Budweiser a Budějovicky Budvar - právo

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. října 2006
  • Zobrazeno: 5598×

Příbuzná témataBudweiser a Budějovicky Budvar - právo

Americká společnost Anheuser-Busch International (AB) považuje za přímé porušení soudního příkazu rozhodnutí Budějovického Budvaru(BB), že bude na italském trhu nadále prodávat své pivo pod obchodním jménem Budweiser Budvar. Českobudějovický pivovar zase argumentuje tím, že soud nevyhověl požadavku AB, aby Budvar nesměl v Itálii používat značky Bud a Budweiser (dále jen Budweiser) v jakékoli podobě. Americký pivovarnický gigant je však jiného názoru. Budvar si v dohodě z počátku minulého století rozdělil s Anheuserem světové trhy a získal právo na Evropu. Dohodu však už obě strany přestaly respektovat a snaží se dostat na sporné a neobsazené trhy a proniknout i na trhy, kde je registrována známka soupeře. Hlavním bojištěm je Evropa, kde chtějí Američané registrovat své značky, zatímco Budvar se tomu brání uplatňováním práva na registraci, založeném na označení původu. Anheuser Busch zdůrazňuje, že si registroval známku Budweiser už v roce 1878, téměř 20 let předtím, než byl vůbec založen v Budějovicích přímý předchůdce Budvaru. Američané prodávají pivo pod značkou Budweiser ve více než 80 zemích světa a v Evropě ve 14 zemích. Českobudějovický pivovar má zaregistrováno na 380 ochranných známek ve více než 100 zemích světa. S americkým konkurentem vede nyní 40 soudních sporů a dalších více než 40 správních řízení před patentovými úřady.

ŽALOBA Anheuser-Busch
Vzhledem k tomu, že spol. Budějovický Budvar rozhodla nadále prodávat své pivo na italském trhu pod obchodní značkou Budweiser či Bud je naše spol. nucena podat žalobu k ochránění svých soudem přiznaných práv na používání zmíněné značky (Bud, Budweiser), neboť toto rozhodnutí představenstva společnosti Budějovický Budvar považuje za přímé překročení soudního rozhodnutí mezinárodní tribunálu v Haagu, stejně jako porušení nařízení italského vrchního patentového úřadu. Hned v počátku je nezbytné soud upozornit na závažnost případu, protože ušlé zisky spol. AB se pochybují v řádech milionů dolarů za týden, je také nutno poukázat na zájem italských spotřebitelů-není žádoucí aby se zbytečně prodlužovala doba po kterou budou na pultech nacházet dvojí zboží prodávané pod toutéž obchodní značkou. Chceme zamezit ztrátě přízně konzumentů piva naší značky, ke kterému by vzhledem k rozdílům mezi pivy mohlo dojít po mylném zakoupení piva z konkurenční výroby. Již zde vzniká naší spol. závažný handicap, neboť na rozdíl českého výrobce je pivo z naší produkce velmi hojně rozšířeno ve všech částech Itálie a import na tento trh mnohonásobně převyšuje množství dovezeného zboží Budějovického Budvar. Je tudíž zřejmá rozdílnost našeho náhledu na problém-naší prioritou je případ ukončit s kladným výsledkem v nejkratším možném časovém horizontu a při nižší míře medializace.

Podstatným faktorem, ke kterému je též nutné přihlížet je množství finančních prostředků investovaných naší společností do reklamy založené výhradně na značce BUDWEISER. Zatímco konkurenční výrobce do masové reklamy v Itálii neinvestuje vůbec vklady naší firmy do prosazení obchodní značky Budweiser sahají k hranici sta milionů dolarů, to se nutně projevilo a NAŠE značka je zaryta v povědomí jistě hlouběji než název Budvar.

Tím se dostáváme k jádru problému. Spol. AB na italský trh importuje své produkty již déle než 30 let a značka Budweiser je Italům stejně vlastní jako mužům v naší mateřské zemi- Spojených státech. Stejně tak i samotná existence značky Budweiser, jejíž historie sahá až o 20 let dál nežli vznik předchůdce českobudějovického pivovaru. Obraty českého výrobce nedosahují ani zlomků našich zisků z dané lokality, což může posloužit jako jisty důkaz o „větší“ oblibě a věhlasu piva z naší produkce! Vzhledem ke všem uvedeným argumentům věříme, že soud rozhodne a v náš prospěch a potvrdí tak již vyřčený ortel Haagského tribunálu, a zároven rozhodne o opatřeních nezbytných pro ochranu našich práv.


