Bulharština

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23173 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataBulharština

Bulharština (????????? ????, Bălgarski ezik)
Rozšíření:

Počet mluvčích:

8,955 miliónů

Klasifikace:

Písmo: Cyrilice
Postavení
Regulátor:

Ústav pro jazyk bulharský při Bulharské akademii věd (???????? ?? ????????? ????)

Úřední jazyk:
Kódy
ISO 639-1: bg
---
bul (B) bul (T)
SIL: BLG
Wikipedie
bg.wikipedia.org

Bulharština je jihoslovanský jazyk. K psaní používá cyrilici. Nejblíže má k makedonštině a podle mínění některých bulharských a řeckých lingvistů je makedonština pouze nářečím bulharštiny; jde každopádně o velmi kontroverzní politické téma.

Jméno Bulhaři původně označovalo národ ze střední Asie, jehož jazyk neměl nic společného se slovanskými jazyky. Bulhaři se v 7. století usadili na Balkáně a byli asimilováni místním slovanským obyvatelstvem; dali mu však své jméno a zanechali stopy jak ve slovní zásobě slovanské bulharštiny, tak v její gramatice.

Obsah

Rozšíření

Kromě Bulharska se bulharsky mluví v sousedních a dalších zemích, kam v minulosti Bulhaři emigrovali: Kanada, Řecko, Maďarsko, Izrael, Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA. Celkový počet mluvčích se odhaduje na 9 miliónů, z toho 8 miliónů ve vlastním Bulharsku, kde tvoří 85% populace.

Historie

Bulharština má ze všech slovanských jazyků nejdéle psanou formu. Rozlišujeme starobulharštinu (9. až 11. století), střední bulharštinu (12. až 15. století) a moderní bulharštinu (od 16. století). Dnešní pravopis se ustálil v 19. století.

Abeceda a výslovnost

První bulharské prameny jsou psány hlaholicí, ale už ve starobulharském období byla tato abeceda nahrazena cyrilicí, později modernizovanou. Od ruské cyrilice (azbuky), která je v Česku známější, se liší následovně:

 • ? se nečte [je], ale [e], neměkčí předchozí souhlásku.
 • ? ([jo]) chybí, někdy se píše ??.
 • ? neměkčí předchozí souhlásku - ??, ??, ?? se čte [dy], [ty], [ny].
 • ? (ruské [e]) chybí.
 • ? se nečte [šč], ale [št].
 • ? označuje samohlásku [?], do latinky se přepisuje jako ă. Tento znak je nazýván „er goljam“ (velký jer) a po úpravě písemné formy jazyka se objevuje na začátku slova zcela výjimečně. Často jím bývá nahrazena libovolná samohláska, která se vyslovuje nezněle. Obvyklé je použití pro přepis cizích slov/jmen např. Carol - K?po?.
 • ? (jery, [y]) chybí.


Bulharská abeceda tedy vypadá následovně:


Velké: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Malé: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Přepis: a b v g d e ž z i j k l m n o p r s t u f h c č š št ă j ju ja
IPA: a b v g d ? ? z i j k l m n ? p r s t u f x ts t? ? ?t ? ? ju, ?u ja, ?a


Přepis současně udává i českou výslovnost, s výjimkou písmene ?, které se přepisuje h, ale čte se [ch], a výše zmíněného ?/ă.

Gramatika

Bulharská mluvnice vychází ze stejných principů jako mluvnice ostatních slovanských jazyků, vyznačuje se však určitými zvláštnostmi:

Člen

K označování známých osob a věcí se používá určitý člen (ve významu „ten“). V bulharštině je tzv. postpozitivní člen, to znamená, že se připojuje k podstatnému jménu, přídavnému jménu nebo přivlastňovacímu zájmenu:

 • ??????? – (ten) člověk, ?????? – (ta) žena, ?????? – (to) moře, ?????? – (ti) muži
 • ??????? ????? – (ten) starý člověk
 • ????? ???? – (ta) moje žena

Podstatná a přídavná jména

V bulharštině došlo ke ztrátě pádových koncovek. Z původních 7 pádů zůstal pouze tvar nominativu (1. pádu) a vokativu (5. pádu – podobně jako v češtině u podstatných jmen mužského a ženského rodu v jednotném čísle). České pády se v bulharštině vyjadřují pomocí předložek.

