Sauron

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataSauron

Sauron (quenyjsky Zavržený) je literární postavou fantasy příbězích ze světa Středozemě J. R. R. Tolkiena. Je hlavním antagonistou v knižní trilogii J. R. R. Tolkiena Pán prstenů, Temným pánem Mordoru a tvůrcem Jednoho prstenu.

Sauronova hlava z filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu
Sauronova hlava z filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu

V Hobitovi je zmíněn jako „Nekromant“ nebo „Černoněžník“. V Silmarillionu je vysvětleno, že byl generálem a vrchním velitelem prvního Temného pána Morgotha.

Obsah

Životopis

Před stvořením světa

V Silmarillionu je vysvětleno, jak Eru, „Jeden“, začal své stvoření a stvořil Ainur, jež byli „potomky jeho myšlenek“, jež Eru stvořil ještě před stvořením samotného světa Ardy. Sauron byl jedním z Ainur, nesmrtelným andělským duchem. Na počátku Sauron vnímal Stvořitele.

Jak Tolkien poznamenal:

„Sauron nemohl, samozřejmě, být skutečným ateistou. Jako jeden z menších duhů stvořených před stvořením světa, on znal Eru, podle svého měřítka.“

Númenorejcům připadal jako člověk nebo lidské postavy, ale větší než kterýkoliv z mužů Númenoru. A lidem se zdálo, že Sauron byl velký, i když se báli světla v jeho očích. Mnohým připadal krásný, jiným strašlivý a některým zlý. V quenijštině byĺi tito andělští duchové názýváni Ainur.

Menší duchové, mezi něž Sauron patřil, byli nazýváni Maiar. Mocnější duchové, skoro bohové, byli nazýváni Valar. I když nebyl tak mocný, jako kterýkoliv Vala, byl mnohem mocnější něž kterýkoliv Maia. Valar a Maiar stvoření na počátku Eru byli dobří a nezkažení. V podstatě zlo nepocházelo od Saurona, ale od Melkora.

Eru ponechal andělské duchy hrát Hudbu Ainur. Melkor se však pokoušel zvýšit svou slávu ve své písni, jeho myšlenkami a ideami, které nebyli v souladu s původním Tématem Hudby.

Melkorova disharmonie měla své strašlivé důsledky, jelikož Eru dovolil Ainur vykonat „Píseň Stvoření“, jako šablonu světa, který byl stvořen: „Zlo světa nebylo na poprvé ve velkém Témantu, ale vstoupilo s disharomnií Melkora.“ Sauron nebyl původcem disharmonie a nepochybně věděl víc o Hudbě než Melkor, jehož mysl byla vždy naplněna jeho vlastními plány a záměry. Zřejmě Sauron nebyl jedním z duchů, kteří okamžitě svou ladili Hudbu podle Melkora.

Brzy Melkorova disharmonie jako by byla ve válce s Tématem Eru - Hudba reprezentuje konflikt dobra a zla. Nakonec Eru píseň ukončil. Aby duchové viděli, co učinili, Eru učinil bytí Hudby. Tak byl stvořen vesmír Eä, ve kterém měl být konflikt dobra a zla rozhodnut. Eru umožnil duchům vstoupit do Eä. Mnoho tak učinilo a Sauron byl mezi nimi. Tím, že jim umožnil vstoupit do světa, umožnil jak velké zlo, tak velké dobro.

První věk

Po vstupu do Eä na začátku času, Valar a jejich Maiar se pokusili vybudovat svět podle vůle Ilúvatara. Ve svém úsilí, se Sauron projevil jako „velký řemeslník patřící k Aulëmu“. Jako ostatní Valar, Aulë učil své služebníky Maiar o struktuře, zákonech a podstatě světa a Sauron získal tuto znalost.

Uvnitř obrovských prostor Eä, Valar eventuálně zaměřili své úsilí na Ardu, Zemi, kde Elfové a lidé budou žít. Ale Melkor, později známý jako Morgoth také přišel do Ardy. Toužíce se stát svrchovaným pánem světa, oponoval ostatním Valar, kteří zůstali věrní Ilúvatarovi a snažili se sledovat Stvořitelův design. Během tohoto času, Sauron podlehl Melkorově vlivu. Jako Sauronův motiv, Tolkien poznamenal, že „to byla jeho působivost (a také příčina jeho pádu), že miloval pořádek a koordinaci a nesnášel zmatek a neuspořádané třenice.“ Tak moc a vůle Melkora vytvořit svůj design Saurona přitahovala.

