Existence boha - je nebo není bůh?

Kategorie: Filozofie (celkem: 142 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 27. července 2006
  • Zobrazeno: 8019×

Příbuzná témataExistence boha - je nebo není bůh?

Rozhodl jsem se, že se v této eseji budu zabývat otázkou jestli je a nebo není bůh. Tak jako asi každý člověk jsem se s touto otázkou nejednou setkal a nejednou jsem se nad ni zamýšlel. Moje nynější filosofie o existenci boha je následující.

Určitě věřím, že nejsme na tomto světě sami a věřím, nebo se alespoň domnívám, že kolem nás musejí existotovat ještě další světy které nám jsou zakryty. Naše smysly nejsou schopny zaregistrovat reálný obraz našeho prostředí a okolí. Když pes cítí pachy daleko hlouběji a slyší daleko citlivěji a kočka vidí bystřeji a pozorněji než člověk, tak z toho jasně vyplývá, že naše smysly fungují v určitém rozsahu, jsou omezeny. Ale pouze v hranicích našeho těla! Tím myslím že tělo nebo také lidská schránka omezuje a zakrývá rozhled naší vnitřní části (duši).

Domnívám se, že lidskou bytost, neboli již zmíněnou lidskou schránku musel někdo zkonstruoval neboli stvořit. Nevím. Možná jsem ovlivněn svým do posavadním vzděláním. Koukám na lidské tělo z pohledu konstruktéra a žasnu nad dokonalým systémem a souhrou všech jeho členů a částí. Přijde mi absurdní že se člověk vyvinul postupem času z jednobuněčného organismu!

Pokud budu tyty úvahy dále rozvíjet otázkami posmrtného života a reinkarnací, můžu se dostat až k teorii že lidsky svět je pouze taková výchovna, taková škola, lidských duší, kde se tyto duše postupně setkávají a seznamují se zatím pro ně omezeným světem. Když pak duše dospěje do určitého stádia muže se probudit a spatřit ten „pravý“ svět, který se nachází za hranicí lidského chápání a v úplně jiném prostoru a čase! Nedosáhne-li duše úrovně probuzení za jeden lidský život opakuje se výchova v dalším životě, ale již v jiném těle. To také vysvětluje teorii minulých životu. Tyto teorie pak dokazují, existenci daleko vyspělejší civilizace, která si pouze vytvořila „lidsky svět“ jako určitý zařízeni pro zdokonalování sama sebe.

