Bankovní soustava ČR

Kategorie: Ekonomie (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 17. prosince 2012
  • Zobrazeno: 4106×

Příbuzná témataBankovní soustava ČR

21. Bankovní soustava ČR

Bankovní systém ČR

Do roku 1990 byl u nás jednoúrovňový bankovní systém s monopolem Státní banky Československé, která plnila i funkci centrální banky. V roce 1990 přešla ČR na dvouúrovňový bankovní systém:

1) Obchodní banky

2) Centrální banka (ČNB)

Úvěr = poskytuje peněžní ústav FO a podnikatelům za úplatu (úrok)

Úrok = peněžní částka, kterou dlužník platí věřiteli za půjčení peněz (v %)

1) OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

Obchodní banky jsou ziskové organizace, které poskytují služby klientům. Pro svou činnost potřebuje licenci ČNB. Banky musí dodržovat bankovní tajemství o poskytovaných službách. Výše základního jmění je 500 milionů Kč. Zisk banky je dán úroky (úroky přijaté z úvěrů minus vydané úroky z vkladů) a poplatky za služby (vedení účtu, platební karty, zprostředkování obchodu s CP…)

VH = inkasované úroky + poplatky – úroky z vkladů

Bankovní operace:

1. Aktivní bankovní operace (banka = věřitel)

Banka sleduje:

- výnosnost úvěru = stanovuje takový úrok z úvěru, aby vydělala, ale přitom nesmí být tak vysoký, aby jej firmy nebo občané nebyli schopni zaplatit.

- návratnost úvěru = banka se musí zajistit proti případnému nesplacení dlužníkova závazku.

- Než banka poskytne klientovi úvěr, prověřuje si:

bonitu klienta = schopnost platit své závazky

podnikatelský záměr = na co si podnikatel bere úvěr, návratnost projektu

likviditu = schopnost přeměnit majetek na peníze

Každý úvěr musí být kryt zárukou:

a) zástavy nemovitosti (hypoteční úvěr)

b) zástavy movitosti (CP, stroje, zásoby..-lombardní úvěr)

c) ručení (u občanských půjček)

d) vinkulace vkladu = zablokování vkladu dlužníka na účtu nebo na knížce ve prospěch věřitele v případě nesplacení úvěru)

e) postoupení pohledávky = klient se zavazuj, že všechny pohledávky postoupí bance k úhradě úvěru

Druhy úvěrů:

Krátkodobé úvěry– splatnost do 1 roku

a) kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s možností čerpat

krátkodobý úvěr do stanoveného limitu

b) eskontní úvěr – souvisí s eskontem (odkoupením) směnky klienta před

dobou splatnosti bankou

- nesplatí-li dlužník bance směnku do splatnosti, hradí

Poslední majitel

c) akceptační úvěr – banka neposkytne peníze, ale akceptuje cizí směnku

vystavenou klientem

- tento typ úvěru dává banka jen nejlepším klientům

d)revolvingový úvěr – banka umožňuje klientovi opakované čerpání

úvěru

e) lombardní úvěr – úvěr jištěný zástavou movité věci (CP, zboží)

Střednědobé a dlouhodobé – splatnost 1-10 let

a) hypoteční úvěr – jištěný hypotékou (zástavou nemovitosti)

b) emisní úvěr – spojený s emisí dlouhodobých CP (např. obligací)

c) spotřební půjčky občanům

Odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti:

faktoring - odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku)

forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávej (nad 1 rok)

2. Pasivní bankovní operace (banka = dlužník)

Termínované vklady – na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou

- úročen vyšším procentem

Netermínované vklady (vklady na viděnou) – klient může svůj vklad

Kdykoliv vybrat

- úročen velmi nízkým %

Korunové vklady – v Kč

Devizové vklady – v cizí měně

Otevření a vedení účtu – běžný účet, nástroj bezhotovostního platebního

Styku, banka požaduje podpisový vzor a zasílá

Výpis o operacích na účtu

Sporožirový účet – zřizují si občané, přichází výplaty a odchází platby

Podle trvalého příkazu

Nabídka vkladových listů, depozitních certifikátů

Banky mají ještě další zdroje:

Úvěry od ČNB – reeskont směnek (ČNB již od 1997 neprovádí), refinanční operace za repo sazbu, lombardní úvěr oproti zástavě CP za lombardní sazbu..

Úvěry od ostatních bank – jednodenní, měsíční, tříměsíční, šestiměsíční

Emise bankovních obligací – obvykle na 5 let, v miliardových objemech

Emise HZL – pouze banky s hypotekární licencí

Bankovní služby:

Směnárenská činnost – banky nakupuj a prodávají devizové prostředky a

Směňují je

Úschovná činnost – banky mají schránky, trezory, které nabízejí klientům

poradenská činnost

Zprostředkování obchodu s CP

Homebanking – klient může sám kontrolovat stav svého účtu aniž by musel jít

Do banky

Platební styk – hotovostní, bezhotovostní (převod mezi účty)

Prodej pamětních mincí

2) CENTRÁLNÍ BANKA (ČNB)

- má sídlo v Praze a nejvyšším orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem

- nezisková organizace, nemá právní formu

- apolitická (= nezávislá na dosavadní vládě)

- vydává licence (=bankovní dohled)

Úkoly centrální banky:

a) určuje vnitřní a vnější měnovou politiku

b) sleduje množství peněz v oběhu, emituje nové peníze a stahuje z oběhu opotřebované nebo neplatné

c) dohlíží nad činností obchodních bank, poskytuje bankám úvěry

d) vede účty státního rozpočtu

e) spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách

f) obchoduje s CP (především státními)

g) je vrcholnou institucí bankovního dozoru

Nástroje centrální banky:

Diskontní sazba – základní úroková sazba v ekonomice

- pokud je vysoká inflace ČNB udržuje vysoký diskont, pokud

Chce naopak podporovat rozvoj podnikání, diskont sníží

(nepřímo ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou sféru)

Repo sazba – refinanční sazba, nejběžnější sazbou ve vztahu ČNB k obchodním

Bankám (vyšší než diskont)

- úroková sazba ČNB pro termínované operace s CP

Lombardní sazba – úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou CP

- vyšší než diskont i repo sazba

Povinné minimální rezervy(PMR) – ČNB předepisuje obchodním bankám určité

Procento z vkladů, které si u ní musí uložit ve

Formě PMR

Pravidla likvidity – ČNB určuje bankám, jaký mají mít vztah struktury aktiv a

Pasiv (krátkodobé úvěry musí být kryty krátkodobými

Zdroji a dlouhodobé dlouhodobými)

Operace na volném trhu – ČNB obchoduje s CP (především státními) a tím

Zvyšuje či snižuje množství peněz v oběhuNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!