Po jistou dobu, Sauron zřejmě předstíral, že byl věrným služebníkem Valar, zatímco předával Melkorovi informace o všem, co činili. Když Valar vytvořili Almaren, Melkor věděl o všem a měl zvědy mezi Maiar a Sauron byl jejich náčelníkem.

Melkor zničil Almaren a Valar vytvořili novou zemi na Nejzaším Západě: Říší Valinor. Valar nevěděli o Sauronově zradě a tak Sauron zůstal na Valinoru. Později Sauron Valinor opustil a odešel do Středozemě, centrálního kontinentu Ardy. Od té chvíli byl Sauron definitivně na straně Melkora. Poté co se přidal k Melkorovi ve Středozemi, porokázal, že je oddaným a schopným služebníkem.

V době Dvou lamp již byl Sauron služebníkem Melkora, ale sloužil jako špeh mezi Valar. Po pádu lamp již byl Melkorovým otevřeným následníkem - Melkor mu svěřil svou pevnost Angband.

Ta však nebyla po Druhé válce s Melkorem (brzy po procitnutí elfů) příliš prozkoumávána, takže Sauron zůstal na svobodě. Po Melkorově návratu se stal jeho nejmocnějším sluhou, byl pánem mučení. Po bitvě Náhlého plamene ovládl Tol Sirion, kam se nastěhoval se svými vlkodlaky, a kde věznil mimo jiné Finroda Felegunda a Berena, než byl nucen předat vládu nad věží Lúthien Tinúviel. Po Válce hněvu se Sauron sice toužil napravit před Eönwëm, jenže ten neměl možnost odpustit bytosti vlastního řádu, ale když mu bylo řečeno, ať předstoupí do Amanu před Soudný kruh Valar, Sauron odmítl a stáhl se na Východ.

Druhý věk

Po 5. stoletích Druhého věku se Sauron znovu objevil. Sauron připravil schéma k tomu, aby si podprobil Elfy. Vzal na sebe nádherný vzhled a sám se nazýval „Annatarem, Pánem Darů“. Sauron se spřátelil s elfskými kováři v Eregionu a radil jim ve věci umění a magie. Elfům se představil jako vyslanec Valar, zvláště Aulëho. (Jiným jménem bylo Aulendil, Auleho přítel). Někteří elfové mu nevěřili, mezi nimi zejména Galadriel a Gil-galad. Ale elfové v Eregionu neposlechli jejich varování.

Se Sauronovou pomocí, elfští kováři vyrobili Prsteny moci, jež drželi velkou moc nositelů. Elfové nechtěli politickou moc, ale magickou moc, která by udržela věci světa nedotčeny, tak jako prodloužit elfskou éru. Sauron však chtěl prsteny moci užít jako nástroje vlády. Tajně vyrobil Jeden prsten v Hoře osudu v Mordoru. Jeden prsten měl moc vládnout a ovládat ostatní prsteny a jejich nositele podrobit Sauronově vůli. Prsteny moci však měli velkou moc a k jejich ovládání byl Sauron nucen vložit část své vlastní přirozené moci do Vládnoucího prstenu.

Sauron nikdy nepředpokládal, že by někdo jiný než on získal a použil Jeden prsten.

Pokud by se tak stalo, nový vlastník prstenu mohl (pokud by byl dost silný a mocný svou vlstní přirozeností) přemoci Saurona, stát se pánem všeho, co Sauron znal nebo učinil od vytvoření prstenu a tak ho svrhnout a usurpovat jeho místo… Byla zde ještě jiný slabina: pokud by Jeden prsten byl zničen, jeho moc by pominula, Sauronovo vlastní bytí by bylo zmenšeno do nicotnosti a on by byl snížen do pouhého stínu, pouhou vzpomínkou zlé vůle. Ale to on nikdy neuvažoval ani se toho nebál. Prsten byl nezničitelný žádným kovářským uměním menším než jeho vlastním. Byl neroztavitelný žádným ohněm, kromě neuhasínajícího podzemního ohně, kde byl vytvořen a ten byl nepřípustný v Mordoru… V každém případě byl na jeho prstu.

Když si však Sauron nasadil Jeden prsten a pokusil se ovládnout elfy, důvtipný postřeh je varoval a oni si uvědomili jeho úmysly. Konečně poznávajíce Annatara, čím skutečně byl, sňali své prsteny a nenosili nebo neužívali je dál. Rozzuřený, Sauron odpověděl vojenskou silou. Rozpoutal válku elfů se Sauronem a dobyl mnoho země na západ od Anduiny. Tím začali Temné roky. Dobyl Eregion, zabil Celebrimbora, a zmocnil se Sedmi a Devíti prstenů moci, které byli vyrobeny s jeho pomocí. Avšak Celebrimbor vyrobil Tři prsteny sám bez Sauronovi pomoci. Tři prsteny byli nejmocnější s výjimkou Jednoho prstenu a zůstali bezpečí v rukou elfů. Podle Pána prstenů Celebrimbor svěřil Tři Gil-galadovi, Galadriel a Círdanovi.

