Otroctví - vývoj v USA

Kategorie: Dějepis (celkem: 620 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 22283×

Příbuzná témataOtroctví - vývoj v USA

Vývoj otroctví v USA

Otrokářství lze definovat jako systém nucené práce a sociální organizace představující významný faktor utváření společnosti v různých koloniích všech evropských mocností v Americe.
V Americe mělo otroctví dlouhou tradici. Vždyť první otroci z Afriky byli na ostrově San Domingo vysazeni už v roce 1502. Po příchodu Portugalců, Španělů a dalších Evropanů se obchod s černochy stal důležitým v sociální a ekonomické sféře. Přistěhovalci nejprve zotročovali Indiány, ale později to španělská koruna zakázala. Černošští otroci byli pro majitele výhodnější než Indiáni i běloši (nádeníci, dělníci z trestaneckých kolonií). Afrika byla hustě zabydlená a navíc byli černoši odolnější při práci na slunečných plantážích.
Od začátku 16. století do druhé poloviny 19. století bylo přepraveno do Ameriky více než 10 milionu Afričanů. Proto lze atlantský obchod s otroky označit za jeden z největších podniků násilné migrace v historii.
První vlna přílivu otroků směřovala na ostrovy od Kuby až po Jamajku a do střední Ameriky. Dalším cílem byla Brazílie. Třetí velkou otrokářskou oblastí se staly Spojené státy. První černoši vystoupili na severoamerické břehy ve Virginii v roce 1619.
Nárůst počtu otroků byl vyšší než přirozený přírustek bílých osadníků a brzy se stalo, že v některých lokalitách počet otroků převýšil bílou populaci.

Otroci stáli na nejnižším stupni společenského žebříčku. V každém městečku bylo možné nalézt dražební místnost pro prodej otroků. Existuje řada písemných dokladů o rozdělování rodin při prodeji. Byla to jedna z nejhorších stránek obchodu. Další z nich byly hrozné podmínky při převozu otroků z Afriky. Úmrtnost 30% nebyla řídkým jevem. Zákony v USA byly vypracovány tak, že otrok byl pouhým vlastnictvím. Jediné právo černocha bylo dřít na plantáži někdy až 16 hodin denně.
Co černoch mohl dělat? Lépe bude vyjmenovat si, co vlastně nesměl: Nesměl mít bez souhlasu pána psa, zbraň, koně, jít na zábavu, něco prodávat a kupovat. Bez povolení se nemohl vzdálit z plantáže. Nesměl chodit do školy a měl zakázáno svědčit proti bílému.
Otroka jednajícího proti zákonu směl každý svobodný běloch na potkání zabít. Kuriozita je, že pokud běloch ukradl otroka, pak to bylo posuzováno jako zločin. Jestliže ho zabil, pak se tím soud nezabýval.
Zámořský obchod s otroky probíhal takto: Z Jamajky se dovezla melasa a vyrobil se z ní rum. Ten byl odvezen do Afriky a tam se za něj nakoupili otroci. Ti byli transportováni do jižních přístavů a vyměněni za melasu, která byla poslána do Nové Anglie, kde z ní byl vyroben rum. Takto to šlo pořád dokola.
Již v roce 1808 byl zakázán dovoz nových otroků z Afriky, což mělo za následek zvýšení cen při obchodování s černochy na pevnině.

Kvůli otázce otroků byla země rozdělena na dva tábory. Severní státy byly protiotrokářské a velice se v nich rozvíjel průmysl a farmaření. Naopak jižní státy prosazovali otrokářství. Průmysl tu prakticky neexistoval, všude byly pouze plantáže. Plantážnická aristokracie zde za použití otrocké práce pěstovala bavlník. Z 6 milionů bílých obyvatel otrokářských států mělo pouze 350 tisíc statkářů otroky a jen asi 40 tisíc vlastnilo plantáže, na nichž pracovalo více než 20 otroků.

