Amen

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAmen

Semitské výrazy v křesťanství
Aleluja
Amen
Hosana
Maranata
Sabaoth

Amen (hebrejsky ???) je slovo, které se často používá při modlitbách, v náboženských a liturgických textech. Nalezneme je jako součást/závěr modliteb jak v židovství, tak v křesťanství či islámu (ve formě ???? ámín). Přes liturgii přešlo i do hovorové mluvy.

Slovo amen je jedním ze svědků společné semitské náboženské tradice spojující tři velká světová monoteistická náboženství.

Obsah

V židovství

Původně hebrejské adjektivum ??? (amen, skutečné, pravdivé, v některých biblických pasážích užíváno i též jako podstatné jméno) se stalo neurčitým výrazem pro stvrzení výše řečeného ve smyslu „tak se staň“, „pravda“, „kéž se tak stane“. Etymologicky vychází z kořene ?-?-?, ’-m-n, tj. věřit, doufat, ujistit se, být věrný (od stejného kořene je odvozeno i slovo ????? emuna, „víra“). Podle výzkumů je příbuzné se slovem ???, emet pravda. Odvozené formy jsou v nif’alu ????, ne’eman - „být jistý“, „být pravdivý“, přeneseně „obstát“, v hif’ilu pak ????? he’emin - „věřit“ či „uvěřit“. V judaismu původně nejspíš bylo formulí pronášenou vždy na závěr modlitby a benedikce, pravděpodobně to byl také jediný moment, kdy se společenství svými responzemi aktivně účastnilo liturgie.

Slovo amen bývá někdy interpretováno jako akronym pro sousloví ?? ??? ???? El Melech Ne’eman, „Bůh, věrný král“.

V křesťanství

Ve stejném významu jako v židovství se vyskytuje např. v Novém zákoně, když Ježíš vyslovuje závažné výroky, které uvozuje právě tímto slovem: „Amen, amen, pravím vám“ - znamená to tedy: „V pravdě vám říkám“, „To, co říkám, je jisté“.

V islámu

V islámu se slovo amín říká vždy po recitaci úvodní súry Koránu Al-fáticha

Slovo amen v běžné mluvě

Někdy (zřídka) je možné se setkat s jeho překladem: „Tak buď“. V italštině se především ve starších textech (pol. 20. století) s překladem „cos? sia“, česky „tak se staň“.

V běžné řeči se slovo amen používá pro vyjádření jistoty nebo ještě častěji k vyjádření definitivního konce či závěru: „Je s ním ámen“, tj. „Je s ním konec“. Tento přenesený význam patrně pochází z používání slova amen na konci modliteb, kde bylo vnímáno nikoli jako stvrzení modlitby, nýbrž jako označení jejího závěru, jako poslední, zakončující slova.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!