Cyril Jeruzalémský

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23170 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. srpna 2008
  • Zobrazeno: 1238×

Příbuzná témataCyril Jeruzalémský

Sv. Cyrillus (Cyril) byl jeruzalémský biskup a církevní učitel.

Cyrillus se narodil kolem roku 315 v Jeruzalémě jako syn křesťanských rodičů, ale více o původu rodiny, jeho dětství nevíme. Mládí údajně prožil v ústraní, cvičil se v ctnostech, studoval, někdy v roce 335 byl Makariem z Jeruzaléma vysvěcen na jáhna a zhruba o deset let později Maximem na kněze. Když v roce 348 biskup Maximus III. zemřel, byl Cyrillus dosazen na jeho místo. Svou přirozeností inklinoval k míru a smírným jednáním, což se projevilo tak, že zpočátku se postavil mírně, byť zřetelně a zásadně proti jejich nekompromisním názorům, ke sporu s Ariány. Arianismus (podle Aria, alexandrijského presbytera, 2.pol 3. až 1. pol. 4. st.) popíral Kristovu božskou podstatu, že Kristus sice byl před stvořením světa, ale nebyl otcem zplozen, nýbrž stvořen, aby skrze něj byl učiněn svět (jejich učení bylo popřeno na nicejském sněmu roku 325). Proti nim ještě stál Atanáš Alexandrijský (293 – 373) se svým učením o homousios, že Kristus je stejné podstaty s Bohem, homousios, tedy plný Bůh; že spasení záleží na nepomíjitelné lidské účasti na Boží neporušitelnosti – proto musel Kristus jako dokonalý Bůh vtělit v člověka lidskou přirozenost („Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.“). Cyrillus věřil v Kristovo božství a chtěl mezi znesvářenými stranami příměří a postavil se tedy na stranu Eusebia z Cézareje (260 – 340), který stál mezi oběma zmíněnými směry. Ariáni se Cyrilla neustále snažili zdiskreditovat. Roku 358 se rozepře mezi Akaciem a Cyrillem ohledně kanonického precedentu vyostřila. Obvinění a žaloby z kacířství již před tím trvaly několik let, dokud se Akaciovy Cyrilla nepodařilo za pomoci palestinských biskupů sesadit a donutit odejít do Tarzu. Akacius navíc Cyrila obvinil z toho, že zcizil církevní statky, aby pomohl chudým. Ve skutečnosti Arijcům vadilo, že Cyrillus ve svých katechezích neučil jejich, ale nicejské učení víry. Smířlivý sněm v Seleucii o rok později, na kterém byl přítomen i Cyrillus, prozměnu sesadil Akacia. V roce 360 se proces obrátil a Cyrillus byl znovu z Jeruzaléma vyhnán, tentokrát na tak dlouho dokud mu nebyl návrat povolen Julianem II. Apostatou. Jenže ariánský císař Valens Cyrilla v roce 367 ještě jednou vypudil a ve vyhnanství musel zůstat do císařovy smrti roku 378. Zbylých 6 let svého života svůj úřad již spravoval nerušeně: nadále pomáhal chudým, nemocným a opuštěním a nadále i učil a žehnal. Ještě v roce 381, na prvním konstantinopolském sněmu, se rozhodl volit pro zavedení termínu homosios, jelikož byl přesvědčen, že stejně jiná lepší alternativa nezbývala. Na stejném sněmu se projednávalal i otázka jeho učení, ale potvrdilo se, že byl důsledným zastáncem pravé nauky.

Cyrillus se ve svém učení důsledně opíral o nicejskou ortodoxii. Zastával názor, že hřích je následkem svobody (volnosti), a nikoliv přirozeným jevem. Tělo pak není příčinou, ale nástrojem hříchu. Nápravu spatřuje jedině v pokání. V podstatě se Cyrillus projevoval jako křesťanský mravokárce. Jeho slavných 23 katechických lekcí, které vypracoval ještě jako presbyter někdy v roce 347 či 348, obsahují pokyny pro hlavní témata křesťanské víry a cvičení v jistém lidovém duchu spíše než vědeckém, jsou prodchnuty pastorální něhou a starostí o katechumeny (nováčky), kterým jsou určeny.

Cyrillus zemřel v Jeruzalémě roku 386. Papež Lev XIII. jej v roce 1882 jmenoval církevním učitelem.

Patronace: proti křivému obvinění; patronem správců, lidí v chudobě i vyhnanců a teologů.

Ikonografie: Cyrillus bývá znázorňován s váčkem peněz, což symbolizuje jeho dobročinnost vůči chudým.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!