Windows-1250

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23164 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataWindows-1250

Windows-1250, někdy také CP-1250, je Znaková sada používaná operačním systémem Microsoft Windows pro reprezentaci textů ve středoevropských jazycích používajících latinku - např. pro albánštinu, chorvatštinu, češtinu, polštinu, rumunštinu, slovenštinu a maďarštinu. Tuto stránku je rovněž možné použít pro kódování německých textů; při tomto kódování budou německé texty identické jako při použití sady Windows-1252.

Obsah

Podobnost se sadou ISO 8859-2

Windows-1250 se podobá sadě ISO 8859-2 — obsahuje všechny její tisknutelné znaky (a ještě několik navíc), ale několik z nich je na jiných místech (na rozdíl od Windows-1252, kde jsou všechny tisknutelné znaky na stejném místě jako v ISO 8859-1). Je to pravděpodobně způsobeno snahou o zachování stejného rozložení se sadou Windows-1252. Rozdíly zachycuje následující tabulka.

Srovnání s ISO 8859-2

Srovnání kódů
Hex CP-1250 ISO 8859-2 Hex CP-1250 ISO 8859-2 Hex CP-1250 ISO 8859-2 Hex CP-1250 ISO 8859-2
0x80 ŘZ 0xA0   0xC0 Ŕ 0xE0 ŕ
0x81 NZ ŘZ 0xA1 ˇ Ą 0xC1 Á 0xE1 á
0x82 ŘZ 0xA2 ˘ 0xC2 Â 0xE2 â
0x83 NZ ŘZ 0xA3 Ł 0xC3 Ă 0xE3 ă
0x84 ŘZ 0xA4 ¤ 0xC4 Ä 0xE4 ä
0x85 ŘZ 0xA5 Ą Ľ 0xC5 Ĺ 0xE5 ĺ
0x86 ŘZ 0xA6 ¦ Ś 0xC6 Ć 0xE6 ć
0x87 ŘZ 0xA7 § 0xC7 Ç 0xE7 ç
0x88 NZ ŘZ 0xA8 ¨ 0xC8 Č 0xE8 č
0x89 ŘZ 0xA9 © Š 0xC9 É 0xE9 é
0x8A Š ŘZ 0xAA Ş 0xCA Ę 0xEA ę
0x8B ŘZ 0xAB « Ť 0xCB Ë 0xEB ë
0x8C Ś ŘZ 0xAC ¬ Ź 0xCC Ě 0xEC ě
0x8D Ť ŘZ 0xAD ­ 0xCD Í 0xED í
0x8E Ž ŘZ 0xAE ® Ž 0xCE Î 0xEE î
0x8F Ź ŘZ 0xAF Ż 0xCF Ď 0xEF ď
0x90 NZ ŘZ 0xB0 ° 0xD0 Đ 0xF0 đ
0x91 ŘZ 0xB1 ± ą 0xD1 Ń 0xF1 ń
0x92 ŘZ 0xB2 ˛ 0xD2 Ň 0xF2 ň
0x93 ŘZ 0xB3 ł 0xD3 Ó 0xF3 ó
0x94 ŘZ 0xB4 ´ 0xD4 Ô 0xF4 ô
0x95 ŘZ 0xB5 µ ľ 0xD5 Ő 0xF5 ő
0x96 ŘZ 0xB6 ś 0xD6 Ö 0xF6 ö
0x97 ŘZ 0xB7 · ˇ 0xD7 × 0xF7 ÷
0x98 NZ ŘZ 0xB8 ¸ 0xD8 Ř 0xF8 ř
0x99 ŘZ 0xB9 ą š 0xD9 Ů 0xF9 ů
0x9A š ŘZ 0xBA ş 0xDA Ú 0xFA ú
0x9B ŘZ 0xBB » ť 0xDB Ű 0xFB ű
0x9C ś ŘZ 0xBC Ľ ź 0xDC Ü 0xFC ü
0x9D ť ŘZ 0xBD ˝ 0xDD Ý 0xFD ý
0x9E ž ŘZ 0xBE ľ ž 0xDE Ţ 0xFE ţ
0x9F ź ŘZ 0xBF ż 0xDF ß 0xFF ˙


Kde „NZ” označuje znak nedefinovaný v tomto kódování, „ŘZ” označuje řídící znak, a „Znak” označuje znak společný pro obě kódování.

Kódová tabulka

Následující tabulka obsahuje znaky Windows-1250 a jejich šestnáctkové kódy.

Windows-1250
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Řídící znaky
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ ZK
8x NZ NZ NZ Š Ś Ť Ž Ź
9x NZ NZ š ś ť ž ź
Ax NBSP ˇ ˘ Ł ¤ Ą ¦ § ¨ © Ş « ¬ SHY ® Ż
Bx ° ± ˛ ł ´ µ · ¸ ą ş » Ľ ˝ ľ ż
Cx Ŕ Á Â Ă Ä Ĺ Ć Ç Č É Ę Ë Ě Í Î Ď
Dx Đ Ń Ň Ó Ô Ő Ö × Ř Ů Ú Ű Ü Ý Ţ ß
Ex ŕ á â ă ä ĺ ć ç č é ę ë ě í î ď
Fx đ ń ň ó ô ő ö ÷ ř ů ú ű ü ý ţ ˙

Ve výše uvedené tabulce je znak s kódem 0x20 obyčejná mezera, 0xA0 je tvrdá mezera, znak 0xAD jest měkký rozdělovník.

