepodniká; napomenutí, pokuta do 50.000,- či blok. pokuta do 5.000,-
delikty – pokuta do výše 2 mil., propadnutí zb. státu (obojí

Celní kontrola
- činnosti, kterými cel. org. zajišťují dodržování cel. zákona
1. celní prohlídka zb. – vnitřní a vnější, úplná a částečná
2. kontrola dokladů

Celní postupy
- postup, při provádění cel. kontroly, tak aby proběhla v souladu s cel. předpisy
celní postup při vývozu – deklarant podává JCD, předkládá zb., podává k němu vysvětlení
celní postup při dovozu - celnice vystavuje Celní průvodku, Rozhodnutí o celním řízení
celní postup u pošt. zásilek a) u vývozu – balík se zavře až po kontrole na celnici; odesilatel musí vyplanit Celní prohlášku a Pošt. průvodku
b) u dovozu - kromě dopisů k cel. řízení vnitrozem. celnici
celní postup u zb. v cestovním ruchu – do 6.000,- hodnoty zb. bez cla

Návrat DPH u dovozu zb. ze zahraničí
podmínky:
1. dovozce má trvalé bydliště či sídlo mimo stát
2. zb. musí být vyveženo do 30 dnů od koupě
3. hrubá účtovaná částka (včetně daně) musí překročit určitý limit| 04. listopadu 2008
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!