Baroko a rokoko

Kategorie: Dějepis (celkem: 620 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 18. října 2006
  • Zobrazeno: 17931×

Příbuzná témataBaroko a rokoko

 

Barok je velmi mnohotvárný umělecký sloh, v Čechách sloh doby pobělohorské (17. a 18. století).

Podobně jako většina názvů uměleckých slohů, měl i výraz barok (baroko) od počátku pejorativní přídech. Portugalsky znamená „barocco“ velkou pokřivenou perlu, tedy jakousi odchylku z řádu přírody. V 18. století to bylo označení pro všechno nezvyklé, podivné, vymykající se předem daným pravidlům.

Barokní člověk se vzdává své nadřazenosti, uvědomuje si pomíjivost tohoto světa a nízkost vlastní existence a opět se obrací k Bohu. V době velkých zámořských objevů se lidé zbavují iluzí renesančních myslitelů, že mají svět pod kontrolou. Ve chvíli, kdy Evropané poprvé stanuli na břehu Tichého oceánu a nikdo nevěděl, kde tato obrovská vodní plocha končí, ve chvíli, kdy Galileo Galilei obrátil svůj dalekohled k vesmírným dálkám, stanul evropský člověk tváří v tvář nekonečnosti. Pocit, který tento dosud neznámý zážitek vyvolává, nazval historik Zdeněk Kalista základním zážitkem baroka. Je to pocit přiblížení se Bohu skrze tento svět. Stropy a kupole barokních chrámů působí dojmem, že jsou otevřeny do neuzavřeného bezmezného prostoru, který nemůžeme nikdy obsáhnout. Nejsou to však jen vznešené a patetické pocity, které tento pohled v člověku barokní doby vyvolává, v baroku je obsaženo i utrpení, utrpení nikdy nekončícího a marného usilování přiblížit se nejvyšší dokonalosti, stejně jako s novým poznáním se nám otevírá ještě větší prostor dosud nepoznaného. (Marnost nad marnost a vše je marnost – tento citát ze Starého zákona stál v 17. století nad vchodem do Týnského chrámu v Praze.)

Dobu vzniku barokního umění provázejí kruté války (třicetiletá válka 1618–1648), náboženské rozpory a reformace, je to neklidná a nejistá doba. Důležitým motivem je smrt, myšlenky na niž vzbuzují rozporuplné pocity. Na jedné straně nálady oslavující radosti života, marnivost a ješitnost, daná heslem Carpe diem (Užívej života), na druhé straně znovuoživená křesťanská pokora. Staví se okázalé zámky a paláce i světu uzavřené kláštery.

Barokní sloh ukončil vývoj dispozice stavby, hlavní důraz je kladen na výzdobu. Je to sloh sjednocující, který uplatňuje v jednom výsledném díle několik uměleckých druhů (malovaná architektura, štukování). Mluvíme o barokním iluzionismu, tzn. způsobu, který usiluje o to zobrazit předměty tak, aby vzbudily iluzi reálné existence. Účinek a přesvědčivost působí na úkor logického řádu. Oproti renesanční symetrii a harmonii všech tvarů a prvků je barok velmi nespoutaný. Charakter architektonické barokní tvorby také nelze tak jednoznačně vymezit jako v renesanci. Klasicizující barok čerpá více z renesance a u nás se uplatňuje spíše v rané fázi (např. kostel P. Marie Vítězné v Karmelitské ulici v Praze), ve vrcholné fázi se naopak více uplatňuje tzv. dynamický směr, který směřuje k stále větší prostorové složitosti a snaží se o zdánlivé vyvolávání pohybu prostoru i tvarů. Oba směry jsou jednotné v tom, že vytvářejí mohutný prostor, který má působit především na lidské city.

Barokní architektura přichází do Čech souběžně s jezuitským řádem, který se sem v polovině 17. století vrací z nuceného vyhnanství. V první polovině 17. století jsou v našich zemích vybudovány více než dvě desítky jezuitských kolejí (např. kolej v Klatovech). V Praze vzniká mohutný komplex budov – jezuitská rezidence Klementinum. První barokní chrámové stavby jsou jednolodní chrámové stavby Loreta v Praze

typu Il Gesú, napodobující ústřední chrám jezuitů v Římě, u nás většinou s dvouvěžovým průčelím (kostel Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi, kostel Neposkvrněného početí P. Marie v Klatovech). Jinými typy chrámových staveb jsou kapucínský kostel, jednolodí s trojúhelným štítem bez věže nebo loreta (v Praze, v Rumburku), stavba, která v barokní době po celé Evropě vznikala jako napodobenina kaple v italském Loretu, kam podle legendy andělé přenesli domek Panny Marie z Nazaretu.

