Ústřední autobusové nádraží Florenc

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23144 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataÚstřední autobusové nádraží Florenc

Pohled na ÚAN z železniční traťi nad ním
Pohled na ÚAN z železniční traťi nad ním

Ústřední autobusové nádraží Florenc (zastávka autobusů má název Praha,,ÚAN Florenc) je největším a nejznámějším pražským i českým autobusovým nádražím. Je umístěno v lokalitě s pomístním názvem Florenc v západní části Karlína v Praze 8, dopravní plocha horní části nádraží patří do katastrálního území Nového Města. Odbavovací budova s hlavním vchodem je umístěna v Křižíkově ulici (č. o. 4) vedle Hudebního divadla Karlín, vjezd pro autobusy je z křižovatky ulic Prvního pluku a Malého.

Schéma autobusového nádraží
Schéma autobusového nádraží

Umístění a počátky autobusového nádraží jsou spojeny se vstupem státní železniční společnosti ČSD do autobusové dopravy od roku 1927. V Pražském kraji ČSD zahájily autobusový provoz roku 1929, jejich základnou byly téhož roku nově zřízené autobusové garáže v prostoru dnešního dolního autobusového nádraží Florenc.[1]

Horní autobusové nádraží, původně zasahující až do prostoru proti Městskému muzeu, je v provozu od 17. června 1948. V témž období byla zprovozněna i další dvě autobusová nádraží, dnes již nefungující: Pankrác (1947) a Smíchov (1948, poblíž tramvajové zastávky ČSAD Smíchov).

Začátkem 70. let při výstavbě metra bylo uspořádání výrazně změněno.

Název autobusového nádraží byl v letech 19922004 obsažen také v názvu akciové společnosti, která autobusové nádraží vlastní.

Obsah

Stavební a dopravní uspořádání

V počátcích provozu (od roku 1947) zasahovala plocha nádraží a nástupiště až do míst vstřícně Městskému muzeu, kde je dnes taxistanoviště a tržiště.[2]

Železniční Negrelliho viadukt rozděluje plochu autobusového nádraží na horní nádraží a dolní nádraží. Horní nádraží zahrnuje sedm nástupních ostrůvků se 17 odjezdovými stáními (č. 11–27), dalších 11 odjezdových stání (č. 0–10) je umístěno u okraje plochy horního nádraží, příjezdová hrana s příjezdovým stáním č. 99 a stáním č. 97 expresu k ruzyňskému letišti je umístěna na okraji přilehlém k odbavovací budově. Na dolním nádraží jsou čtyři ostrůvky s 12 odjezdovými stáními (č. 50–62). Dolní nádraží slouží jen nepravidelné dopravě a linkám na Ukrajinu. Celé autobusové nádraží je propojeno jak zastřešenou lávkou se schodišti, tak úrovňovými přechody pro chodce.


Doprava a služby

Odbavovací hala
Odbavovací hala

ÚAN Florenc slouží především mezinárodní a dálkové dopravě. Vysoké poplatky za vjezd do areálu motivují autobusové dopravce k tomu, aby přednostně, zejména k příjezdům do Prahy, využívali autobusová nádraží na okrajích Prahy, například Na Knížecí (Smíchov), Zličín, Hradčanská, Dejvická, Holešovice, Černý Most, Želivského (Vinohrady) a Roztyly, čímž význam nádraží oproti dřívějším dobám poněkud poklesl a nejsou tolik přetěžovány i tak přeplněné příjezdové komunikace Karlína a Žižkova. V letech 1997–1999 se obchodní politikou ÚAN zabýval i Úřad pro hospodářskou soutěž a úspěšná odvolání svědčí o tom, že právní rámec poplatků není zcela jednoznačný.

V odbavovací budově je zajišťován i prodej místenek a informační služby. I přes nedávné stavební úpravy působí interiér budovy spíše jako provizorium a zdaleka nevypadá na to, že by měl patřit k svého času nejvýznamnějšímu českému autobusovému nádraží.

Povodeň a rekonstrukce

Autobusové nádraží Florenc, stejně jako celý Karlín, bylo zatopeno při povodni v srpnu 2002. Provoz byl obnoven 16. srpna 2002.

Na podzim roku 2003 byla rekonstruována odjezdová stání a byly na nich umístěny nové zastávkové přístřešky.

Od druhého čtvrtletí 2007 má projít autobusové nádraží přibližně roční rekonstrukcí za několik desítek milionů korun.[3] V lednu 2007 již měl vlastník na novou odbavovací halu povolení, žádal však ještě o jeho změnu. Hala má být kvůli stavební uzávěře dočasná, investor požádal o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro zastřešení nástupišť a stavbu ochozů.[4] Radnice Prahy 8 se k plánům vlastníka autobusového nádraží staví rezervovaně. Starosta Josef Nosek by preferoval přemístění nádraží jinam a do podzemí a využití plochy nad ním pro vícefunkční budovu a propojení Nového Města s Karlínem.[4][5]

Vlastník autobusového nádraží

Autobusové nádraží v dobách vzniku provozoval příslušný státní podnik ČSAD. Do roku 1988 byl závod ÚAN Praha-Florenc součástí krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava - KNV Praha jako závod 194. Organizačně pod něj v průběhu let patřily provozovny (autobusová nádraží) Pankrác, Smíchov a Hlavní nádraží.

Organizační jednotka provozující autobusové nádraží byla samostatně zařazena do kuponové privatizace.

ČSAD ÚAN Praha Florenc a. s. (IČO 45275190, později IČ 26212030) byla zapsána 1.5.1992, nejprve pod názvem ČSAD Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc a. s. K provozování autobusového nádraží zřídila k 28.6.2000 akciovou společnost ČSAD Florenc a. s. (IČ 26185792), později přejmenovanou na Pražská dopravní a. s. Ta zanikla 31.12.2005. ČSAD ÚAN Praha Florenc a. s. zanikla fúzí a jejím právním nástupcem je ČSAD Praha holding a. s. (IČ 26140659), která je nyní vlastníkem a provozovatelem autobusového nádraží.

Provozovatel autobusového nádraží, ČSAD Praha holding a.s., vlastní ještě autobusové stanoviště Holešovice. Do počátku devadesátých let 20. století vlastníl právní předchůdce této firmy ještě další autobusová nádraží a stanoviště (Pankrác, Na Knížecí, Červený Vrch), která však již tomuto účelu neslouží. Meziměstské autobusové stanoviště Na Knížecí zaniklo zřejmě i proto, že všichni dopravci začali využívat sousedící levnější autobusové stanoviště v majetku města (Technická správa komunikací, Dopravní podnik hlavního města Prahy).

Související články

Reference

  1. ? Historie ČSAD (též historie dopravního podnikání v Česku, web Liaz navždy)
  2. ? Magdalena Nová: Co se změnilo na Florenci? Už tu nekoupíte rum. MF Dnes, 26. listopadu 2007, regionální příloha Praha, str. D3
  3. ? Ústřední autobusové nádraží na Florenci projde rekonstrukcí (ihned.cz, 28. 1. 2007)
  4. ? a b Florenc: pro autobusové nádraží obnova, pro vlakové likvidace? (7. 1. 2007, eStav.cz)
  5. ? Nádraží na Florenci se letos výrazně promění. (MF Dnes, příloha Praha, 29. ledna 2007, strana D2, ČTK)


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby