Orientální náboženství

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23164 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 16. ledna 2007
  • Zobrazeno: 1759×

Příbuzná témataOrientální náboženství

Orientální náboženství
Náboženství orientu patří k nejstarším náboženstvím světa,ale navzdory tomu že se začalo vyvíjet už před více než pěti tisíciletími,je dodnes velmi živou tradicí,jejíž smysl a logika si stále udržují pro orient,jeho potřeby a způsob života a myšlení podstatný význam.Dodává veškerému životu náboženský smysl a mezi lidmi ,lišícími se jazykem kulturou i sociálním postavením představuje mocnou soudržnou sílu.V posledních letech vábí miliony vyznavačů v různých zemích na zeměkouli a obzvláště silný zájem o východní náboženství a kulturu je ve Spojených státech .Jako náboženský systém se výrazně liší od náboženství v západním slova smyslu.Není to víra k příležitostnému provětrání o nedělích nebo k tomu,aby se s ní vyrukovalo jen při oslavách,svatbách,narozeních či úmrtích.V Indii,Číně,v Tibetu i Japonsku kde splývá světské s duchovním jsou orientální náboženství součástí všech každodenních činností.

Hinduismus je ortodoxní indické náboženství,to znamená ,že vychází z původní tradice véd.Védy jsou nejstarší nalezené spisy týkající se hinduistického učení.Hinduismus sám je označení souborů filozofických a náboženských tradic,praktik a zvyklostí asi 800 miliónů lidí žijících převážně (asi z 95 %) v Indii a Nepálu, menšiny též v Bangladéši, Pákistánu a na Srí Lance.Hinduismus je náboženstvím polyteistickým,to znamená že nemá jednoho boha ale celá božstva. Cílem a podstatou Hinduismu je konečné osvobození z koloběhu života a smrti.Filozofie celého hinduismu se nachází v šesti základních systémech:
Prvním z nich jsou mímánsy zabývající se výkladem véd a odůvodňující obětní rituály,dalším jsou védánty,které můžeme pochopit jako komentáře k hlavním spisům hinduistické filozofie,následují vaišéšiky zabývající se výkladem jevového světa,njája zabývající se logikou a teorií poznání,sánkhja rozebírající hmotu a duši a jóga ,která se zabývá metodami konečného ukončení neustálého koloběhu života a smrti.
Základní sociální jednotkou hinduismu je kasta.Je to sociální skupina,která se řídí určitými pravidly týkajícími se čistoty,rituálů,obětí a sdílení jídla.Příslušnost ke kastě je dědičná a za celý život nelze přejít z jedné kasty do druhé.Mimo systém kast stojí bezkastovní obyvatelstvo,což je nejnižší a nejvíce diskriminovaná skupina obyvatelstva,tzv. nedotknutelní,kterých je dnes zhruba 100 milionů.
Pro hinduismus jsou charakteristické některé úkony jako např., oslavy,uctívání božstev,oběti bohům,poutě k posvátným místům a uctívání posvátných zvířat.

Džinismus je indickým neortodoxním náboženstvím.To znamená že tradici véd bud z části nebo zcela popírá.Džinismus proti rituálům spojeným s přinášením krvavých obětí postavil požadavek neubližování živým tvorům.Odmítá dělení společnosti na kasty a neuznává autoritu véd, čímž se staví mimo rámec hinduismu.

Buddhismus je taktéž neortodoxní náboženský směr založený v Indii v 5.stol př. n.l. Gautamou Buddhou. Je to sice klášterní ale zároveň neteistické náboženství,to znamená že odmítá jakoukoli existenci Boha nebo bohů výrazně odlišených od lidstva.Buddhismus umožňuje prožít nirvánu,což je stav nejvyšší blaženosti Úspěch či neúspěch v jejím dosažení závisí na jeho jednání a skutcích.Všechny dobré a špatné skutky se vyúčtovávají a rozhodují o osudu v příští reinkarnaci.Cílem je dospět až na vrchol pyramidy života a přerušit strastiplný koloběh smrti a znovuzrození.Klášterní společenství je pro buddhismus typické,hledá v nich útočiště každý,kdo si přeje buddhismus přijmout.V minulosti kláštery vyrůstaly velmi rychlým tempem,největší množství se jich nachází v Tibetu a Číně,ale v současné době počty mnichů a mnišek obývajících kláštery drasticky klesá.Buddhismus sám se dělí na dva proudy:
Za prvé je to původní Théraváda,kde je ideálem mnich postupující k vlastní nirváně neboli osvobození.
Druhým proudem je pozdější Mahájána kde je ideálem člověk oddalující vlastní nirvánu za účelem pomoci ostatním živým tvorům.V každé zemi má buddhismus odlišnou charakteristiku.

Lamaismus neboli tibetský buddhismus je specifický klášterním životem,morálkou a magickými rituály.Uznává obě cesty buddhismu,tedy Mahájánu i Thérávádu.Institut dalajlámů v Tibetu spojil světskou a duchovní moc.14. dalajláma žije od vpádu Číny do Tibetu dosud v exilu.

Čínský buddhismus je formou mahájánového buddhismu ovlivněnou specifickou čínskou kulturou a náboženstvím,především taoismem a konfucianismem.V prvních desetiletích od vzniku čínské lidové republiky byl jeho vývoj zbržděn a nyní se od 80. let znovu rozšiřuje

Taoismus je čínským lidovým náboženstvím a hrál významnou roli při přijímání čínského buddhismu,ovlivnil čínskou kulturu a rozvoj některých přírodních věd.Jako většina orientálních náboženství se nejedná pouze o náboženství ale zároveň o filozofii.Ústřední myšlenkou taoismu je,že celý svět je bez ustání v pohybu a vše je relativní a pomíjivé, neboť každá věc v sobě obsahuje svůj protiklad, v nějž se v průběhu vývoje proměňuje. Tento cyklický vývoj je spontánní, řídí se jenom sám sebou a nemá žádný účel. Věčné a neměnné je jenom TAO, původní nebytí a prázdnota, z níž vše vzniká a do níž se vše navrací. Svět vzniká v tao v podobě síly-látky ČCHI, jejíž vzájemně protikladné složky JIN-JANG jsou příčinou stálého pohybu a změn.

Konfucianismus je čínský komplexní systém státního učení, etiky a náboženství založený na učení filozofa Konfucia a jeho následovníků. Základními etickými kategoriemi jsou li (pravidla obřadů a společenského chování), siao ti (synovská a bratrská ctnost), žen (princip lidskosti), i (princip spravedlnosti a správnosti), sin čung (princip věrnosti a důvěryhodnosti) a te (ctnost jako souhrnná mravní energie člověka).

Šintoismus je původní japonské náboženství představující komplex nejrůznějších náboženských představ, praktik a institucí od nejstarších dob japonských dějin.Obsahuje prvky kultů předků a plodnosti.uctívání přírody a kult božského původu císaře.Ústředním pojmem jsou božstva.Mezi nimi jsou nejdůležitější božstvo sluneční,měsíční a prvotní manželský pár Izanagi a Izanami.

Mezi náboženství orientu patří i velké množství sekt a různých větví a odchylek od zmiňovaných náboženství.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!