Babylon

Kategorie: Dějepis (celkem: 620 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 24. ledna 2006
  • Zobrazeno: 5423×

Příbuzná témataBabylon

BABYLON

- symbol lidské pýchy a lidských schopností

- za vlády Nabukadnesara II. – kolem r. 605 př. n. l. – téměř 300 000 obyvatel  patrně největší město tehdejšího světa

- N. II. – ovládl Mezopotámii i Egypt, navíc dobyl a zničil Jeruzalém a většinu obyvatelstva deportoval do babylonského zajetí  Židé se mu pomstili duchovně a „pomluvili“ ho ve Starém zákoně  Babylon se stává téměř synonymem hříšné pýchy

- někdejší největší starověké město zmizelo pod nánosy písku

- franc. lékař Paul Emile Botta – v r. 1840 se stal konzulárním agentem své země v Mosulu na horním toku Tigridu; Botta sbíral různé staré předměty  jeden z vesničanů jej upozornil na pahorek u vesnice Chorsabadu, Botta na místo dorazil s malou skupinou kopáčů a už za týden vyhrabali ze země sochy bradatých postav a okřídlených zvířat  odkryli palác asyrského krále Sargona

- r. 1845 začíná v Mezopotámii pátrat mladý angl. právník Austen Henry Layard – podařilo se mu na pahorku Kujundžiku u Mosulu odkrýt někdejší asyrskou metropoli – Ninive  nálezy prvních nadšených archeologických amatérů ukazovaly, že Bible, v 19. stol. už považovaná racionalistickými učenci za pouhou sbírku legend, mluví pravdu a její autoři vycházeli ve svém vypravování z reálných historických událostí

- něm. archeolog a architekt Robert Koldewey – v březnu 1899 začal kopat u řeky Eufratu na východní straně babylonských ruin – už po čtrnácti dnech narazil na mohutnou zeď, podél níž odkrýval zbytky basreliéfů . lví hřívy, ocasy, lidské nohy, vousy, štíhlé nohy (- patrně gazel) – délku této zdi odhadoval na tři sta metrů

- babylonské hradby – měly mít velké rozměry (řec. zeměpisec a historik Hérodotos tvrdil, že byly tak široké, aby se na nich bez problémů vyhnuly dva vozy tažené čtyřspřežením  Koldewey skutečně vykopal 7m silnou hradbu z nepálených cihel); před ní ve vzdálenosti 12m vyrůstala další zeď z pálených cihel silná téměř 8m a souběžně s ní se táhla ještě jedna hradba rovněž z pálených cihel silná 3,3m – před touto hradbou ještě příkop (v příp. nebezpečí napouštěn vodou)

- strážní věž – každých 50m

- prý jich bylo 360

- patrně nejmocnější opevnění, jaké kdy lidé vybudovali (předčilo i pověstnou Velkou čínskou zeď)

- materiál byl tak kvalitní, že sloužil ještě v poměrně nedávné době – Iráčané vybírali cihly z ruin a stavěli z nich vesnice a dokonce i přehradu na řece Eufratu

-visuté zahrady Semiramidiny – sklepní místnosti s klenutými stropy  14 komor z cihel a kamene, zastřešených valenou klenbou; čtvercová studně  čerpadlo (nedochované); nad odkrytými komorami byla navrstvena hlína do takové výše, aby v ní mohly růst keře a stromy, k nimž byla zmíněným čerpacím zařízením a stružkami přiváděna voda

Strabón: „Zahrada tvoří čtverec a každá jeho strana měří 4 pelthra (zhruba 120m). Drží se na klenbách, spočívajících na podstavcích z kvádrů, postavených na sebe jako kostky. Podstavce jsou naplněny hlínou, takže v nich mohou růst i největší stromy. Zhotoveny jsou z pálených cihel, spojených asfaltem, a asfaltem jsou zality i oblouky a pilíře z kamenných kvádrů. Nejvyšší plošina má stupňovité terasy a na těchto terasách jsou spirálovitá čerpadla, jimiž určení dělníci stále čerpají vodu.“

- visuté zahrady Semiramidiny skutečně v Bybaloně existovaly, ale s babyl. princeznou Semiramis neměly patrně nic společného (provdala se za asyrského krále Šamši-Adada V. a s ním pak sídlila v Aššuru, kde také po jeho smrti v letech 810 – 806 př.n.l.sama vládla)

- Babyl. věž – Koldewey odkrývá základy (91,55x91,55m)

Nabopalassar (jeden z babyl. králů): „V té době mi přikázal Marduk, abych babylonské věži, která v dobách přede mnou propadla zkáze a byla zbourána, položil pevné základy na bedrech podsvětí, a její špička se měla nebes dotýkat.“

Později jeho syn Nabukadnesar II.: „Přiložil jsem ruku, abych postavil špičku Etemenanki, která by závodila s nebesy.“

- věž byla vlastně chrámem k poctě nejvyššího zdejšího boha Marduka

- z půdorysu stupňovitě vyrůstalo sedm poschodí až do výšky 91m (sedm stupňů symbolizovalo sedm dní v týdnu)

-1. poschodí – výška: 33m

2. poschodí – výška: 18m

3., 4., 5., 6. poschodí – výška: 6m

Mardukův chrám na vrcholu byl vysoký 16m – uvnitř byla zlatá Mardukova socha vážící prý 23 700kg; prostí smrtelníci se dovnitř nikdy nedostali, dovnitř směli jen velmožové a kněží

Hérodotos: „…říkají také, že do chrámu příchází sám bůh a odpočívá tam na své pohovce – to se mi však nezdá věrohodné.“

- babyl. obyvatelé ale skutečně věřili, že Marduk využívá chrámu jako občasného obydlí  z toho důvodu tu směla přes noc zůstat jen vybraná půvabná kněžka, aby se s ní mohl nejvyšší bůh potěšit

- babyl. zikkurat byl zřejmě několikrát zničen a znovu obnoven a vyzdoben

- po smrti Nabukadnesara II. (r. 562 př.n.l.) začala mocná říše upadat

- už v r. 539 př.n.l. obsadili Babylon prakticky bez boje Peršané, město však ještě zůstalo významným náboženským, kulturním a politickým centrem a oblíbeným přechodným sídlem perských panovníků

- r.479 př. n.l. – potlačené povstání babyloňanů  král Xeréxes dává pobořit městské hradby a roztavit zlatou sochu boha Marduka

- Alexandr Makedonský – vybral si Babylon jako hlavní město a také obnovil Mardukův kult, v r. 323 př.n.l zemřel v někdejším Nabukadnesarově paláci (v necelých 33 letech, malárie+zřejmě zápal plic)

- Jeho nástupce Seleukos pak na břehu Tigridu postavil zcela nové město, kam dal přestěhovat většinu obyvatel Babylonu| 09. února 2006
embaressed_smilecakeangry_smile
Vwe
maier | 23. května 2006
tounge_smilesad_smileomg_smileconfused_smilecakebroken_heartconfused_smilecry_smile
mn, bn, ghtrgrtg
.l. | 19. února 2007
Babylon
hjh, | 09. listopadu 2009
ušlo to
kilopsim | 17. ledna 2010
je to dobry az nato ,že se mi nezdá ,že měl r.605 př.n.l. 300 000 obyvatel ,když byl pár let předtím prohlášen za největší město mezopotánie.
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!