Car

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23177 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témata



Car

Je navrženo, aby byl obsah článku Ruský car vložen do tohoto článku nebo jeho části, a aby tak oba články byly sloučeny. (Diskuse)
Srbský car Dušan veliký
Srbský car Dušan veliký

Car byl titul panovníka v Rusku, Bulharsku a Srbsku. Označení pochází z latinského slova caesar. Původně titul představoval slovanskou versi císařského titulu a značil nárok na postavení rovné byzantským císařům; později však převzal význam titulu krále[1] (alespoň ve východní, pravoslavné oblasti — srov. ruský název Polského království v době Kongresovky: ??????? ???????? — zatímco pro „západní“ krále byl užíván název ??????)

V Rusku začal jako první používat titul cara veliký kníže moskevský Ivan III., když si vzal po pádu Konstantinopole byzantskou princeznu, neteř posledního byzantského císaře Konstatina. Po sňatku se Ivan III. považoval za nejpřednějšího panovníka pravoslavného světa a za dědice a nástupce byzantských císařů. Spolu s nedědičným titulem car přijal do znaku byzantského korunovaného orla. Jeho nástupce Vasilij III. použil titul „car a vládce vší Rusi“ („car i gosudar vsjerossijskij“; v té době ještě ve smyslu císařském) v návrhu rusko-habsburské spojenecké smlouvy, kterou v této podobě potvrdil císař Maxmilián I. Habsburský. Dědičně titul cara přijal v roce 1547 Vasilijův syn Ivan IV. Hrozný. Petr I. Veliký se snažil odůvodnit starobylý nárok ruských carů na císařskou hodnost; roku 1721 přijal titul imperátor, který nahradil cara jako hlavní formální titul ruského panovníka. Přesto se carského označení běžně užívá i pro Petra a jeho následovníky. Za posledního ruského cara tak bývá považován Mikuláš II. z romanovské, respektive holštýnsko-gottorpské dynastie, sesazený v březnu roku 1917 a posléze v průběhu občanské války i s celou svojí nejbližší rodinou zavražděn bolševiky.

V Bulharsku přijal jako první titul cara (basilea) Bulharů kníže Simeon I. po vítězství nad byzantským vojskem u Anchialu. Jeho oficiální titul zněl car Bulharů a Řeků. V roce 1018 první bulharské carství zaniklo a Bulharsko se stalo součástí byzantské říše. Ke vzniku druhé bulharské říše došlo v roce 1186 pod vládou carů z dynastie Asenovců. Zaniklo v roce 1396 pod náporem osmanských Turků. Samostatný bulharský stát byl obnoven jako knížectví koncem 19. století. V roce 1908 přijal jeho vládce Ferdinand I. z dynastie Sachsen-Coburg-Gotha královský titul, který v bulharštině zněl car Bulharů. Posledním bulharským carem byl v letech 19431946 nezletilý Simeon II..

V Srbsku byl tento titul také používán během vlády dvou panovníků - Dušanem Velikým and Stefanem V. mezi lety 1345 - 1371.

Obsah

Carové a carevny v Rusku

Hlavní článek: Seznam hlav ruského státu

1462-1505 Ivan III. Veliký

1505-1533 Vasilij III.

1533-1584 Ivan IV. Hrozný

1584-1598 Fjodor I. Ivanovič

1598-1605 Boris Godunov

1605 Fjodor II. Borisovič

1605-1606 Lžidimitrij I.

1606-1610 Vasilij IV. Ivanovič Šujskij

1610-1613 mezivládí

1613-1645 Michal III. Romanov

1645-1676 Alexej I. Michajlovič Romanov

1676-1682 Fjodor III.

1682-1696 Ivan V. a Petr I. Veliký

1696-1725 Petr I. Veliký

1725-1727 Kateřina I.

1727-1730 Petr II.

1730-1740 Anna

1740-1741 Ivan VI.

1741-1762 Alžběta I.

1762 Petr III.

1762-1796 Kateřina II. Veliká

1796-1801 Pavel I.

1801-1825 Alexandr I. Pavlovič

1825-1855 Mikuláš I.

1855-1881 Alexandr II. Nikolajevič

1881-1894 Alexandr III.

1894-1917 Mikuláš II.

Tituly carské rodiny

carica (??????) — panující osoba nebo žena cara

carevič (???????) — syn cara nebo carice (v době před Petrem Velikým), kromě toho titul carevič měli i někteří potomci samostatných tatarských chánů, např. potomci Kučuma měli titul Sibiřský carevič

cesarevič (?????????) — následník v mužské linii, plný titul Následník Cesarevič (????????? ?????????), neformálně v Rusku zkracovaný do podoby ????????? s velkým začátečním písmenem nebo řidčeji do podoby ?????????, rovněž s velkým začátečním písmenem.

V imperátorském období syn, který nebyl následníkem, měl titul velkokníže (??????? ?????). Tento titul byl užíván i vnuky cara (v mužské linii)

cesarevna (?????????) — žena cesareviče.

carevna (???????) — dcera cara nebo carice

Reference

  1. ? Heslo „Tsar“ v Encyclopedia Britannica, 11. vydání (1911), díl 27, str. 348


Související články

Wikislovník obsahuje slovníkovou definici slova car.


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?



Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!