Civilizace

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23170 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataCivilizace

Parthenon v Athénách je příkladem egejské civilizace
Parthenon v Athénách je příkladem egejské civilizace
Ruiny Machu Picchu, „ztraceného města Inků,“ se staly významným symbolem civilizace Inků.
Ruiny Machu Picchu, „ztraceného města Inků,“ se staly významným symbolem civilizace Inků.

Pojem civilizace (též civilisace) má vícero významů vztahujících se k lidské společnosti. Slovo „civilizace“ pochází z latinského slova pro měšťana nebo občana, civis, z jeho adjektivní formy, civilis. Být „civilizovaný“ znamenalo především žít ve městě, v němž panuje ústava a právní normy dané společnosti, v tomto případě římské občanské právo, které bylo shromážděno do konsolidované podoby v Corpus iuris civilis v 6. století na podnět byzantského císaře Justiniána I. (483565).

Obsah

Významy slova

Slovníková a technická definice

Podle nejstručnější, slovníkové definice, je civilizace komplexní společnost. Z technického, antropologického hlediska odlišujeme civilizace, v nichž žije mnoho lidí ve městech a odebírá jídlo vyrobené v zemědělství, od lovecko sběračských skupin a kmenových společností, v nichž lidé žijí v malých osadách nebo kočovných skupinách a živí se sběrem, lovem nebo prací na malých zahrádkách. V tomto významu je civilizace výlučný termín, který lze aplikovat jen na některé lidské skupiny a na jiné ne.

Širší význam

V širším významu je jako civilizace označována jakákoliv výrazná skupina, ať už komplexní a bydlící ve městech nebo jednoduchá, kmenová. Tento význam je často vnímán jako méně exkluzívní a etnocentrický, na druhou stranu také méně užitečný a smysluplný než první. Při tomto užití je civilizace prakticky synonymní s kulturou.

Lidská společnost jako celek

„Civilizací“ občas označujeme lidskou společnost jako celek, například ve větách „Jaderná válka by mohla znamenat konec civilizace.“ nebo „Po třech týdnech bloudění v divočině jsem s radostí uvítal návrat do civilizace.“ Navíc je slovo v tomto významu užíváno také k odkazování se na potenciální globální civilizaci.

Standard chování

Civilizace může být chápána také jako standard chování, podobně jako etiketa. Civilizované chování je opakem chování barbarského nebo hrubého. V tomto významu civilizovanost implikuje dobrý rozhled a vytříbenost. Zda takové kultivované chování opravdu odpovídá historickému chovaní tzv. civilizovaných lidí vůči lovcům-sběračům, anebo je to spíše propaganda civilizované strany, snadno se přesvědčit z dějepisu.

Nadřazené vs. méně složité společnosti

Jiné užití civilizace kombinuje první a čtvrtý význam slova, předpokládaje, že komplexnější společnost je přirozeně nadřazená méně složité společnosti. Tento úhel pohledu se používá k ospravedlnění rasismu, kolonialismu, imperialismu a genocidy; mocné společnosti často věří ve své právo „civilizovat“ nebo kulturně ovládnout společnosti slabší („barbary“). Kolonizace a násilné převzetí kultury, neboli „civilizování“ nezápadních lidí je někdy nazýváno v mluvě moderních Evropanů jako „břímě bílého člověka“. Civilizovaní lidé to většinou berou jako danou věc, že civilizace je krokem dopředu, tedy pokrokem, a všeobecně pozitivním vynálezem mladší doby kamenné.

Definice antropologů

Anglický antropolog 19. století E.B. Tylor definoval civilizaci jako život ve městech, organizovaný vládou a usnadněný písmem. Zakoupený či odcizený nadbytek zdrojů umožňuje specializaci.

Současný americký antropolog John H. Bodley píše, že hlavní funkcí civilizace je organizace sítí ideologické, politické, ekonomické a vojenské moci, které pak rozdílně pomáhají privilegovaným domácnostem. Jinak řečeno, v civilizaci instituce jako církve, korporace a armády existují proto, aby přesouvaly zdroje a moc vládnoucím elitám.

Význam v právním jazyce

Viz civilizace práva

Kritický postoj k civilizaci

Kritici civilizace existují už od pradávna. Různí poustevníci, asketi a mniši, a na východě taoisté, se snažili vytvořit život s odstupem od civilizace. Později, američtí transcendentalisté, ámišové, někteří menonité a huterité, a v dnešní době ochránci přírody a přízněnci tzv. ekologické udržitelnosti se snaží najít cestu, jak civilizaci usměrnit jinam. Ještě radikálnější hlasy se vynořují mezi primitivisty, zelenými anarchisty, a anticivilizacionisty.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!