Přestože si Jižané uvědomovali, že zaměření pouze na zemědělství promarňuje příležitost pro rozvoj, stalo se pěstování bavlny na začátku 19. století tím hlavním. Jih se
proto stával stále závislejším na obchodu Severu. Na plantážích se pěstovala především bavlna, cukrová třtina, káva, rýže, tabák…

Již na začátku 19. století se objevovaly ojedinělé kritiky otrokářství. Hnutí zesílilo v roce 1817 po založení Americké kolonizační společnosti, která usilovala o navrácení osvobozených otroků do Afriky. Podporovalo ji mnoho význačných osobností, avšak svobodní otroci se od jejích začátků stavěli proti ní. Tvrdili, že nechtějí opustit své domovy a považují Ameriku za svou rodnou zemi. Přesto se do Afriky vystěhovalo asi 15 000 černochů. Tímto způsobem vznikl v Africe stát Libérie.
Ve 30. letech Sever prosazoval požadavek okamžitého zrušení otroctví. Přispělo k tomu vydání pamfletu Walkerova výzva barevnému obyvatelstvu světa, jehož autorem byl svobodný otrok David Walker. V roce 1831 začaly být v Bostonu vydávány noviny The Liberator, zaměřené proti otroctví.
V roce 1832 založil jejich vydavatel W. L. Garrison Novoanglickou protiotrokářskou společnost. Garrison odmítal kompromisy, a proto mu nestačilo otroctví zrušit, ale bojoval i proti přesidlování osvobozených otroků do Afriky a chtěl i jejich zrovnoprávnění.
Ženy se účastnily hnutí v samostatných skupinách. Jejich činnost se dostala do středu pozornosti v souvislosti s angažováním sester Grimkéových. V roce 1840 přednesli Garrisonovi stoupenci nárok žen účastnit se práce v organizaci za stejných podmínek jako muži. Kvůli tomu se Newyorští odtrhli a založili Americkou a zahraniční protiotrokářskou společnost.
V protiotrokářském hnutí se angažovali i černoši. Bílými vůdci však nebyli respektováni. Mezi nejúspěšnější černé bojovníky patřila Soujourner Truthová a Frederick Douglass.
Na Jihu se protiotrokářský postoj objevil naposled na začátku 30. let 19. století. Byl dokonce projednáván plán postupného zmírňování otroctví. Po roce 1830 byli již Jižané odhodláni otroctví bránit jako pozitivní hodnotu a trvalý základ života společnosti. Rozšiřující se bavlníkové plantáže vyvolaly potřebu obrovského počtu pracovních sil. Nejdůležitějším argumentem při obhajobě otroctví byla teorie o vrozené méněcennosti černochů. Otrokářství bylo prostě pro Jižany výnosné a bílí dělníci se báli konkurence osvobozených černochů.

Starý missourský kompromis z roku 1820 stanovil hranici mezi otrokářskými a svobodnými státy ( 36° 60˘ severní šířky). Po skončení Mexické války (1848) získala Unie rozsáhlá teritoria. Otázka byla, zda nová území budou otrokářská či svobodná.
V roce 1850 byl schválen kompromis: Kalifornie byla přijata mezi svobodné státy Unie. Došlo k vytyčení hranic Texasu v dnešní podobě. Utah a Nové Mexiko byly ustanoveny jako teritoria, kde měla být uplatněna lidová svrchovanost. Došlo k schválení zákona o uprchlých otrocích.Ten nahrával především bílým lovcům otroků, kteří dostávali 10 dolarů za každého uprchlíka předaného úřadům. Podle zákona mohl být otrok uprchnuvší do svobodného státu zatknut a poslán zpět majiteli.
V roce 1852 vydala Harriet Beecher-Stoweová knihu Chaloupka strýčka Toma. Její dílo mělo nepokrytě propagandistický ráz a byla to zdrcující obžaloba otrokářského systému. Kniha obletěla svět a byla přeložena snad do všech jazyků. Jen do konce roku se v Anglii prodalo milion a v USA několik set tisíc výtisků.

