Sinaj (hora)

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23164 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataSinaj (hora)

Mojžíš s Desaterem - Rembrandt van Rijn (1659)
Mojžíš s Desaterem - Rembrandt van Rijn (1659)

Biblická hora Sinaj se vztahuje k místu, kde podle Bible (Exodus 19-20) dal Bůh Desatero přikázání Mojžíšovi. Existuje mnoho rozdílných teorií, kde se toto místo přesně nachází.

Obsah

Původ názvu

Jméno Sinaj mohlo vzniknout ze jména Sin, měsíčního božstva, tak jako Poušť Sin.

Judaismus učí, že jakmile židovský národ obdržel Desatero na hoře Sinaj, tak byl nenáviděn zbytkem světa, kvůli tomu, že byli jediní, jenž obdrželi Boží slovo (založeno na podobnosti mezi slovem Sinaj a Sin-ah, což v hebrejštině znamená „nenávist.“

V židovské Bibli je hora Sinaj také nazývána jako „hora Choreb“ (tradičně česky též „Oreb“) nebo jako „Boží hora.“

Biblická historie

Židé tuto oblast dosáhli tři měsíce po Exodu a zůstali zde utábořeni zhruba rok. Posledních 22 kapitol Exodu, společně s celým Leviticem a Numeri 1-11, obsahuje záznam všech jednání, jež se stala, když byli na Sinaji. Z Refídimu (Exodus 17:8-13) Israelité putovali do „pouště Sinajské“ a utábořili se „před horou.“

„Tu přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: „Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce.“ Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče.“ Exodus 17:8-13

Poloha

Židovští učenci po dlouhou dobu tvrdili, že přesná poloha hory Sinaj je neznámá, důvodem bylo, že její poloha byla prostě terra incognita.

V minulosti však byla poloha hory očividně známá, jak vyplývá z tohoto popisu:

“po tom co se dostal na horu Sinaj, hnal své stádo tamtím směrem, aby je napásl. Je to jedna z největších hor a nejlepší pro pastvu, rostlinstvo je tam vynikající; dosud tam nevstoupila lidská noha, díky mínění mužů, které tu Bůh nechal žít; pastýři se neodvažují vystoupit nahoru”. Josef Flavius, Antiquities of the Jews, II:12.

Poloha byla také známa za časů krále Ahaba, jak je popsáno v příběhu Eliášovy cesty:

„Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.“ I Královská 19:8

Poloha hory byla evidentně zapomenuta v pozdějších dobách.

Egypt

Jabal Musa

kláštěr Sv.Kateřiny
kláštěr Sv.Kateřiny

Místní cestovní agentury a náboženské skupiny presentují horu Jabal Musa (arabsky: „Mojžíšova hora“), tak jako biblickou horu Sinaj popisuje židovská bible. Toto tvrzení se datuje od časů Heleny Konstantinopolské. Dva mniši tvrdili, že našli hořící keř Mojžíšův kolem roku 300. Tato rostlina může dnes být nalezena na pozemku Kateřinina kláštera při úpatí Jabal Musa. Nicméně existuje dost historických podkladů, že Jabal Musa a biblická hora Sinaj nejsou totožné.

Hashem el-Tarif

James Cameron byl producentem History Channel special - pořadu Exodus odhalen, jenž předpokládá tuto polohu, která je v současnosti ve vojenské zóně. Je nejlepším kandidátem pro biblickou horu Sinaj. Nejenže vše koresponduje s geografickými podklady, ale také má tři důležité rysy popsané v Exodu:

  1. trhlinu z níž je vidět na přírodní amfiteátr
  2. důkaz starodávného pramenu
  3. plošinu, která je dost velká aby pobrala několik set tisíc lidí a obsahovala dostatek listí, aby uživila velká stáda

Jestli je Hashem el Tarif „Boží horou“, artefakty z obrovského izraelského tábořiště mohou být nalezeny na plošině. (Povolení pro archeologické vykopávky musí být potvrzeno egyptskou vládou, která pečlivě střeží a často zakazuje přístup do všech oblastí, jenž mohou být spojeny s biblickou historií.)

Sin Bishar

Je umístěn na středozápadu Sinaje. Tato hora byla navržena jako biblická hora Sinaj biblickým zeměpiscem Menashem Har-Elem z Tel Avivské univerzity v jeho knize „Sinajské cesty: Cesta Exodu.“

Helal

Hora na severu Sinaje.

Serbal

Hora na jihu Sinaje.

Gíza

Ralph Ellis ve své knize Bouře a Exodus a Solomon, Jestřáb z Šeby, prohlašuje, že velké pyramidy v Gíze je skutečná hora Sinaj a že starověcí Izraelité v jejich vyhýbání se všemu egyptskému ji přeměnili.

Izrael

Har Karkom

Za biblickou horu Sinaj je považována také Jabal Ideid, hora, která se nachází na severozápadě pouště Negev v Izraeli, na severu Sinajského poloostrova. Tuto favorizoval Emmanuel Anati.

Saúdská Arábie

al-Lawz

Howard Blum si ve své knize Zlato Exodu vybral Jabal al-Lawt. Také Ron Wyatt stanovil al-Lawz jako horu Sinaj.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!