Cenné papíry

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 5186×

Příbuzná témata



Cenné papíry

Finanční trh - místo, kde se setkává poptávka s nabídkou po finančních prostředcích

Peněžní trh - krátkodobé fin. prostředky
- směnky, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, krátkodob. půjčky (úvěry)

Kapitálový trh - dlouhodobé fin. prostředky (větší rizika i větší zisk)
- obligace, akcie, hypotéční zástavní listy, podílové listy, středně a dlouhodobé úvěry

Trh zahr. kapitálu
a) devizový - operace spojené se zahr. obchodem (poskytování úvěrů v jiné než domácí měně)
b) trh drahých kovů - prodej a nákup

Primární trh - emitent prodává nové CP věřitelům
Sekundární trh - obchod s již dříve vydanými CP

CP
- listiny, které představují pohledávky vlastníků těchto listin vůči jejich výstavcům
- zboží (jsou předmětem kap. popř. peněž. trhu)

Investice do CP=finanční investice

Investor - ten, kdo pokytl majetek jinému a za to obdržel CP jako důkaz této transakce a jako důkaz existence
určitých práv

Význam CP

- umožňuje získat dlužníkům kapitál a investorům přinášejí zisk

Emitent -> výstavce CP - vystavuje CP na základě toho, že mu byl svěřen majetek

CP má hodnotu:
1. nominální - udává částku v peněžních jednotkách, na kterou je CP vystaven - je vyznačena na CP
2. tržní - cena, za kterou se s CP obchoduje (označuje se jako kurz)

Druhy CP:
1. podle podoby CP
a) listiny - fyzicky existují
b) zaknihované - fyzicky neexistují, mají podobu počítač. zpracovaných dat, majitel má k dispozici výpis datové
základny

2. podle převoditelnosti na jednostlivé majitele:
a) CP na doručitele - za vlastníka se považuje ten, kdo CP předloží (snadno obchodobatelné)
b) CP na jméno - mají na sobě vyznačeno jméno majitele CP, jsou hůře obchodovatelné (změna majitele CP hlášena emitentovi)
c) CP na řad - je na něm vyznačeno jméno majitlel, ale převod proběhne snadno bez ohlášení změn emitentovi

3. podle charakteru důchodu z nich plynoucích
a) CP přinášející stýlá důchod - vklad. knížka, obligace
b) CP přinášející proměnlivý důchod - akcie
c) CP neúročené - šeky

4. podle obchodovatelnosti
a) CP obchodovatelné - kdokoliv si je může koupit na sek. trhu - akcie, obligace
b) CP neobchodovatelné - neobchodovatelnost je vyznačena na plášti CP - zaměstnanecké akcie

5. podle délky splatnosti
a) CP kap. trhu - víc jak 1 rok
b) CP peněž trhu - na méně než 1 rok

6. podle emise
a) CP hromadně vydávané - k získání ZJ - akcie
- ke krytí schodku stát. rozpočtu - pokladniční poukázky (dluhopisy)
- k obstarání zdrojů (dluhopisy)
b) CP individuálně vydávané - individuální pohledávky - šeky, směnky, vklad. knížky

7. podle dlužníka:
a) státní CP
b) CP obcí - komunální obligace
c) soukromé CP



Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?



Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!