Bergeův manuál – základy systematiky bakterií

Kategorie: Biologie (celkem: 484 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. července 2006
  • Zobrazeno: 8607×

Příbuzná témataBergeův manuál – základy systematiky bakterií

1. Spirochéty – Spirochaetales (5 rodů)
- lidské a zvířecí patogeny, nepatogeny v bahně a znečištěných vodách
- Treponema pallidum – původce příjice (syfilis)
- Borrelia burgdorferi – lymeská borelioza – přenášená členovci

2. aerobní nebo mikroaerofilní pohyblivé G- bakterie spirilového nebo vibriového tvaru – 7 rodů
- ve vodě, mořích, některé jsou patogenní; Campylobacter jejuni – střevní onemocnění (přenos výkaly  ústa)

3. nepohyblivé (nebo vzácně pohyblivé) G- zakřivené bakterie – Spirosomaceae a příbuzné rody ( 7 rodů)
- ve vodě, v mořích, v půdě

4. G- aerobní tyčinky a koky
I. Pseudomonadaceae – kažení potravin, průmyslové oxidace; některé patogenní
II. Azobacteraceae  fixace vzdušného kyslíku, volně v půdě
III. Rhizobiaceae  fixace vzdušného kyslíku, symbióza s bobovitými rostlinami
IV. Methyllococcaceae – využívají CH4 a CH3OH
V. Halobacteriaceae – kažení potravin
VI. Acetobacteraceae – octové kvašení (etanol  kyselina octová)
VII. Legionellaceae  většinou patogeny
VIII. Neisseriaceae  většinou patogeny
+ dalších 16 rodů

5. fakultativně anaerobní G- tyčinky
I. Enterobacteriaccae – 26 rodů; střevní bakterie, některé patogeny přenášené potravinami, otravy, některé kažení potravin
II. Vibrionaceae – 4 rody; většinou střevní patogeny
III. Pasteurellacceae – 3 rody; paraziti člověka a zvířat, většinou patogenní, některé kazí fermentované nápoje
+ dalších 7 rodů
Příklady:
Escherichia coli – střevní bakterie – zde normální a prospěšná (ale jinde záněty – např. v močových cestách); častá pro laboratorní studie (i biotechnologie)
Salmonella enteritidis – průjmová onemocnění (salmonelózy); zdrojem hlavně výrobky z vajec a drůbeže
S. typhi – břišní tyfus
Shigella – bakteriální úplavice (dyzentérie)
Yersinia pestis – mor (přenáší ho blechy)
Vibrio cholerae – cholera

6. aerobní G- rovné, zakřivené nebo spirálovité tyčinky – Bacteroidaceae (13 rodů) – přísně anaerobní; střevní a jiné bakterie, některé patogenní


7. bakterie s disimilační redukcí sulfátů nebo síry – 7 rodů
- přísně anaerobní; v bahně, odpadních vodách, moři a znečištěných tocích; též ve střevním traktu

8. anaerobní G- koky – Veillonellaceae (3 rody)
- paraziti člověka a teplokrevných zvířat (Neissertia gonorrhoeae – kapavka)

9. rickettsie a chlamydie
I. Rickettsialles (3 čeledi) – rozmnožují se jen uvnitř buněk hostitele; Rickettsia prowazeki – skvrnitý tyfus
II. Chlamydiales (1 rod) – rozmnožují se jen ve vakuolách hostitelových buněk; Chlamydia – papouščí nemoc (psitakóza)

10. mykoplazmata - Mycoplasmatales (4 rody) + 2 příbuzné rody – paraziti (ale rozmnožují se i saprofyticky); lidské živočišné a rostlinné patogeny; nemají buněčnou stěnu
- Mycoplasma pneumoniae – záněty plic

11. endosymbionti – rozmnožují se v buňkách protozoí, hmyzu, hub nebo bezobratlých

12. G+ koky
I. Micrococcaceae (4 rody) – kažení potravin, některé patogenní
II. Deinococcaceae (1 rod) – odolné k záření
III. Staphylococcus – časté infekce
+ dalších 10 rodů – Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus atd. – mléčné bakterie, některé průmyslové využití, jiné patogenní; koloběh prvků v přírodě

13. sporulující G+ tyčinky a koky – 6 rodů (Bacillus, Clostyridium atd.)
-rozklad potravin, otravy; některé průmyslové využití, jiné patogenní; koloběh prvků v přírodě
- Clostridium tetani – tetanus, velmi odolné spory
- C. botulinum – klobásový jed – botulotoxin
- C. butyricum – máselné kvašení

14. pravidelně nesporulující G+ tyčinky – 7 rodů (Lactobacillus, Listeria atd.)
- průmyslové a potravinářské využití; některé patogenní; zkvašují cukry na kyselinu mléčnou

15. nepravidelně nesporulující G+ tyčinky – 21 rodů (Coryneabacterium, Arthrobacter, Propionibacterim atd.) – některé patogenní, jiné se používají v průmyslu

16. mykobakterie – rod Mycobacterium
- obligatorní parazitické saprofytické a intermediální druhy, některé patogeny živočichů nebo rostlin

17. nokardioformní rody – 9 rodů (Nocardia, Rhodococcus atd.)
- půdní bakterie, některé patogenní, jiné průmyslové použití, výroba antibiotik a enzymů

