Bitva o Dněpr

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23173 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataBitva o Dněpr

Bitva o Dněpr
Konflikt: Velká vlastenecká válka

Mapa boje o Dněpr
Trvání: 24. srpen 1943 - 23. prosinec 1943
Místo: SSSR
Casus belli: {{{příčina}}}
Výsledek: Vítězství SSSR
Změny území: {{{Území}}}
Strany
SSSR Německo, Rumunsko
Velitelé
Stalin, Konstantin Konstantinovič Rokossovskij, Ivan Stěpanovič Koněv Hitler, Erich von Manstein
Síla
2 633 000 mužů, 2 400 tanků, 51 000 děl, 2 850 letadel 1 550 000 mužů, 2 100 tanků, 12 600 děl, 2 000 letadel
Ztráty
1 550 000 mrtvých, raněných nebo zajatých, z toho 373 000 padlých 1 250  000 mrtvých, raněných nebo zajatých, z toho 500 000 padlých
{{{poznámky}}}

Boj o Dněpr byl gigantickou bitvou Velké vlastenecké války, která probíhala od 24. srpna do 23. prosince 1943 na obou březích řeky Dněpr na území dnešní Ukrajiny. Bitva probíhala na frontě dlouhé 1700 km. Po čtyřech měsících bojů byl osvobozen celý pravý břeh Dněpru a bylo vybudovaných 23 předmostí, která poskytla sovětským vojskům odrazový most při průniku na Ukrajinu. Tato bitva byla jedna z nejkrvavějších operací v dějinách, při které podle různých odhadů zahynulo na obou stranách zhruba 900 tisíc vojáků.

Obsah

Stav před bitvou

Po skončení bitvy u Kurska ztratilo německé velení poslední šanci udržet na východní frontě rovnováhu sil. Hitlerovo neuvážené jednání znamenalo velké oslabení tankových a motorizovaných jednotek, které nebyly schopny vzdorovat silným útokům Rudé armády. Výrazným způsobem se aktivizovalo partyzánské hnutí, které rozvinulo zejména boj o koleje v nacistickém týlu. Sovětská vojska vytlačila Wehrmacht z ruských oblastí SSSR, Rudá armáda osvobodila Orel a Belgorod a 23. srpna 1943 byl osvobozen ukrajinský Charkov. Už 11. srpna 1943 Hitler pochopil, že sovětskou ofenzívu jen tak nezastaví a urychleně přikázal budovat tzv. Ostwall, obrannou linii Panther-Wotan, sahající od Finského zálivu až k Azovskému moři. Nejdůležitější oporou této linie byla třetí největší evropská řeka Dněpr. Nová obranná linie však nebyla souvislá a v oblasti Dněpru neměli Němci dostatek sil na budování opevnění. Proto se soustředili na zabezpečení nejpravděpodobnějších sovětských cílů v okolí Kremenčuku, Záporoží a Nikopolu.

Sovětské přípravy

Pokud by byly pozice na Dněpru bráněné dostatečně silnými vojenskými jednotkami, mohly teoreticky zastavit sovětský postup na dlouhé měsíce. Němci mohli z vyššího západního břehu řeky dobře pozorovat všechny přípravy sovětských vojsk a efektivně je napadat dělostřelectvem. Sověti proto potřebovali tuto obranu překonat z chodu co nejrychleji. Po neúspěších Západního a Kalininského frontu proti skupině armád Střed, při kterých se rozpoutala vlekoucí se bitva o Smolensk, se Stalin rozhodl soustředit prostředky a zálohy pro nový útok na jihu, kde pokračovaly bojové operace rychlejším tempem. Za nejdůležitější považoval obsadit významné regiony Nikopolu a úrodných ukrajinských stepí. U Smolenska vázaly sovětská vojska jednotky skupiny armád Střed, které nemohly posílit skupinu armád Jih. 25. září Němci nakonec Smolensk opustili, když ho před tím zapálili.