V 18. století nastává v Čechách období vrcholného baroku, který staví českou architekturu opět do popředí celoevropského vývoje – zejména díly Kryštofa Dienzenhofera a Kiliána Ignáce Dienzenhofera (otec a syn byli autory chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze – vrcholného díla české barokní architektury) a Aichela Jana Blažeje (Giovanni) Santiniho, stavitele italského původu. Dochází k zvlněním celého vnitřního prostoru, horizontály na oltářích, portálech i římsách se zakřivují, složitě se rozčleňuje i půdorys staveb, nově se staví na půdorysu elipsovém. V chrámových chrám sv. Mikuláše v Praze

stavbách přestávají být klenby členěny

na jednotlivá pole, nad prostorem se klene jedna obrovská klenba, zdobená velkolepými nástropními malbami. Používá se bohaté plastické a barevné štukatury. Na hlavní oltářním obraze je výjev ze života světce, kterému je kostel zasvěcen, křídla jsou bohatě plasticky zdobena. Nad oltářem bývá někdy rozevřen baldachýnový přístřešek na čtyřech sloupech. Jsou-li protestantské kostely strohé a bez jakékoliv vnitřní výzdoby, katolická církev naopak umění, které je schopno uchvátit duši, plně využívá.

Mohutné chrámy se staví na poutních místech. Poutní kostely bývají buď dvouvěžové (Svatý Kopeček u Olomouce), nebo jsou to menší svatyně obklopené ambitem s kaplemi v rozích (Svatá Hora u Příbrami).

K poutním kostelům se přichází po svatých schodech. Kromě nově vzniklých kostelů (v Hořicích), se mnoho starších, většinou původně gotických nebo i románských kostelů a také klášterů barokizuje (břevnovský klášter s kostelem sv. Markéty, Doksany, Kladruby, Plasy, Vyšší Brod, Zlatá Koruna). Klášterní kostel Narození P. Marie v Želivě, chrám v Sedlci u Kutné Hory a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, jsou postaveny v duchu barokní gotiky.

Je to opět domácí stylový projev – barokní přehodnocování gotických prvků, jehož hlavním tvůrcem je Giovanni Santini. Zvláště kostel na Zelené hoře, středová stavba na hvězdicovém půdorysu, členěná mnohonásobným pronikáním prostorových útvarů, je velmi osobitým architektonickým dílem světové úrovně.

Šlechta pokračuje ve výstavbě zámků na venkově (Roudnice, Mnichovo Hradiště, Slavkov, Veltrusy, Trója) a paláců ve městech (Nosticův, Lobkovický, Černínský, Thunovský palác v Praze).

Průčelí paláců bývají i nadále bohatě zdobena sloupy a nově pilastry. Střed průčelí vystupuje u barokních staveb často do popředí (tzv. rizalit). Nadokenní pole jsou zdobena trojúhelnými a obloukovými štíty (tzv. frontony), do jejichž vnitřního pole bývá vsazen reliéf nebo plastika (tympanon).

Později se objevuje typ velmi členitého kasulového okna nebo oválného okna, tzv. volského oka. První patro barokních paláců mívá oproti ostatním patrům dvojnásobnou výšku (tzv. piano nobile). Střechy bývají dvojité a každá část mívá jiný sklon (mansardové střechy).Zámky a paláce obklopují zahrady, častěji než zahrada italského typu zahrada francouzská na přísně geometrickém půdorysu. Rovné cesty lemují pečlivě zastříhané dřeviny, vytvářející v rozlehlejších zahradách bludiště, v průsečících cest bývají sochy nebo fontány, květinové záhony tvoří zakřivené barokní ornamenty. Oblíbeným doplňkem francouzské zahrady je sala terrena, menší stavba třemi arkádami otevřená do zahrady (např. v Kroměříži). Za hradbami měst si šlechta stále staví letohrádky (např. půvabný letohrádek, který postavil v 18. století pro Michnu z Vacínova Kilián Ignác Dienzenhofer, od 19. století zvaný vila Amerika, nebo letohrádek Belarie v Českém Krumlově).

V českých městech se zachovalo mnoho barokních domů s typickými volutovými štíty a mansardovou střechou. Štíty domů, ale i pilíře bývají zakončeny zvláštním článkem ve tvaru koule, vázy nebo piniové šišky. Na náměstích stojí vysoké mariánské sloupy. Mnoho barokních památek nám zanechal český venkov. Ve volné krajině stojí barokní kaple i kapličky, boží muka, křížové cesty a sochy světců. Tyto drobné stavby bývají velmi citlivě vsazeny do okolní krajiny, stejně jako sochy a sousoší v přírodních parcích (Betlém u Kuksu). Roku 1729 byl kanonizován Jan Nepomucký a sochy tohoto světce, z kterého katolická církev udělala symbol mučedníka, jsou od té doby rozesety po celé zemi. Městské stavby napodobují i stavby vesnické, tzv. selský barok přetrvává v Čechách až do 19. století. Nejvíce zachovalých venkovských stavení s volutovými štíty a jinými barokními prvky najdeme v jižních Čechách (Holašovice).

