Monitory

Kategorie: Informatika (celkem: 139 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. října 2006
  • Zobrazeno: 10467×

Příbuzná témataMonitory

Monitory typu CRT

Uvnitř monitoru je katodová trubice (Cathode ray tube - CRT). Ta obsahuje tři elektronové trysky, stínící masku a skleněnou obrazovku zevnitř pokrytou oddělenými, červeně, zeleně a modře fosforeskujícími body, tzv. luminofory.
Trysky mohou být uspořádány do trojúhelníku nebo v jedné rovině. V prvním případě jde o obrazovku typu delta, v druhém je to typ trinitron. Obrazovka typu delta má luminofory uspořádány do tvaru pravoúhlého trojúhelníka, zatímco trinitron vodorovně v pořadí zleva červená, zelená, modrá.
Každá barva může být zobrazena složením tří primárních barev luminoforů - červené, zelené a modré - různé intenzity. Jestliže jsou všechny primární barvy plně aktivovány, vznikne bílá barva, jestliže není aktivována žádná, vznikne černá. Tomuto vytváření barevného obrazu se říká aditivní.

Monitory z tekutých krystalů (LCD)

Zkratka LCD pochází z anglického názvu Liquid Crystal Display (liquid - tekutina, kapalina, krystal displej - obrazovka). Někdo zná tento typ monitoru z notebooků. Lze ho ale použít i místo klasického monitoru a předpokládá se, že do tří let jeho cena klesne tak, že bude dostupný všem. Firmy používají nástěnný panel LCD k prezentacím. Jeho přednosti : je lehký, spoří prostor, nevyzařuje, má ostrý obraz.
LCD panel se skládá z buněk, ty jsou tvořeny elektrolumiscenční výbojkou, dvěma polarizátory. Mezi dvěmi orientačnímy filtry se nachází vrstva tekutého krystalu.V klidovém stavu prochází světlo tekutým krystalem - buňka svítí. Zapnutý zdroj střídavého napětí změní vnitřní strukturu tekutého krystalu a světlo je zablokováno na polarizátoru - buňka nesvítí. Intenzita světla se mění velikostí napětí připojeného k elektrodám.
Pro černobílý obraz v rozlišení 1024 x 768 bodů je třeba 768 432 buněk. Pro barevný 3x více, protože ze třech základních barev (red, green, blue) lze namíchat všechny barvy spektra. Podle prvních písmen tří základních barev se říká barevným displejům RGB displeje. Existují dvě základní varianty provedení LCD, pasivní (levnější) a aktivní (dražší). U pasivních LCD řídí celý řádek nebo sloupec jeden tranzistor. Tento typ pomalu reaguje na změny obrazu a má bledší barvy. Aktivní displej má přímo u buňky jeden tenkovrstvý tranzistor. Proto je zobrazení rychlejší a barvy zářivější, je ovšem dražší.
Další technologie

Pasivní STN displeje (Super Twisted Nematic)
Úhel natáčení tyčinek se z původních 90° zvětší na 240°. Znatelně se zlepší kontrast, ale zvětší se rovněž barevné zkreslení (dopadající světlo se láme více nebo méně dle různých vlnových délek každé barvy).

DSTN displeje ( Double Super Twisted Nematic)
Dvě vrstvy STN na sobě. Jedna vrstva (aktivní) je elektricky ovlivněna tak, že se tyčinky přestanou natáčet. V druhé (pasivní) se tyčinky stále otáčí o 240° proti směru hodinových ručiček. Dopadající světlo se v této vrstvě lomí stejně jako u STN panelů, druhá vrstva tuto chybu opět koriguje. Výsledkem je lepší kontrast než u předchozího typu.

TFT displej (Thin Film Tranzistor)
LC vrstvy jsou osazeny drobnými tranzistory, přičemž každý z těchto tranzistorů řídí jeden obrazový bod. Výhody jsou urychlení reakční doby (rychlost překreslení obrazu), pohyby na displeji jsou bez stínů, bez barevných chyb, má menší spotřebu proudu, menší tloušťku, velký kontrastní poměr. Nevýhodami jsou komplikovaná výroba a vysoká cena.

Fero LCD (Feroelektrický displej)
LCD buňky jsou nahrazeny feroelektrickými, které jsou schopny zachovávat obraz až do nového impulsu bez překreslování a zároveň reagují rychleji než LCD buňky. Tato technologie přináší lepší obraz než STN, ale výroba je nákladná a navíc displeje jsou těžké, tudíž pro přenosné počítače nepoužitelné.

