Vokativ

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23163 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 08. srpna 2008
  • Zobrazeno: 2165×

Příbuzná témataVokativ

Vokativ je mluvnický pád, v češtině 5. v pořadí. Podstatné jméno ve vokativu (resp. celá jmenná skupina nebo zájmeno) označuje osobu, kterou mluvčí oslovuje. Při personifikaci jej však lze použít i pro oslovení zvířat, věcí resp. dokonce abstrakt (leť myšlenko …)


V nemnoha jazycích (včetně češtiny) je vokativ vyjádřen flexivním tvarem (tj. speciální pádovou koncovkou). Ve většině jazyků je však vokativ vyjadřován jinými prostředky, například pomocí různých částic: italské „oh“, arabské ?? , nebo pomocí jiných lexikálních prostředků, např. členem (aramejština) apod. Toto vyjádření může být buď jednoznačné a plně gramatikalizované (klasická arabština) a je pak často přímo označováno jako vokativ nebo volnější (záleží na mluvčím, zda jej použije). Běžné je také vyjádření oslovení slovosledem nebo intonací (angličtina). Tytéž prostředky se však používají i u jazyků s flexivním tvarem vokativu např. pro zdůraznění, nebo v případě, kdy tvar vokativu splývá se základním tvarem jména (viz např. latinské a řecké ó, slovosled v češtině, apod.).

Vokativ v češtině

Český vokativ je pokračováním vokativu praindovropského, který původně existoval ve většině indoevropských jazyků, dnes však pouze v některých slovanských jazycích, rumunštině a novořečtině. Mezi základní rysy indoevropského vokativu patří:

  • speciální flexivní tvar má jen v jednotném čísle (singuláru), v plurálu (a dříve i v duálu) je shodný s nominativem (a vyjadřuje se jinými prostředky)
  • nemá speciální flexivní tvar u jmen středního rodu (tj. = nominativ)
  • vokativ je omezen jen na podstatná a přídavná jména (neexistuje např. pro zájmena)

Hláskovým vývojem došlo v češtině ke splynutí tvaru nominativu a vokativu i u jmeno vzoru růže, soudce a dalších izolovaných jmen (např. paní) a především ke splynutí obou tvarů u přídavných jmen (stažením složené deklinace a zánikem jmenné).

Z historického hlediska se v češtině používají tyto typy koncovek vokativu:

vokativ o-kmenů (e) 
původní u většiny jmen mužského rodu. Existuje v nezměněné podobě od praindovropského jazyka (tj. minimálně 5 000 let) a je např. shodný s řečtinou (kyrie), latinou (domine) česky pane
vokativ u-kmenů (u/i)
původní jen u tvaru synu. V nové češtině je však užíván i u jmen mužského rodu zakončených na hlásky k, g resp. h, neboť použití původného e vedlo ke změně kmene (původně vlče dnes vlku, ale stále bože a člověče). Původem u-kmenové je i zakončení i u měkkých mužských vzorů (příteli, stroji).
vokativ a-kmenů (o)
původní u ženských vzorů 'žena' a 'růže' (zde došlo ke splynutí). Také u mužského vzoru předseda s soudce (zde opět splynutí s nominativem).
vokativ i-kmenů (i)
původní i ženského vzoru kost a také u novějšího vzoru píseň.


Vokativ je v češtině dosud živý a to i v hovorovém jazyce. Je také relativně ustálený a jeho tvary v hovorovém jazyce se shodují s jazykem spisovným. Jedinou výjimkou jsou hovorové tvary typu soudče, kde se projevuje vliv měkčícího e o-kmenů (důvodem je zde sekundární odlišení nominativu a vokativu).

Vývojově nejjednoznačný tvar je u jmenných skupin tvořených oslovením pane a příjmením (resp. i jiným osobním jménem). Původní tvar vyžadoval vokativ v obou jménech např. pane Nováku. Postupně se stále více prosazuje tvar s vlastním jménem v nominativu např. pane Novák. Téměř důsledně se nový tvar používá u jmen cizích a u jmen, u nichž by docházelo ke změně kořenové souhlásky např. pane Langr oproti pane Langře. U ostatních jmen (a především např. titulů) je výrazněji hovorové (pane doktor).

Vokativ v jiných jazycích

Ve slovanských jazycích jsou jak jazyky, které zachovaly původní flexivní vokativ (= 5.pád) tak i jazyky, kde se zachoval jen v reliktech (a vokativ se tam vyjadřuje nominativem a nelexikálními prostředky).

Do první skupiny patří kromě češtiny i polština, lužická srbština, ukrajinština a jihoslovanské jazyky (včetně bulharštiny). Tvary jsou podobně češtině (tj. jsou historické) ale často jsou jinak distribuovány.

Do druhé skupiny patří především ruština a slovenština. Zde se zachovaly jen některé reliktní tvary chápané jako citoslovce (např. bože). V obou jazycích se však v hovorové řeči používají novotvary u některých křestních jmen (nejsou však ještě plně gramatikalizovány). V ruštině jsou to tzv. krátké tvary ženských jmen (vokativ: Len od Lena ve slovenštině tvary se zakončením 'i' např. Zuzi od Zuza). Tvary s i se vyskytuje i v hovorové češtině (mami, babi).
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!