OBHAJOBA Budějovický Budvar
Naše strana by ráda hned v úvodu soud upozornila, že zde není z vlastní vůle, nýbrž pouze k obhájení svých práv daných systémem appellation controlée, ke kterému nepřihlédl předchozí soud. Souhlasíme, že existuje zřejmý rozdíl v náhledech na kauzu z naší a konkurenční strany, nikoli však v důležitosti jakou případu přikládáme, nýbrž ve způsobu jakým bychom ji chtěli řešit. Zatímco gigantická AB je připravena tradičně těžit ze svého postavení na světovém trhu a striktně odmítá kompromisní řešení, naše firma je plně otevřena diskusi a vyjednávání. Podobné případy jako zde vedeme z firmou AB i na několika jiných světově významných trzích a budiž příkladem postoj soudů např. ve Velké Británii či Portugalsku, kde sklízíme znatelné úspěchy. Případ nelze řešit za každou cenu urychleně, důraz je nutné klást především na důkladné prošetření kauzy a následné plně kompetentní rozhodnutí.

Je naprosto nepřípustné argumentovat finančními prostředky vloženými do reklamy, stejně jako importem do jisté lokality. Nabízíme italským spotřebitelům pivo tradiční české výroby, které nese obchodní značku Budweiser, která je dle platného francouzského systému appellation controlée zeměpisným označením místa původu, přičemž garantuje zákazníkovi původ a kvalitu zboží. Není tudíž směrodatné kolik peněz investovala spol. AB do reklamy, protože fakticky propagovala jistý typ piva. Stejně tak považujeme za irelevantní dobu po kterou AB operuje na italském trhu, se kterou pochopitelně souvisí obrat i „věhlas“ značky. Chceme se jako malý český pivovar stát pouze plnohodnotným konkurentem kolosu, který má své místo v regionu již „jisté“.

Problémem tedy je, že vyrábíme stejný typ piva jako spol. na opačné straně zeměkoule, tento typ nese jisté označení, na které máme právo i v případě, že jsme pivovar založili o několik let později, a toto označení musí nutně korespondovat se značkou pod kterou je náš produkt distribuován. Jsme ochotni vyjednávat o kompromisním řešení, které bude ku prospěchu obou zúčastněných stran. Důrazně ovšem odmítáme opustit dynamicky se rozvíjející trh pro zájmy gigantického řetězce, který se cítí být ohrožen naším „zlomkovým“ obratem! Věříme, že soud tato naše práva uzná a rozhodne ve prospěch naší strany.

STANOVISKO SOUDU
Soud pečlivě zvážil argumenty obou stran a došel k následujícím rozhodnutím: soud souhlasí s tvrzením obhajoby, že nelze argumentovat investicemi učiněnými k vybudování věhlasu značky a stejně tak nepřikládá velkou váhu rozšířenosti piva na určitém trhu. Nicméně argumentaci systémem appellation controlée pokládá taktéž za vedlejší, neboť je jasné, že ve vedeném sporu se nejedná o druh piva, nýbrž o jeho název který muže zvýšit zisky. Po pečlivém uvážení všech okolnosti souvisejících s případem se rozhodujícím faktorem stala doba po kterou výrobce své pivo distribuuje pod značkou Budweiser, kterou soud na rozdíl od obhajoby nepovažuje za irelevantní. Uznává tedy výhradní práva AB na používání značky Budweiser i Bud, a to zejména díky době po kterou své pivo nabízí, tedy době delší konkurenční pivovar. V případě, že se Budějovický Budvar rozhodne nerespektovat rozhodnutí soudu bude mu udělena pokuta ve výši 1 mil. dolarů a bude nucen plně nahradit objektivně vypočítané ztráty spol. AB, které by vznikly tímto jednáním.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!