PLAZMOVÉ DISPLEJE (PD)
Objevily se v polovině osmdesátých let. V těchto obrazovkách je směs plynů neonu a argonu, kterou elektrické pole přiměje k vyzařování. Barva vzniká přimísením svítících látek, které se aktivují ultrafialovým zářením plazmy. Nevýhodou je nedostatečná kvalita obrazu (reflexe poškozují kontrast a reprodukci barvy). Výhodami jsou nízké pořizovací náklady a dlouhá životnost. Uplatnily se spíše jako televizní obrazovky než počítačové monitory.

PLAZMATRONOVÉ DISPLEJE (PALC) (Plazma Adressed Liquid Crystal)
Jedná se o kombinaci techniky LCD a plazmy. Pomocí přesně dávkovaného výboje plynů se zapínají a vypínají tekuté krystaly. Celkový obraz se pak skládá z asi 450 horizontálních plazmových kanálů. Výhodou je jednoduchá stavba pro velké a lehké obrazovky, cenově výhodná výroba, dobrá obrazová kvalita.


Parametry monitoru

Velikost monitoru

Velikost se udává jako velikost úhlopříčky stínítka. Je počítána v palcích ('') - 2,54 cm. Dnes se používají nejvíce monitory o velikosti 14'' - 21''.

Rozlišení

Rozlišení nás informuje o hustotě obrazu. Je udáváno jako počet bodů nebo obrazových elementů (picture element - pixel) v jednom řádku vynásobený počtem řádků. Obrazovka 1024 x 768 má 1024 bodů či pixelů v řádce a 768 řádek. Větší rozlišení umožňuje zobrazit na obrazovce více informací, ale klade větší nároky na grafickou kartu.

Horizontální frekvence

Horizontální snímková frekvence, nazývaná také řádková, se měří v kilohertzích (khz) a udává počet řádků, které mohou být vykresleny za sekundu. Hodnoty této frekvence bývají obvykle v intervalu od 30 do 120 kHz.

Vertikální frekvence

Vertikální frekvence, zvaná též obnovovací nebo obrazová, je definována jako počet obnovení či překreslení obrazu za sekundu. Je udávána v hertzích (Hz). Vertikální frekvence může být zhruba odhadnuta vydělením horizontální frekvence počtem řádků v použitém rozlišení. Rozdíl mezi takto vypočítanou a skutečnou hodnotou je dán dobou, kterou potřebují elektronové trysky pro návrat do počáteční pozice po nakreslení každého řádku. Používání vyšší frekvence snižuje namáhání očí omezováním blikání a minimalizováním kolísání jasu obrazu. V současnosti je uváděno 85 Hz jako doporučovaná obnovovací frekvence. Vysoká frekvence je zvláště důležitá při práci s bílým pozadím.

Vzdálenost bodů

Vzdálenost bodů je vertikální vzdálenost dvou stejnobarevných bodů a bývá udávána v milimetrech (mm). Obraz je ostřejší, když vzdálenost bodů je menší. Pro dobrou ergonomii obrazu je udávána maximální vzdálenost bodů 0,28 mm. Pro vysoká rozlišení se doporučuje vzdálenost 0,25 - 0,26 mm.


Způsoby připojení

Klasické VGA

Monitor je připojen patnácti pinovým kabelem do grafické karty a napájení má buď vlastní (další kabel do zásuvky), nebo napájecím kabelem z počítače. Jedinou nevýhodou je snad pouze to, že z monitoru vedou dva silné kabely.

USB

Univerzální sériová sběrnice se u monitorů uplatňuje ve dvou směrech. V prvním případě monitor sám může používat USB spojení, poskytnout tím obrazovce napájení a umožňuje zároveň přenos dat, díky kterým můžeme na monitoru sledovat, co se děje. Druhá možnost je, že USB rozbočka muže být přidaná k monitoru pro použití jako vyhovující místo k zástrčce USB. Do tohoto zařízení pak lze zapojit zařízení jako klávesnice, myši, digitální fotoaparáty, tiskárny atd. Rozbočka poskytuje spojení s PC.

RGB připojení

Připojení RGB používá tři kabely, každá barva má „svůj“ kabel. Výhodou je to, že jsou barvy jasné a reálné. Nevýhoda je, že takovéto monitory jsou drahé a vyžadují speciální grafické karty. RGB připojení se používá především v grafických studiích nebo tam, kde hodně záleží na barvách a grafice.