Sauron obléhal Imlandris (Roklinku), sváděl boje s Morií a Lorienem a postupoval dál do Gil-galadovi říše. Elfové však bojovali dál a s pomocí mocné armády Númenoru krále Tar-Minastira, zničili Sauronovu armádu a vytlačili ho do Mordoru. Númenorejci byli nejmocnějším královstvím své doby.

Od té doby byl Sauron znám jako Temný pán Mordoru. Vyzdvihl Barad-d?r, Temnou věž a postavil Morannon, Černou bránu Mordoru, aby zabránil možné invazi. Rozdal svých 16 prstenů pánům lidí a trpaslíků. Trpaslíci byli příliš nezlomní vůči Sauronově moci, ale lidé byli zotročení, stali se Nazg?ly, jeho nejstrašnějšími služebníky. Sauron podrobil své moci zlé bytosti, které sloužili Morgothovi v Prvním věku (jako skřeti a trolové). Sauron také vládl lidem na východě a jihu. Sauron se prohlásil Pánem země a králem lidí.

Sauron se Númenorejcům vzdal a využil možnosti zničit Númenorejce lstí. Přiměl totiž krále Ar-Pharazôna k útoku na Valinor. Valar požádali o pomoc Eru Ilúvatara a ten jako odpověď na númenorský útok ostrov Númenor potopil a zničil Ar-Pharazônovu flotilu.

Sauron ve zkáze zahynul, ale jeho duch se vrátil do Středozemě, vytvořil si novou podobu a znovu se pokusil ovládnout Středozem. Narazil však na Dúnadany, kteří unikli ze zkázy Númenoru, a založili ve Středozemi Říše ve vyhnanství, Arnor a Gondor. Jelikož se Sauron bál síly Dúnadanů, pokusil se je zničit hned na začátku. Zaútočil na Gondor a dobyl Minas Ithil. Isildur unikl z města a odplul za svým otcem Elendilem po Anduině. Elendil uzavřel s Gil-galadem Poslední spojenectví elfů a lidí a vytáhl proti armádám Mordoru a Sauronovi.

Sauron byl Posledním spojenectvím v bitvě na Dagorladu poražen a ustoupil do Mordoru. Vojska Posledního spojenectví jej oblehla v Barad-d?r. Anárion během obléhání zahynul zasažen kamenem. Nakonec byl Sauron donucen vyjít ze své pevnosti a bojovat sám. Na svazích Hory osudu se střetl v souboji s Elendilem a Gil-galadem. V souboji oba porazil, Isildur však zlomeným Narsilem uťal Sauronovi Jeden prsten a Sauron ztratil svou podobu. Isildur si poté vzal Sauronův vládnoucí prsten jako náhradu za smrt otce a bratra. Jeden prsten však Isildura zradil a Isildur zahynul v bitvě na Kosatcových polích. Jeden prsten pak na tisíc let zmizel, dokud ho nenašel Déagol.

Třetí věk

Sauron pak zůstal v říši stínů, dokud nebyl ve Třetím věku schopen nabýt znovu podoby. V Temném hvozdu postavil pevnost Dol Guldur, kde vyčkával, až mu Nazg?lové připraví půdu pro návrat do Mordoru. Zůstával však skryt, dokud ho neodhalil Gandalf.

Z Dol Gulduru se vrátil do Mordoru, kde znovu vystavěl Barad-d?r a začal hledat prsten. Za tím účelem vyslal Devítku nazg?lů v převleku černých jezdců hledat Kraj a hobita Bilbo Pytlíka. Prsten předtím našel Déagol v Anduině. Sméagol však svého bratrance zabil a zmocnil se prstenu. Od Sméagola se prsten dostal k Bilbovi. Ten jej nechal Frodovi. Frodo jej donesl do Roklinky, kde bylo rozhodnuto o zničení prstenu a vytvořeno Společenstvo prstenu.

Saruman zaútočil na Rohan, byl však Rohiry v bitvě u Hlásky v Helmově žlebu poražen. Sauron v obavě před nástupem Aragorna na trůn Gondoru zaútočil na Minas Tirith. V bitvě na Pelenorských polích byl však nakonec poražen s pomocí Rohirů a posil z jižních lén. Nebyl však úplně poražen, velkou část svých vojsk si totiž ponechal v Mordoru. Aby upoutal Aragorn Sauronovu pozornost a umožnil Frodovi splnit jeho úkol, vytáhl s vojsky Západu na radu Gandalfa k Morannonu, Černé bráně Mordoru.