Samozřejmě si uvědomuji, že tyto mé úvahy se nemusí shodovat se skutečností, ale přesto bych byl rád, kdyby se alespoň z části naplnily, protože žit s představou, že lidský život končí definitivně smrtí ve mně vzbuzuje pocity úzkosti a strachu ze zániku vlastní existence. Nezbývá mi než doufat, že až se naplní čas trvání mého bytí na „zemi“ tak moje duše ,stejně tak jako duše každého člověka, přestoupí do další úrovně života, zbavena omezující schránky (lidského těla) a že bude připravena na další odhalování a poznávání nových skutečností.... | 17. března 2007
Vážně zajímavá esej, podobnými úvahami se zabývám poslední dobou taky, vážně moc pěkný
....kdy používáme slovo bůh
p... | 01. dubna 2007
Domnívám se, že ptát se, zda existuje Bůh, je dost zavádějící a dostává nás to do začarovaného kruhu spekulací, typických pro dosavadní evropské myšlení. Zkuste se někdy spíše zeptat: Co je bůh? Jaký je význam slova bůh? Kdy toto slovo používáme? ...např. americký pragmatismus tuto otázku pokládá jinak: Jaký význam má pro můj život Bůh? Budu se chovat lépe, když v něj budu věřit, anebo to na můj život nebude mít vůbec žádný vliv. dalším problémem je, jak boha chápeme, jak si ho představujeme: .jako dědu, co se na nás z vrchu dívá, milujícího a žehnajícího . jako nemilosrdného strůjce člověka (autoritu), který se mu vzepřel (Adam a Eva) . anebo, zda ho chápeme panteisticky, tzn. jako jakousi entitu, která je obsažena ve všem, jakási všudypřítomná síla (něco jako aristotelovská entelechie), čili mikrokosmos; anebo zda jsme my obsaženi v něm , čili makrokosmos .další možností je, že boha nelze ani myslet v jakékoli z výše uvedených možností, neboť jakmile bůh v stoupí do mysli, přestává být bohem.....je nepoznatelnou entitou. pozn. slovo bůh píšu s malým \"b\", protože sama jej chápu spíše panteisticky, nikoli jako Boha Hospodina, což mi evokuje nějakou určitou bytost. myslím si, že pojem boha, je jakousi věčnou metaforou něčeho....
| 21. června 2007
http://www.ksmladezcl.ic.cz/dokumenty/provas.html Je pravda, že nikdo z věřících Boha na vlastní oči neviděl. To ale neznamená, že Bůh neexistuje. Jsou věci, které jsme nikdy neviděli, a přesto věříme, že existují. Všichni věříme například v zemskou přitažlivost. Viděl někdo zemskou přitažlivost? Jak asi vypadá? Nikdy jsme ji neviděli, přesto věříme, že existuje. Zemská přitažlivost je neviditelná a přitom ji vidíme všude, kam se podíváme. Vidíme, jak spadlo ze stromu jablko nebo jak někdo zrovna skočil bungee-jumping. Proč? Protože nevidíme sice přitažlivost samotnou, ale vidíme, co zemská přitažlivost způsobuje. Problém je, že někteří lidé žijí v domnění, že \"věda už přece všechno dávno vyřešila\" a v žádného Stvořitele dnes už věřit nemusíme..... Mnozí podvědomě věří, že vesmír a hmota tu byly vždycky, a proto nemusí řešit otázku, \"co bylo před...?\". Pravda je ovšem taková, že všichni vědci (i ti nevěřící) se dnes shodují v tom, že vesmír má počátek, nebyl tu vždycky. \"Něco\" způsobilo, že vesmír začal existovat. Jedním z důkazů je první a druhý termodynamický zákon, dva základní zákony fyziky. \" 1. zákon: celkové množství energie ve vesmíru je konstantní. \" 2. zákon: množství využitelné energie ve vesmíru se snižuje. Tyto zákony znamenají, že jestliže si uvařím čaj a nechám ho stát jen tak, jeho teplota (energie) bude klesat, nikdy stoupat. Podobně jako můj čaj, ztrácí svoji energii celý vesmír. Vesmír podle tohoto zákona neustále \"chladne\". Kdyby tu byl vesmír věčně, už dávno by se v něm všechna energie spotřebovala. Už dávno by vesmír úplně \"vychladl\". Protože tu ale nějaká nespotřebovaná energie ještě je, znamená to, že vesmír existuje určitou omezenou dobu. Jediným možným závěrem tedy je, že vesmír začal existovat. Vesmír byl inteligentně stvořen. Byl stvořen s velkým množstvím energie, která postupně začala klesat. Všechno ve vesmíru má proto tendenci se postupně rozpadat, ale Bible říká, že jeho Stvořitel zůstává stejný...
Re:
Felix Florian | 20. března 2008
řekl bych, že ptát se na otázku vzniku vesmíru je hodně zvláštní, a nemůže ve skutečnosti existovat jednoznačná odpověď, tedy zatím. To, že ve vesmíru, jak tvrdíte, ubývá energie, tedy se vesmír pomalu ochlazuje, napovídá akorát to, že se momentálně nachází někde v klesajícím průběhu křivky, kde by na ose x byl čas, a na ose y nějaká energie vesmíru. To, ale nic nenapovídá otom, jestli tento trend,byl,je nebo bude nadále klesající. Vždyď přeci existuje mnoho křivek. Pokud bychom však uvažovali nejčastější teorii, tedy Velký třesk, za počátek vesmíru, tak to stejně nedáva, žádnou pravomoc, s jistoutou tvrdit, že vznikl úplnou náhodou nebo vnějším zásahem nějaké inteligntní existence. Kdybychom totiž uvažovali o tej inteligentní existenci, museli bychom se začít oprávněně ptát jáká událost zapříčinila vznik této inteligence, a tím by jsme se dostali do pořádně začarovaného kruhu spekulací.
Jen si to přiznejte!
Jiří Zapletal | 24. července 2007
Ja se domnívám že bůh a posmrtný život je jen výmysl lidí kteří se panicky bojí smrti. Je to tak posmrtný život andělé nebe a peklo to je jen jiný název pro slovo Strach, strach zemřít a být zapomenut. Jenže se musíme smířit s tím, že až jednou zemřeme, tak si nás budou pamatovat naše děti a dědi naších dětí a pak upadnem do nekonečného zapomění. Je to tak jen si vzpomeňte na svého pra pra pra dědu, jen si přiznejte kdo se o něj někdy zajímal, kdo o něm něco ví a přesně tak jako on i my upadneme v zapomění a nikdo s tím nic neudělá. A bůh, co chcete označit za boha? Našeho stvořitele? Ale kdo je to jednobuňečný organiamus co se milióny let vyvíjel až jsme z něj vznikli? nebo nějaká mimozemská civilizace která si nás vytvořila jako např. laboratorní krysy!? A nebo nějaká bytost na vyšší svéře bytí? Proč bychom jí měli uctívat? Proč bychom jí měli nenávidět? To jsou otázky, na které by se dali vést dlouhé filozofické úvahy tisíc lidí by na toto mělo tisíc různých odpovědí já si však myslím, že by jsme se měli zajímat pouze o to co nás přímo ovlivňuje a co můžeme my přímo ovlivnit. Náš život je velice krátký a nikdy není dost času ani kdyby byl 10x delší. Tak se jej pokusme využít co nejlépe.
Re: Jen si to přiznejte!
Mary | 19. března 2008
Sakra, ale Bůh pomohl milionum lidí ne? Je to možná jenom myšlenka, která bude ještě moc dlouho. Je to něco co lidem dává šanci, neco v co můžou věřit, něco co jim dává naději že to zvládnou! Že existuje něco lepšího. Třeba pradavno otroci žili a přežívali kvůli víře v Boha... byla to jejich naděje.. jsem ráda že Bůh existuje i když v nej nevěřím protože mnoha lidem pomohl.
Re: Jen si to přiznejte!
Felix Florian | 20. března 2008
Ale ublížil prakticky stejnému, či většímu množství. Jen si uvědomme, že nejvíce válek a nesmyslného zabíjení se vedlo ve jménu Boha...
co je to bůh
rá | 15. srpna 2007
bůh je víra,, , a taky víra,a bůh ještě může byt víra
můj pohled
ks | 31. srpna 2007
Jisté je jenom jedno, ať už Bůh existuje nebo ne, nikdo to nemůže potvrdit, ani vyvrátit. Je to jenom lidská volba zda v něho věří, nebo ne... Každopádně kdo nevěří, a Bůh neexistuje, nic se vlastně nestane, ale pokud Bůh opravdu existuje, člověk tímto ztrátí (jak uvádí Bible) život věčný. Kdo věří v Boha a on neexistuje, asi na to ani nepříjde, že neexistoval, ale žije poklidným životem, radostným a má kolem sebe společenství věřících lidí, kteří si navzájem pomáhají, tento člověk má také jiné hodnoty... a pokud člověk v Boha věří a Bůh opravdu existuje má život věčný... jen tím získá. Vírá v Boha je risk, ve kterém člověk může jedině získat. Ztratit nemá co.
další pohled
| 30. října 2007
Souhlasím s ks,Můj pohled.POkud člověk, který věří v Boha(myslím tím skutečnou víru, ne že si chodí stoupnout do kostela nebo do nějaké modlitebny či synagogy a nevidí v tom smysl)má určité zásady, hodnoty, mantynely, kterými se vv životě řídí.A má pozitivní vliv na vše kolem sebe.A co nevěřící člověk.Podle čeho se řídí? Podle svědomí? Ale to má každý jinak postavené, každému v jiném okamžiku svítí červená kontrolka \"to bys neměl dělat, je to špatné!\" Někdo zabije, ukradne, podvede svoji ženu/muže a co z toho?! Svědomí mu stále nehlaásí, že se dopustil něčeho špatného.Věřící člověk má rozhodně v tomto život jednodušší. Těžší je jej má v tom, že kolem něj je spousta lidí, co se na něj dívají jako na blázna.Nezbývá než aby se za ně modlil.
k dalšímu pohledu
| 30. října 2007
(promiňte mi chyby, psal jsem ve spěchu)
skromný názor
Honzik | 07. září 2010
Přikláním se k názoru ks.. I k tomu, že člověk nemá co ztratit. Je to jen naše volba koho si vybereme, pokud si vůbec někoho vybereme. Z mého \"věřícího pohledu\" si to všechno vysvětluji tak, že celý život je jen jedna veliká zkouška. Chceme-li jít k Bohu a věčnému životu s ním, musíme zkouškou projít. Kdo jí neprojde skončí v pekle... Ale to už je mimo téma ;) Každopádně \"ks\", máš můj souhlas ;)
O Bohu
Radka | 24. prosince 2011
Tady jsou pěkné články o tom, zda existuje Bůh - http://czblog.cz/category/spolecnost/krestanstvi/
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!