18. anoxygenní fototrofy
1. purpurové bakterie
a) purpurové sirné bakterie – koloběh S a CO2 v přírodě
I. Chromatiaceae – 9 rodů
II. Ectothiorhodospiraceae
b) purpurové nesirné bakterie – 6 rodů (Rhodospirillum atd.) – koloběh CO2 v
přírodě
2. zelené bakterie
a) zelené sirné bakterie – 5 rodů (Chlorobium atd.) + dodatek – koloběh S a CO2
b) mnohobuněčné vláknité bakterie – 4 rody – koloběh CO2
c) rody s nejasnou příbuzností (Heliobacterium, Erythrobacter) – koloběh S a CO2

19. oxygenní fotosyntetické bakterie
1. Cyanobakterie (Cyanophyceae = „modrozelené řasy“ = sinice) – produkce O2
2. prochlorales – 1 rod – produkce O2

20. aerobní chemolithotrofní bakterie
A. nitrifikační bakterie – koloběh N
1. oxidující dusitany – 4 rody (Nitrobacter atd.)
2. oxidující NH4+ v NO- - 5 rodů (Nitrosobacter atd.)
B. bezbarvé sirné bakterie – 9 rodů (Thiobacterium, Thiobacillus, Thermothrix, atd.)
- ve vodě, v půdě, koloběh S (H2S SSO42-)
C. přísně chemolithotrofní vodíkové bakterie – 1 rod (Hydrogenobacter)
- z horkých pramenů v Japonsku
D. oxidující a ukládající železo a mangan – Siderocapsaceae (4 rody)
- původci železných rud
E. magnetotaktické bakterie – 2 rody (Aquaspirillum, Biolophoccus)
- pohyb určen magnetickým polem (obsahují krystal Fe3O4)

21. bakterie pučící nebo s výběžky
1. s celulárními výběžky (prostekami) – půdní a vodní bakterie
A. pučící – 7 rodů
B. dělící se příčně – 3 rody (Caulobacter atd.)
- tvoří svazky (rozety)
2. bez celulárních výběžků – vodní a půdní bakterie
C. pučící – 6 rodů
D. lodyhovité – (Gallionella, Nevskia) – vodní bakterie;Fe2Fe3+; autotrofní
E. jiné – Selibergia – rozety
Metallogenium – ukládá Mn (Mn2+  Mn4+)
Thiodendron – ukládá koloidní S (H2S  S)

22. bakterie s pochvou – 7 rodů (Clonothrix, Crenothrix atd.)
- ukládají Mn a (nebo) Fe kolem řetězců svých buněk

 

23. nefotosyntetické nefruktifikující klouzavé bakterie
Cytophagales – 8 rodů (Cytophaga, Capnocytophaga, Sporocytophaga, Flexibacter) – koloběh prvků (rozkládají celulózu, agar, chitin, pektin, škrob, proteiny aj.)
Lysobacterales – 1 rod (Lysobacter) – lýza buněk bakterií, kvasinek, plísní, řas
Beggiatoales (Beggiotaoecae – Beggiatoa, Thiothrix, Thioploca) – koloběh S (H2SS SO42-)
Simonsiellaceae – 2 rody – v ústní dutině
Pelonemataceae – 4 rody – anaeroby v bahně
dalších 7 rodů – vláknité vodní bakterie

24. fruktifikující klouzavé bakterie (myxobakterie) – Myxococcales – 8 rodů
- koloběh prvků (odbourávání makromolekul, včetně nukleových kyselin)

25. archeobakterie
I. methanogenní bakterie – 6 čeledí, celkem 13 rodů (Methanobacterium, Methanococcus atd.)
- anaeroby produkující CH4 („bioplyn“), čištění odpadních vod, bahno, vyhnívání exkrementů a jiných odpadů
II. redukující SO42- - 1 rod (Archaeoglobus)
III. extrémní halofily – 6 rodů (Halobacterium, Halococcus, Natrobacterium)
IV. archeobakterie bez buněčné stěny - Termoplasma
V. extrémní termofily metabolizující S –Thermococcales – poblíž vulkanické činnosti, horké prameny, heterotrofní, 2 rody; Thermoproteales – 5 rodů – autotrofní; Sulfolobales – 2 rody, autotrofní

26. nokardioformní aktinomycety – 11 rodů (Nocardia, Rhodococcus, atd.)
– půdní bakterie, některé patogenní, jiné průmyslové využití (antibiotika, enzymy)

27. aktinomycety s multilokulárními sporangli 3 rody; 1 rod kožní patogen

28. aktinoplanety –5 rodů; půdní a vodní bakterie s pohyblivými endosporami

29. streptomycety a příbuzné rody – 4 rody (Streptomyces, Streptoverticillium, Kineosporia, Sporichthya)
- půdní bakterie, produkce antibiotik (též průmyslová)
- Streptomyces – produkce antibiotik (Streptomycin, tetracykliny aj.)

30. maduromycety 7 rodů; půdní bakterie, některé patogenní

31. Thermomonospora a příbuzné rody – 4 rody; rozklad rostlin. materiálu (včetně lignocelulózy)

32. Thermoactinomyces - 1 rod; rozklad rostlin. materiálu (komposty), alergické reakce

33. ostatní rody – 5 rodů – málo prostudované, nejasné zařazeníNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!