Bankovní záruka

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 8206×

Příbuzná témataBankovní záruka

BANKOVNÍ ZÁRUKA

Obchodní zákoník definuje v § 313 bankovní záruku takto: Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Ustanovení o bankovní záruce najdeme v Obchodním zákoníku.
Z tohoto ustanovení obchodního zákoníku vyplývá, že bankovní záruka musí mít vždy písemnou formu. Banka poskytuje na podkladě bankovní záruky plnění vždy v peněžité formě, i když bankovní záruka zajišťuje závazek jiný než platební.
Bankovní záruka je jednostranným písemným prohlášením ručící banky vůči příjemci záruky (beneficientovi). Má být neodvolatelná, po vystavení záruky a jejím odeslání či předání beneficientovi, nemůže již banka, která záruku vystavila , na jejím znění nic měnit ani záruku zrušit bez souhlasu beneficienta záruky. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neřeší odvolatelnost záruk, doporučuje se, aby záruky byly v textu označeny jako neodvolatelné.
Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla zákazníkům, se kterými má dlouhodobé zkušenosti. Při rozhodování, zda záruku poskytnout nebo ne, bere banka v úvahu obdobná hlediska jako při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru (bonita klienta, kvalita zajištění záruky). Za poskytnutí záruky si banka účtuje poplatek, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě. Výše poplatku bývá stanovena v závislosti na rizikovosti daného obchodního případu. Existence bankovní záruky představuje pro věřitele velmi dobrou formu zajištění úvěru, protože v případě platební neschopnosti dlužníka daný závazek uhradí bonitní subjekt – banka. Bankovní záruka bývá používána nejen k zajištění bankovního úvěru, ale často také k zajištění obchodního úvěru.
Jedná se o mimobilanční produkt banky – tz. vystavení bankovní záruky se neprojevuje v bilanci banky (účtováno pod rozvahou), avšak v případě jejího uplatnění beneficientem se může splněním tohoto závazku bankou projevit jako aktivní bilanční položka v podobě vynuceného úvěru příkazci záruky s možností obtížné vymahatelnosti.

Obsah bankovní záruky:
a) Úvodní ustanovení (preambule)
- banka nejprve konstatuje, že beneficient a její klient uzavřeli smlouvu, jejíž obsah a účel je stručně charakterizován, z této smlouvy je přesněji uveden ten závazek klienta, za který má banka převzít záruku
b) Záruční prohlášení banky
- je jádrem každé bankovní záruky, účelem tohoto prohlášení je převzetí závazku banky vůči beneficientovi, že banka zaplatí určitou částku peněz, nesplní-li klient svůj závazek
c) Platnost bankovní záruky
- jedná se o lhůtu prekluzivní (propadnou), jejím uplynutím ztrácí beneficient nároky z titulu bankovní záruky, proto je třeba, aby příjemce záruky pečlivě sledoval lhůtu pro uplatnění svých nároků. Platnost může být stanovena fixním datem nebo určitou skutečností


Podle vázanosti bankovní záruky na hlavní zaručený závazek a podmínky konrtaktu rozlišujeme:
o záruky akcesorické – charakteristické těsnou vazbou mezi zárukou a zaručeným závazkem, banka může uplatňovat námitky proti uplatnění záruky – v dnešní době málo časté
o záruky abstraktní – nejsou vázány na hlavní závazek a podmínky kontraktu, banka zpravidla plní ze záruky na první výzvu a bez námitek – využívány v současné bankovní praxi velmi často

Druhy bankovních záruk:
o platební záruky – záruka za plnění platebního závazku klienta - např. zaplacení zboží, směnky, leasing splátky atd.
o neplatební záruky – ve světě jsou žádanější, záruka banky má jiný než platební závazek


Výhody
o Zisk vysokého stupně zajištění
o Oceníme, že oproti nebankovním zajišt. instrumentům obdržíme plnění od banky, aniž by došlo k soudnímu jednání s partnerem
o Posílíme důvěryhodnost svých pohledávek, zejména u vyšších částek
o Můžeme ji použít k zajištění všech platebních instrumentů

Bankovní záruka je určena:
o Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům
o Subjektům provádějící jinou než podnikatelskou činnost, jako jsou města, státní orgány, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace apod.

K pořízení bankovní záruky příkazce potřebuje:
o Platný doklad potřebný pro ověření totožnosti majitele běžného účtu
o Vyplněná žádost o poskytnutí bankovní záruky
o Příslušná smlouva a finanční výkazy pro zhodnocení bonity zákazníkaNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!