Akciová společnost

Kategorie: Právo (celkem: 74 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 17. srpna 2005
  • Zobrazeno: 14898×

Příbuzná témataAkciová společnost

Právní forma podnikaní

Osobně si myslím , že Akciová společnost je příležitostí pro schopné podnikatele, kterým umožní tímto způsobem shromáždit kapitál jiných, menších vlastníku a uskutečnit s nimi svůj podnikatelský plán.Je to firma , která může snadno rozšiřovat svůj kapitál. Majitelé se mění pouhým nákupem či prodejem akcií.
Při zřizování svého hotelu „PARMA“ budu navrhovat aby byl daný hotel akciová společnost.
A to hlavně proto , že má značné výhody v oblasti získání úvěru dále výhody majitelů cenných papírů nebo změny majitelů dále je zde výhodou vyšší odbornost Managementu .
Nevýhodou akciové společností je zejména náklady spojené se založením podniku pak vysoké daně ze zisku , povinností veřejného publikování , dvojité zdanění a oddělení vlastníku od Managementu.
Nejvyšším orgánem Akciové společností je valná hromada. Při konání ustavující valné hromady musí být splaceno nejméně 30% základního jmění. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti a další valné hromady schvaluje změny stanov, volí orgány společností, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku. Orgánem společnosti je dále představenstvo jako výkonný orgán, který řídí společnost v období mezi valnými hromadami , vede účetnictví , předkládá účetní závěrku a navrhuje rozdělení zisku. Dozorčí rada dohlíží na podnikatelskou činnost společnosti, je oprávněno nahlížet do dokladů , kontroluje účetnictví , zkoumá účetní závěrku , je nejvyšším kontrolním orgánem.
O likvidaci společnosti rozhoduje valná hromada, společnost je zrušená výmazem z obchodního rejstříku. Po spokojení věřitelů se likvidační majetek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jiných akcií. Velkou výhodou Akciové společnosti je její existence nezávisle na změnách majitelů, vlastníci riskují pouze svůj vložený kapitál , snadno se získává bankovní úvěr. A Nevýhodou jak už jsem psal je její dvojí zdanění , daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy.


Styl vedení, pravomoce, počet pracovníků


Styl vedení je způsob chování vedoucího či manažéra k podřízeným lidem.Každý manažér je samozřejmě jiný, ale mužů říct, že každý inklinuje k některému z těchto způsobů vedení:
Autokratický styl – komunikace ve skupině je soustředěná na vedoucího, který používá systém odměn a trestů , většinou se nevytváří příliš silná vazba jednotlivých lidí na skupinu , tento styl se používá například pro dosažení okamžitých výsledku s tím, že skupina se po splnění úkolu rozpustí.
Demokratický styl – je orientovaný na lidí a předpokládá jejích spoluprácí na rozhodování . Je výhodný pro dosahování dlouhodobých výsledků.
Liberální styl – „dělej si co chceš“ vyžaduje velmi silné osobnosti, které tento styl nezneužívají , protože předpokládá nezávislost a uplatnění jednotlivců v dané skupině.
Styl učitel – umí poradit , naučit, informuje o všem , co je podstatné pro prácí a vztah k firmě.
Určité pravomoce budou spadat do kompetence nadřízených , kteří budou řídit svou skupinku lidí.Pravomoce budou různého charakterů a budou se týkat jednotlivých nadřízených.
Personál svého hotelu si představuji asi následovně obsluha při recepci bude probíhat pochopitelně Nonstop. Na recepci budu zaměstnávat celkově tři lidi a to vždy tak , že jeden bude mít směnu od šestí ráno až do čtrnácti hodin a druhý recepční od čtrnáctí do dva a dvaceti hodin a třetí od dva a dvaceti do šesti do rána.Jejich náplní práce bude poskytovat zákazníkům informace týkajících se našeho hotelu. Dále budou poskytovát ubytování . Zapisovat klienty do recepční knížky .A plnit pokyny nadřízeného.Recepce bude spadat pod personálního manažéra , který bude mít taktéž na starost uklízečky , kuchaře a číšníky. Manažér Personálu bude mít za úkol motivovat svou skupinku pracovníku dále kontrolovat odvedenou práci. Zajištovát potřebný materiál , bude dohlížet na hygienu a zajištovát mzdu svým podřízeným.Dále budu klást velký důraz na sebezdokonalování a získávání nových a potřebných informací , které budou mít pro náš hotel pozitivní dopad.