V květnu 1854 Senát schválil zákon o Kansasu a Nebrasce. Nová teritoria na Velkých pláních se měla rozdělit na Kansas a Nebrasku. V těchto nových státech měl být uplatněn princip lidové svrchovanosti, což popudilo protiotrokářské síly Severu. Mezi oběmi stranami docházelo v novém kansaském teritoriu ke krvavým srážkám. Známým se stal výboj abolicionistického fanatika Johna Browna, který byl nakonec za své činy oběšen.
V této bouřlivé době vznikla z několika proti otrokářsky zaměřených koalicí republikánská strana, do níž roku 1856 vstoupil pozdější prezident Abraham Lincoln. Strana neměla v té době za cíl zrušení otroctví, ale pouze zamezení jeho šíření do dalších teritorií. 6. listopadu 1860 se Abraham Lincoln stal prezidentem Spojených států. Jeho zvolení se stalo pro Jižany signálem k radikálním činům. Brzy po volbách se začala Unie trhat. Jako první se odpojila Jižní Karolína a následovaly další jižní státy: Mississippi, Florida, Alabama, Georgie, Luisiana, Arkansas, Texas, Virgínie, Severní Karolína a Tennesse. Vyhlásili tvz. Konfederaci států amerických a za prezidenta si zvolili Jeffersona Davise.
Ke konci roku se projevila snaha o kompromis, ale návrhy nebyly přijaty.
Na jaře 1861 začala Americká občanská válka, nazývána též válkou Severu proti Jihu.

V září 1862 Lincoln na schůzi vlády oznámil, že se rozhodl dát od počátku následujícího roku ( 1. 1. 1863) všem černochům v USA svobodu. Lincolnovým cílem bylo především obnovení Unie a dospěl tedy k názoru, že osvobození otroků je předpokladem pro její znovusjednocení. ( „Mým prvořadým cílem je záchrana Unie, nikoliv odstranění či udržení otroctví…. To, co podnikám ohledně otroctví a v zájmu barevného obyvatelstva, činím jen proto, že to přispívá k zachování Unie…“ – Str. 161 – W. S. Churchil:Velké demokracie.)
V praxi se Lincolnovo Prohlášení o osvobození otroků potvrdilo možností přihlášení do služeb v ozbrojených silách. Černošští vojáci se významně zapojili do bojových akcí. Ve válce sloužily i černošské ženy jako ošetřovatelky.
V prosinci 1865 se třináctý dodatek, jímž se rušilo otroctví, stal součástí ústavy. Tím se přestalo pochybovat o zákonnosti tohoto opatření a ze všech států Unie bylo otroctví odstraněno.

V té době již bylo otroctví zrušeno ve francouzských, britských a nizozemských državách, Venezuele, Chile a Mexiku. V roce 1888 následovala příkladu Brazílie, čímž tato instituce zmizela ze západní polokoule.
Po zrušení otroctví však obyvatelé afrického původu z Ameriky nezmizeli. Podíleli se na ekonomických a jiných aktivitách. Velký vliv měli na formování specifických kultur a to nejen v zemích, kde dosáhli vysokého procenta v celkové populaci. Africký vliv se prosazoval především v hudbě, jazyku, náboženství a pracovních technikách.
Vzhledem k vysoké porodnosti černošských obyvatel a jejich míšenců se právě tato skupina stala v některých zemích Ameriky převažující (Brazílie – 45%, Haiti a Barbados – 95%).
Otroctví je dnes studováno a posuzováno hlavně z ekonomického a společensko-sociálního hlediska. Jisté však je, že na vývoj americké společnosti mělo obrovský vliv.ANETA | 08. listopadu 2007
FAK DOBRE MOC MI TO POMOHLO
Díky
d_r | 13. června 2008
| 26. října 2008
jo super, zajimavé info!!!!!
smrdíš
| 18. prosince 2009
na pí*u info. udelej to krATŠÍ debile!
Re: smrdíš
| 31. srpna 2016
:D:D:D:D
:)
Tereza | 30. března 2010
Moc hezký! :) Pomohlo mi to i když sháním článek o RASISMU v Severní Americe ale to je fuk ;-) :-D :D Ahoj :)
dobré
gonza | 14. ledna 2011
Zajímavé čtení, ocenil bych větší rozsah..
Hmm... | 27. března 2011
ZKRAŤTE TOOOO!!!
gj
nef | 26. května 2011
dobrý článek
laô
lala | 29. listopadu 2012
vynikajuce
prd
| 13. ledna 2013
Krásný moc se mi to líbilo
Boomba
Sáriinka | 26. září 2013
Peckáá čláánek dííky moc!! fakt hustý .. do školy se mi to hodíí upa raneček dobrý!! :-*******
Palec hore kámo :DDD
Sárinečka | 26. září 2013
Fakt bomba jste moc hustý .. dííky fkt mocík páč je to pecka stránka..lepší než facebook :D děkujíí vám z celého srdéčka ♥
| 24. března 2014
Děkuji
| 07. října 2015
Suuupr :)
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!