Rod přídavného jména se shoduje s rodem podstatného jména. Rodové koncovky se rozlišují pouze v jednotném čísle (????? – dobrý, ????? – dobrá, ????? – dobré), v množném čísle je společný tvar pro všechny tři rody (????? – dobří, dobré i dobrá).

Přídavná jména se stupňují pomocí předpon ??- a ???- (????? – dobrý, ??-????? – lepší, ???-????? – nejlepší).

Zájmena

Osobní zájmena mají zjednodušené skloňování oproti češtině – mají méně tvarů (základní – podmětový – a předmětový). Předmětové tvary jsou i v bulharštině dlouhé (???? – mně) a krátké (?? – mi). Oba tvary se ve větě často používají současně (???? ?? ?? ??????? ???? ??? – zdálo se mi dnes v noci). Krátkého tvaru osobního zájmena se často užívá místo zájmena přivlatňovacího (????? ?? – moje matka).

Ostatní zájmena mají ve všech pádech stejný tvar.

Slovesa

Bulharština nemá zvláštní tvar pro infinitiv. Vyjadřuje se opisně pomocí částice ?? a tvaru slovesa v přítomném čase (????? ?? ????? – chceš koupit). Ve slovnících se slovesa uvádějí v 1. osobě jednotného čísla přítomného času.

Bulharština si zachovala systém čtyř minulých časů, které v češtině zanikly již ve středověku.

 • Jednoduché minulé časy:
  • Aorist – minulý čas ukončený (??????? – napsal jsem)
  • Imperfektum – minulý čas neukončený (????? – psal jsem)
 • Složené minulé časy:
  • Perfektum – neurčitý minulý čas (předpřítomný), tvoří se stejným způsobem jako minulý čas v češtině s tím rozdílem tvar pomocného slovesa být (???) je zachován i ve 3. osobě (??????? ? – napsal, ???????? ?? – napsali = je to už napsáno).
  • Plusquamperfektum – předminulý čas (??????? ??? – byl jsem napsal – už předtím, dříve než)

Kromě toho existuje i tzv. forma nepřímé výpovědi, která vyjadřuje děje, které mluvčí osobně nezažil. Používá se často ve vyprávěních historických událostí a pohádek a do češtiny se může překládat použitím příslovce prý. Tento způsob vyjadřování je hojně využíván novináři. Běžně se používá ve 3. osobě minulého času (aoristu nebo imperfekta). Má podobné tvary jako perfektum, ve 3. osobě však nejsou pomocné tvary ? (je) nebo ?? (jsou), např. ??? ??????? ???? – on to (prý) napsal.

Budoucí čas se vyjadřuje pomocí ??, a to jak u dokonavých, tak i nedokonavých sloves:

 • ?? ????? – budu čekat, ?? ??????? – počkám
 • ?? ???? – bude

Slovní zásoba

Miluju te - ?????? ?? Nashledanou - ?????????! Jak se máš? - ??? ???

Vzorový text

Všeobecná deklarace lidských práv

Pro srovnání bulharštiny s makedonštinou je text uveden v obou jazycích.

bulharsky B????? ??????? ???????? ?? ?????? ???????? ? ????? ?? ??????????? ? ?????. T? ?? ???????? ? ????? ? ?????? ? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ?? ? ??? ?? ????????.
přepis Vsički čoveški săštestva se raždat svobodni i ravni po dostojnstvo i prava. Te sa nadareni s razum i săvest i sledva da se otnasjat pomeždu si v duh na bratstvo.
makedonsky ???e ?o?e??? ????e???a ?e ?a?aa? ??o?o??? ? e??a??? ?o ?o??o?????o ? ??a?a. T?e ?e o??a?e?? ?o ?a??? ? ?o?e?? ? ??e?a ?a ?e o??e???aa? e?e? ?o? ???? ?o ??xo? ?a ????????.
přepis Site čovečki suštestva se ra?aat slobodni i ednakvi po dostoinstvo i prava. Tie se obdareni so razum i sovest i treba da se odnesuvaat eden kon drug vo duhot na bratstvo.
česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do

důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Reference

 • Kufnerová Z., Panev P., Bulharština pro samouky, SPN, Praha, 1987, ISBN 14-582-87
 • Hora K., Nikolaev N., Nikolaevová R., Bulharština pro samouky, SPN, Praha, 1977, ISBN 14-626-77


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!