Mapování do Unikódu

Následující tabulka obsahuje převod z Windows-1250 do Unicode.

Windows-1250
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 U+20AC 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 Ŕ U+0154 0xE0 ŕ U+0155
0x81 NZ 0xA1 ˇ U+02C7 0xC1 Á U+00C1 0xE1 á U+00E1
0x82 U+201A 0xA2 ˘ U+02D8 0xC2 Â U+00C2 0xE2 â U+00E2
0x83 NZ 0xA3 Ł U+0141 0xC3 Ă U+0102 0xE3 ă U+0103
0x84 U+201E 0xA4 ¤ U+00A4 0xC4 Ä U+00C4 0xE4 ä U+00E4
0x85 U+2026 0xA5 Ą U+0104 0xC5 Ĺ U+0139 0xE5 ĺ U+013A
0x86 U+2020 0xA6 ¦ U+00A6 0xC6 Ć U+0106 0xE6 ć U+0107
0x87 U+2021 0xA7 § U+00A7 0xC7 Ç U+00C7 0xE7 ç U+00E7
0x88 NZ 0xA8 ¨ U+00A8 0xC8 Č U+010C 0xE8 č U+010D
0x89 U+2030 0xA9 © U+00A9 0xC9 É U+00C9 0xE9 é U+00E9
0x8A Š U+0160 0xAA Ş U+015E 0xCA Ę U+0118 0xEA ę U+0119
0x8B U+2039 0xAB « U+00AB 0xCB Ë U+00CB 0xEB ë U+00EB
0x8C Ś U+015A 0xAC ¬ U+00AC 0xCC Ě U+011A 0xEC ě U+011B
0x8D Ť U+0164 0xAD SHY U+00AD 0xCD Í U+00CD 0xED í U+00ED
0x8E Ž U+017D 0xAE ® U+00AE 0xCE Î U+00CE 0xEE î U+00EE
0x8F Ź U+0179 0xAF Ż U+017B 0xCF Ď U+010E 0xEF ď U+010F
0x90 NZ 0xB0 ° U+00B0 0xD0 Đ U+0110 0xF0 đ U+0111
0x91 U+2018 0xB1 ± U+00B1 0xD1 Ń U+0143 0xF1 ń U+0144
0x92 U+2019 0xB2 ˛ U+02DB 0xD2 Ň U+0147 0xF2 ň U+0148
0x93 U+201C 0xB3 ł U+0142 0xD3 Ó U+00D3 0xF3 ó U+00F3
0x94 U+201D 0xB4 ´ U+00B4 0xD4 Ô U+00D4 0xF4 ô U+00F4
0x95 U+2022 0xB5 µ U+00B5 0xD5 Ő U+0150 0xF5 ő U+0151
0x96 U+2013 0xB6 U+00B6 0xD6 Ö U+00D6 0xF6 ö U+00F6
0x97 U+2014 0xB7 · U+00B7 0xD7 × U+00D7 0xF7 ÷ U+00F7
0x98 NZ 0xB8 ¸ U+00B8 0xD8 Ř U+0158 0xF8 ř U+0159
0x99 U+2122 0xB9 ą U+0105 0xD9 Ů U+016E 0xF9 ů U+016F
0x9A š U+0161 0xBA ş U+015F 0xDA Ú U+00DA 0xFA ú U+00FA
0x9B U+203A 0xBB » U+00BB 0xDB Ű U+0170 0xFB ű U+0171
0x9C ś U+015B 0xBC Ľ U+013D 0xDC Ü U+00DC 0xFC ü U+00FC
0x9D ť U+0165 0xBD ˝ U+02DD 0xDD Ý U+00DD 0xFD ý U+00FD
0x9E ž U+017E 0xBE ľ U+013E 0xDE Ţ U+0162 0xFE ţ U+0163
0x9F ź U+017A 0xBF ż U+017C 0xDF ß U+00DF 0xFF ˙ U+02D9

Kódování řídících znaků

0x00 NULL
0x01 START OF HEADING
0x02 START OF TEXT
0x03 END OF TEXT
0x04 END OF TRANSMISSION
0x05 ENQUIRY
0x06 ACKNOWLEDGE
0x07 BELL
0x08 BACKSPACE
0x09 HORIZONTAL TABULATION
0x0A LINE FEED
0x0B VERTICAL TABULATION
0x0C FORM FEED
0x0D CARRIAGE RETURN
0x0E SHIFT OUT
0x0F SHIFT IN
0x10 DATA LINK ESCAPE
0x11 DEVICE CONTROL ONE
0x12 DEVICE CONTROL TWO
0x13 DEVICE CONTROL THREE
0x14 DEVICE CONTROL FOUR
0x15 NEGATIVE ACKNOWLEDGE
0x16 SYNCHRONOUS IDLE
0x17 END OF TRANSMISSION BLOCK
0x18 CANCEL
0x19 END OF MEDIUM
0x1A SUBSTITUTE
0x1B ESCAPE
0x1C FILE SEPARATOR
0x1D GROUP SEPARATOR
0x1E RECORD SEPARATOR
0x1F UNIT SEPARATOR


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!