Cenové porovnání konkrétních výrobků


Výrobce, (typ monitoru) Velikost v ('') max. Rozlišení Cena v (Kč)
IBM E54 15 1024x768 6 369
IBM E74 17 1280x1024 7 828
IBM P96 19 1600x1200 24 992
IBM P275 21 1920x1440 49 362
ADI LCD 15 1024x768 18 570
IMAGE QUEST 17 1280x1024 6 500
Fujitsu SIEMENS LCD 15 1024x768 12 990
Fujitsu SIEMENS 17 1280x1024 5 790
TCO 15 1024x768 4 199
TCO 17 1280x1024 5 565
TCO 19 1600x1200 7 979
Nec FP1375X 22 2048x1536 48 764
TCO LCD panel 15 1024x768 13 896
TCO LCD panel 17 1280x1024 24 592


Základní pojmy z dané oblasti

Luminofory

Luminofory jsou látky, které po zásahu elektronovým paprskem po určitou dobu emitují viditelné záření. Luminofory s krátkou dobou dosvitu vyžadují častější obnovování, obraz tvořený luminofory s dlouhou dobou dosvitu zase není možno tak rychle překreslovat. V případě, že obraz není dostatečně často obnovován, kolísá jas a obraz bliká (viz. dále Vertikální frekvence).

Pixel

Zkratka pro picture element. Je to jeden zobrazovací bod tvořený třemi luminofory - červeným, zeleným a modrým.

Interlacing

Zobrazovací technika, která umožňuje zobrazit větší rozlišení. Elektronový paprsek při tom při jednom průchodu obnovuje jen každý druhý řádek. To však může způsobit blikání a kolísání jasu.

Multifrekvenční monitor, multiscan

Multifrekvenční monitory podporují určitý počet pevných frekvencí videosignálu z grafické karty. Naproti tomu multiscany se samy nastaví na frekvenci signálu v daném rozsahu. Prakticky však není mezi těmito dvěma typy žádný rozdíl, neboť frekvence jsou standardizovány a multifrekvenční monitory podporují tyto standardy.

Rozlišení

Rozlišení informuje o hustotě obrazu. Je udáváno jako počet bodů nebo obrazových elementů (picture element - pixel) v jednom řádku vynásobený počtem řádků. Obrazovka 1024 x 768 má 1024 bodů či pixelů v řádce a 768 řádek. Větší rozlišení umožňuje zobrazit na obrazovce více informací, ale klade větší nároky na grafickou kartu.


Osnova: Typy zobrazovacích zařízení, principy (CRT, LCD, další technologie)
Parametry
Způsoby připojení (výhody a nevýhody)
Cenové porovnání konkrétních výrobků
Základní pojmy z dané oblasti


Čerpáno:
Hardancourt A,:
Poznej svůj počítač
ISBN 80-85623-18-8


Sobota B,:
ABC o PC
ISBN 80-967063-1-4

časopisů PC, Computer, CHIP a různých zdrojů Internetu. (př. http://www.pctechguide.com, aj.)Ondra | 03. března 2008
supr
20161230 yuanyuan
kkk | 30. prosince 2016