Bitva o Dněpr

Sovětští vojáci stavějící vor
Sovětští vojáci stavějící vor
Sovětští ženisté staví most přes Dněpr
Sovětští ženisté staví most přes Dněpr

24. srpna 1943 zahájila Rudá armáda v úseku táhnoucím se 1400 km od Smolenska až po Azovské moře rozsáhlou ofenzívu. Účastnily se jí jednotky Středního frontu (v průběhu boj byl přejmenovaný na 1. běloruský front) , Voroněžského frontu (přejmenovaný na 1. ukrajinský front), 2. ukrajinského frontu (zapojil se do operace později), Jihozápadního frontu (později přejmenovaný na 3. ukrajinský front), Jižního frontu (přejmenovaný na 4. ukrajinský front). Už po dvou týdnech bojů Adolf Hitler nařídil svým jednotkám, aby aplikovaly při ústupu taktiku spálené země, což znamenalo, že německá vojska likvidovala, plenila a podminovávala všechno, co mohlo sloužit nepříteli. V některých oblastech Němci násilně evakuovali i civilní obyvatelstvo, které bylo využíváno na nucené práce v Třetí říši nebo bylo využíváno k opevňovacím pracím. Na boje v oblasti Dněpru měli vliv i slovenské jednotky, bojující na straně Němců. 30. října 1943 přeběhlo k Rudé armádě 2000 vojáků slovenské Zajišťovací divize, na což Němci reagovali stažením slovenských vojsk do týlu. Přes početní sovětskou převahu se podařilo Mainsteinovi efektivně organizovat obranu a zpomalovat sovětský postup. Jeho pozice však nešlo na otevřené stepi ubránit, a tak Rudá armáda postupovala dále k Dněpru. Dne 21. září dorazily první sovětské jednotky k Dněpru u Kaniva, kde byl však zničený most. 22. září osvobodila sovětská vojska Donbas - oblast bohatou na obrovské zásoby uhlí. Při všech těchto bojích zahnala Rudá armáda Němce o 240 km. Sověti se též pokoušeli o výsadkové operace, ovšem tyto skončily víceméně neúspěšně. Výsadkáři nakonec stanovené úkoly nesplnili a uchýlili se k partyzánskému vedení boje.

Přechod Dněpru

Když sovětská vojska dorazila k Dněpru, sovětské vedení vydalo rozhodnutí, že se nebude čekat týdny na dopravu a zbudování pontonových mostů, ale že dojde k přechodu řeky dříve, než se zformuje německá obrana. Tento přechod bylo nutné uskutečnit na více místech a "za každou cenu." Ztráty vojáků při improvizovaných přechodech přes řeku mělo kompenzovat případné krvavé dobývání zformované německé obrany v pozdější době. Plán stanovil překročení řeku na více místech, aby došlo k zmatení nepřítele a k odhalení jeho obrany a k následnému vybudování předmostí na nejslabších místech. Útok začal na 300 km dlouhém břehu takřka současně. Byla používané všechna možná plavidla, těžká technika byla přepravována na vorech, lehčí technika a lidé na loďkách, improvizovaných plavidlech, někteří vojáci plavali přes řeku, přičemž se přidržovali sudů, kmenů stromů nebo batohů naplněných slámou. Do 30. září zbudovala Rudá armáda 23 předmostí na řece Dněpr a další dvě na řece Pripjať. Němci proti nim útočili a téměř polovinu z nich zničili, nebo se Sověti stáhli sami. U zbývajících předmostí byly zbudovány pontonové mosty, které se staly cílem německých letadel. Sovětské letectvo bylo v té době již na dobré úrovni, a tak se rozhořela i nemilosrdná bitva ve vzduchu. Němci začali podnikat stále mohutnější útoky na předmostí a zasadili sovětským vojskům těžké ztráty. Sověti však soustředili na ochranu těchto předmostí těžké dělostřelectvo a jednotky Kaťuší a opuštěna byla jen ta, která se nehodila k pokračování dalšího útoku. Sovětské nejvyšší velení dalo přednost zejména oblastem u Kremenčuku a Dněpropetrovsku.