Teprve když si Frodo v srdci Mordoru v Hoře osudu nasadil prsten, poznal Sauron Aragornovu lest. Frodo v souboji s Glumem shodil Gluma s prstenem do ohně Hory osudu a prsten pominul a s ním také Sauron, který přišel o svou moc a stal se z něj neškodný duch.

Vzhled

Tolkien nikde nepředkládá detailní informace o Sauronově vzhledu během jeho různých inkarnací. Podle Silmarillionu, Sauron byl jako Maia schopen měnit svůj vzhled a podobu svou vůlí. Na začátku používal krásnou podobu, ale poté co se přidal k Morgothovi si vzal hrozivou podobu.

V plánu jak zničit Huana, Sauron na sebe vzal podobu největšího vlkodlaka. Když jeho plán selhal, vzal na sebe podobu hada a nakonec se změnil do své obvyklé podoby.

Po Morgothově porážce ve válce hněvu na sebe Sauron vzal krásnou podobou, aby okouzlil Eönwëho. Ve Druhém věku se objevil ve krásné podobě jako Annatar, aby přelstil elfy. Na Númenoru si také ponechal tento vzhled.

Tak jako Morgoth Sauron nakonec ztratil schopnost měnit svůj vzhled podle své vůle (svou hröa). Po Pádu Númenoru nebyl Sauron schopen vzít na sebe krásnou podobu. Na konci Druhého věku a ve Třetním věku na sebe vzal hrozivou podobu Temného pána. Jeho vzhled v inkoarnaci po pádu Númenoru byla příšerná „obraz zloby a nenávisti učiněný viditelným“ Isildur zaznamenal, že Sauronova ruka „byla černá, a pálila jako oheň...“. Gil-galad zahynul Sauronovým žárem.

Sauronovo oko

V Pánu prstenů, „Oko“ je obrazem asociovaným se Sauronem. Sauronovy skřeti nosili symbol oka na svých helmách a štítech a nazývali ho jako „Oko“, protože jim nedovolil, aby jeho jméno bylo napsáno nebo mluveno. Také Pán nazg?lů hrozil Éowyn mučením před „Okem bez víček“ v bitvě na Pellenorských polích.

V zrcadle Galadriel, Frodo viděl Oko.

Jména a tituly

V Tolkienových poznámkách je Sauron původně nazýván jménem „Maiaron“ nebo „Obdivuhodný“. Také se nazýval „Tar-Maiaron“, král Excelentní, až do pádu Númenoru

Sauronovo jméno pochází z přídavného jména suera, odporný, mizerný v quenijštině a je překládáno jako Zavržený nebo Opovržení. V sindarštině je nazýván Gorthaur. Je také nazýván Bezejmeným nepřítelem. Dúnadani jej nezývali Sauron Podvodník kvůli jeho rpli při tvorbě prstenů moci a Pádu Númenoru. V Ad?naiku je noazýván Zig?r, čaroděj.

Jeho nejznámější tituly Temný pán Mordoru a Pán prstenů se objevují v Pánu prstenů jenom párkrát. Je nazýván Temným pánem, Pánem zrady, Temnou mocností, Pánem Barad-d?r, Rudým okem, Tvůrcem prstenu a černokněžníkem.

V prvním věku je nazýván Pánem vlkodlaků. Ve druhém věku si vzal jméno Annatar, což znamená Pán darů a Aulendil, což znamená Auleho přítel

Ve třetím věku byl znám jako Nekromant.


Ainur ve Středozemi
Ainulindalë (Hudba Ainur)
Páni Valar Manwë | Ulmo | Aulë | Oromë | Námo (Mandos) | Irmo (Lórien) | Tulkas
Královny Valar (Valier):  Varda | Yavanna | Nienna | Estë | Vairë | Vána | Nessa
Nepřítel:  Morgoth (Melkor)
Maiar Eönwë | Ilmarë | Ossë | Uinen | Salmar | Sauron | Melian | Arien | Tilion | Balrogové (Gothmog)
Curumo (Saruman) | Olórin (Gandalf) | Aiwendil (Radagast) | Alatar a Pallando (Modří čarodějové) | Durinova zhouba

Související články

Zdroj

Tento článek je zčásti nebo zcela založen na překladu článku Sauron na anglické Wikipedii.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!