Chlorid draselný

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23170 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataChlorid draselný

Chlorid draselný
Obecné
Systematický název Chlorid draselný
Triviální název Sylvín
Ostatní názvy Drasloš
Anglický název Potassium chloride
Německý název Kaliumchlorid
Sumární vzorec KCl
Vzhled Bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS 7447-40-7
Vlastnosti
Molární hmotnost 74,551 g/mol
Teplota tání 770,3 °C
Teplota varu 1 411 °C
Hustota 1,9891 g/cm? (20 °C)
1,984 g/cm? (30 °C)
Dynamický viskozitní koeficient 1,15 cP (787 °C)
0,92 cP (857 °C)
0,81 cP (927 °C)
Rozpustnost ve vodě 28,14 g/100 ml (0 °C)
31,2 g/100 ml (10 °C)
34,19 g/100 ml (20 °C)
36 g/100 ml (25 °C)
37,4 g/100 ml (30 °C)
40,3 g/100 ml (40 °C)
43,05 g/100 ml (50 °C)
45,88 g/100 ml (60 °C)
51,25 g/100 ml (80 °C)
56,2 g/100 ml (100 °C)
68 g/100 ml (150 °C)
81,5 g/100 ml (200 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Methanol 0,54 g/100 ml
Ethanol 0,03 g/100 ml
Glycerol 6,7 g/100 ml
Aceton 0,000 091 g/100 ml
Relativní permitivita 5,03 (20 °C)
Měrná vodivost -6,04 Sm-1
Povrchové napětí 100,3 mN/m (780 °C)
95 mN/m (850 °C)
85,7 mN/m (970 °C)
Struktura
Krystalová struktura Krychlová
Hrana krystalové mřížky a= 627,7
Dipólový moment 34,25•10-30 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ?fH -435,9 kJ/mol
Entalpie tání ?Ht 345,6 J/g
Entalpie varu ?Hv 9 250 J/g
Entalpie rozpouštění ?Hv 246,8 J/g (18 °C)
230,9 J/g (25 °C)
Standardní molární entropie S 82,56 J K-1 mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ?fG - 408 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,668 J K-1 g-1
Bezpečnost
R-věty Žádné nebezpečí
S-věty Žádné nebezpečí
NFPA 704
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Chlorid draselný, archaicky drasloš je v čistém stavu bílá krystalická látka, slané chuti, dobře rozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako minerál sylvín a v carnallitu a kainitu jako dvojmocná sůl. je nehořlavý a je bez zápachu.Také je dobře rozpustný ve vodě

Užití

K výrobě draselných hnojiv, zdroj draslíku.

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.
S3RG3Y | 21. října 2008
Trošku trapné kopírovat to z wikipedie.
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!