Termochemie

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23173 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataTermochemie

Termochemie je věda zabývající se tepelným zabarvením chemických reakcí.

Obsah

Tepelné reakce

Exotermní - Reakce, při kterých je teplo uvolňováno. Pro exotermní děje je hodnota ?H záporná, protože systém předal do okolí teplo a je o energii chudší. ?H < 0

Endotermní - Reakce, při které je teplo spotřebováno. Pro endotermní děje je hodnota ?H kladná, protože systém od okolí energii přijal. ?H > 0

Entalpie H

Extenzivní stavová veličina, která popisuje výměnu tepla s okolím. Absolutní hodnotu entalpie nelze změřit, avšak můžeme zjistit její změnu ?H.

Změnu entalpie lze změřit pouze za tzv. standardního stavu. Je to stav o teplotě 298,15 K (25 °C) a tlaku 101,325 kPa, ve kterém je daná látka nejstálejší.

Termochemické zákony

Laplaceův-Lavoisierův zákon

Hodnota reakčního tepla přímé nebo protisměrné reakce je stejná, mění se však hodnota jeho znaménka (+/-).

Hessův zákon

Výsledná hodnota reakčního tepla nezáleží na průběhu chemické reakce, ale pouze na jeho počátečním a konečném stavu.

V termochemických rovnicích je důležité vyjadřovat skupenství všech látek, které se reakce zúčastní, protože změny skupenství jsou spojeny s výměnou tepla.

Skupenství látek:

  • pevné = solidus (s)
  • kapalné = liquidus (l)
  • plynné = gasseus (g)
  • vodný roztok = aquatic (aq)

Standardní slučovací teplo

Teplo, při kterém vzniká 1 mol látky přímo z prvků, reakční látky musí být ve standardním stavu. Standardní slučovací tepla prvků jsou rovna nule.

Vzorec výpočtu reakčního tepla: Delta H^0_{298} = sum(Delta H^0_{sl})_{prod.} - sum(Delta H^0_{sl})_{reakt.}

Standardní spalné teplo

Teplo, při kterém se spálí 1 mol látky v nadbytku kyslíku.

Vzorec výpočtu reakčního tepla: Delta H^0_{298} = sum(Delta H^0_{sp})_{reakt.} - sum(Delta H^0_{sp})_{prod.}


Chemie
Analytická chemie | Anorganická chemie | Biochemie | Chemie životního prostředí | Elektrochemie | Farmaceutická chemie | Forenzní chemie | Fotochemie | Fyzikální chemie | Jaderná chemie | Koordinační chemie | Kvantová chemie | Makromolekulární chemie | Organická chemie | Potravinářská chemie | Supramolekulární chemie | Teoretická chemie | Termochemie | Výpočetní chemie
Periodická tabulka | Seznam anorganických sloučenin | Seznam organických sloučenin | Seznam biomolekul
Seznam chemiků | Chemické sjezdy


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!