Od svých lidi budu požadovat znalost alespoň jednoho cizího jazyku, praxe v oboru bude vždy vítána, dále budu bezpodmíněčně požadovat milé a v každém směru ohleduplné jednání se zákazníky.
Dále budu zaměstnávat zhruba čtyři uklízečky , které budou každé ráno provádět v každém jednotlivém ubytovacím pokojí pořádek. A dbát na celkovou hygienu jednotlivých ubytovácích prostorů.
Také budu zaměstnávat čtyři kuchaře a dva číšníky. – jejich náplní práce bude správně připravovat pokrmové jídla , akceptovat pokyny nadřízených , udržovat hygienu na pracovišti , objednávat nezávadné a čerstvé suroviny pro další upotřebení. Měli by se stále učit a získavat nové informace.


Organizační struktura

Mého Hotelu bude asi vypadat následovně: Nejvýšším orgánem bude valná hromada. kteří zčásti vlastní daný podnik. Orgánem společnosti je dále představenstvo ,jako výkonný orgán , kteří budou řídit společnost v období mezí valnými hromadami , budou vést účetnictví , budou předkládat účetní závěrku a navrhovat rozdělení zisku. Jako další bude Dozorčí rada bude dohlížet na podnikatelskou činnost společnosti , bude oprávněno nahlížet do dokladů , kontroluje účetníctví , bude zkoumat účetní závěrku , bude nejvýšším kontrolním orgánem.
Obchodní vedoucí – bude mít za úkol výzkum trhu , marketing a plánování , reklamu a propagaci , která bude mít velice příznivý vliv na celkovou ekonomiku Hotelu.
Ekonomický vedoucí – bude mít za úkol finanční plánování , rozpočty , všeobecné účetnictví , nákladové účetnictví , mzdové účetnictví a statistiku.


Pracovní řád


Pracovní řád pro všechný pracovníky:
1.Pracovnici jsou povinni řádně plnit své povinnosti výplivající z pracovněprávních vztahů.
2.Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností , plnit pokyny nadřízených.
3.Plně využívat pracovní doby.
4.Dodržovat předpisy vztahující se k prácí jimy vykonané, zejména předpisy k zajištění bezpečností a ochrany zdraví.
5. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim organizací a střežit a ochraňovat majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.
6.Dodržovát pořádek a hygienu na pracovišti.
Vedoucí pracovníci jsou dále povinní zejména:
1.Řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměř pracovníku k prácí a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky.
2.Uplatňovat zásady odměnování za práci a zabezpečovat odměňování vynikajících pracovních zásluh jednotlivých pracovníků.
6.Zabezpečovat předpoklady pro tvůrčí iniciativu pracovníků a pro jejich aktivní účast na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizece.
7.Dodržovát kázeň na pracovišti.| 17. října 2005
sad_smileangry_smilebroken_heartembaressed_smilewhatchutalkingabout_smile
| 13. prosince 2005
tounge_smile
| 11. května 2006
thumbs_down
Shit
norsi | 16. května 2006
Co to je proboha za blabol... Vetsi odpad sem snad jeste necet. Ale jestli je to referat ze zakladni skoly, tak se omlouvam. Cekal jsem akorat trosku vyssi uroven
| 22. května 2006
embaressed_smile
| 19. července 2006
| 15. března 2007
mate to tu trapny¨
autobus | 15. března 2007
je to tu na nic
borky | 15. března 2007
Je to tu strasne na hovno
bobky | 15. března 2007
trapnejsi to tu byt uz nemuze
omg
Majkl | 19. května 2007
nooo to jsou referaty pro děti z jestlíí.. chce to trošku hlouběji zanalyzovat A.S. a ne říct jenom že je to akciová společnost.. no nic.. čus
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!