Závěrečné vývojové období baroku tvoří rokoko (asi od 30. do 90. let 18. století), styl převážně interiérový, velmi dekorativní. Jeho charakteristickým znamením je nesouměrný, bohatě členěný ornament se zavíjenými rohy – rokaj. U nás se rokoko uplatnilo hlavně v architektonickém řešení interiérů šlechtických staveb (zámecké divadlo v Českém Krumlově).

 Read these projects.
David Stepnicka | 22. října 2006
The lungs The air you breathe goes into your lungs
Read these projects.
klara | 01. srpna 2010
Za architekturou baroka, renesance, empíru, antiky do Říma, Londýna nebo do Paříže! Stačí koupit zmrzlinu od Nestlé a vyhrát zájezd (www.zmrzliny-nestle.cz :-)
Humus
kikinka | 02. listopadu 2006
Uceni je humus a tato stranka taky fuj k cemu to je kdyby ty stranky nebyly nemuseli jsme si delat refraty jako ukol z internetu jste trapni jako prdel humus humus humus humus hnuuuuuuuus Vsecko je totalni totalni blbovino kravina na nic nic nic nic nic klauni jedni pripitomnele priblbli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ahoj s Laskou Kikinka vy magorci
Re: Humus
eva | 16. prosince 2006
jo máš pravdu hhhhhhhhhhhnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuudsssssssssssssssssssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Humus
kamil | 10. ledna 2007
nechápu co se ti na učení nelíbí když to n ezvládáš tak to je tvůj problém a nemusíš posuzovat něči práci takovímto způsobem a když se ti to nelíbí tak proč sem lezeš a píšeš svůj názor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a nejsme žádní magorci to spíš ty si magor, trapná jako prdelhumusu a ty si sama klaun a si bjbá že posuzuješ někoho jineho ty trapko
Re: Humus
| 10. ledna 2007
jj jsi fakt trapna
Re: Humus
| 22. března 2007
máš naprostou pravdu je to na prt a vypadá to jako by to napsalo jednoroční mimino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 09. listopadu 2006
Re:
| 16. prosince 2006
Re:
| 10. ledna 2007
Re:
| 15. května 2008
bezte do pici kokoti vyjebany
Pavlína | 13. listopadu 2006
Děkuju pomohlo mi to!
M.tina | 21. listopadu 2006
no nemuso by to být tak dlouhé protože by mě to stejně nenechal učitel dočíst celé
M.tina | 21. listopadu 2006
no nemuso by to být tak dlouhé protože by mě to stejně nenechal učitel dočíst celé
kjnhbnnnnnnnnnnn
manicka.10 | 27. listopadu 2006
Kuš!Že se nestydíte dělat to takhle dlouhý!
PPĚĚKKNNÉÉ
Terinka | 12. prosince 2006
Abych řekla svůj názor tak se mi to libi. Jestli je tady nějakej pěknej kluk(13-16)tak ať mi napíše
BRAVO
kamil | 10. ledna 2007
Je to moc dlohé a pěkné moc mi to pomohlo v dějepise!!!!!!!!!!!
m | 18. ledna 2007
super
jirka | 28. ledna 2007
Tyjo je tam snad úplně všechno a je to parádně napsané. Našel jsem to na googlu a až po přečtení jsem zjistil, že jsem na stránce s referátama. Myslel jsem že čtu odborný článek o baroku. No bomba, paráda.. Děkuju
| 07. února 2007
tahel stránka je uplně na hovno!!!!!!!!!!!!!!
VZAK PRO KIKINKU
Mishulinka | 11. února 2007
Vis co nechapu??nechapu tvy chovani!!!!!rikas jak je tahle stranka fuj ale vsadim se ze sis to stejne vytiskla pac co jinyho by si na tyhle strance delala nez hladala referat do dejaku?!spis by si mela ocenit praci tech kteri se snazili vytvorit tuhle skvelou stranku!!!jako jedinej kdo je tady trapnej ses ty!!a kdyz si myslis ze je trapny delat referat z netu tak si ho delej z naky knihy!ses smesna nic vic!!! :-)))))))))
Blbina
nelinka | 12. března 2007
hej tady je o baroku a mluvis tuio galileu galilej:D
a
a | 26. března 2007
je to fakt dobre moc mi to pomohlo
111
anonim | 22. dubna 2007
je to na hovno
Martina | 24. dubna 2007
Tato stránka je fakt skvělá děkuju mocík páč mi to opravdu moc pomohlo v dějepisu. Kupu moooooc :-)
Aduska | 14. května 2007
Velmi zaujímavé čtení,je to naozaj pekné,ďakujem
nik | 09. prosince 2009
good stránky ;) jen tak dál
| 08. ledna 2010
Dobré
Zelda 99 | 15. března 2012
Stránky. ;)
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!