kd shoes

cheap jordan shoes

kate spade outlet online

jordan retro

ugg outlet

coach outlet store online

chaussure louboutin

coach factory outlet online

cheap jerseys

canada goose jackets

louboutin outlet

true religion jeans outlet

christian louboutin shoes

coach outlet online

tory burch outlet online

uggs outlet

kate spade uk

canada goose outlet

uggs

michael kors handbags clearance

cheap air max

polo ralph lauren outlet

outlet louis vuitton

christian louboutin sale

longchamp bag

red bottom shoes for women

cheap uggs

ugg on sale

christian louboutin uk

canada goose sale

polo ralph lauren

kate spade outlet

coach factory outlet online

michael kors handbags clearance

nike blazer low pas cher

pandora charms sale clearanc

ugg outlet

jimmy choo shoes

canada goose outlet

michael kors handbags outlet

michael kors

ugg boots clearance

coach factory outlet online

louis vuitton bags

kate spade

timberland boots outlet

adidas yeezy boost 350

canada goose jackets

levi's jeans

longchamp handbags

moncler uk

jordan shoes

cheap nike sneakers

coach outlet online

ed hardy uk

true religion outlet online

rolex watches

coach factory outlet online

toms outlet

moncler coats

authentic louis vuitton handbags

michael kors bags

canada goose jackets

coach factory outlet

coach factory outlet online

pandora charms

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet store online

michael kors outlet store

fitflops sale clearance

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets uk

christian louboutin

christian louboutin outlet

ugg boots

air jordans

nike uk

cheap jordan shoes

louis vuitton

mlb jerseys

louboutin outlet

yeezy boost

canada goose

yeezy shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet store

hermes bags

michael kors bags

toms outlet store

ed hardy outlet

uggs canada

air jordans

ed hardy clothing

cheap rolex replica watches

pandora bracelet

fitflop

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online clearance

coach outlet online

burberry outlet

oakley sunglasses outlet

red bottom

ugg boots outlet

hollister co

discount oakley sunglasses

coach outlet store

tory burch sale

michael kors outlet store

canada goose

abercrombie outlet

louis vuitton factory outlet

michael kors handbags outlet

true religion sale

polo ralph lauren

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

ugg boots women

cheap jordan shoes

true religion jeans outlet

hollister uk

celine outlet online

canada goose coats

levis outlet

ed hardy store

michael kors outlet store

canada goose jackets

adidas superstars

valentino shoes

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet canada

stan smith adidas

discount oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet online

hollister clothing store

nike sneakers

jordan femmes pas cher

ugg

michael kors purse

michael kors outlet sale

cheap jordan shoes

nike air force

christian louboutin shoes

ugg boots

adidas nmd runner

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

cheap jordans for sale

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

adidas sneakers

pandora charms sale clearance

louboutin shoes

ysl outlet store

uggs

ugg boots sale

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

nike free 4.0 flyknit

rolex watches for sale

true religion outlet

michael kors outlet store

oakley sunglasses cheap

michael kors

louis vuitton outlet store

adidas nmd r1

ysl handbags

puma outlet

Replica Rolex

ray ban glasses

gucci outlet online

cheap ugg boots

cheap bottom shoes

ugg australia outlet

ugg pas cher

michael kors

cheap ugg boots

ugg boots

moncler uk

ugg boots outlet

vans store

moncler jackets

discount oakley sunglasses

louboutin outlet

adidas superstar

polo ralph lauren

cheap rolex watches

nike outlet

true religion jeans outlet

polo ralph lauren pas cher

red bottom shoes

oakley vault outlet store

jordan uk

canada goose jackets

coach outlet online

discount oakley sunglasses

michael kors outlet store

michael kors outlet online

jordans

kobe bryant shoes

coach factory outlet online

kate spade outlet online

rolex watches

ray ban glasses

fitflops sale

birkenstocks

kd 8 shoes

polo ralph lauren

vans outlet

michael kors outlet online

toms

adidas outlet store

adidas nmd r1

fitflops sale

coach factory outlet online

longchamp bags

birkenstock outlet

louis vuitton borse

james shoes

michael kors outlet store

mlb jerseys

coach outlet online

pandora jewelry outlet

timberland shoes

coach outlet online

longchamp handbags

toms

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

michael kors outlet canada

north face outlet

uggs

timberland outlet

cheap jordan shoes

oakley sunglasses cheap

true religion jeans outlet

true religion uk

discount nike shoes

polo ralph lauren outlet

pandora charms

louis vuitton outlet online

uggs outlet

louboutin sale

abercrombie outlet

longchamp handbags

red bottom

cheap oakley sunglasses

toms outlet

christian louboutin outlet

true religion outlet store

michael kors outlet online

birkin handbags

ray ban sunglasses discount

nike outlet store

ugg boots

north face jackets

ugg boots sale

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

birkenstock sale

coach outlet online

cheap nike shoes

pandora charms sale

gucci outlet online

converse all star

yeezy boost 350

birkenstock

cheap ray ban sunglasses

longchamp bags

rolex replica watches for sale

canada goose sale

coach factory outlet online

fit flops

ray bans

canada goose sale

oakley sunglasses outlet

oakley sunglasses cheap

coach outlet online

coach factory outlet online

ralph lauren outlet online

louboutin shoes

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

nike flyknit

canada goose jackets

jordan shoes

canada goose pas cher

ugg canada

ugg australia

canada goose jackets uk

michael kors bags

air max outlet

nfl jerseys wholesale

adidas nmd runner

adidas store

birkenstock outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler jackets

louis vuitton outlet online

air max 90

coach outlet store online

coach factory outlet online

pandora bracelet

louis vuitton outlet online

gucci borse

yeezy boost

pandora charms sale clearance

ugg australia

rolex replica watches

coach factory outlet online

louboutin pas cher

true religion outlet store

supra shoes

abercrombie

adidas nmd runner

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

moncler pas cher

salvatore ferragamo shoes

adidas yeezy boost

coach outlet online

dolce and gabbana outlet online

chaussure louboutin pas cher

ugg boots outlet

nike air huarache

uggs on sale

canada goose outlet

louboutin shoes

fitflops

birkenstock uk

michael kors outlet store

lebron shoes 

red bottom heels

michael kors outlet online

celine handbags

gucci

uggs outlet

moncler outlet online

longchamp outlet store

gucci handbags outlet

pandora outlet

longchamp uk

oakley vault outlet

michael kors uk

cheap ugg boots

coach outlet online

canada goose parka

true religion jeans outlet

michael kors bags

pandora bracelet

converse uk

north face uk

coach outlet online

polo ralph lauren outlet online

ray ban sunglasses outlet

nike cortez classic

ralph lauren uk

ray bans

christian louboutin sale

true religion jeans

kate spade bags

fake rolex watches

true religion outlet store

longchamp sale

ugg sale

Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!