Cenová politika

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 5891×

Příbuzná témataCenová politika

Autorem je Michal Soukup (migon@atlas.cz)
Referát/slohovou práci je možno uveřejnit pouze na stránkách www.maturita.cz jehož provozovatelé mají výhradní právo na distribuci na internetu.
Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.
Tato práce nebyla hodnocena
PS: kontrolujte po mě pravopisné chyby jsem na CJ prase.

Cenová politika

Cena je užitná hodnota vyjádřená v penězích.
Cena je z hlediska podniku nejproměnlivější částí marketingového mixu. Cena určuje kolik podnik z výrobku získá

Cena se odvíjí od vytyčených cílů společnosti tyto cíle mohou být:

Zisk (ten je ovšem cílem jakéhokoliv podnikání),
Maximalizace zisku,
Tržní podíl,
Růst objemu prodeje,
Návratnost investic,
Špičková kvalita výrobku,
Jiné cíle.

Cena musí být minimálně taková aby byli pokryty všechny náklady a zůstal ještě nějaký prostor pro optimální zisk.

Je-li cílem producenta maximalizace zisku jde o to aby firma získala během krátké doby maximální zisk. V důsledku toho je možné, že bude stoupat cena výrobku. Zvyšování cen musí být konáno velice citlivě protože by se mohl zisk naopak snížit.

Pokud jde firmě o tržní podíl zpravidla má výrobek nízkou cenu a dokonce může i prodělávat tím odradí konkurenci nebo zničí současnou. Proto musí být společnost dostatečně finančně zabezpečena. Drtivý podíl na trhu zúročí firma později když odsunula konkurenci na druhou kolej a vychovala si dostatek věrných zákazníků. Posléze je nutné zvyšovat cenu citlivě aby cenový skok neodradil stálé zákazníky.

Dalším motivem stanoveni ceny je růst objemu prodeje, nejde zde o bezpodmínečný zisk jde spíše o zmírnění ztrát v důsledku nadměrných zásob. Jde krátkodobí cíl vedoucí vyprodání zásob a uvolnění kapacit. Povánoční výprodeje apod.


Návratnost investic jde o dlouhodobou strategii. Cena se stanovuje na základě objemu prodeje a množství prodaných kusů aby se prodej a vývoj výrobku začal vyplácet. Taktéž se porovnává návratnost investice vzhledem k jejímu alternativnímu umístění.


Špičková kvalita výrobku je strategie která si klade za cíl aby konkrétní výrobek byl nejkvalitnější na trhu. Jelikož výrobce chce mít na výstupu velice kvalitní výrobek musí vynaložit velké náklady na vývoj a materiál pro výrobu od toho se také odvíjí vysoká cena výrobku. Mnoho lidí se pak také podle ceny řídí a myslí si „čím dražší výrobek tím je i kvalitnější“.


TVORBA CENY

Nákladově orientovaná tvorba ceny
Cena se stanovuje na základě vynaložených prostředků na výrobu (náklady) a optimální výše zisku (přirážka). Náklady jsou pak fixní neměnné (nájemné apod.), a proměnné (variabilní) které jsou závislé na objemu prodeje.

Proporcionální náklady -> rostou stejně rychle jako objem výroby
(mzdy dělníků, materiál)
progresivní -> rostou rychleji než objem výroby (náklady na reklamu)
degresivní -> rostou pomaleji než objem výroby (spotřeba energie)
---------
indiferentní -> nejsou závislé na výrobě (manka, škody, apod.)


Metoda orientovaná na konkurenci
Odvíjí se od toho zda má výrobek na trhu vůbec konkurenci. Pokud ano je rozumné přijmout ceny stejné jako konkurence a to hlavně pokud jsou ceny nad cenou konkurence pokud je tomu naopak je možné získávat tržní podíl nižší cenou ale je také možné zvýšit cenu na úroveň konkurence a tak zvýšit zisky firmy. Tato metoda je vhodná jen u velice podobných výrobků.
Je však nutné aby při takovém stanovení ceny zůstal firmě prostor pro zisk. Při tomto stanování ceny může dojít k cenovým válkám které v důsledku poškodí všechny firmy které se jí účastní.

Metoda stanovení ceny podle vnímání zákazníka

Cena se stanovuje podle hodnoty kterou má výrobek pro zákazníka. Samozřejmě se počítá se ziskem. Jde zde o užitnou hodnotu a stejně tak o značku styl a prestiž výrobce. Cena je pak odvislá podle vnímání výrobku na trhu. Jde o to jakou má výrobek reklamu a jak a na jakém místě se prodává taktéž jelikož jde o styl závisí na již získané oblibě ve společnosti.

Metoda orientovaná na poptávku
Vychází z teorie nabídky a poptávky.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!