SLOHOVÉ ÚTVARY A POSTUPY

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23137 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 23235×

Příbuzná témataSLOHOVÉ ÚTVARY A POSTUPY

SLOHOVÉ POSTUPY:

- pojetí tématu jako celku a jeho jednotlivých složek
- vytváří základní linii tématické i jazykové výstavby textu


1. informační postup – (prostě sdělovací, oznamovací)
- věcně, pravdivě, srozumitelně konstatuje určitá fakta, aktuálně pojatá
- autor může fakta řadit libovolně za sebou
- vznikají texty nekontextové, nesoudržné (telegram, plakát)
- texty kontextové, jednoduché (různé druhy zpráv a oznámení
- texty vystavěné informačním postupem jsou stručné, věcné, bez citového a expresivního zabarvení
- autor funkčně využívá nejazykové prostředky – tabulky, mapy, uplatňuje se v projevech běžné komunikace, v publicistice, v odborných textech

2. vyprávěcí slohový postup
- vystihuje jedinečnou událost v pohybu, ve vývoji, v čase
- je subjektivizovaný Þ vypravěč, příběh utváří, prožívá ho
- základní čas vyprávění je čas minulý

druhy vyprávění: -běžné vyprávění v jazykových projevech běžné denní komunikace
-umělecké vyprávění v projevech uměleckého stylu

3. dialogický slohový postup
- rozhovor, nejčastěji dvou mluvčích
- je subjektivní, má hovorový ráz, nevytváří soudržný text

druhy dialogu: -přirozený dialog – v běžné komunikaci
-dramatický a epický v literární komunikaci – v próze, dramatu

4. popisný slohový postup
- vypočítává znaky a vlastnosti osob, zvířat, neživých věcí, lidských výtvorů, dějů, činností
- je subjektivní – autor vybírá jen informace o popisovaném objektu subjektivně
- vznikají texty nesoudržné (může se zaměňovat pořadí informací)
- texty s nadčasovou platností obsahu
- texty věcné

druhy popisu: -prostý popis – v běžné komunikaci
-dějový popis – v běžném uměleckém stylu
-odborný popis – vědecký
-umělecký popis – učení
-publicistický popis – popis s dějovým rámcem

5. výkladový slohový postup
- objasňuje jevy v jejich vnitřních, příčinných vztazích
- texty obsahově soudržné, kontextové

druhy výkladu: -útvar teoreticky odborného stylu (vědecký výklad)
-výkladový postup v učební komunikaci (vědecký na VŠ, výklad učiva)
-útvary populárně naučné (články a publikace popularizující odborné poznaní – často se mísí s vyprávěním

6. úvahový slohový postup
- prosazuje subjekt autora
- autor problém vysvětluje, ale i hodnotí
- naznačuje řešeníNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby