Energie a její přeměny

Kategorie: Fyzika, astronomie (celkem: 253 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. července 2006
  • Zobrazeno: 6363×

Příbuzná témataEnergie a její přeměny

3) Energie a její přeměny: mechanická práce a energie, zákon zachování celkové mechanické energie a meze jeho platnosti: další formy energie a jejich vzájemné přeměny; relativistický vztah mezi hmotností a energií – obecný zákon zachování energie.
1) MECHANICKÁ PRÁCE

- mechanická práce - charakterizuje přenos nebo přeměnu energie
- mechanická práce vykonaná silou F na dráze s je dána vztahem:

....úhel mezi vektorem rychlosti a směrem síly

- je skalární veličinou
- na pracovním diagramu ( F=f(s) ) odpovídá ploše pod křivkou

2) VÝKON, PŘÍKON, ÚČINNOST

- výkon je definován vztahem:


- pro práci tedy můžeme odvodit: W=Pt  [W]=Ws (používají se její násobky kWh=3,6105 Ws)
- dále platí:

 

- příkon: Po je veličina určující množství energie, dodané stroji:
- podíl výkonu P a příkonu Po je účinnost stroje:
3) MECHANICKÁ ENERGIE

- veličina energie charakterizuje stav soustavy (stavová veličina)
- potenciální a kinetická energie se souhrnně nazývají mechanické energie

- kinetická energie Ek - charakterizuje pohybový stav HB vzhledem k IVS
- skalární veličina
- vzhledem k různým VS je různá


- potenciální energie Ep - tíhová potenciální energie


- k určení je vždy nutné zvolit nulovou hladinu potenciální energie - pro ni je Ep= 0 J (většinou volíme povrch Země)
- ekvipotenciální plochy - místa se stejnou Ep
- je určena prací vykonanou tíhovou silou při přemístění HB do místa s nulovou Ep (je lhostejné po jaké dráze)
- součet kinetické a potenciální energie tvoří celkovou mech. energii tělesa:
- Při všech mechanických dějích se mění kinetická e. v potenciální e. a opačně, celková mechanická energie je však konstantní.

4) ZÁKONY ZACHOVÁNÍ V MECHANICE HMOTNÝCH BODŮ

- při všech mechanických dějích v izolovaných soustavách musí platí:

a) zákon zachování energie - ZZE

Celková energie izolované soustavy (tj. všechny formy energie v soustavě) je stálá.

- zvláštním případ ZZE - zákon zachování mechanické energie

b) zákon zachování hybnosti - ZZH

c) zákon zachování hmotnosti

5) RÁZY

- srážky dvou nebo více těles
- ráz dokonale pružný - nenastává trvalá deformace  platí ZZ hybnosti i ZZ mech. energie
- př: kulečníkové koule
- pro dokonale pružný ráz těles 1 a 2 můžeme odvodit:
v1 + u1 = v2 + u2
(v - rychlosti těles před rázem, u - rychlosti těles po rázu)
- ráz dokonale nepružný - nastává trvalá deformace  platí pouze ZZ hybnosti
- př: srážka aut


RELATIVISTICKÝ VZTAH MEZI HMOTNOSTÍ A ENERGIÍ

DALŠÍ FORMY ENERGIE: Elektrická, magnetická, tepelná (vnitřní), energie záření, jaderná energie

 smol.jak@seznam.cz
já | 11. ledna 2007
A kde jsou obrázky?? prosím?
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!