Boje za Dněprem

Směr Kyjev
Směr Kyjev
Sovětský propagandistický leták: „Pijeme vodu rodného Dněpru, budeme pít z Prutu, Němenu i Bugu! Očistíme sovětskou zem od fašistické špíny!“
Sovětský propagandistický leták: „Pijeme vodu rodného Dněpru, budeme pít z Prutu, Němenu i Bugu! Očistíme sovětskou zem od fašistické špíny!“

Do poloviny října 1943 se podařilo v předmostích soustředit dostatek sovětských vojsk na to, aby mohl pokračovat útok na Němce. Rudá armáda podnikla mohutný útok, při němž odřízla německá vojska na Krymu. Předmostí u Burkiny asi 100 km jižně od Kyjeva bylo využito jinak. Sověti oklamali nepřítele, který zde soustředil velké síly a rozhodli se na Kyjev zaútočit odjinud. Na předmostí umístili dřevěné makety tanků, děla vedly rušivou palbu, měnily stanoviště, vysílalo se z více radiostanic a vytvářel se tak dojem příprav na útok. Jednotky určené k útoku na Kyjev se v utajení přesunuly na předmostí u vesnice Ljutež, odkud byl veden nečekaný útok, který skončil i za účasti 1. československého armádního sboru 6. listopadu 1943 dobytím Kyjeva. Boje na pravém břehu pokračovaly ještě v průběhu listopadu a prosince, ovšem k dramatickým pohybům fronty již nedošlo.

Následky bitvy

Sovětským jednotkám se podařilo překročit Dněpr z chodu, čímž si zabezpečili dostatečnou rychlost postupu i v následujícím období. V důsledku této operace byl osvobozený Kyjev a začalo osvobozování zbytku pravobřežní Ukrajiny. Bitva demonstrovala nejen vytrvalost, nenáročnost a odhodláni Rudé armády, ale též sílu partyzánského hnutí, které útoky na železniční přepravu zkomplikovalo nacistům situaci. Úspěšná činnost sovětských vojsk zvýšila Stalinovu prestiž na Teheránské konferenci. Výše ztrát na obou stranách byla vysoká, jejich odhady se však velmi liší. Je to zejména v důsledku toho, že bitva měla poměrně dlouhé trvání, někteří do ní započítávají bitvu o Smolensk, někteří historikové pojímají střetnutí jen jako samotné překročení řeky Dněpr. V bitvě o Dněpr bylo vyznamenáno sovětským nejvyšším vyznamenáním Hrdina Sovětského svazu 2438 vojáků a důstojníků. V žádné jiné bitvě již takové množství vyznamenání nebylo uděleno.

Související články

Operace BarbarossaBitva u SmolenskaBitva o Kyjevský kotelBitva před MoskvouPokračovací válkaBitva o SevastopolObležení LeningraduKerčsko-feodosijská operaceDěmjanský kotelDruhá bitva o CharkovOperace BlauBitva o RževBitva o KavkazBitva o StalingradOperace UranOperace SaturnBitva o Velikije LukiOperace MarsMansteinova jarní ofenzívaBitva u SokolovaBitva u KurskaOperace KutuzovOperace SuvorovBitva o DněprBitva o KyjevŽitomírsko-berdičevská operaceLeningradsko-novgorodská operaceKorsuň-ševčenkovská operaceBitva u Kamence PodolskéhoKrymská operaceOperace BagrationBitva v oblasti Tali-IhantalaLvovsko-sandoměřská operaceJasko-kišiněvská operaceKarpatsko-dukelská operaceBaltická operaceBělehradská operaceBudapešťská operaceOperace Jarní probuzeníViselsko-oderská operaceVýchodopruská operaceOstravsko-opavská operaceBratislavsko-brněnská operaceVídeňská operaceBitva o BerlínPražská operaceOperace Srpnová bouře

Filmotéka

Osvobození II. - Průlom, režie Jurij Ozerov


Tento článek je zčásti nebo zcela založen na překladu článku Bitka na Dnepri na slovenské Wikipedii.Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!