Cidlinský hřeben

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23160 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 20. srpna 2008
  • Zobrazeno: 1699×

Příbuzná témataCidlinský hřeben

Přírodní památka Cidlinský hřeben ev.č. 1989 zahrnuje kopce Kozlovský hřbet (606 m n. m.) a Cidlinská Hůra (519 m n. m.) severně od obce Cidlina v okrese Jičín. Správa AOPK Pardubice.

  • Katastrální území: Kněžice, Cidlina
  • Výměra: 135,31ha
  • Nadmořská výška: 412 – 606 m
  • Datum vyhlášení: 26.9. 1990

Předmětem ochrany území jsou velké plochy přirozených lesních porostů na prudkých svazích Kozlovského hřbetu a Cidlinské hůry, které jsou zachovalým zbytkem kdysi hojných lesních porostů v této oblasti.

Geologie - Území zaujímá část Táborského hřbetu na jihovýchodním okraji geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet. Průlomové údolí horního toku Cidliny dělí území do dvou částí. Severozápadní část vyplňují dílčí hřbet s hradním vrchem Kozlov a jižní výběžky vrchu Ředice (648 m n. m.), jihovýchodní část hřbet Hůra. Podkladem jsou převážně karbonské „melafyry“ – bazaltandezity kumburského souvrství, místy prostoupené tufy a aglomeráty. V erozních zářezech (např. v údolí Cidliny) jsou odkryty permské sedimenty, zejména červenohnědé pískovce a slepence vrchlabského souvrství, případně svrchnokřídové (cenomanské) pískovce. Na svazích a jejich úpatích leží kvartérní deluviální kamenitohlinité a kamenitopísčité sedimenty.

Květena - Převážně přirozená svahová bučina, na nejprudších svazích jihozápadně exponovaných strání s přirozenou dřevinnou skladbou s bukem lesním (Fagus sylvatica), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Místně jsou vtroušeny smrk ztepilý (Picea excelsa), borovice lesní (Pinus sylvestris) a jedle bělokorá (Abies alba). Porosty, řazené fytocenology ke svazu Fagion a Tilio-Acerion, jsou bohatým nalezištěm vzácných a chráněných druhů rostlin. Pestrost bylinného podrostu je mj. podmíněna i zvýšeným obsahem vápníku v půdě. Roste zde mj. lilie zlatohlávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), árón plamatý (Arum maculatum), zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), hrachor černý (Lathyrus niger), vikev lesní (Viciasylvatica) aj.

Zvířena - Přirozené složení porostů poskytuje vhodné podmínky pro výskyt řady vzácnějších druhů ptáků: např. lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), holub doupňák (Columba oenas), puštík obecný (Strix aluco), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) aj. Faunu bezobratlých tvoří podhorské druhy zachovalých smíšených lesů. V bukových porostech a na mokřadních a rašelinných stanovištích je vyšší podíl horských druhů. Žijí zde např. např. střevlíček Prerostichus burgmeisteri, světluška Phosphaenus hemipterus, zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) a ploštice Oxycarenus modestus z čeledi ploštičkovitých (Lygaeidae). Na prudkých stráních s jihozápadní expozicí nalézáme i teplomilné druhy např. střevlíčka Dromius linearis a kříse ušatku kůrovou (Ledra aurita). Z chráněných brouků zde byl pozorován roháč obecný (Lucanus cervus) a pět druhů střevlíků rodu Carabus. Hojná jsou zde kupovitá mravenišťě chráněného mravence lesního menšího, která dosahují výšky až 1 m a průměru až 3 m.

Reference

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královehradeckého kraje (ve formátu .pdf)
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!