Bílé Karpaty

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataBílé Karpaty

Bílé Karpaty
Bílé Karpaty, Vršatecká bradlá
Vršatské bradlá
Nejvyšší bod Velká Javořina (970 m)
Délka  km
Rozloha 575 km?
Střední výška 473 m
Nadřazený celek Slovensko-moravské Karpaty
Sousední celky Javorníky, Vizovická vrchovina
Podřazené celky Chmeľovská hornatina, Javořinská hornatina, Lopenická hornatina, Straňanská kotlina, Žalostinská vrchovina
Světadíl Evropa
Státy Česko Česko
Slovensko Slovensko
Horniny křída, pískovec, slepenec
Poznámka
Povodí Váh, Morava
Vnější Západní Karpaty, Bílé Karpaty vyznačeny červeným polem
Vnější Západní Karpaty, Bílé Karpaty vyznačeny červeným polem
Červený kámen
Červený kámen

Bílé Karpaty (slovensky Biele Karpaty) jsou pohoří nacházející se na Česko - Slovenské hranici. Geograficky patří do Vnějších Západních Karpat. Tvoří nejzápadnější část karpatského horského systému. Vznik horstva byl podnícen vyvrásněním z mořských sedimentů.

Obsah

Charakteristika

Nejvyšším vrchem je zde Velká Javořina (970 m), poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Dalšími horami jsou Velký Lopeník (911 m) či Chmeľová (925 m). Patří do povodí řek Moravy a Váhu, které se vlévají do Dunaje. Bílé Karpaty se dělí na několik celků: Žalostinská vrchovina, Javořinská hornatina, Beštiny, Lopenická hornatina, Súčanská vrchovina, Kobylináč, Kýčerská hornatina, Bošácke bradlá a Vršatské bradlá. Mezi nejnavštěvovanější pozoruhodnosti patří Vršatecká bradla, Červený Kameň, Lednický hrad či unikátní květnaté louky.

Poloha

Pohoří leží na jihovýchodě Moravy i České republiky. Nachází se po obou stranách hranice se Slovenskem. Samotné pohoří začíná na jihu u Sudoměřic a končí na severu u Lyského průsmyku, který je odděluje od Javorníků. Pohoří je ohraničeno údolím řeky Váh a Dolnomoravským úvalem.

Geologie

Z geologického hlediska se jedná o flyšové pohoří s převahou pískovců, slepenců a jílovců z období paleocénu až spodního eocénu. Výrazné zastoupení zde mají kromě pískovců a slepenců i jílovce z období vrchní křídypaleocén. Flyšové pásmo je v oblasti Bílých Karpat tvořeno magurským příkrovem. Ten je tvořen příkrovovou bělokarpatskou jednotkou, která leží v bystrické jednotce. V reliéfu se výrazně projevují odolné vápence, které pocházejí z jurských usazenin bradlového pásma.

Nejvýznamnější jsou:

 • Dolné bradlo (590 m n.m.)
 • Horné bradlo (703 m n.m.)
 • Bradlová (733 m n.m.)
 • Krasín (516 m n.m.)
 • Sokolí kameň
 • Vršatské bradlá

Tato bradla byla odkryta po denudaci flyšových souvrství. V bradlovém pásmu Bílých Karpat se nalézá i několik jeskyní, např. :

 • Dračia jaskyňa
 • jaskyňa pod hradom Vršatec
 • ľadová jaskyňa vo Zvonových

Z geomorfologického hlediska je geomorfologický celek Bílé Karpaty součástí subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty.

Na Slovensku hraničí s následujícími geomorfologickými celky:

Vnitřně se člení na 9 geomorfologických podcelků:

 • Žalostinská vrchovina
 • Javořinská hornatina
 • Beštiny
 • Lopenická hornatina
 • Súčanská vrchovina
 • Kobylináč
 • Kýčerská hornatina
 • Bošácke bradlá
 • Vršatské bradlá

Centrální části pohoří jsou chráněny ve slovenské CHKO Biele Karpaty, na kterou pak na české straně navazuje česká CHKO Bílé Karpaty.

Vodstvo

Většina území Bílých Karpat patří k povodí řek Váh a Moravy. Největšími přítoky Váhu jsou zde :

 • Vlára
 • Biela voda
 • Klanečnica
 • Bošáčka
 • Drietomica

Vlára zpětnou erozí pronikla do Vizovických vrchů, kde se „pirátstvím“ zmocnila části povodí Moravy.

Do Moravy z oblasti vtékají :

Flyšový charakter pohoří, který způsobuje nedostatečné vsakování podzemních vod a jejich celkově mělký oběh, způsobuje nevyrovnaný průtok vodních toků. Největší bývá v jarním období.

Flóra a fauna

V oblasti Bílých Karpat převládají listnaté lesy, ve kterých převládají buky. Na jižních úbočích pohoří se ve výškách nad 500 m n.m. nachádzejí hlavně dubohabrové lesy, ze severozápadu se zvyšuje podíl jehličnanů.

Chráněná krajinná oblast

CHKO Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980. Celková rozloha chráněné oblasti je 715 čtverečních kilometrů a leží v nadmořské výšce 175-970 m. CHKO zasahuje do okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. V roce 1996 bylo zařazeno na seznam biosférických rezervací UNESCO.

Odkazy

Související články

logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!